window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-NJJR9972HQ');
EU Digitalno COVID potrdilo2022-12-06T08:16:03+01:00
Domov / Aktualno / EU Digitalno COVID potrdilo

EU Digitalno COVID potrdilo

EU Digitalno COVID potrdilo (EU DCP) je enotno evropsko, splošno veljavno covidno PCT-potrdilo o prebolelosti, cepljenosti ali testiranju, katerega namen je lajšanje varnega prostega gibanja državljank in državljanov po Evropski uniji.

EU DCP je veljavno v vseh državah članicah EU in je na voljo tako v papirni različici kot tudi v digitalni obliki na portalu zVem (https://zvem.ezdrav.si/domov). Digitalna različica je dostopna s kvalificiranim digitalnim potrdilom SIGEN-CA in/ali mobilno identiteto smsPASS. Zato vse, ki imate to možnost, spodbujamo in vabimo, da si priskrbite eno od navedenih prijavnih sredstev, ki omogočata varno prijavo na portal zVem ter s tem dostop do digitalne različice EU Digitalnega COVID potrdila in tudi vseh ostalih storitev eZdravja.

Beseda »digitalno« v poimenovanju EU Digitalno COVID potrdilo se nanaša na to, da se da digitalno prebrati kodo na potrdilu, in ne na to, da bi bilo dosegljivo zgolj na digitalnih napravah. EU DCP je na voljo tako v digitalni kot tudi v tiskani obliki. EU Digitalno COVID potrdilo (EU DCP) je enako veljavno tako v papirni (tiskani) različici kot tudi v digitalni obliki.

EU DCP ni pogoj za prosto gibanje, ki je temeljna pravica v Evropski uniji (EU), vseeno pa olajša prosto gibanje in potovanje znotraj EU. Ne glede na enotno obliko potrdila bodo imele države še vedno možnost ukrepe uvajati samostojno, kar pomeni, da se bodo pogoji za prestop med državami vseeno lahko razlikovali. Zato svetujemo, da pred potovanjem preverite vstopno-izstopne pogoje posameznih ciljnih držav.

V Sloveniji EU DCP izdaja Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) na podlagi podatkov, vnesenih v Centralni register podatkov o pacientih. EU DCP se izdaja samo za covid-19 ter vsebuje potrebne bistvene informacije, kot so ime in priimek, datum rojstva, datum izdaje, ustrezne informacije o cepivu/testu/preboleli bolezni in edinstveno oznako. Obiskane države teh podatkov ne smejo hraniti. Preverjali se bosta zgolj veljavnost in pristnost potrdila, pri čemer se bo preverjalo, kdo je potrdilo izdal in podpisal. Vsi zdravstveni podatki ostajajo v pristojnosti države članice, ki je EU DCP izdala. EU DCP vključuje tudi QR kodo, ki vsebuje bistvene informacije, in digitalni žig, ki dokazuje pristnost potrdila in ščiti pred ponarejanjem.

Več informacij v zvezi s prestopanjem meja v državah članicah EU najdete na spletni strani: https://reopen.europa.eu/sl/

Še več informacij o EU DCP lahko najdete na naslednji povezavi.

Informacije o aplikaciji za preverjanje EU digitalnih COVID potrdil za mobilne naprave najdete na naslednji povezavi.

Oseba status cepljene osebe izkazuje s potrdilom, ki ga je izdala država, v kateri je bila oseba cepljena, in jamči za verodostojnost podatkov o opravljenem cepljenju. Vsaka država ima svoj sistem vnosa podatkov v zdravstvene registre in sisteme za izdajo potrdil. Vnos podatkov o cepljenih osebah v tujini v slovenski elektronski register cepljenih oseb ni mogoč. Slovenija izdaja EU DCP potrdila le za cepljenja, ki so bila opravljena v Sloveniji, na katerem so izpisani podatki o cepljenju, za katere dodatno jamči QR koda, ki je ni mogoče ponarediti.

Osebe, cepljene v drugih državah, ne glede ali so bile cepljene v državi članici EU ali v tretji državi, izkazujejo cepljenje s potrdilom iz države, v kateri so se cepile.

Osebe, ki so se polno cepile v tujini pridobijo potrdilo od izvajalca cepljenja (potrdilo države, v kateri so se cepili – tiskano ali digitalno, vpis v cepilno knjižico). Vpis v cepilno knjižico lahko opravi izvajalec cepljenja (torej v državi, kjer se je oseba cepila), vendar ta ob prehajanju meja ne zagotavlja vstopa v državo brez napotitve v karanteno (nekatere države cepilnih knjižic ne upoštevajo kot dokazilo za izkazovanje precepljenosti). V nadaljevanju izpostavljamo, da vsaka država določa svoje pogoje za vstop v državo in s tem tudi vrste potrdil, ki izkazujejo izpolnjevanje pogojev PCT.

Enako velja tudi za testiranja, opravljena v tujini. Oseba, ki opravi testiranje v tujini prejme potrdilo izvajalca testiranja. Vpis opravljene storitve v tujini namreč v slovenske registre ni mogoč. Zdravstveni registri med seboj niso povezani ravno zaradi izjemno občutljivih osebnih podatkov, do katerih lahko dostopajo le za to pooblaščene osebe.

Pogoji za prehajanje meja oz. pogoji za vstop v Slovenijo so dostopni na naslednji povezavi.

Za spremljanje pogojev vstopa v države članice EU so ažurni podatki dostopni na naslednji povezavi.

