Za več informacij o cepljenju se obrnite za najbližji Zdravstveni dom.