Domov / Covid-19 / Covid-19 in delo od doma

Covid-19 in delo od doma

Pandemija covida-19 je v naša življenja prinesla nepopisne spremembe v dnevni rutini. Številna podjetja in organizacije se v tem času začasno ali trajno zapirajo, zaposleni pa preusmerjajo na oddaljena in navidezna delovna okolja. Delo od doma je postalo samoumevno, naš dom pa je postal naše delovno mesto. Številni poklici za katere delo od doma prej ni bilo predvideno so se morali prilagoditi spremembam.

Takšne razmere imajo pomemben in nezanemarljiv vpliv na naše počutje, mišljenje in zdravje. Delo od doma se lahko kaže s spremembami na prehranjevanju, naraščanju sedečega vedenja in vpadanju telesne dejavnosti ter vplivu na duševno zdravje. Zanj sta značilna drugačna dinamika in narava dela, kar lahko prinaša določene prednosti ali pomanjkljivosti.

Pomembno je, da vzpostavimo oziroma ohranjamo dnevno rutino in si dan organiziramo tako, da bomo poleg delovnih, šolskih in drugih obveznosti imeli čas za redne obroke, gibanje in sprostitev, prosti čas, pogovore in počitek.

Hofer-Fischanger in Lang so v svojem priročniku prepoznali pet področij, ki so ključna pri naslavljanju promocije zdravja v domačih pisarnah:

  • Smernice podjetja, pravni okvir dela na daljavo, časovno območje sestankov, komunikacijske značilnosti in pravila
  • Notranja oprema, ki vključuje ergonomsko primerno mizo in stol, ustrezno osvetlitev, temperaturo prostora in kakovost zraka; dobro počutje lahko okrepimo tudi z rastlinami
  • Strojna in programska oprema
  • Kadrovski viri in podpora (priporočljivo si je zastaviti dnevne cilje in naloge)
  • Družbeno okolje (moteči dejavniki okolice)

V nadaljevanju navajamo splošna priporočila, s katerimi ostanemo aktivni doma in so primerna za vse starostne skupine:

  • Vzemimo si kratke aktivne odmore med delom, sprehodimo se po stopnicah, postorimo manjša gospodinjska opravila ali pa si popestrimo odmor s plesom.
  • Izkoristimo vsako priložnost za hojo ali stoječ položaj, lahko na primer hodimo medtem, ko imamo telefonski klic ali pa se sprehodimo na svež zrak. Poskusimo ne sedeti več kot eno uro skupaj, rajši poskusimo s 1-2 minutnimi pavzami vsake pol ure. Alternativno imamo lahko vsaki dve uri sedečega vedenja tudi do 10 min aktivne aerobne aktivnosti. Že dejavnosti lažje intenzivnosti, kot so razgibanje sklepov in mišic sprostijo mišice, izboljšajo cirkulacijo in mišično aktivnost. Nasveti za aktivne odmore na delovnem mestu: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/plakat_kinezio_a1.pdf
  • Med delom od doma redno spremljajmo svojo sedečo držo in ohranjajmo nevtralen položaj telesa.
  • Izkoristimo priložnosti virtualnih tečajev telesne vadbe in se jih udeležimo.
  • Ohranimo dnevno in delovno rutino, vzdržujmo časovne termine obrokov in spanja.

Redna telesna dejavnost sicer koristi tako telesu kot duhu. Med drugim zmanjša visok krvni tlak, pomaga pri uravnavanju telesne teže in zmanjša tveganja za bolezni srca ter različne vrste raka, kar so dejavniki, ki lahko vplivajo na povečano občutljivost za covid-19.

Delo od doma ima lahko na zaposlenega negativen vpliv zlasti zaradi pomanjkanja delovnega prostora, zabrisane meje med službenim in zasebnim časom ter slabe organizacije delovnega časa.

Zakon o varnosti in zdravju pri delu delodajalcu sicer nalaga, da mora načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu, kar pomeni, da je dolžen izvajati aktivnosti in ukrepe z namenom ohranjanja in krepitve telesnega in duševnega zdravja delavcev.

Viri:

Poskrbimo za svoje dobro počutje. NIJZ, 2021. Dostopno na: https://www.nijz.si/sl/poskrbimo-za-svoje-dobro-pocutje

Rakinić K, Filipič U, Brvar E et al. Doživljanje dela od doma v času COVID-19: kvalitativna študija. Eksperimentator, 2020. 4, 67-75.

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1). Uradni list RS, št. 43/11). Dostopno na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5537

Promocija aktivnosti za preprečevanje kostno mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj pri delu. NIJZ, 2020. Dostopno na: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/pkmo_letak.pdf

Promocija aktivnosti za preprečevanje kostno mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj pri delu. Aktivni odmori na delovnem mestu. NIJZ, 2020. Dostopno na: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/plakat_kinezio_a1.pdf

Hofer-Fischanger K, Lang G. A handbook for creating health-promoting home offices. EuroHelathNet magazine, 2020. Dostopno na: https://eurohealthnet-magazine.eu/a-handbook-for-creating-health-promoting-home-offices/

Healthy at home – Physical activity. WHO, 2020. Dostopno na: https://www.who.int/news-room/campaigns/connecting-the-world-to-combat-coronavirus/healthyathome/healthyathome—physical-activity

W Flanagan E et al. The Impact of COVID-19 Stay-At-Home Orders on Health Behaviour in Adults. Obesity, 2021. Volume 29, Issue 2. 438-445. Dostopno na: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/oby.23066

Ricci F et al. Recommendations for Physical Inactivity and Sedentary Behaviour During the Coronavirus Disease (COVID-19) Pandemic. Front. Public Health, 2020. 8:199. Dostopno na: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2020.00199/full