Domov / Aktualne novice

Aktualne novice

ZA SPLOŠNO JAVNOST

Aktualne informacije

Strokovnjaki s področja (Kemijski inštitut, Medicinska fakulteta, Fakulteta za farmacijo) so pripravili odgovore na najpogostejše zmote o covidu-19 in cepljenju ter cepivih.

Vprašanja z odgovori najdete na naslednji povezavi.

Svetovna zdravstvena organizacija in Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni sta danes uvrstila novo različico SARS-Cov-2 – B1.1.529 med zaskrbljujoče različice, ki se je pojavila na območju južnoafriške regije. V Sloveniji za zdaj še nismo potrdili primera okužbe z novo različico.

Nacionalni inštitut za javno zdravje vsem prebivalcem Slovenije svetuje, da še naprej dosledno upoštevajo vse preventivne ukrepe in higienska priporočila za preprečevanje širjenja okužbe SARS-Cov-2 in zajezitev epidemije covida-19. Ministrstvo za zunanje zadeve je danes izdalo tudi Priporočila državljanom glede potovanj v Južno Afriko.

Zaradi pojava nove različice virusa SARS-CoV-2 z oznako B.1.1.529 je določena obvezna karantena ob vstopu v Slovenijo za osebe, ki:
– imajo prebivališče v državah oziroma območjih, kjer je bila ugotovljena prisotnost te različice virusa, ali
– ki so se v zadnjih 14 dneh pred vstopom v Slovenijo zadrževale v teh državah ali na območjih.

Te osebe ne morejo predčasno prekiniti obvezne karantene, traja torej polnih 10 dni. Naslednji dan po izteku karantene pa morajo opraviti test PCR. Če je test pozitiven, je protokol za te osebe enak kot za vse druge osebe, ki so pozitivne na testu PCR.

Tujcem brez prebivališča v Republiki Sloveniji, ki prihajajo z območij z novo različico virusa, se vstop ne dovoli.

Osebe, ki so se zadrževale na ogroženih območjih 14 dni pred uveljavitvijo odloka, morajo o tem obvestiti številko 113, nato se jih napoti v karanteno na domu za 10 dni. Tudi zanje velja, da karantene ne morejo predčasno prekiniti in po izteku 10 dni morajo opraviti test PCR.

Seznam držav oziroma območij z različico B.1.1.529:

– Republika Južna Afrika,

– Bocvana,

– Esvatini,

– Lesoto,

– Namibija,

– Zimbabve,

– Mozambik.

Vir podatkov: EWRS.

Seznam držav bo sproti dopolnjen na podlagi podatkov iz sistema zgodnjega obveščanja in odzivanja EWRS ter dodatno na podlagi informacij ECDC in SZO.

Nacionalni inštitut za javno zdravje izvaja spletno anketno raziskavo o vplivu pandemije na življenje (SI-PANDA), ki daje vpogled v boljše poznavanje in razumevanje vedenja ljudi v času med in po epidemiji covida-19 v Sloveniji. Raziskava na vzorcu oseb, starih med 18 in 74 let, ki so člani spletnega panela, poteka od 4. decembra 2020, v devetnajstih ponovitvah. Prvi del raziskave (do vključno 12. vala raziskave) se je izvajal enkrat na dva tedna, drugi del pa se izvaja enkrat na mesec. Podlaga raziskave je vprašalnik Svetovne zdravstvene organizacije (SZO), ki je bil preveden in v skladu z navodili SZO ustrezno prilagojen razmeram v Sloveniji, zato bodo nekateri podatki tudi mednarodno primerljivi.

V raziskavi zbrani podatki zagotavljajo ključne informacije o pandemski izčrpanosti odraslih prebivalcev Slovenije, kot naravnem in pričakovanem odzivu na dolgotrajno javnozdravstveno krizo, ki bistveno posega v vsakdan posameznika. Posledica pandemske izčrpanosti je pomanjkanje motivacije za upoštevanje priporočenih samozaščitnih vedenj, ki se pojavi postopoma in na katero vplivajo posameznikova čustva, izkušnje in stališča. Kaže se v zmanjšanju zavedanja o tveganjih, povezanih s širjenjem bolezni covid-19, nepripravljenosti za informiranje in neizvajanju samozaščitnih vedenj. Vpliva pa tudi na samo uspešnost ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Spodaj objavljamo glavne izsledke 17. vala panelne spletne raziskave, ki je potekala od 12. do 15. oktobra 2021 na vzorcu 1022 odraslih oseb, starih od 18 do 74 let, in nekatere primerjave s preteklimi valovi:

Trenutno veljavni ukrepi

Najmanjše podpore ukrepom je bilo tokrat deležno obvezno nošenje mask na zunanjih površinah, ko ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 2 metra (29,1 %) – podpora temu ukrepu je od prejšnjega vala raziskave padla za kar 18,5 odstotnih točk.

Glede na cepilni status se s trditvijo, da ukrepi, povezani z virusom SARS-CoV-2, nepravično omejujejo življenja nekaterih skupin prebivalstva bolj kot drugih, strinja skoraj za četrtino več tistih, ki se ne bodo cepili, v primerjavi s tistimi, ki so se že.

Podpiranje morebitnih ukrepov

Med morebitnimi ukrepi, ki bi lahko stopili v veljavo v primeru slabšanja epidemiološke situacije, bi anketiranci v največjem deležu (43 %) podprli uvedbo nadzora nad izvajanjem karantene na domu, petina pa bi jih podprla tudi omejitev zbiranja ljudi na do 25 oseb ob upoštevanju navodila NIJZ.

Pravilo PCT

Več kot 40 % anketirancev meni, da bi morale vse dejavnosti oz. storitve biti dostopne vsem brez dokazil o cepljenju, prebolevnosti ali negativnem testu.

V največji meri anketiranci podpirajo izpolnjevanje PCT pogoja pri obisku gledališč in kinodvoran, ogledu športnih dogodkov v živo in pri obisku turističnih nastanitev. Anketiranci se najmanj strinjajo s potrebnostjo izpolnjevanja PCT pogoja pri obisku zdravnika in zobozdravnika ter pri obisku bencinske črpalke.

Okoli sedemkrat več anketirancev, ki so cepljeni, v primerjavi s tistimi, ki niso cepljeni, podpira izpolnjevanje in preverjanje PCT pogoja na delovnem mestu.

V 17. valu raziskave smo spraševali tudi po podpori uvedbe pravila PC za zaposlene v določenih področjih dela oziroma za vse polnoletne prebivalce. Anketiranci v največjem deležu podpirajo uvedbo PC pogoja za zaposlene v zdravstveni dejavnosti (52,7 %).

Cepljenje

Podatki 17. vala raziskave kažejo, da je bilo cepljenih že več kot 70 % anketiranih oseb, in sicer je 59,8 % oseb že prejelo dva odmerka cepiva, 12,2 % pa en odmerek cepiva proti covidu-19. 1,3 % anketirancev je poročalo, da so prejeli že tretji (poživitveni) odmerek cepiva. 22,6 % anketirancev v 17. valu raziskave navaja, da se ne namerava cepiti – delež teh oseb je v primerjavi s prejšnjim valom raziskave upadel.

Necepljene anketirance smo spraševali po razlogih za odločitev, da se ne bodo cepili. Med glavnimi razlogi prevladuje zaskrbljenost zaradi neželenih učinkov po cepljenju, skrb za dolgoročni vpliv na zdravje in mnenje, da se v zvezi s cepljenjem izvaja prevelik pritisk. Slednji razlog za odločitev proti cepljenju (64,8 %) prevladuje nad mnenjem, da cepivo ni varno (64,4 %), kar kaže na pomanjkljivosti pri ustrezni komunikaciji z javnostjo v zvezi s cepljenjem.

Spraševali smo tudi o mnenju o uvedbi obveznega cepljenja proti covidu-19 za zaposlene v določenih področjih dela. Anketiranci v največjem deležu podpirajo uvedbo obveznega cepljenja za zaposlene v zdravstveni dejavnosti (54,0 %), sledijo zaposleni v vzgoji in izobraževanju (46,2 %).

Težave po preboleli okužbi z virusom SARS-CoV-2 – postcovidni sindrom ali dolgotrajni covid-19

Tudi v 17. valu raziskave je večina oseb (66 %) imela določene težave še po enem mesecu po preboleli okužbi. Najpogostejše težave so bile slabo počutje, utrujenost in pomanjkanje energije, o katerih je poročala tretjina prebolevnikov, težave z zaznavanjem okusa in vonja je imela nekaj manj kot tretjina, skoraj petina je navajala težave s koncentracijo in pomnjenjem, prav tako skoraj petina pa glavobol.

Preseneča velik delež oseb, ki se o težavah po prebolelem covidu-19 ne posvetuje z zdravnikom. V 17. valu je bilo takšnih oseb 70,2 %.

Osvetljena tema 17. vala raziskave: Viri informacij, dojemanje tveganja in čustveni odzivi v povezavi s SARS-CoV-2

Pogostost uporabe različnih virov za pridobivanje informacij o virusu SARS-CoV-2

Izsledki raziskave kažejo precejšnje razlike med pogostostjo uporabe virov informacij med cepljenimi in necepljenimi anketiranimi. Cepljeni pogosteje uporabljajo različne vire informacij kot necepljeni, pri čemer cepljeni kot vire informacij najpogosteje uporabljajo zdravnike, necepljeni pa kot vir informacij najpogosteje uporabljajo prijatelje, znance in sorodnike. Izsledki raziskave kažejo precej večjo pogostost uporabe družbenih omrežij kot virov informacij med necepljenimi anketiranimi.

Dojemanje tveganja (angl. Risk Perception) v povezavi s SARS-CoV-2

Zanimive razlike se kažejo v dojemanju tveganja v povezavi s SARS-CoV-2 med cepljenimi in necepljenimi. Izsledki raziskave kažejo, da je pri več kot polovici necepljenih (53,2 %) dojemanje tveganja za okužbo s SARS-CoV-2 zelo nizko, visoko dojemanje tveganja za okužbo pa je izrazila le sedmina necepljenih (15,6 %). Hkrati pa visoko tveganje za okužbo dojema skoraj tretjina cepljenih (30,5 %).

Čustveni odzivi v zvezi s cepljenjem proti covidu-19

Med vsemi anketiranimi pri čustvenem odzivu v zvezi s cepljenjem proti covidu-19 prevladuje upanje (43,8 %), sledijo olajšanje (35,7%), dvom (34,2 %), strah (22,1 %), jeza (19,0 %) in prepričanost (18,4 %). Pri starejših od 50 let je najbolj izraženo čustvo v povezavi s cepljenjem proti covidu-19 upanje, pri mlajših od 50 let pa se najbolj izraža dvom.

Celotno poročilo 17. vala panelne spletne raziskave o vplivu pandemije na življenje je objavljeno na naslednji povezavi.

Več o raziskavi SI-PANDA si lahko preberete tudi na naslednji povezavi.

Evropska agencija za zdravila (EMA) je odobrila uporabo poživitvenega odmerka proti covidu-19 proizvajalca Moderna pri starejših od 18 let. Stranski učinki so po tretjem/poživitvenem odmerku podobni kot po drugem.

Celotno novico najdete na naslednji strani.

Nacionalni inštitut za javno zdravje izvaja spletno anketno raziskavo o vplivu pandemije na življenje (SI-PANDA), ki daje vpogled v boljše poznavanje in razumevanje vedenja ljudi v času med in po epidemiji covida-19 v Sloveniji. Raziskava na vzorcu oseb, starih med 18 in 74 let, ki so člani spletnega panela, poteka od 4. decembra 2020, v devetnajstih ponovitvah. Prvi del raziskave (do vključno 12. vala raziskave) se je izvajal enkrat na dva tedna, drugi del pa se izvaja enkrat na mesec. Podlaga raziskave je vprašalnik Svetovne zdravstvene organizacije (SZO), ki je bil preveden in v skladu z navodili SZO ustrezno prilagojen razmeram v Sloveniji, zato bodo nekateri podatki tudi mednarodno primerljivi.

V raziskavi zbrani podatki zagotavljajo ključne informacije o pandemski izčrpanosti odraslih prebivalcev Slovenije, kot naravnem in pričakovanem odzivu na dolgotrajno javnozdravstveno krizo, ki bistveno posega v vsakdan posameznika. Posledica pandemske izčrpanosti je pomanjkanje motivacije za upoštevanje priporočenih samozaščitnih vedenj, ki se pojavi postopoma in na katero vplivajo posameznikova čustva, izkušnje in stališča. Kaže se v zmanjšanju zavedanja o tveganjih, povezanih s širjenjem bolezni covid-19, nepripravljenosti za informiranje in neizvajanju samozaščitnih vedenj. Vpliva pa tudi na samo uspešnost ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Spodaj objavljamo glavne izsledke 16. vala panelne spletne raziskave, ki je potekala od 21. do 23. septembra 2021 na vzorcu 1026 odraslih oseb, starih od 18 do 74 let, in nekatere primerjave s preteklimi valovi:

Trenutno veljavni ukrepi

Zaskrbljujoč je podatek, da je delež anketirancev, ki menijo, da prebivalci Slovenije upoštevajo ukrepe, povezane z obvladovanjem virusa SARS-CoV-2, v 16. valu raziskave ponovno upadel in sicer za 5,4 odstotne točke, v primerjavi s 13. valom raziskave pa za kar 20,2 odstotnih točk.

