Domov / Mobilne cepilne enote

Mobilne cepilne enote

4. 8. 2021

Zdravstveni dom Lenart
ČAS
Cepilni Center ZD Lenart
13:00 – 17:00

4. 8. 2021

PTUJ ČAS
KULTURNA DVORANA BREG (KORUZJEK)
7:15 – 16:30

4. 8. 2021

PTUJ ČAS
KULTURNA DVORANA BREG (KORUZJEK)
7:15 – 16:30

4. 8. 2021

ADM, družinska medicina d.o.o. Tina Mordej Zadnikar dr. med. ČAS
GD IŠKA VAS, OBČINA IG
17:00 – 20:00
ZDRAVSTVENI DOM MARIBOR ČAS
PESNICA, ŠENTILJ
14:00 – 16:00
DUPLEK 14:00 – 16:00
STARŠE 16:30 – 18:30
ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA ČAS
TIŠINA
7:00 – 8:30
PUCONCI 9:00 – 10:30
MORAVSKE TOPLICE – MARTJANCI 11:00 – 12:30
PROSENJAKOVCI 11:00 – 12:30
ZDRAVSTVENI DOM PTUJ ČAS
DESTRNIK
8:40 – 9:30
MAJŠPERK 16:10 – 17:00
JURŠINCI 16:00 – 18:00
ZDRAVSTVENI ZAVOD ZDRAVJE
ČAS
TIVOLI, Ljubljana
8:00 – 12:00
VILHARJEV PODHOD, Ljubljana  14:00 – 17:00
FILIPOV DVOREC, Ljubljana  8:00 – 11:00
ZVEZDA, Ljubljana  16:00 – 19:00
ADM družinska medicina d.o.o. Tina Mordej Zadnikar dr. med. ČAS
IŠKA VAS, OBČINA IG
17:00 – 20:00

5. 8. 2021

PTUJ ČAS
KULTURNA DVORANA BREG (KORUZJEK)
7:15 – 14:30

5. 8. 2021

ADM družinska medicina d.o.o. Tina Mordej Zadnikar dr. med. ČAS
PROSTORI KRAJEVNE SKUPNOSTI KOG (sejna soba), OBČINA ORMOŽ
8:00 – 10:00
PROSTORI KRAJEVNE SKUPNOSTI MIKLAVŽ PRI ORMOŽU, OBČINA ORMOŽ 10:30 – 13:30
ZDRAVSTVENI ZAVOD ZDRAVJE
ČAS
TIVOLI, Ljubljana
14:00 – 18:00
VILHARJEV PODHOD, Ljubljana  14:00 – 17:00
FILIPOV DVOREC, Ljubljana  8:00 – 11:00
ZVEZDA, Ljubljana  16:00 – 19:00
CERKLJE NA GORENJSKEM 8:00 – 13:00
ZDRAVSTVENI DOM MARIBOR
ČAS
KUNGOTA
14:00 – 16:00
HOČE – SLIVNICA 14:00 – 16:00
MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU 16:30 – 18:30
RAČE – FRAM 16:30 – 18:30
ZDRAVSTVENI DOM PTUJ
ČAS
KIDRIČEVO
8:45 – 10:30 in 12:00 – 13:30

6. 8. 2021

ZDRAVSTVENI ZAVOD ZDRAVJE
ČAS
TIVOLI, Ljubljana
8:00 – 12:00
VILHARJEV PODHOD, Ljubljana  12:00 – 15:00
FILIPOV DVOREC, Ljubljana  8:00 – 11:00
ZVEZDA, Ljubljana  16:00 – 19:00
KOMEN 14:00 – 19:00
ZDRAVSTVENI DOM MARIBOR
ČAS
RUŠE
14:00 – 18:00
LOVRENC NA POHORJU 14:00 – 18:00
SELNICA OB DRAVI 14:00 – 18:00
ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA ČAS
KUZMA
7:00 – 7:45
GRAD 8:00 – 10:00
ROGAŠOVCI 11:00 – 13:00
CANKOVA 13:30 – 15:30