Tujci, ki prebivajo pri nas in imajo  začasno EMŠO-številko ali ZZZS-številko obveznega zavarovanja, lahko pridobijo EU DCP. V kolikor oseba teh identifikatorjev nima, vpis v evidenco cepljenja ni mogoč. Če EU DCP potrdila ne morejo pridobiti zaradi manjkajočih identifikatorjev (EMŠO ali ZZZS), opravljeno cepljenje izkazujejo s potrdilom izvajalca, ki je cepljenje opravil. Več na naslednji povezavi. 

S prvim odmerkom cepiva proti covidu-19 sem se cepil v tujini, z drugim odmerkom pa v Sloveniji. Kako je s pridobitvijo EU DCP kot polno cepljene osebe?

Primer: Če je bila oseba cepljena z enim odmerkom v tujini in z drugim odmerkom v Sloveniji bo za opravljeno cepljenje s prvim odmerkom pridobila potrdilo institucije oz. države, v kateri je bila cepljena in za cepljenje z drugim odmerkom v Sloveniji pridobila EU DCP za opravljeno cepljenje v Sloveniji.

Izvajalec testiranja mora v Centralni register podatkov o pacientu (CRPP) zabeležiti podatke o opravljenem testu. Posebej je potrebno paziti na pravilne identifikacijske podatke pacienta (ZZZS številka ali EMŠO). Podatki se takoj po vnosu obdelajo v informacijskem sistemu. Ob poizvedbi prek portala zVEM ali prek informacijskih sistemov, ki jih uporabljajo izvajalci testiranja, je nato mogoče pridobiti veljavno potrdilo o testu. Potrdilo stopi v veljavo takoj. Čas veljavnosti za prehod čez državno mejo je praviloma 48 ur. Nekatere države priznavajo daljši čas veljavnosti PCR testa (npr.72 ur). Svetujemo, da pred potovanjem pridobite informacije o vstopnih pogojih ciljne države (https://reopen.europa.eu/).

Potrdilo je mogoče pridobiti največ 8 dni po opravljenem testu.

Evropsko digitalno potrdilo se izdaja za PCR teste ter za hitre antigenske teste (HAG), ki so uvrščeni v seznam medsebojno primerljivih testov EU.

Pri različici omikron beležimo visoko število potrjenih primerov okužbe in kljub temu, da posamezniki, ki so preboleli covid-19 razvijejo določeno stopnjo zaščite, pa trenutni podatki kažejo, da lahko ponovno zbolijo za covidom-19.
Od 1. 2. 2022 zato velja, da se spremeni časovno obdobje oziroma skrajša interval med dvema pozitivnima izvidoma na okužbo s SARS-Cov-2 iz 90 dni na 45 dni, kot pogoj za zajem izvida v zbirko podatkov za namene spremljanja podatkov o okužbah. V primeru, da je med dvema pozitivnima rezultatoma izvidov manj kot 45 dni, to šteje za »serijo pozitivnih izvidov«, takrat pa se izda le potrdilo za prvega v seriji na podlagi primerjav datumov odvzemov vzorcev oziroma brisov.
V primeru, da oseba ponovno zboli po preteku 45 dni, prejme novo potrdilo o prebolelosti. Enako je veljalo pred 1. 2. 2022, le, da je bilo to obdobje daljše – 90 dni.

Taka oseba bo lahko dobila le 2/2 (veljavnost 270 dni po drugem cepljenju), saj ji bodo v primeru enega odmerka v tujini in drugega mRNA pri nas, vpisali poživitveni odmerek kot drugi odmerek. V tem primeru, bo morala oseba precepljenost izkazovati z dvema potrdilo – 1/1 tujina in 2/2 naše.

Za izdajo EU digitalnega COVID potrdila o prebolelosti v Republiki Sloveniji v skladu z evropsko uredbo velja kot ustrezen »dokaz« pozitiven PCR test ali pozitiven HAG (hitri) test, če je bil slednji opravljen 30. 1. 2022 ali kasneje in če je bil ta v času rezultata testa na skupnem seznamu testov EU.
Osebe, ki so imele do vključno 29. 1. 2022 opravljen le HAG (hitri) test ali jim je bil COVID-19 diagnosticiran le glede na simptome in zaradi bližnjega stika s pozitivno osebo, ne morejo pridobiti EU digitalnega COVID potrdila o prebolelosti.

Veljavnost EU digitalnega covid potrdila (DCP)

Podrobneje o veljavnosti covid potrdil o cepljenju in prebolelosti na naslednji povezavi.

Vsi državljani z dostopom do zVEM portala (digitalnim potrdilom ali s smsPass) lahko dostopajo do svojih potrdil o cepljenju, testiranju ali prebolelosti in si potrdila lahko natisnejo.

EU digitalno COVID potrdilo natisnejo tudi v lekarnah po Sloveniji na osnovi zdravstvene izkaznice. Cena tiska je 2 evra.

______________________________________________________________________________________________________________

Izdaja EU DCP

Po novem se pri izdaji EU DCP o cepljenju podpira oznake, višje od 3/3, skladno s številom prejetih odmerkov cepiva, torej 4/4 za štiri prejete odmerke, 5/5 za pet prejetih odmerkov itd.

Kako pridobim EU Digitalno COVID potrdilo v portalu zVEM? | Podpora eZdravja
1. korak
2. korak
3. korak

Naložbo financira Evropska unija.

Go to Top