Glede na cepilni status se s trditvijo, da ukrepi, povezani z virusom SARS-CoV-2, nepravično omejujejo življenja nekaterih skupin prebivalstva bolj kot drugih, strinja skoraj za četrtino več tistih, ki se ne bodo cepili, v primerjavi s tistimi, ki so se že.

Podpiranje morebitnih ukrepov

Med morebitnimi ukrepi, ki bi lahko stopili v veljavo v primeru slabšanja epidemiološke situacije, bi anketiranci v največjem deležu (45,6 %) podprli uvedbo nadzora nad izvajanjem karantene na domu, skoraj četrtina pa bi jih podprla tudi omejitev zbiranja ljudi na do 25 oseb ob upoštevanju navodila NIJZ.

Pravilo PCT

Več kot 40 % anketirancev meni, da bi morale vse dejavnosti oz. storitve biti dostopne vsem brez dokazil o cepljenju, prebolevnosti ali negativnem testu.

V največji meri anketiranci podpirajo izpolnjevanje PCT pogoja pri obisku gledališč in kinodvoran, ogledu športnih dogodkov v živo in pri obisku notranjosti lokala oz. restavracije. Anketiranci se najmanj strinjajo s potrebnostjo izpolnjevanja PCT pogoja pri obisku zdravnika in zobozdravnika ter pri obisku terase lokala oz. restavracije.

Skoraj petkrat več anketirancev, ki so cepljeni, v primerjavi s tistimi, ki niso cepljeni, podpira izpolnjevanje in preverjanje PCT pogoja na delovnem mestu.

Cepljenje

Podatki iz 16. vala raziskave kažejo, da je bilo cepljenih že več kot 68 % anketiranih oseb, in sicer je 54,8 % oseb že prejelo dva odmerka cepiva, 12,8 % pa en odmerek cepiva proti covidu-19. 0,6 % anketirancev je poročalo, da so prejeli že tretji (poživitveni) odmerek cepiva. Četrtina anketirancev v 16. valu raziskave navaja, da se ne namerava cepiti – delež teh oseb je v primerjavi s prejšnjim valom raziskave upadel in je trenutno najnižji v zadnjih osmih valovih raziskave.

Necepljene anketirance smo spraševali po razlogih za odločitev, da se ne bodo cepili. Med glavnimi razlogi prevladuje skrb za dolgoročni vpliv na zdravje, zaskrbljenost zaradi neželenih učinkov po cepljenju in mnenje, da se v zvezi s cepljenjem izvaja prevelik pritisk. Slednji razlog za odločitev proti cepljenju (63,6 %) prevladuje nad mnenjem, da cepivo ni varno (58,2 %), kar kaže na velike pomanjkljivosti pri ustrezni komunikaciji z javnostjo v zvezi s cepljenjem.

Težave po preboleli okužbi z virusom SARS-CoV-2 – postcovidni sindrom ali dolgotrajni covid-19

Tudi v 16. valu raziskave je večina oseb (76,6 %) imela določene težave še po enem mesecu po preboleli okužbi. Najpogostejše težave so bile slabo počutje, utrujenost in pomanjkanje energije, o katerih je poročala skoraj polovica prebolevnikov, težave z zaznavanjem okusa in vonja je imela slaba tretjina, okoli petina je navajala bolečine v mišicah in sklepih ter težave s koncentracijo in pomnjenjem, o motnjah spanja je poročala petina anketirancev.

Preseneča velik delež oseb, ki se o težavah po prebolelem covidu-19 ne posvetuje z zdravnikom. V 16. valu je bilo takšnih oseb 65,0 %.

Osvetljena tema 16. vala raziskave: Prehrana v času pandemije

Skupno je na vprašanje o tem, ali so zaradi pandemije spremenili svoje prehranjevalne navade, velika večina (72,3 %) menila, da se le te pri njih niso spremenile. Prehranske navade so se sicer najbolj poslabšale v skupini oseb z ocenjeno depresivno motnjo (35,0 %) in težavami v duševnem zdravju (19,5 %) in v starostni skupini 18 do 29 let (26,9 %).

Na vprašanje, katere okoliščine so po njihovem mnenju najbolj vplivale na spremembo prehranskih navad so anketirani menili, da je k temu v največji meri prispevala omejitev gibanja (59,6 %), omejena dostopnost do nekaterih storitvenih dejavnosti (52,9 %) ter obremenitve na delovnem mestu in pri delu/študiju od doma (51,8 %).

38,3 % gospodinjstev je poročalo, da so imeli v času pandemije covida-19 povišane stroške za prehrano, od tega so o višjih stroških za prehrano v svojih gospodinjstvih pogosteje poročale ženske.

PCT pogoj pri nabavi hrane ovira v celoti približno desetino vprašanih (11,5 %) in delno še približno petino (20,9 %). Pogosteje popolno in deloma ovira mlajše kot starejše.

Na vprašanje glede povečanja telesne mase med pandemijo je večina (57,3 %) ljudi odgovorila, da je le ta ostala enaka, vendar pa o povečanju telesne mase poroča kar 25,6 % vprašanih. O pridobitvi telesne mase pogosteje poročajo v starostnih skupinah od 30 do 49 let in od 18 do 29 let.

Celotno poročilo 16. vala panelne spletne raziskave o vplivu pandemije na življenje je objavljeno na naslednji povezavi.

Več o raziskavi SI-PANDA si lahko preberete tudi na naslednji povezavi.

V ponedeljek, 18. oktobra 2021, se v okviru kampanje »Zavihajmo rokave! Cepimo se« začenja cepljenje proti gripi v sezoni 2021/22. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) cepljenje priporočamo vsem prebivalcem, ki želijo sebe in svoje bližnje zaščititi pred boleznijo, še zlasti skupinam z večjim tveganjem za težek potek bolezni. Tako kot v lanski sezoni je cepljenje proti gripi tudi letos brezplačno za vse z urejenim obveznim zdravstvenim zavarovanjem.

Preprečevanje gripe

Gripa je zelo nalezljiva bolezen in predstavlja veliko grožnjo za javno zdravje, saj se virus z lahkoto širi med prebivalci. Za preprečevanje širjenja je priporočljivo upoštevati tri enostavna pravila:

 • če zbolimo in bi lahko imeli gripo, ostanemo doma,
 • temeljito in pogosto si umivamo roke in pri kihanju/kašljanju si usta pokrijemo s papirnatim robčkom za enkratno uporabo ali kihamo/kašljamo v rokav,
 • najučinkovitejša zaščita pred gripo pa je vsakoletno cepljenje, ki ščiti tako pred boleznijo kot tudi pred morebitnimi zapleti, ki gripo spremljajo. Zato je cepljenje priporočljivo za vse, ki želijo sebe in svoje bližnje zaščititi pred boleznijo, pri nekaterih skupinah (starejši, kronični bolniki, imunsko oslabljeni…) uspešnost cepljenja lahko nižja.

Za koga je gripa posebej nevarna?

Čeprav cepljenje proti gripi priporočamo vsem prebivalcem, ki želijo sebe in svoje bližnje zaščititi pred boleznijo, je cepljenje še posebej priporočljivo za skupine z večjim tveganjem za težek potek bolezni. Cepljenje proti gripi še posebej priporočamo:

 • starejšim od 65 let,
 • kroničnim bolnikom in njihovim družinskim članom,
 • osebam, ki imajo izrazito povečano telesno težo (ITM ≥40; pri otrocih ITM ≥ 95 percentil glede na starost in spol),
 • majhnim otrokom (od 6 do 23 mesecev starosti) in njihovim družinskim članom,
 • nosečnicam in njihovim družinskim članom,
 • zdravstvenim delavcem in sodelavcem ter zaposlenim v domovih starejših občanov, ki so pri svojem delu izpostavljeni nevarnosti okužbe ali pri delu lahko prenesejo okužbo na druge osebe,
 • drugim delavcem v nujnih službah, ki so pomembni za delovanje različnih dejavnosti.

Bolezen pri mladih bolnikih brez kroničnih bolezni večinoma poteka kot nekajdnevno vročinsko stanje z znaki obolenja dihal ter bolečinami v mišicah in sklepih. Pri ogroženih skupinah prebivalstva pa lahko bolezen poteka s težjo klinično sliko s pogostimi zapleti (kot so virusne in bakterijske pljučnice) in tudi z višjo smrtnostjo. Pri omenjenih skupinah cepljenje zmanjšuje tveganje za hospitalizacije in tudi smrt zaradi bolezni same ali njenih zapletov.

Kje se lahko cepimo?

Cepljenje izvajajo izbrani osebni zdravniki, drugi zdravniki, cepljenje odraslih pa tudi območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Za cepljenje v ambulantah območnih enot NIJZ-ja se je potrebno predhodno naročiti. Kontakti za naročanje so objavljeni na naslednji povezavi.

Ali se je priporočljivo cepiti tudi proti gripi, če smo že bili cepljeni proti covidu-19, in obratno?

Cepljenje proti covidu-19 nas ne zaščiti pred gripo, in obratno, cepljenje proti gripi nas ne zaščiti pred covidom-19, saj gre za cepljenji proti različnim virusom. Cepljenje proti gripi in cepljenje proti covidu-19 se lahko opravi sočasno ali s kakršnimkoli presledkom.

Cepljenje proti pnevmokoknim okužbam

Hkrati s cepljenjem proti gripi je pri starejših osebah in kroničnih bolnikih priporočljivo opraviti tudi cepljenje proti pnevmokoknim okužbam. Namen tega cepljenja je zaščititi starejše osebe in bolnike s kroničnimi obolenji in stanji, pri katerih obstaja večje tveganje za invazivni potek pnevmokokne okužbe (okužba krvi, sepsa, meningitis, pljučnica). Cepljenje za določene skupine se financira iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja. Več informacij na povezavi.

Vsakoletno cepljenje

Virusi gripe se pogosto in hitro spreminjajo, zato se spreminja tudi cepivo, ki je vsako leto pripravljeno tako, da ščiti proti virusom, ki bodo predvidoma krožili v prihajajoči sezoni. Zato se je treba cepiti vsako leto z enim odmerkom cepiva, za otroke mlajše od devet let, ki se prvič cepijo proti gripi, pa sta potrebna dva odmerka. Zaščita se vzpostavi približno dva tedna po cepljenju in traja več mesecev, postopoma upada in je po enem letu lahko že prenizka.

Čeprav v lanskoletni sezoni gripe ni bilo uradno zabeleženega nobenega primera gripe v Sloveniji, je cepljenje izjemno pomembno in smiselno tudi letos, kar velja zlasti za skupine, pri katerih gripa lahko poteka težje ali z zapleti. Lanskoletne okoliščine so bile namreč specifične (vzgojno-varstvene in šolske institucije zaprte precej časa, ljudje so se zaradi epidemije covida-19 manj družili ter upoštevali tudi ostale ukrepe, ki zmanjšujejo pojavnost covida-19 in hkrati delujejo tudi v smeri zmanjševanja prenosa respiratornih virusov, vključno z gripo). Letošnjo jesen respiratorne virusne okužbe krožijo bistveno prej kot običajno, prevladujejo zlasti okužbe z respiratornim sincicijskim virusom (RSV), v nekaterih delih Evrope pa se že pojavlja gripa.

Več o sezonski gripi si lahko preberete na naslednji povezavi.

V okviru projekta, Ukrepi na področju obvladovanja širitve Covid-19 s poudarkom na ranljivih skupinah, nameravamo v naslednjih dveh letih razviti programe izobraževanja in usposabljanja, ki bodo brezplačna in dostopna različnim profesionalnim skupinam.

Izobraževanja izvajamo za zaposlene v različnih delovnih ustanovah. Namen izobraževanj je ozaveščanje prebivalstva o načinu preprečevanja Covid-19/širjenja okužb in hkrati promocija cepljenja proti Covid-19.

Predstavljamo vam posnetka izobraževanj, ki sta ju s pomočjo Gospodarske zbornice izvedla prim. doc. dr. Alenka Trop Skaza, dr. med., specialistka epidemiologije in prim. prof. dr. Ivan Eržen, dr. med., spec.

Vabljeni k ogledu.

Izobraževanje prim. doc. dr. Alenke Trop Skaza, si lahko ogledate na tej povezavi. 

Izobraževanje prim. prof. dr. Ivana Eržena, dr. med., spec., si lahko ogledate na tej povezavi.

Evropska agencija za zdravila (EMA) je danes odobrila tretji/poživitveni odmerek cepiva proti covidu-19 proizvajalca Pfizer/BioNTech (cepivo Comirnaty) za uporabo pri ljudeh, ki so starejši od 18 let. Za ljudi s hudo oslabljenim imunskim sistemom je EMA poleg cepiva Comirnaty odobrila še cepivo proizvajalca Moderna (Spikevax).

