Domov / Covid-19 / Samozaščitno vedenje v obdobju, ko je med nami še vedno prisoten virus SARS-CoV-2

Samozaščitno vedenje v obdobju, ko je med nami še vedno prisoten virus SARS-CoV-2

V Sloveniji so bili v vseh dejavnostih  odpravljeni ukrepi za omejevanje prenosa in širjenja virusa SARS CoV-2.  Ker je virus SARS CoV-2 še vedno med nami, je pomembno, da upoštevamo osnovne higienske ukrepe in priporočila za preprečevanje prenosa in širjenja virusa.

Zato predlagamo varno in odgovorno ravnanje, še zlasti če sodimo ali smo v stiku z ranljivo skupino (starejše osebe, osebe z več kroničnimi boleznimi, onkološki bolniki na imuno, kemoterapiji, osebe z znano imunsko pomanjkljivostjo, krhke osebe…).Da zaščitimo SEBE in DRUGE ostajajo osnovni zaščitni ukrepi:

 • z naslednjimi simptomi in znaki ne obiskujmo drugih, še zlasti ne ranljivih: povišana telesna temperatura, zamašen nos/nahod, kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, težko dihanje, glavobol, bolečine v mišicah, driska, slabost/bruhanje, sprememba zaznavanja vonja in/ali okusa, neobičajna utrujenost, vnetje očesnih veznic tako v blagi kot v težji obliki,
 • skrbimo za redno in pravilno umivanje rok, v primeru, da voda in milo nista dostopna, si roke razkužimo z namenskim razkužilom za roke;
 • ne dotikamo se obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami;
 • upoštevamo pravilno higieno kašlja (preden zakašljamo/kihnemo, si pokrijemo usta in nos s papirnatim robčkom ali zakašljamo/kihnemo v zgornji del rokava). Papirnat robček po vsaki uporabi odvržemo med odpadke in si nato umijemo roke z milom;
 • izogibamo se tesnim stikom z osebami, ki kažejo znake akutne okužbe dihal;
 • zagotovimo, da so vsi prostori dobro prezračeni;
 • ob vstopu v zdravstveno ustanovo se ravnamo po navodilu ustanove;
 • obiskovalci domov za starejše naj bodo še posebej pozorni, da ob prehladnih znakih ranljivih svojcev ne obiskujejo. V zaprtih prostorih jim priporočamo uporabo maske, oziroma ravnamo po navodilu ustanove. Pomembno je, da masko pravilno nosimo – tako, da pokriva nos in usta;
 • če sodimo v ranljivo skupino ali smo v stiku z osebami iz ranljivih skupin, vzdržujemo priporočeno medosebno razdaljo;
 • skrbno čistimo površine in predmete, da zmanjšamo možnost prenosa mikroorganizmov;
 • če sodimo v ranljivo skupino, se izogibamo zaprtim prostorov z večjim številom ljudi in gneči;
 • če sodimo v ranljivo skupino in se zadržujemo v zaprtih, slabo prezračenih prostorih, z večjim številom ljudi, priporočamo uporabo zaščitne maske (npr. FFP 2), ki mora dobro tesniti.