Domov / Cepljenje proti covidu-19 / Načrt cepljenja

Načrt cepljenja

S cepljenjem proti covidu-19 smo v Sloveniji pričeli s cepivi, ki so pridobila dovoljenje za promet v EU pri Evropski agenciji za zdravila. Pri nas so zdaj na voljo cepiva proizvajalcev Pfizer/BioNTech, Moderna, Johnson&Johnson in Novavax.

Odmerki cepiv bodo v Slovenijo prihajali postopoma, predvideno vsak teden. Več informacij o cepivih si lahko preberete na naslednji povezavi.

Sprva se je glede na omejene količine cepiv k cepljenju najprej povabilo zaposlene v zdravstvu, zaposlene v domovih starejših občanov in drugih socialnovarstvenih zavodih ter njihove oskrbovance, ranljive prebivalce zaradi starosti in kroničnih bolezni, pri katerih je pričakovati težji potek bolezni. V tej začetni fazi cepljenja so bili cepljeni tudi zaposleni v kritični infrastrukturi po izdelani prednostni listi.

Ob prihodu novih odmerkov cepiv se je cepljenje postopoma razširilo na vse prebivalce, cepljenje se izvaja tudi v mobilnih cepilnih enotah.

Cepljenje je brezplačno in zagotovljeno vsem, ki imajo stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji, ne glede na to, ali so zavarovani. Brezplačno se lahko cepijo tudi osebe, zaposlene v Sloveniji. Sredstva za nakup cepiva in stroške za izvedbo cepljenja so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije.

Nacionalno strategijo cepljenja proti covidu-19 lahko najdete na naslednji povezavi.

Priporočila za cepljenje proti covidu-19 za strokovno javnost najdete na naslednji povezavi.