Novico lahko najdete na naslednji povezavi.

Dne 28. 9. 2021 smo bili na NIJZ s strani UKC Ljubljana obveščeni o primeru resnega neželenega dogodka po cepljenju proti covidu-19 na podlagi časovnega sosledja cepljenja in hospitalizacije mlajše ženske v UKC Ljubljana.

29. 9. 2021 smo prejeli prijavo, nato pa je NIJZ je pričel s postopkom zbiranja zdravstvene dokumentacije, ki ga narekuje protokol transparentnega spremljanja in obravnave primerov resnih neželenih učinkov po cepljenju. Zbiranje zdravstvene dokumentacije z namenom razjasnitve vseh okoliščin neželenega dogodka še poteka. Po končanem postopku bo NIJZ podal predlog za sklic interdisciplinarne komisije strokovnjakov pri Ministrstvu za zdravje, ki obravnava resne neželene dogodke po cepljenju in poda oceno o morebitni vzročni povezanosti med cepljenjem in resnim neželenim dogodkom po cepljenju. Postopek prijave neželenih učinkov po cepljenju na NIJZ je pojasnjen na naslednji povezavi.

Dne 28. 9. 2021 je potekala tudi izredna seja posvetovalne strokovne skupine za cepljenje pri NIJZ, kjer so obravnavali možnost začasne zaustavitve cepljenja proti covid-19 s cepivom proizvajalca Johnson & Johnson do razjasnitve vseh okoliščin in ugotovitve vzročne povezave po obvestilu o navedenem primeru resnega neželenega dogodka po cepljenju. V luči varovanja zdravja vseh prebivalcev in transparentnega spremljanja, obravnave neželenih dogodkov po cepljenju ter predvsem razjasnitve vseh okoliščin, ki zadevajo izjemno redke neželene učinke po cepljenju proti covidu-19 je posvetovalna strokovna skupina za cepljenje proti covidu-19 sprejela naslednji sklep: “Glede na obvestilo o resnem neželenem dogodku po cepljenju s cepivom Janssen, člani PSC predlagajo, da se do razjasnitve situacije cepljenje s tem cepivom začasno ustavi.”

Uporaba 3. odmerka cepiva proti covid-19 je priporočljiva za:

– Oskrbovance DSO

– Osebe stare 70 let in več in posebej ranljive kronične bolnike ne glede na starost

S tretjim/poživitvenim odmerkom je možno cepljenje tudi za vse ostale, če tako želijo. Ker 3. odmerek cepiva zaenkrat ni registriran za uporabo, naj osebe iz skupin za katere ni priporočil in ga želijo prejeti na lastno željo, izpolnijo priloženo izjavo.

Za tretji odmerek se praviloma uporabi mRNA cepivo. V primeru, ko je uporaba mRNA cepiva kontraindicirana, se uporabi vektorsko cepivo.

Priporočen presledek med osnovnim cepljenjem in tretjim/poživitvenim odmerkom je vsaj 6 mesecev. Osebe, ki so dokazano prebolele covid-19 in so bile polno cepljene, tretjega/poživitvenega odmerka ne potrebujejo.

Več informacij najdete na naslednji povezavi.

Z Odlokom o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 z dne 14. 9. 2021, se je v odloku poenotil način dokazovanja prebolevnosti s smernicami EU. To pomeni, da se kot dokazilo o prebolevnosti šteje dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni in ni starejši od 180 dni. Namreč, večina članic EU kot dokazilo o prebolevnosti šteje dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni in ni starejši od 180 dni. Vse, ki so bolezen preboleli, vabimo, da se cepijo v časovnem okviru 180 dni.

Nacionalni inštitut za javno zdravje je vsem posameznikom, ki so se po takrat veljavnih priporočilih in do sprejetja odloka z dne 14. 9. 2021, po preboleli bolezni cepili z enim odmerkom znotraj časovnega okvira od 6 do 8 mesecev, tehnično uredil EU DCP tako, da so njihove QR kode že veljavne.

Ob tem poudarjamo, da potrdilo osebam, ki so bolezen prebolele v 180 dneh in se cepile v obdobju do 240 dni od prebolelosti, še vedno velja samo v Republiki Sloveniji.

Zaradi implementacije sprememb po odloku je v zadnjih dneh prihajajo do tehničnih ovir, za kar se vsem, ki so imeli težave, opravičujemo tudi v imenu NIJZ.

Izsledki 15. vala raziskave o vplivu pandemije na življenje (SI-PANDA)

Nacionalni inštitut za javno zdravje izvaja spletno anketno raziskavo o vplivu pandemije na življenje (SI-PANDA), ki daje vpogled v boljše poznavanje in razumevanje vedenja ljudi v času med in po epidemiji covida-19 v Sloveniji. Raziskava na vzorcu oseb, starih med 18 in 74 let, ki so člani spletnega panela, poteka od 4. decembra 2020, v devetnajstih ponovitvah. Prvi del raziskave (do vključno 12. vala raziskave) se je izvajal enkrat na dva tedna, drugi del pa se izvaja enkrat na mesec. Podlaga raziskave je vprašalnik Svetovne zdravstvene organizacije (SZO), ki je bil preveden in v skladu z navodili SZO ustrezno prilagojen razmeram v Sloveniji, zato bodo nekateri podatki tudi mednarodno primerljivi.

V raziskavi zbrani podatki zagotavljajo ključne informacije o pandemski izčrpanosti odraslih prebivalcev Slovenije, kot naravnem in pričakovanem odzivu na dolgotrajno javnozdravstveno krizo, ki bistveno posega v vsakdan posameznika. Posledica pandemske izčrpanosti je pomanjkanje motivacije za upoštevanje priporočenih samozaščitnih vedenj, ki se pojavi postopoma in na katero vplivajo posameznikova čustva, izkušnje in stališča. Kaže se v zmanjšanju zavedanja o tveganjih, povezanih s širjenjem bolezni covid-19, nepripravljenosti za informiranje in neizvajanju samozaščitnih vedenj. Vpliva pa tudi na samo uspešnost ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Spodaj objavljamo glavne izsledke 15. vala panelne spletne raziskave, ki je potekala od 25. do 28. avgusta 2021 na vzorcu 1032 odraslih oseb, starih od 18 do 74 let, in nekatere primerjave s preteklimi valovi:

Podpiranje trenutno veljavnih in posameznih ukrepov

Zaskrbljujoče je, da delež anketirancev meni, da prebivalci Slovenije upoštevajo ukrepe povezane z obvladovanjem virusa SARS-CoV-2, manj za 6,7 odstotnih točk v 15. valu, v primerjavi z 14. valom. V primerjavi s 13. valom pa za skoraj 15 odstotnih točk.

Med morebitnimi ukrepi bi v največjem deležu (21,2 %) anketiranci podprli prepoved zbiranja ljudi, razen če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva.

Cepljenje

Podatki iz 15. vala raziskave kažejo, da je bilo cepljenih že več kot 60 % anketiranih oseb, in sicer je 54,7 % oseb že prejelo dva odmerka cepiva, 7,1 % pa en odmerek cepiva proti covidu-19. Skoraj tretjina (29,1 %) anketirancev pa v 15. valu raziskave navaja, da se ne namerava cepiti. Delež tistih, ki se ne nameravajo cepiti, je najvišji v starostnih skupinah od 18-29 let in 30 -49 let, v katerih ima tako stališče okoli 38 % oseb.

Cepiti so se v največji meri pripravljeni moški v najstarejši starostni skupini (povprečje 5,2 na 7-stopenjski lestvici), najbolj pa cepljenje zavračajo ženske v obeh najmlajših starostnih skupinah (povprečje 3,3 na 7-stopenjski lestvici)

Interes za cepljenje otrok, mlajših od 12 let

V naši raziskavi je le 17 % staršev otrok, mlajših od 12 let, odgovorilo, da bi cepili svojega otroka proti covidu-19, ko bo cepivo na voljo. Interes je bil statistično značilno večji pri starših, ki so se tudi sami cepili proti covidu-19. Največ staršev je odgovorilo, da bo odločitev za cepljenje otroka, mlajšega od 12 let, odvisna od tega, ali bo dovolj podatkov o tem, da je cepivo varno (48 %), in od tveganja za težji potek bolezni pri otroku (40 %).

Pravilo (PCT) »prebolevnik, cepljen, testiran«

V primeru, da je pogoj za koriščenje storitve predložen negativen test, 53,1 % anketirancev meni, da bi moral zadostovati hitri antigenski test. 41,5 % jih meni, da bi morale biti vse storitve in dejavnosti dostopne brez kakršnihkoli dokazil povezanih s covidom-19.

Več kot 40 % anketirancev meni, da bi morale vse dejavnosti oz. storitve biti dostopne vsem brez dokazil o cepljenosti, prebolevnosti ali negativnem testu. Dostopnosti storitev brez vseh dokazil si želi skoraj polovica mlajših od 50 let. Polovica vseh in 12,6 % necepljenih anketiranih oseb meni, da bi za cepljene osebe morale veljati manj stroge omejitve kot za necepljene osebe.

Težave po preboleli okužbi z virusom SARS-CoV-2 – postcovidni sindrom ali dolgotrajni covid-19

V 15. valu raziskave je večina oseb (72,9 %) imela določene težave še po enem mesecu po preboleli okužbi. Najpogostejše težave so bile slabo počutje, utrujenost in pomanjkanje energije, o katerih sta poročali več kot dve petini prebolevnikov, težave z zaznavanjem okusa in vonja je imela slaba tretjina, okoli petina je navajala motnje spanja in težave s koncentracijo in pomnjenjem. Preseneča velik delež oseb (63,6%), ki se o težavah po prebolelem covidu-19 ne posvetuje z zdravnikom.

Ukrepi za zajezitev širjenja okužb s covidom-19 v šolskem okolju in cepljenje otrok

V raziskavi je sodelovalo 295 anketirancev, ki so starš ali skrbnik vsaj enemu otroku mlajšemu od 18 let in živijo v skupnem gospodinjstvu. Starši najbolj podpirajo, da šolanje poteka v živo za vse otroke (učence in dijake) ne glede na epidemiološko situacijo (82,5 %).

Anketirani starši, ki so cepljeni proti covidu-19, so v večji meri naklonjeni ukrepom/dejanjem za zajezitev širjenja okužb s covidom-19 v šolskem okolju v primerjavi z anketiranimi starši, ki niso cepljeni.

Stališča glede cepljenja otrok in vpliv pandemije na življenjski slog otrok

Z vsaj enim odmerkom cepiva proti covidu-19 cepljenih je bilo 20,9 % otrok starih 12 let in več. Prav tako so za 20,9 % otrok njihovi starši izrazili namero, da bodo cepljeni, 53,2 % otrok ni in ne bo cepljenih, 2,5 % otrok ni bilo cepljenih zaradi zdravstvenih razlogov.

Za več kot tretjino otrok (35,3 %) so starši poročali o poslabšanju njihove telesne dejavnosti. Po drugi strani so se pri skoraj 20 % otrok izboljšali družinski odnosi, oziroma so le ti v 64,7% ostali nespremenjeni. Podobni rezultati so glede spanja in zdrave prehrane ter zdravstvenega stanja otrok.

Celotno poročilo 15. vala panelne spletne raziskave o vplivu pandemije na življenje je objavljeno na naslednji povezavi.

Več o raziskavi SI-PANDA si lahko preberete tudi na naslednji povezavi.

S 16. avgustom 2021 Slovenija uvaja Evropski elektronski obrazec za potrebe sledenja potnikov v letalskem in ladijskem prometu – European Digital Passenger Locator Form (dPLF), ki omogoča lažje in hitrejše sledenje v primeru, da so potniki med potovanjem izpostavljeni osebi, okuženi s covidom-19.

Vsi potniki, tako tujci kot slovenski državljani, ki bodo vstopali v Slovenijo z letalom (vsi leti, tudi zasebni) ali ladjo (samo križarke), bodo morali pred vstopom v državo izpolniti digitalni obrazec za sledenje potnikov (elektronski obrazec PLF). Slovenski dPLF obrazec je del evropskega elektronskega sistema PLF in je dostopen na spletnem naslovu https://app.euplf.eu. Vsak posameznik (odrasla ali mladoletna oseba) bo moral izpolniti ločen dPLF, tudi če potuje z družino ali kot del skupine. Če potnik potuje z družino ali kot del skupine, lahko uporabi en uporabniški račun za oddajo do 5 dPLF obrazcev za družino ali člane skupine. Posadki letala ali ladje ne bo potrebno izpolniti dPLF-ja, enako velja tudi za tranzitne potnike, ki ostanejo v tranzitnem območju letališča (razen v primeru, če bo potnik iz kateregakoli razloga zapustil letališče). Podatke, ki jih potniki posredujejo, lahko epidemiološka služba Nacionalnega inštituta za javno zdravje uporabi za hiter stik s potniki in njihovimi kontakti, da prepreči nadaljnje širjenje bolezni in zaščiti zdravje potnikov.