6. 8. 2021

PTUJ ČAS
KULTURNA DVORANA BREG (KORUZJEK)
7:15 – 14:30

7. 8. 2021

ADM družinska medicina d.o.o. Tina Mordej Zadnikar dr. med. ČAS
PROSTORI ZADRUŽNEGA DOMA VELIKA NEDELJA, OBČINA ORMOŽ
8:00 – 11:00
MIKLAVŽ PRI ORMOŽU 11:30 – 14:30
ZDRAVSTVENI ZAVOD ZDRAVJE
ČAS
TIVOLI, Ljubljana
8:00 – 12:00
VILHARJEV PODHOD, Ljubljana  11:00 – 14:00
FILIPOV DVOREC, Ljubljana  8:00 – 11:00
ZVEZDA, Ljubljana  11:30 – 14:30
BRDA – Grad Dobrovo 9:00 – 13:00
ZDRAVSTVENI DOM ORMOŽ
ČAS
SREDIŠČE OB DRAVI
9:00 – 12:00

8. 8. 2021

ADM družinska medicina d.o.o. Tina Mordej Zadnikar dr. med. ČAS
PROSTORI KRAJEVNE SKUPNOSTI IVANJKOVCI (mala sejna soba), OBČINA ORMOŽ
8:00 – 11:00
PROSTORI TURISTIČNO KULTURNEGA DRUŠTVA IVANJKOVCI, OBČINA ORMOŽ 11:30 – 14:30

9. 8. 2021

PTUJ ČAS
KULTURNA DVORANA BREG (KORUZJEK)
7:15 – 14:30

10. 8. 2021

ZDRAVSTVENI DOM KOČEVJE (Občina ILIRSKA BISTRICA) ČAS
KOSEZE
10:00 – 11:00
VAŠKI DOM- GRAD, DOLNJI ZEMON 11:20 – 12:20
VAŠKI DOM VELIKA BUKOVICA 13:20 – 14:20
GASILSKI DOM JELŠANE 14:40 – 15:40
VAŠKI DOM NOVOKRAČINE 16:00 – 17:00

11. 8. 2021

PTUJ ČAS
KULTURNA DVORANA BREG (KORUZJEK)
7:15 – 16:30

12. 8. 2021

PTUJ ČAS
KULTURNA DVORANA BREG (KORUZJEK)
7:15 – 14:30

13. 8. 2021

PTUJ ČAS
VIDEM
12:00 -14:00

13. 8. 2021

PTUJ ČAS
KULTURNA DVORANA BREG (KORUZJEK)
7:15 – 14:30

13. 8. 2021

ZDRAVSTVENI DOM PTUJ
ČAS
Videm
12:00 -14:00

15. 8. 2021

ADM družinska medicina d.o.o. Tina Mordej Zadnikar dr. med. ČAS
Cerkev Marijinega varstva – Prihova (Mariborska nadškofija) 6:00 – 12:00

17. 8. 2021

ZDRAVSTVENI DOM KOČEVJE (Občina ILIRSKA BISTRICA) ČAS
VAŠKI DOM DOBROPOLJE
10:00 – 11:00
VAŠKI DOM  HARIJE 11:20 – 12:20
VAŠKI DOM TOMINJE 13:20 – 14:20
VAŠKI DOM  PREGARJE 14:40 – 15:40
VAŠKI DOM GABRK 16:00 – 17:00

24. 8. 2021

ZDRAVSTVENI DOM KOČEVJE (Občina ILIRSKA BISTRICA) ČAS
VAŠKI DOM TOPOLC
10:00 – 11:00
PODSTENJE (PRI CERKVI) 11:20 – 12:20
BIVŠA POŠTA, BITNJA – PREM 13:20 – 14:20
MEMONOVA HIŠA, PREM 14:40 – 15:40
VAŠKI DOM ČELJE 16:00 – 17:00

31. 8. 2021

ZDRAVSTVENI DOM KOČEVJE (Občina ILIRSKA BISTRICA) ČAS
GASILSKI DOM KNEŽAK
10:00 – 12:00
BAČ (na balinišču) 13:00 – 14:00
GASILSKI DOM KORITNICE 14:20 – 15:20

7. 9. 2021

ZDRAVSTVENI DOM KOČEVJE (Občina ILIRSKA BISTRICA) ČAS
VAŠKI DOM HRUŠICA
10:00 – 11:00
ZDRAVSTVENA POSTAJA PODGRAD 11:20 – 12:20
VAŠKI DOM SABONJE 13:20 – 14:20
VAŠKI DOM VELIKO BRDO 14:40 – 15:40