Države, ki zahtevajo izpolnitev obrazca PLF, trenutno uporabljajo bodisi tiskano obliko obrazcev za sledenje potnikov, nekatere so razvile svoje nacionalne spletne aplikacije ali pa uporabljajo spletno aplikacijo za EU elektronski obrazec za sledenje potnikov (EU dPLF), ki je bila lansko leto razvita v luči pandemije covida-19 in bo v uporabi tudi v Sloveniji. Spletna aplikacija omogoča lažje in hitrejše zbiranje podatkov ter izmenjavo podatkov prek izmenjevalne platforme, ki deluje v okviru EU sistema za zgodnje zaznavanje in odkrivanje nalezljivih bolezni (EWRS), zaradi česar je sledenje stikom v EU bolj učinkovito in uspešno.

Aplikacijo EU dPLF trenutno že uporabljata Italija (vse oblike) in Malta (letalo, ladja), lastne nacionalne sisteme za sledenje potnikov pa so razvili v 14 državah (Belgija, Hrvaška, Ciper, Češka, Estonija, Nemčija, Grčija, Irska, Latvija, Litva, Portugalska, Slovaška, Španija, Velika Britanija). Sledenje stikom potnikov (nacionalni sistemi ali EU dPLF) se torej uporablja v 16 EU državah.

Večinoma se obstoječi sistemi za sledenje potnikov uporabljajo za zračni promet (16 držav), sledi morski promet (12 držav), najmanj je prisoten pri kopenskem prometu – potovanje z avtom, avtobusom, vlakom (10 držav).

Dodatne informacije o spletni aplikaciji dPLF v slovenskem jeziku so dostopne na spletni strani:  https://app.euplf.eu/#/.

Za vsa tehnična vprašanja / vprašanja o platformi se lahko obrnete na: eudplf@healthygateways.eu.

Dodatne informacije o prehajanju meja so na voljo na: https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/prehajanje-meja/

Informacije o prehajanju državne meje v času novega koronavirusa lahko najdete na:  https://www.policija.si/nase-naloge/nadzor-drzavne-meje/prehajanje-drzavne-meje-med-epidemijo-zaradi-koronavirusa

Evropska agencija za zdravila (EMA) je potrdila, da je znižana raven trombocitov v krvi povezana s cepivom proti covidu-19 podjetja Johnson & Johnson. Stranska učinka tega cepiva pa sta tudi omotica in šumenje v ušesih. Poudarili so, da razmerje med koristmi in tveganji cepljenja s tem cepivom ostaja nespremenjeno.

EMA je že večkrat poudarila, da so koristi cepiva pretehtajo morebitna tveganja.

Nacionalni inštitut za javno zdravje izvaja spletno anketno raziskavo o vplivu pandemije na življenje (SI-PANDA), ki daje vpogled v boljše poznavanje in razumevanje vedenja ljudi v času med in po epidemiji covida-19 v Sloveniji. Raziskava na vzorcu oseb, starih med 18 in 74 let, ki so člani spletnega panela, poteka od 4. decembra 2020, v devetnajstih ponovitvah. Prvi del raziskave (do vključno 12. vala raziskave) se je izvajal enkrat na dva tedna, drugi del pa se izvaja enkrat na mesec.

V raziskavi zbrani podatki zagotavljajo ključne informacije o pandemski izčrpanosti odraslih prebivalcev Slovenije, kot naravnem in pričakovanem odzivu na dolgotrajno javnozdravstveno krizo, ki bistveno posega v vsakdan posameznika. Posledica pandemske izčrpanosti je pomanjkanje motivacije za upoštevanje priporočenih samozaščitnih vedenj, ki se pojavi postopoma in na katero vplivajo posameznikova čustva, izkušnje in stališča. Kaže se v zmanjšanju zavedanja o tveganjih, povezanih s širjenjem bolezni covid-19, nepripravljenosti za informiranje in neizvajanju samozaščitnih vedenj. Vpliva pa tudi na samo uspešnost ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Spodaj objavljamo glavne izsledke 14. vala panelne spletne raziskave, ki je potekala od 6. do 9. julija 2021 na vzorcu 1019 odraslih oseb, starih od 18 do 74 let, in nekatere primerjave s preteklimi valovi:

Podpiranje trenutno veljavnih in posameznih ukrepov

Ukrepi za preprečevanje in obvladovanje širjenja virusa SARS-CoV-2 so v veljavi že dolgo časa in so zelo raznoliki. V 14. valu raziskave je najnižji delež oseb doslej (50,6%) menil, da so veljavne omejitve močno pretirane, kar je skoraj 14 odstotnih točk manj, kot v 10. valu raziskave (od 9.4. do 12.4.2021), ko je bil delež oseb, ki so bile takega mnenja najvišji. V 14. valu raziskave SI-PANDA je največ anketiranih oseb (67,3%) podpiralo odprtje gledališč in kinodvoran in ogled športnih dogodkov v živo ob upoštevanju PCT pogoja (57,7%). Dobra polovica oseb podpira uvedbo digitalnega zelenega potrdila in nadzora nad izvajanjem karantene na domu.

Zaupanje v osebe in institucije, da ustrezno obvladujejo pandemijo

Glede ustreznega obvladovanja pandemije imajo največje zaupanje osebni zdravniki (povprečje 5,1 na 7-stopenjski lestvici), ki jim sledi zaupanje v bolnišnice s povprečjem 4,9. Osebe, ki so bile cepljene z dvema odmerkoma cepiva proti COVIDU-19, značilno bolj zaupajo navedenim osebam oz. inštitucijam.

Cepljenje

Če primerjamo med seboj zadnjih 6 valov raziskave, je razvidno, da narašča delež oseb, ki so prejele oba odmerka cepiva (43,5 % v 14. valu raziskave), delež oseb, ki se ne nameravajo cepiti, pa se giblje od 27,5% do 35,3 %. Največji delež oseb, ki se ne namerava cepiti je v starostnih skupinah od 18 do 29 let in od 30 do 49 let, v katerih je kar 44 % oseb navedlo, da se ne nameravajo cepiti proti covidu-19, kar je najvišji delež doslej. Po drugi strani pa je v 13. in 14. valu raziskave v navedenih starostnih skupinah opazen precejšen porast deleža precepljenih oseb z enim oz. obema odmerkoma cepiva proti covidu-19.

Med glavnimi razlogi, zakaj se osebe ne nameravajo cepiti proti covidu-19, prevladuje zaskrbljenost zaradi neželenih učinkov po cepljenju (73,6 %), skrb za dolgoročni vpliv na zdravje (63,0 %) in zaskrbljenost, da cepivo ni varno(52,4%). Dobra petina anketiranih oseb je navedla, da po njihovem mnenju virus SARS-CoV-2 ne predstavlja tveganja za njihovo zdravje.

Doživljanje stresa

V primerjavi s podatki iz 13. vala so deleži oseb, ki so poročali o vsakodnevnem ali pogostem doživljanju stresa v 14. valu raziskave nekoliko nižji. Petina anketiranih oseb je stres doživljala  vsakodnevno ali pogosto, najpogosteje v skupini od 18 do 29 let (32,8%). Stres bolj pogosto doživljajo ženske (23,4%) kot moški (16,9%). Najpogostejši razlog za stres so obremenitve na delovnem mestu, zaskrbljenost zaradi morebitnih ukrepov (34,9%) in zaskrbljenost zaradi neresničnih informacij glede virusa SARS-CoV-2 (31,2%). Osebe z višjo izobrazbo so pogosteje občutile stres zaradi obremenitev na delovnem mestu in slabih odnosov s sodelavci, tisti s srednješolsko in nižjo izobrazbo pa stres zaradi slabih materialnih pogojev.

Težave v duševnem zdravju

11,4% anketiranih oseb je imelo simptome zmerne ali hude anksioznosti, največ v starostni skupini od 18 do 29 let (21,5 %), nato delež upada do najstarejše starostne skupine, od 65 do 74 let, kjer je 6,2%. Tveganje za razvoj anksiozne motnje je v vseh starostnih skupinah višje pri ženskah.

V 14. valu raziskave so bili simptomi, značilni za depresivno motnjo, prisotni pri 7,5 % oseb, delež oseb s posameznimi simptomi depresije pa je bil 5,6 %. Simptomi depresije so bili v najvišjem deležu prisotni v skupini mlajših oseb (od 18 do 29 let) in pri tistih, ki ocenjujejo da je njihova finančna situacija trenutno slabša, kot je bila prej.

Težave po preboleli okužbi z virusom SARS-CoV-2 – postcovidni sindrom ali dolgotrajni covid-19

Raziskava kaže na velik delež oseb, ki so še najmanj en mesec po preboleli okužbi z virusom SARS-CoV-2 imele vsaj eno zdravstveno težavo. Delež oseb, ki so imele eno zdravstveno težavo se v zadnjih štirih valovih raziskave giblje med 49,6 do 58,0%, delež oseb, ki so imeli dve težavi, pa med 12,5% do 17,2%. Pet ali več težav je imelo okoli 10% oseb. Najpogostejše težave so bile slabo počutje, utrujenost ter pomanjkanje energije.

Celotno poročilo 14. vala panelne spletne raziskave o vplivu pandemije na življenje je objavljeno na naslednji povezavi.

Podlaga raziskave je vprašalnik Svetovne zdravstvene organizacije (SZO), ki je bil preveden in v skladu z navodili SZO ustrezno prilagojen razmeram v Sloveniji, zato bodo nekateri podatki tudi mednarodno primerljivi.

Več o raziskavi SI-PANDA si lahko preberete tudi na naslednji povezavi.

Pacienti morajo biti zdravi in imeti s seboj kartico zdravstvenega zavarovanja.

Izibra se lahko med cepivi: AstraZeneca, Pfizer in Janssen.

Zaradi velikega odziva UKC seli cepilno mesto z 2. avgustom iz glavne avle na urgenco. Cepljenje proti covidu-19 bo brez naročanja potekalo do 20. avgusta, vsak delovnik od 8. do 20. ure, in sicer za vso populacijo, tudi otroke od 12. leta.

Sedaj je na voljo tudi tedensko spremljanje potrjenih primerov covid-19 po cepljenju v Sloveniji.

Interaktivno orodje in pojasnila kazalnikov najdete na naslednji strani.

Interaktivni prikaz podatkov

Aplikacija zVEM združuje vse pomembne storitve eZdravja za paciente, hkrati pa omogoča tudi shranjevanje digitalnih COVID potrdil v ločeni zbirki, ki je na voljo tudi brez aktivne povezave z internetom. Aplikacija vam omogoča naslednje storitve: · Pregledovanje zdravstvene dokumentacije (izvidi, pooblastila in druga dokumentacija) · Pregledovanje izdanih in uporabljenih eReceptov · Pregledovanje eNapotnic in eNaročil · Pregled čakalnih dob · Izdaja in shranjevanje digitalnih covid potrdil (DCP), ki se uporabljajo za potovanja znotraj EU in v nekaterih drugih državah. Za vstop na portal zVEM in polno uporabo aplikacije morate imeti registriran račun zVEM in se prijaviti vanj s kvalificiranim digitalnim potrdilom ali pa morate imeti prijaven mehanizem smsPASS. Za uporabo zbirke DCP brez povezave z internetom prijava ni potrebna – uporabniki morate zgolj skenirati QR-kodo svojega potrdila DCP. Na enem telefonu lahko shranite potrdila za celo družino.

Več informacij o aplikaciji zvem za pametne telefone lahko najdete na naslednji povezavi.
Aplikacijo si lahko prenesete na naslednjih povezavah:

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept

Ob vračanju iz različnih množičnih druženj po Evropi (maturantski izleti, festivali ipd.), bodimo pozorni na svoje zdravstveno stanje in ob pojavu simptomov ustrezno ukrepajmo.
Zaščitimo sebe in druge.
For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept

Izsledki 13. vala raziskave o vplivu pandemije na življenje (SI-PANDA)

Nacionalni inštitut za javno zdravje izvaja spletno panelno anketno raziskavo o vplivu pandemije na življenje (SI-PANDA), ki daje vpogled v boljše poznavanje in razumevanje vedenja ljudi v času med in po epidemiji covida-19 v Sloveniji. Raziskava med osebami, starimi med 18 in 74 let, poteka od 4. decembra 2020, v dvanajstih ponovitvah, enkrat na dva tedna.

V raziskavi zbrani podatki zagotavljajo ključne informacije o pandemski izčrpanosti splošne populacije kot naravnem in pričakovanem odzivu na dolgotrajno javnozdravstveno krizo, ki bistveno posega v vsakdan posameznika.

Posledica pandemske izčrpanosti je pomanjkanje motivacije za upoštevanje priporočenih samozaščitnih vedenj, ki se pojavi postopoma in na katero vplivajo posameznikova čustva, izkušnje in stališča. Kaže se v zmanjšanju zavedanja o tveganjih, povezanih s širjenjem bolezni covid-19, nepripravljenosti za informiranje in neizvajanju samozaščitnih vedenj. Vpliva pa tudi na samo uspešnost ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Spodaj objavljamo izsledke 13. vala panelne spletne raziskave, ki je potekala od od 8. do 10. junija 2021 na vzorcu 1015 odraslih oseb, starih od 18 do 74 let, prikazane pa so tudi nekatere primerjave s prejšnjimi valovi raziskave. Kot osvetljena tema 13. vala raziskave so v poročilu dodatno izpostavljena cepljenje in stres.

Izsledki 13. vala panelne spletne raziskave o vplivu pandemije na življenje

Podlaga raziskave je vprašalnik Svetovne zdravstvene organizacije (SZO), ki je bil preveden in v skladu z navodili SZO ustrezno prilagojen razmeram v Sloveniji, zato bodo podatki tudi mednarodno primerljivi.

Več o raziskavi SI-PANDA si lahko preberete tudi na naslednji povezavi.

Do sedaj je s prvim odmerkom cepljenih 861.749 odraslih oseb (50 % celotne odrasle populacije v Sloveniji).

SPOROČILO ZA JAVNOST
»Cepilni center ZD Ljubljana s ponedeljkom, 19. 7. 2021, cepljenje proti covid-19 izvaja na lokaciji ZD Center, Metelkova ulica 9«
Ljubljana, 13. julij 2021 – Javnost obveščamo, da bo Cepilni center ZD Ljubljana, od ponedeljka, 19. 7. 2021 do nadaljnjega, cepljenje proti covidu-19 izvajal na lokaciji ZD Center, Metelkova ulica 9, in ne več na lokaciji Gospodarsko razstavišče.
Prav tako se s ponedeljkom, 19. 7. 2021, iz Gospodarskega razstavišča seli ciljano množično hitro antigensko testiranje (HAGT) za zaposlene v vzgoji in izobraževanju, in sicer na lokacijo vstopne točke za odvzem brisov na parkirišču ob Metelkovi ulici.
Vsi zainteresirani za cepljenje proti covidu-19 se kot doslej še vedno lahko prijavijo tudi na spletni strani ZD Ljubljana (www.zd-lj.si, zavihek Naročanje na cepljenje proti covidu-19), z neposredno preusmeritvijo v nacionalni sistem za prijavo preko zVEM, kamor se sicer lahko dostopa preko povezave: https://zvem.ezdrav.si/cepljenje. Prav tako je še vedno mogoča prijava pri osebnem zdravniku.
Zainteresirani se cepljenja lahko udeležijo tudi brez predhodnega naročanja v prosto dostopnih terminih, ki jih sproti objavljamo na naši spletni strani www.zd-lj.si.
Urnik prosto dostopnega cepljenja v prihajajočem tednu:
Ponedeljek 19.7. cepivo Moderna 14:00-15:00 in 18:00-19:00, vsako uro 80 mest
Torek 20.7. cepivo Pfizer 14:00-15:00 in 18:00-19:00, vsako uro 80 mest.
Sreda 21.7. cepivo Pfizer 10:30-11:30 (120 mest) in 18:00-19:00 (80 mest)
Četrtek 22.7. cepivo AstraZeneca 12:00-12:30 (60 mest) – osebe, ki se želijo cepiti z 2. odmerkom pred iztekom 12 tednov po 1. odmerku
Petek 23.7. cepivo Janssen 10:30-11:30 (120 mest)

Hitro antigensko testiranje (HAGT) za zaposlene v vzgoji in izobraževanju ter po dogovoru drugih poklicnih skupin, bo do nadaljnjega potekalo ob ponedeljkih od 7:00-14:00 na lokaciji vstopne točke za odvzem brisov na parkirišču ob Metelkovi ulici. Osebe se lahko testirajo v vozilu v »drive in« sistemu ali pridejo na testiranje peš.
Množično hitro antigensko testiranje za splošno populacijo kot do sedaj poteka na lokaciji pred Mestno hišo vsak delovnik od 8. do 14. ure (sprejem do 13.30). Predhodno naročanje ni potrebno.

Služba za odnose z javnostmi ZD Ljubljana

Spoštovani,

prejeli ste cepivo proti covidu-19. Tako kot vsako cepljenje, ima tudi cepljenje proti covidu-19 neželene učinke, ki pa so običajno blagi do zmerni in prehodni. V naslednjih dveh dneh se lahko pojavijo bolečina, oteklina in/ali rdečina na mestu cepljenja, utrujenost, glavobol, bolečine v mišicah in sklepih, mrzlica, povišana telesna temperatura, slabost, bruhanje, oteklost bezgavk, ki pa običajno izzvenijo v nekaj dneh po cepljenju. Te reakcije so pričakovane in kažejo, da se je vaš imunski sistem odzval na cepljenje.

Po cepljenju s cepivi proti covidu-19 Vaxzevria in Janssen so poročali o izjemno redkih primerih pojava krvnih strdkov s sočasnim znižanjem števila trombocitov (težki primeri s pretiranim strjevanjem ali krvavitvami po telesu) v prvih 1-3 tednih po cepljenju, večinoma pri ženskah mlajših od 60 let (vendar je to lahko odraz povečane uporabe cepiva v tej starostni skupini žensk). Če se po cepljenju pojavijo hujše zdravstvene težave (zasoplost, bolečina v prsih ali vztrajna bolečina v trebuhu, otekanje nog, vztrajen močan glavobol, zamegljen vid, številne majhne modrice, podplutbe), ali te ne izzvenijo v nekaj dneh, svetujemo, da poiščete zdravniško pomoč.

Po cepljenju s cepivoma Vaxzevria in Janssen so poročali o izjemno redkih primerih sindroma kapilarnega prepuščanja. Če se vam v dneh po cepljenju pojavi hitro otekanje rok in nog ter nenadno povečanje telesne mase, pridružen pa je lahko tudi občutek omedlevice (zaradi nizkega krvnega tlaka), svetujemo, da takoj poiščite zdravniško pomoč.

Po cepljenju s cepivi Comirnaty in Spikevax so poročali o zelo redkih primerih miokarditisa (vnetje srčne mišice) in perikarditisa (vnetje mrene, ki obdaja srce), ki so se pojavili predvsem v prvih 2 tednih po cepljenju, pogosteje po prejemu drugega odmerka in pogosteje pri mlajših moških. Če se po cepljenju pojavijo kratka sapa (zadihanost), palpitacije (občutek razbijanja srca) ali bolečine v prsnem košu, svetujemo, da poiščete zdravniško pomoč.

Ker se pri bolezni covid-19 lahko pojavijo resni zapleti, so koristi cepljenja pri preprečevanju covida-19 večje od tveganja zaradi neželenih dogodkov po cepljenju. 

Hvala, da ste pristopili k cepljenju proti covidu-19, s tem ste pokazali veliko odgovornost do sebe in vseh okoli vas.

 

Kje lahko pridobimo EU digitalno COVID potrdilo?
• z digitalnim potrdilom preko portala zvem.eZdrav.si. ➡️ https://zvem.ezdrav.si/
• ob cepljenju na cepilnem mestu,
• pri osebnem zdravniku,
• v lekarnah (z doplačilom).

“Spoštovane študentke in študentje.

Na vas se obračam z željo, da vstopimo v novo akademsko leto – skupaj, vsi, zdravi in brez tveganj, da bi nam študij in delo na naši univerzi to jesen prekinil nov val epidemije covid-19.

Preteklo leto je bilo tako za študente kot profesorje na univerzi posebna, nova izkušnja, ki si je zagotovo nihče od nas ne želi več ponoviti. Seveda lahko profesorji predavamo in študentje poslušate preko računalniškega ekrana, a to še zdaleč ni isto kot študijski proces v živo. Poleg tega študentsko življenje ni samo poslušanje predavanj. Je tudi druženje, skupno učenje, skupno reševanje problemov, so terenske vaje, skupinsko praktično delo in nenazadnje tudi samostojno odraščanje in zabave. Vsemu temo smo se morali v veliki meri odreči in verjamem, da si nihče od nas ne želi ponoviti takšnega leta.

V preteklem letu smo bili priča déjà vu situacije, ki so jo dobro poznali naši pradedki in prababice, mi pa jih ne poznamo in ne razumemo več. Epidemija bolezni covid nas je kot družbo vrnila v neke pozabljene čase, čase, ko so bile nalezljive bolezni nekaj vsakdanjega in so ljudje, predvsem otroci, pogosto umirali zaradi bolezni, ki so danes že pozabljene. Resda covid ni tako smrtonosna bolezen, kot so bile črne koze ali bubonska kuga, a zaradi covida je v Sloveniji umrlo nekaj tisoč ljudi več, kot bi jih v enakem času brez te bolezni. Covid-19 nam je prezgodaj vzel starejše ljudi, ki bi lahko v naših družinah in soseskah uživali jesen svojih življenj. Številni mlajši, ki so preboleli bolezen covid pa imajo zaradi bolezni dolgotrajne posledice, kot so zmanjšana pljučna kapaciteta, oslabelost srca in kognitivne motnje.

Vem, da se porajajo številni dvomi v cepljenje, a kakorkoli obrnemo, je ta trenutek cepljenje edini ukrep, s katerim lahko resnično zaustavimo epidemijo in preprečimo nov jesenski val bolezni. V svetu je bilo cepljenih že več kot milijarda ljudi in cepivo se je izkazalo za varno in učinkovito. Številni imajo ali imate dvome zaradi hitrosti razvoja cepiva, a vedeti moramo, da smo dobili cepivo proti covidu v manj kot enem letu kot rezultat dolgoletnih predhodnih raziskav cepiv in izjemnega mednarodnega sodelovanja znanstvenic in znanstvenikov, ki so v preteklih mesecih nesebično in ne-tekmovalno strnili svoje napore. Prosim vas, da kot mladi učenjaki, ki stopate na pot znanosti, pomagate razširjati zaupanje v znanost in odpravljati dvome v njeno humanitarno poslanstvo.

Vem, da se mnogim mladim zdi, da se ni potrebno cepiti, ker ne zbolevajo za hujšimi oblikami covida. A cepljenje ni le zaščita posameznikov. Cepljenje je zaščita celotne družbe. S cepljenjem izkažemo lastno odgovornost in zaščitimo sebe in svoje bližnje. Prosim vas, zaščitimo svoje starše in stare starše, tiste v naši bližini, ki so zaradi kakšnih drugih bolezni v večji nevarnosti zaradi covida in preprečimo, da bi se virus še naprej širil med nami.

Vem in verjamem, da skupaj zmoremo: zmoremo preprečiti širjenje virusa, zmoremo zaustaviti epidemijo. Znanost nam je dala učinkovito orodje. Prosim vas, s cepljenjem si zagotovimo študijsko leto, ki si ga zaslužimo: v akademskem okolju in v sredini z vsemi, ki so del našega učenja in dela.

Vrnimo si študentsko življenje, kot smo ga poznali pred epidemijo. Vrnimo si priložnost, da se spet dnevno srečujemo na hodnikih naših fakultet in akademij. Okrepimo si samozavest, da smo zmogli: da smo pomagali sebi in pomagali zavarovati druge. To je naše poslanstvo, na katerega bomo nekoč ponosni; naš prispevek, na katerega bomo kmalu gledali kot izraz zmagovite solidarnosti, ki je porazila temno epizodo nevarne, nalezljive bolezni.”

prof. dr. Gregor Majdič

novoizvoljeni rektor Univerze v Ljubljani

Posnetek celotnega nagovora si lahko pogledate na naslednji povezavi.

Mobilna cepilna enota na območju občine Šmarje pri Jelšah

v četrtek, 15.7.2021

med 8.00 in 18.00 uro, v gasilskih domovih s cepivi po izbiri (Pfizer, Johnson, Moderna ali AstraZenca).

Priporočila za cepljenje proti COVID-19

Cepljenje poteka v skladu z Nacionalno strategijo cepljenja proti covid-19.

V Sloveniji so trenutno dostopna štiri cepiva proti covid-19. Cepljenje proti covid-19 se le pri cepivu Janssen opravi z enim odmerkom, pri ostalih cepivih pa z dvema odmerkoma. Priporočen presledek med odmerkoma je pri cepivu Pfizer/BioNTech (Comirnaty) tri tedne, pri cepivu Moderna štiri tedne, pri cepivu AstraZeneca (Vaxzevria) pa se zaradi boljše učinkovitosti priporoča presledek 12 tednov (cepljenje z 2. odmerkom Vaxzevria se lahko v skladu s SmPC opravi tudi prej, 4 -12 tednov po 1. odmerku).

Cepivo Pfizer/BionTech (Comirnaty) je registrirano za osebe stare 12 let in več, ostala cepiva so registrirana za uporabo pri odraslih, starih 18 let in več.

Za cepljenje oseb z zmanjšano pokretnostjo na domu se lahko uporabljajo vsa dostopna cepiva.

Cepljenje oseb, ki so prebolele COVID-19, se lahko opravi takoj, ko mine obdobje izolacije. Ker so osebe še nekaj mesecev po preboleli bolezni zaščitene, se cepljenje lahko varno odloži do 6 mesecev od začetka bolezni (najbolje je cepljenje opraviti 1-6 mesecev po bolezni).

Dosedanji podatki kažejo, da za zaščito oseb, ki so v zadnjih 8 mesecih dokazano prebolele COVID-19 (izvid o pozitivnem PCR testu), zadostuje en odmerek cepiva proti COVID-19 (če oseba želi, lahko prejme tudi polno cepljenje v skladu s SmPC). V takih primerih prebolevnik velja za zaščitenega takoj po cepljenju.

Če je minilo več kot 8 mesecev od začetka bolezni in prebolevnik še ni bil cepljen, prejme polno cepljenje.

Imunsko oslabljene osebe in varovanci v DSO, ki so preboleli COVID-19, prejmejo polno cepljenje.

Osebe, ki so dokazano zbolele za COVID-19 po cepljenju s prvim odmerkom, naj prejmejo drugi odmerek do 6 mesecev po začetku bolezni.

Praviloma se za drugi odmerek uporabi cepivo istega proizvajalca. V primeru, da oseba želi nadaljevati cepljenje proti covid-19 z drugim cepivom, naj izpolni priloženo izjavo. V tem primeru naj bo minimalen presledek med odmerkoma 4 tedne.

Za nosečnice je priporočljiva uporaba mRNA cepiv, ker je za ta cepiva trenutno na voljo največ podatkov o varnosti in učinkovitosti pri nosečnicah. Če ženska, ki je prejela prvi odmerek cepiva Vaxzevria (AstraZeneca), zanosi, se za 2. odmerek uporabi mRNA cepivo.

Nenaročene osebe se sedaj lahko cepijo tudi na dnevih odprtih vrat v cepilnih centrih oz. na lokacijah izvedbe cepljenja z mobilnimi cepilnimi enotami.

Pri cepivu proizvajalca Pfizer je zaščita vzpostavljena sedem dni po drugem prejetem odmerku.

Pri cepivu proizvajalca Moderna je zaščita vzpostavljena štirinajst dni po drugem prejetem odmerku.

Pri cepivu proizvajalca AstraZeneca je zaščita vzpostavljena enaindvajset dni po prvem odmerku.

Pri cepivu proizvajalca Janessen je zaščita vzpostavljena štirinajst dni po prvem odmerku.

Številne različice virusa SARS-CoV-2 se zelo hitro širijo po vsem svetu, določene med njimi so skrb vzbujajoče in zahtevajo takojšen odziv ter ustrezno ukrepanje.

Na podlagi do sedaj pridobljenih podatkov je različica Delta še bolj nalezljiva od drugih različic virusa SARS-CoV-2. Prve ocene s strani Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni kažejo, da bo ta različica do konca avgusta 2021 predstavljala 90 % vseh okužb z virusom SARS-CoV-2 na območju EU. Velika verjetnost je, da se bo širila predvsem med mladimi in ostalimi, ki še niso bili cepljeni.

Zaskrbljujoče je predvsem dejstvo, da različica Delta lahko okuži tudi posameznike, ki so že prejeli prvi odmerek odobrenih cepiv proti covidu-19, pri katerih se cepljenje opravi z dvema odmerkoma. Spodbudno pa je, da tisti, ki so polno cepljeni, razvijejo visoko zaščito tudi proti tej različici. Nobeno cepivo ne daje 100% zaščite, vendar pa cepljenje močno zniža tveganje za težji potek bolezni oziroma hospitalizacijo (polno cepljenje v 96% ščiti pred hospitalizacijo). Po trenutno dostopnih podatkih različica Delta prav tako ne povzroča porasta števila ponovnih okužb pri tistih posameznikih, ki so okužbo s SARS-CoV-2 že preboleli.

Še vedno je precej oseb, pri katerih je prisotno tveganje za težji potek bolezni covid-19, zato še naprej poudarjamo in izpostavljamo doslednost pri spoštovanju zaščitnih ukrepov in pomen cepljenja kot ključna dejavnika za omejitev širjenja okužb in zaščito tistih, ki to najbolj potrebujejo.

Grafični prikaz kako pridobimo EU Digitalno COVID potrdilo v portalu zVEM.

Celotno stališče Nacionalnega inštituta za javno zdravje glede videa družinske zdravnice o prisotnosti kovin v cepivih in paličicah za odvzem brisa iz nosno-žrelnega prostora si lahko preberete na naslednji povezavi.

Množična akcija cepljenja proti covidu-19 v Sloveniji določa, da se zagotovijo cepilni timi in mobilne cepilne enote, ki bodo izvajale množično cepljenje na terenu. Cepljenje se bo izvajalo na različnih mestih, na bolj zanimivih lokacijah in cepivo še bolj približale prebivalcem. Ljudem z zmanjšano gibljivostjo ali popolnoma nepokretnim cepljenje na domu izvede patronažna služba ali zdravnik na hišnem obisku.

S povečanjem količin cepiv, ki so na razpolago, in dostopnostjo do več vrst cepiv se ukrepi usmerjajo v aktivnosti, ki bodo omogočile precepljenost prebivalstva.

Ker je na voljo dovolj različnih vrst cepiva je omogočena izbira cepiva. Vsem prebivalcem, ki so zainteresirani za cepljenje se naj bi zagotovil termin brez predhodnega naročanja in tudi možnost izbire cepiv. Vsem cepljenim se zagotovi tudi brezplačno potrdilo o cepljenju.

V Cepilnem centru ZD Ljubljana na Gospodarskem razstavišču bodo ta teden omogočili odprto množično cepljenje:

 • s cepivom Pfizer/BioNTech v torek, 22. junija 2021 med 15:00 in 19:30 (za 1. odmerke je namenjenih 600 odmerkov) ter v sredo, 23. junija med 9:00 in 13:00 (za 1. odmerke je namenjenih 500 odmerkov),
 •  s cepivom Moderna v četrtek, 24. junija med 15:00 in 17:00 (za 1. odmerke je namenjenih 400 odmerkov),
 •  s cepivom Janssen v četrtek 24. junija med 17:00 in 20:00 (za 1. odmerke je namenjenih 500 odmerkov).

Več informacij lahko najdete na naslednji povezavi.

V sredo, 16.6.2021, ob 18. uri, je potekala spletna okrogla miza o cepljenju proti covidu-19, ki so jo organizirali Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) skupaj z Društvom študentov farmacije Slovenije (DŠFS), Društvom študentov medicine Slovenije (Projekt Imuno) in Društvom študentov medicine Maribor (Projekt Vakcinet).

Na spletni okrogli mizi so prof. dr. Alojz Ihan, dr. med., izr. prof. dr. Tomaž Bratkovič, mag. farm. in dr. Marta Grgič Vitek, dr. med., odgovarjali na vnaprej zastavljena vprašanja javnosti.
Razlagali so predvsem o učinkovitosti in razvoju cepiv, organizaciji cepljenja, razjasnili mit povzročanja neplodnosti kot posledice cepiv in naslovili še mnogo dilem o cepljenju proti covidu-19. Na koncu pa smo jim zastavili še 3 vprašanja, ki so jih tekom dogodka zastavili posamezniki prek platforme Slido.

V kolikor ste dogodek zamudili, je posnetek še vedno na voljo na YouTube kanalu Cepimo se:
https://www.youtube.com/watch?v=2b4t-lFxA-M

Odgovore na pogosta vprašanja o EU digitalnem covid potrdilu najdete na naslednji povezavi.

Posvetovalna skupina za cepljenje proti covidu-19 je sledila smernicam Evropske agencije za zdravila (EMA), tako da se bo tudi v Sloveniji omogočilo cepljenje otrok, starejših od 12 let. Posvetovalna skupina je hkrati predlagala, da se prednostno cepi otroke, starejše od 12 let, iz ranljivih skupin, torej kronične bolnike.

Poleg tega je posvetovala skupina zavzela stališče, da status cepljenje osebe po polnem cepljenju, ki ga predpiše proizvajalec cepiva, ta trenutek velja devet mesecev. Na ta način bodo vsi, tudi tisti, ki so bili cepljeni prvi, imela ta status do začetka septembra.

Izsledki 12. vala raziskave o vplivu pandemije na življenje (SI-PANDA)

Nacionalni inštitut za javno zdravje izvaja spletno panelno anketno raziskavo o vplivu pandemije na življenje (SI-PANDA), ki daje vpogled v boljše poznavanje in razumevanje vedenja ljudi v času med in po epidemiji covida-19 v Sloveniji. Raziskava med osebami, starimi med 18 in 74 let, poteka od 4. decembra 2020, v dvanajstih ponovitvah, enkrat na dva tedna.

V raziskavi zbrani podatki zagotavljajo ključne informacije o pandemski izčrpanosti splošne populacije kot naravnem in pričakovanem odzivu na dolgotrajno javnozdravstveno krizo, ki bistveno posega v vsakdan posameznika.

Posledica pandemske izčrpanosti je pomanjkanje motivacije za upoštevanje priporočenih samozaščitnih vedenj, ki se pojavi postopoma in na katero vplivajo posameznikova čustva, izkušnje in stališča. Kaže se v zmanjšanju zavedanja o tveganjih, povezanih s širjenjem bolezni covid-19, nepripravljenosti za informiranje in neizvajanju samozaščitnih vedenj. Vpliva pa tudi na samo uspešnost ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Spodaj objavljamo izsledke 12. vala panelne spletne raziskave, ki je potekala od 7. do 9. maja 2021 na vzorcu 1011 odraslih oseb, starih od 18 do 74 let, prikazane pa so tudi nekatere primerjave s prejšnjimi valovi raziskave. Kot osvetljena tema 12. vala raziskave so v poročilu dodatno izpostavljena tvegana vedenja.

Izsledki 12. vala panelne spletne raziskave o vplivu pandemije na življenje

Podlaga raziskave je vprašalnik Svetovne zdravstvene organizacije (SZO), ki je bil preveden in v skladu z navodili SZO ustrezno prilagojen razmeram v Sloveniji, zato bodo podatki tudi mednarodno primerljivi.

Več o raziskavi SI-PANDA si lahko preberete tudi na naslednji povezavi.

Urad Vlade RS za komuniciranje v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in  Ministrstvom RS za zdravje začenja z organizacijo stojnic v podporo cepljenju po vsej Sloveniji.

Z informativno in ozaveščevalno kampanjo v lokalnih okoljih se bo nadaljevalo s komunikacijskimi aktivnostmi, ki potekajo pod enotno celostno grafično podobo s sloganom »Nalezimo se dobrih navad – cepimo se«. Prebivalce se želi podrobno informirati o cepivih, cepljenju, naročanju na cepljenje, hkrati pa jim čim bolj poljudno in strokovno odgovoriti na morebitne dileme, strahove in lažne informacije. Ustrezna obveščenost je namreč ključnega pomena za  zaupanje ljudi v cepiva. Na stojnicah bodo sodelovali študenti višjih letnikov medicine, prav tako pa se bodo na več lokacijah po Sloveniji pridružili tudi predstavniki stroke, lokalne skupnosti in vlade.

Aktivnosti na stojnicah se začnejo ta konec tedna v Ljubljani na Prešernovem trgu. Predstavnike medijev, občane, mimoidoče ter druge obiskovalce vljudno vabimo, da se nam pridružite:

·        v petek, 28. 5. 2021 od 11. do 17. ure,

·        v soboto, 29. 5. 2021 od 10. do 15. ure in

·        v nedeljo, 30. 5. 2021 od 9. do 13. ure.

V petek bosta na Prešernovem trgu kampanjo s stojnicami otvorila vodja svetovalne skupine pri Ministrstvu za zdravje dr. Mateja Logar, ki bo podala izjavo za medije ob 13.45 uri, ter minister za zdravje dr. Janez Poklukar, ki bo izjavo podal ob 14. uri.

Vse, ki bi se želeli udeležiti izjave za medije, prosimo, da to sporočite na elektronski naslov info.ukom@gov.si (ime in priimek, medij, elektronski naslov in kontaktna telefonska številka – mobilni telefon). Prijave, prosimo, pošljite najkasneje do petka, 28. maja, do 10. ure.

Prosimo vas, da ves čas dogodka dosledno upoštevate vsa priporočila in navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Evropska agencija za zdravila (EMA) je prižgala zeleno luč za uporabo cepiva Comirnaty proizvajalca Pfizer in BioNTech za mladostnike med 12. in 15. letom starosti. Cepivo je bilo doslej v Evropski uniji odobreno za starejše od 16 let.

V klinični raziskavi je sodelovalo okoli 2000 mladostnikov, njihov imunski odziv pa je bil “dober ali še boljši” kot pri mladih odraslih. Nihče od cepljenih se ni okužil z novim koronavirusom, cepivo se je izkazalo za varno in učinkovito. Stranski učinki so bili zelo podobni kot pri mladih odraslih in trenutno ne zbujajo skrbi, je še sporočila EMA.

Priporočila glede krvnih strdkov in trombocitopenije za cepivo Vaxzevria si lahko preberete na naslednji povezavi.

Evropska agencija za zdravila (EMA) odsvetuje cepljenje z drugim odmerkom cepiva proti covidu-19 Vaxzevria (AstraZeneca), za ljudi, ki so po prvem odmerku dobili krvne strdke z nizko ravnjo trombocitov.

EMA je priporočilo izdala v okviru preiskave redkih, a resnih primerov krvnih strdkov, ki so se pojavili po cepljenju s cepivom AstraZenece, pa tudi cepivom Johnson in Johnson. Ob tem je sicer poudarila, da so koristi teh dveh cepiv večje od tveganj, zato je pozvala k njuni nadaljnji uporabi.

Nacionalni inštitut za javno zdravje izvaja spletno panelno anketno raziskavo o vplivu pandemije na življenje (SI-PANDA), ki daje vpogled v boljše poznavanje in razumevanje vedenja ljudi v času med in po epidemiji covida-19 v Sloveniji. Raziskava med osebami, starimi med 18 in 74 let, poteka od 4. decembra 2020, v dvanajstih ponovitvah, enkrat na dva tedna.

V raziskavi zbrani podatki zagotavljajo ključne informacije o pandemski izčrpanosti splošne populacije kot naravnem in pričakovanem odzivu na dolgotrajno javnozdravstveno krizo, ki bistveno posega v vsakdan posameznika.

Posledica pandemske izčrpanosti je pomanjkanje motivacije za upoštevanje priporočenih samozaščitnih vedenj, ki se pojavi postopoma in na katero vplivajo posameznikova čustva, izkušnje in stališča. Kaže se v zmanjšanju zavedanja o tveganjih, povezanih s širjenjem bolezni covid-19, nepripravljenosti za informiranje in neizvajanju samozaščitnih vedenj. Vpliva pa tudi na samo uspešnost ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Spodaj objavljamo izsledke 11. vala panelne spletne raziskave, ki je potekala od 23. do 26. aprila 2021 na vzorcu 1001 odrasle osebe, stare od 18 do 74 let, prikazane pa so tudi nekatere primerjave s prejšnjimi valovi raziskave. Kot osvetljeni temi 11. vala raziskave so v poročilu dodatno izpostavljeni prostovoljno brezplačno samotestiranje in težave po preboleli okužbi z virusom SARS-CoV-2 – Postcovidni sindrom ali dolgotrajni covid-19.

Izsledki 11. vala panelne spletne raziskave o vplivu pandemije na življenje.

Podlaga raziskave je vprašalnik Svetovne zdravstvene organizacije (SZO), ki je bil preveden in v skladu z navodili SZO ustrezno prilagojen razmeram v Sloveniji, zato bodo podatki tudi mednarodno primerljivi.

Več o raziskavi SI-PANDA si lahko preberete tudi na naslednji povezavi.

Kampanja promocije cepljenja proti covidu-19, »Nalezimo se dobrih navad – cepimo se«, poteka že dlje časa in skladno z Nacionalno strategijo cepljenja proti covidu-19, na izvedbeno časovnico pa pomembno vpliva dobava in distribucija cepiv.  Kampanjo pripravljajo in koordinirajo Nacionalni inštitut za javno zdravje, Ministrstvo RS za zdravje in Urad vlade RS za komuniciranje.

Za namen promocije cepljenja so za posamezne ciljne skupine oblikovana vsebinsko targetirana komunikacijska orodja (letaki, zloženke, plakati …), vzpostavljena so sinergična partnerstva, na družbenih omrežjih poteka intenzivna kampanja pod ključnikom #CepimoSe, kot osrednja digitalna informacijska platforma pa je vzpostavljena tudi samostojna spletna stran www.cepimose.si, ki je namenjena tako splošni kot tudi strokovni javnosti. Z aktualno razširitvijo cepljenja na vse odrasle prebivalce se bodo v okviru obstoječe kampanje te dni intenzivirale tudi komunikacijske aktivnosti za širšo javnost, ki bodo podprte na televiziji in radiu ter v tisku in na spletu.

TV oglas  »Cepljenje proti covidu-19: Čas je, da se življenje vrne nazaj«:

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept

Skupni cilj različnih komunikacijskih orodij je vzpostavitev zaupanja v varnost in učinkovitost cepiv ter priporočila strokovnjakov, spodbujanje različnih ciljnih skupin k cepljenju in posledično povečevanje precepljenosti. Ves čas kampanje poteka kontinuirana komunikacija z namenom ozaveščanja javnosti o cepljenju in pomenu cepljenja, skladno s posameznimi fazami promocije cepljenja pa poteka tudi komunikacija z namenom informiranja o konkretnih organizacijskih in izvedbenih vidikih cepljenja.

Več o sporočilu za javnost, ki povzema zaključke obravnav cepiv proti covidu-19 na odboru PRAC na majski seji, si lahko preberete na naslednji povezavi.

Po cepljenju z vektorskimi cepivi proti covid-19 (cepivo Astra Zeneca, Johnson in Johnson) lahko pride do krvnih strdkov (tromboz), vendar gre za zelo redek zaplet, ki nastopi le pri 1 osebi na 100.000 cepljenih (0,001%). Za primerjavo: pri ljudeh, ki se zaradi covid-19 zdravijo v bolnišnici, krvne strdke zabeležimo v povprečju pri 14% bolnikov.

Mehanizem nastanka krvnih strdkov, do katerih lahko pride po cepljenju z omenjenimi cepivi,  je drugačen kot pri »običajnih« trombozah. Krvni strdki po cepljenju nastanejo kot posledica imunskega odgovora organizma na cepivo; tvorijo se protitelesa proti krvnim ploščicam (trombocitom), kar povzroči njihovo pretirano aktivacijo in posledično nastanek krvnih strdkov. Pri tem v krvni sliki zabeležimo zmanjšano število krvnih ploščic (trombocitopenijo). Krvni strdki se pogosteje kot sicer pojavljajo na neobičajnih mestih, kot so možganske vene in vene v trebušni votlini.

Dejavnikov, ki bi omenjeni imunski odgovor napovedovali, (še) ne poznamo, vemo pa, da osebe, ki so že imele težave zaradi krvnih strdkov (npr. venska tromboza, pljučna embolija, možganska kap itd.) ali prejemajo različna zdravila proti strjevanju krvi, niso nič bolj nagnjene k temu zapletu po cepljenju kot osebe, ki krvnih strdkov doslej niso imele.

Jemanje Aspirina ali drugih zdravil proti krvnim strdkom po cepljenju odsvetujemo, saj zapleta s tem ne preprečimo. V primeru, da do zapleta pride, lahko jemanje omenjenih zdravil celo škoduje.

Pomembno je, da zaplet hitro prepoznamo, saj ga znamo učinkovito zdraviti. Če 5 do 28 dni po cepljenju s cepivom Astra Zeneca ali Johnson in Johnson zaznamo simptome, kot so močan in vztrajen glavobol, zamegljen vid, hude bolečine v trebuhu, otekanje ene noge, zasoplost ali bolečine v prsih, je potrebno takoj poiskati zdravniško pomoč. Ob hitri in pravilni diagnozi ter ustreznem zdravljenju je prognoza dobra.

Kljub možni povezavi vektorskih cepiv z omenjenimi zelo redkimi trombotičnimi zapleti še vedno velja, da koristi cepljenja odtehtajo tveganja.

Od danes naprej je omogočen nov način prijav na cepljenje proti covidu-19 preko portala eZvem, kjer lahko najdemo tudi več informacij o cepljenju in cepivih proti covidu-19.

Vse osebe, ki so oddale svoj interes za cepljenje proti covidu-19 prek eUprave, bodo uvožene v nov sistem. Tisti, ki so ob prijavi podali svojo telefonsko številko, bodo dobili SMS za potrditev (s povezavo za potrditev prijave). Tisti, ki telefonske številke ob prijavi niso podali, pa bodo dobili e-pošto, kjer bodo pozvani k potrditvi prijave prek portala zVem.

Osebe, ki niso oddale interesa prek eUprave, bodo za prijavo prek portala potrebovali naslednje podatke: kartico zdravstvenega zavarovanja, EMŠO, začetnici imena in priimka. Po prijavi oseba prejme SMS s povezavo oziroma kodo za potrditev prijave. Ko kodo potrdi, je vpisana na seznam za cepljenje proti covidu-19.

Spletna prijava upošteva prednostne kriterije vsakega uporabnika in ga v skladu z veljavno strategijo umesti na seznam pri izvajalcu cepljenja. Prijavljeni bo samodejno dodeljen svojemu izbranemu osebnemu zdravniku oziroma cepilnemu centru, kamor spada. Na cepilnih mestih bodo prijavljene uporabnike, glede na prednostne kriterije, povabili na cepljenje.

Nacionalni inštitut za javno zdravje izvaja spletno panelno anketno raziskavo o vplivu pandemije na življenje (SI-PANDA), ki daje vpogled v boljše poznavanje in razumevanje vedenja ljudi v času med in po epidemiji covida-19 v Sloveniji. Raziskava med osebami, starimi med 18 in 74 let, poteka od 4. decembra 2020, v dvanajstih ponovitvah, enkrat na dva tedna.
V raziskavi zbrani podatki zagotavljajo ključne informacije o pandemski izčrpanosti splošne populacije kot naravnem in pričakovanem odzivu na dolgotrajno javnozdravstveno krizo, ki bistveno posega v vsakdan posameznika.

Posledica pandemske izčrpanosti je pomanjkanje motivacije za upoštevanje priporočenih samozaščitnih vedenj, ki se pojavi postopoma in na katero vplivajo posameznikova čustva, izkušnje in stališča. Kaže se v zmanjšanju zavedanja o tveganjih, povezanih s širjenjem bolezni covid-19, nepripravljenosti za informiranje in neizvajanju samozaščitnih vedenj. Vpliva pa tudi na samo uspešnost ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Na spodnji povezavi predstavljamo izsledke 10. vala panelne spletne raziskave, ki je potekala od 9. do 12. aprila 2021 na vzorcu 1000 odraslih oseb, starih od 18 do 74 let, prikazane pa so tudi nekatere primerjave s prejšnjimi valovi raziskave. Kot osvetljena tema 10. vala raziskave je v poročilu dodatno izpostavljeno doživljanje pandemije covida-19 in vpliv pandemije na umske sposobnosti.

Izsledki 10. vala panelne spletne raziskave o vplivu pandemije na življenje.

Podlaga raziskave je vprašalnik Svetovne zdravstvene organizacije (SZO), ki je bil preveden in v skladu z navodili SZO ustrezno prilagojen razmeram v Sloveniji, zato bodo podatki tudi mednarodno primerljivi.

Več o raziskavi SI-PANDA si lahko preberete tudi na naslednji povezavi.

Danes smo prejeli 56.160 odmerkov cepiva Pfizer.

V tem tednu je v četrtek 06.05.2021 najavljena še dobava cepiva Moderna – 14.400 odmerkov.

Skupno število prejetih odmerkov cepiv posameznih proizvajalcev najdete v spodnji grafiki.

S 25. 4. 2021 je začel veljati Odlok o spremembah Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni covid-19. Preberete si ga lahko na naslednji povezavi.
Danes (30. 4. 2021) je Slovenija prejela 69.600 odmerkov cepiva AstraZeneca in 6.000 odmerkov cepiva Janssen.
Skupno število prejetih odmerkov cepiv posameznih proizvajalcev najdete v spodnji grafiki.
tabela s podatki dobavljenih cepiv in napovedi dobave cepiv proti covidu-19
Danes popoldne (29. 4. 2021) je Slovenija prejela 9.600 odmerkov cepiva Moderne. Jutri (30. 4. 2021) je napovedan prihod 69.600 odmerkov cepiva Vaxzevria (AstraZeneca) in 6.000 odmerkov cepiva Janssen.
Skupno število prejetih ter predvidenih odmerkov cepiv posameznih proizvajalcev najdete v spodnji grafiki.
Prihod in napoved dobavljenih cepiv proti covidu-19
Danes popoldne ( 26. 4. 2021) se pričakuje dobava še 2.400 odmerkov cepiva AstraZeneca. Naslednje dobave s strani AstreZeneca še niso potrjene.
V tednu od 26.4.2021 do 30.4.2021 se bodo realizirala vsa naročila za starostno skupino 60 let in več.
Skupno število prejetih ter predvidenih odmerkov cepiv posameznih proizvajalcev najdete v spodnji grafiki.

Priporočila za cepljenje proti covidu-19 in navodila za uporabo posameznih cepiv (v skladu s spremembami in dopolnitvami Nacionalne strategije cepljenja proti covidu-19) najdete na naslednji povezavi.

Posodobljeno Nacionalno strategijo cepljenja proti covidu-19 najdete na naslednji povezavi.

Evropski teden cepljenja letos potekal od 26.4. do 2.5.2021, Svetovni teden cepljenja pa od 24.4. do 30.4.2021.

Letos še posebej poudarjamo pomembnost cepljenja pri preprečevanju bolezni in zaščiti življenj. Cepljenje je eden izmed najučinkovitejših zdravstvenih ukrepov, predstavlja temelj univerzalnega zdravstvenega varstva in je bistveno za doseganje optimalnega zdravja za vse in povsod. Cepljenje je torej pomembna naložba v dobro zdravje in dobro počutje skozi vse življenje.

Zaradi novih okoliščin v zvezi s potekom cepljenja je Nacionalna strategija cepljenja proti covidu-19 ponovno posodobljena.

Na novo oziroma bolj podrobno so v njej opredeljene prednostne skupine za cepljenje. V prednostno skupino so dodane naslednje osebe: starejši od 50 let; zaposleni v vzgoji in izobraževanju, ki še niso bili cepljeni in zaposleni pri upravljavcih kritične infrastrukture v skladu z zakonodajo s tega področja.

Kot prednostne skupine za cepljenje so opredeljeni tudi zaposleni v sektorjih, farmacevtske industrije in farmacevtske veletrgovske dejavnosti ter drugi zaposleni, ki izvajajo naloge nujne za nemoteno delovanje države, zaposleni in prostovoljci v organizacijah in združenjih, ki nudijo neposredno pomoč kroničnim bolnikom, odvisnim od drog, in drugim ranljivim skupinam ter drugo prebivalstvo po vrstnem redu prijav.

Svetovalna skupina priporoča cepljenje s cepivom proizvajalca Johnson & Johnson za vse starejše od 18 let. Svetovalna skupina za cepljenje proti covidu-19, ki deluje v okviru Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), je v četrtek odločila, da glede uporabe cepiva proizvajalca Johnson & Johnson sledi zapisom Evropske agencije za zdravila (EMA).
Tako je cepivo primerno za starejše od 18 let, je v četrtek sporočila vodja posvetovalne skupine dr. Bojana Beović.

Evropska agencija za zdravila (EMA) je sporočila, da je odkrila potencialno povezavo med cepivom proizvajalca Johnson & Johnson in redkimi primeri neobičajnih krvnih strdkov, ki so jih po cepljenju s tem cepivom zaznali pri osmih osebah v ZDA.

Ob tem poudarjajo, da so dobrobiti cepiva še vedno večje od tveganj. EMA je sporočila, da je njen odbor prišel do zaključka, da bi morali omenjena cepiva opremiti z opozorilom, da lahko po cepljenju v redkih primerih pride do krvnih strdkov.

EMA je še ob tem sporočila, da med opravljanjem pregleda ostaja pri stališču, da koristi cepiva pri preprečevanju covida-19 pretehtajo stranske učinke. Enako sporočilo je EMA nedavno podala po dodatni preučitvi cepiva AstraZenece.

V tem tednu (predvidoma v četrtek 22.4.2021) pričakujemo še dobavo cepiva Moderna, in sicer 8.400 odmerkov.

NIJZ (v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje) pripravlja aplikacijo za naročanje na cepljenje proti covidu-19, ki bo na nacionalni ravni uvedena z majem 2021. Preko obrazca na portalu zVem se bo mogoče naročiti na cepljenje proti COVID-19, dostop do podatkov o naročilih pa bo omogočen izbranim osebnim zdravnikom in cepilnim mestom.

Trenutno poteka cepljenje oseb, ki so starejše od 60 let, in kroničnih bolnikovNe glede na prijavo na portalu eUprava tako pozivamo vse prebivalce, ki sodijo v navedene skupine in bi se želeli cepiti, niso pa svojega interesa za cepljenje sporočili tudi svojemu osebnemu zdravniku, da stopijo v stik s svojim izbranim osebnim zdravnikom in se z njim dogovorijo o cepljenju.

NIJZ namerava vloge zbrane v okviru portala eUprave, po predhodni izločitvi že cepljenih oseb in potrditvi s strani posameznika, ki je prijavo oddal –  verifikacija pravilnosti mobilne številke (posredovanje številčne kode na mobilno številko) in elektronskega naslova (pošiljanje na elektronski naslov) ter potrditev naročila na cepljenje, vnesti v novo aplikacijo za naročanje na cepljenje proti covidu-19, v okviru eNaročanja. Naročilo pacienta bo posredovano članom tima izbranega osebnega zdravnika in timu cepilnega centra (razporeditev cepilnih centrov določa nacionalna strategija cepljenja). Posameznik, ki je oddal vlogo na portalu eUprava bo (po ustrezni verifikaciji in potrditvi) prejel obvestilo o datumu, uri in kraju cepljenja.

Zahvaljujemo se vam za izražen interes in zavedanje, da bomo le s cepljenjem uspeli obvladati epidemijo covida-19.

Posodobljeno Nacionalno strategijo cepljenja proti covidu-19 najdete na naslednji povezavi.

V skladu s posodobljeno Nacionalno strategijo cepljenja proti covidu-19 (15.4.2021) so bila pripravljena priporočila/navodila za cepljenje v razmerah, ko so količine cepiv omejene. Najdete jih na naslednji povezavi.

V Slovenijo je brez obvezne karantene ali brez dokazila o opravljenem testu na covid-19 že mogoče vstopiti s potrdili o cepljenju s cepivi proizvajalcev Pfizer/BioNTech, Moderna in AstraZeneca, po novem pa tudi cepiv Sputnik V in Johnson & Johnson. Za slednji dve cepivi mora od prejema prvega odmerka miniti najmanj 21 dni.
Sprejeta je nova Nacionalna strategija cepljenja proti covidu-19. Posodobljena je zaradi novih okoliščin v zvezi s potekom cepljenja. Na novo oziroma bolj podrobno so v njej opredeljene prednostne skupine za cepljenje.
V prednostno skupino so dodane osebe, ki zaključujejo izobraževanje v srednjih šolah (maturantje) in zaposleni, ki neposredno sodelujejo pri izvedbi mature in še niso bili cepljeni.

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je do nedelje, 11. 4. 2021 prejel 12 prijav zapletov s krvnimi strdki po cepljenju s cepivom proti covidu-19 Pfizerja in BioNTecha ter 10 po cepljenju s cepivom AstraZenece. Nacionalna koordinatorica programa cepljenja dr. Marta Grgič Vitek je ob tem poudarila, da dogodki povezani s pojavom strdkov se pojavljajo v podobni pogostosti pri cepljenih in necepljenih osebah.

Do vključno nedelje, 11. 4. 2021 je NIJZ sicer skupno prejel 32 prijav resnih neželenih dogodkov po cepljenju s cepivom Pfizerja, eno prijavo resnega neželenega dogodka po cepljenju s cepivom Moderne ter 16 prijav po cepljenju s cepivom AstraZenece. Do sedaj preiskani resni neželeni dogodki niso pokazali povezave s cepljenjem.

V sredo, 14. 4. 2021 je Slovenija prejela 7.200 odmerkov cepiva proti covidu-19 proizvajalca Johnson & Johnson, ki je v karanteni. Navodilo, da se počaka s sprostitvijo cepiva je posredovala Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP). Gre za dogovor med Evropsko agencijo za zdravila (EMA) in proizvajalcem.

Nacionalni inštitut za javno zdravje izvaja spletno panelno anketno raziskavo o vplivu pandemije na življenje (SI-PANDA), ki daje vpogled v boljše poznavanje in razumevanje vedenja ljudi v času med in po epidemiji covida-19 v Sloveniji. Raziskava med osebami, starimi med 18 in 74 let, poteka od 4. decembra 2020, v dvanajstih ponovitvah, enkrat na dva tedna.
V raziskavi zbrani podatki zagotavljajo ključne informacije o pandemski izčrpanosti splošne populacije kot naravnem in pričakovanem odzivu na dolgotrajno javnozdravstveno krizo, ki bistveno posega v vsakdan posameznika. Posledica pandemske izčrpanosti je pomanjkanje motivacije za upoštevanje priporočenih samozaščitnih vedenj, ki se pojavi postopoma in na katero vplivajo posameznikova čustva, izkušnje in stališča. Kaže se v zmanjšanju zavedanja o tveganjih, povezanih s širjenjem bolezni covid-19, nepripravljenosti za informiranje in neizvajanju samozaščitnih vedenj. Vpliva pa tudi na samo uspešnost ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Podlaga raziskave je vprašalnik Svetovne zdravstvene organizacije (SZO), ki je bil preveden in v skladu z navodili SZO ustrezno prilagojen razmeram v Sloveniji, zato bodo podatki tudi mednarodno primerljivi.

Na spodnjih povezavi predstavljamo izsledke 9. vala panelne spletne raziskave, ki je potekala od 26. do 29. marca 2021 na vzorcu 1001 odrasle osebe, stare od 18 do 74 let, prikazane pa so tudi nekatere primerjave s prejšnjimi valovi raziskave. Kot osvetljena tema 9. vala raziskave je v poročilu dodatno izpostavljena Infodemija.

Izsledki 9. vala panelne spletne raziskave o vplivu pandemije na življenje.

Več o raziskavi SI-PANDA si lahko preberete tudi na naslednji povezavi.

V tem tednu (predvidoma v sredo 14.4.2021) pričakujemo še prvo dobavo cepiva Janssen, in sicer 7.200 odmerkov.

Posodobljen interaktivni prikaz podatkov cepljenja proti covidu-19 v Sloveniji sedaj vsebuje tudi prikaz cepljenja po občinah stalnega prebivališča. 
Ogledate si ga lahko na naslednji povezavi.

Danes smo v Sloveniji presegli 300.000 cepljenih oseb s 1. odmerkom cepiva proti covidu-19.

Bolj podrobne podatke o cepljenju v Sloveniji lahko najdete na naslednji povezavi.

Pomlad je čas, ko se s prebujanjem narave na prostem odvijajo številne aktivnosti. Med drugim ljudje pogosto zaidemo tudi v gozdove in druge predele, kjer pa na nas lahko prežijo klopi.

Slovenija sodi med države, kjer obstaja velika možnost okužbe s povzročitelji bolezni, ki jih prinašajo klopi. Pri nas je daleč najpogostejša lymska borelioza, sledi pa ji klopni meningoencefalitis (KME), proti kateremu se lahko učinkovito zaščitimo s cepljenjem. Redkejša bolezen, ki jo prenašajo klopi pri nas, je humana granulocitna anaplazmoza.

V Sloveniji imamo vzpostavljen dober in učinkovit nacionalni program cepljenja, ki se redno dopolnjuje. Cepljenje proti KME je dokazano najučinkovitejši ukrep za preprečevanje klopnega meningoencefalitisa. Osnovno cepljenje proti KME zajema tri odmerke, prvi poživitveni odmerek sledi po treh letih, nato pa na pet let.

Obvestilo o zaključkih Evropske agencije za zdravila (EMA) glede cepiva proti covidu-19 Vaxzevria (prej COVID-19 Vaccine AstraZeneca) si lahko pogledate na naslednji povezavi. 

Slovenija je v skladu z napovedjo v sredo, 7. 4. 2021 prejela 40.950 odmerkov cepiva proizvajalca Pfizer v četrtek, 8. 4. 2021 pa še 14.400 odmerkov cepiva Moderna.
Skupno število prejetih odmerkov cepiv posameznih proizvajalcev najdete v spodnji grafiki.

Varnostni odbor Evropske agencije za zdravila (EMA) je presodil, da bodo krvne strdke uvrstili med „zelo redke“ stranske učinke cepiva proti covidu-19 AstreZeneca.

Dr. Borut Štrukelj z ljubljanske fakultete za farmacijo je povedal, da je odločitev EME pričakovana. Potrjena je bila povezava med strdki in cepivom, a dodal: „Ugotovili so, da je to tako redek pojav, da prevlada varnost. To cepivo je varno. Če primerjamo s kontracepcijskimi tabletami, je tam 1100 venskih tromboz na milijon, tukaj pa nekaj primerov na milijon.“ Dr. Štrukelj je še poudaril, da se na primeru te pandemije učimo sproti.

Dr. Bojana Beovič, vodja posvetovalne skupine za cepljenje pri NIJZ je poudarila, da Slovenija zaradi poročila EME svoje strategije cepljenja zaenkrat ne bo spreminjala. Cepivo AstraZenece tako ostaja rezervirano za ljudi v starosti od 60 do 65 let.

Predstojnica infekcijske klinike v ljubljanskem UKC-ju dr. Tatjana Lejko Zupanc pa je zatrdila, da smo v Sloveniji na pojav morebitnih primerov stranskih učinkov, ko osebi padejo trombociti (krvničke, ki sodelujejo pri strjevanju krvi), obenem pa se pojavijo krvni strdki, pripravljeni. „Čeprav bi po statistiki lahko rekli, da se bo pri nas pojavil en primer, če sploh,“ je dodala.

Varnostni odbor Evropske agencije za zdravila (EMA) je presodil, da bodo krvne strdke uvrstili med “zelo redke” stranske učinke cepiva proti covidu-19 AstreZeneca.

Doslej se je večina primerov zgodila pri ženskah, mlajših od 60 let. Predsednica EME Emer Cooke pri tem poudarja, da EMA ne more potrditi, da sta spol in starost posebna dejavnika tveganja.

Na področju evropskega gospodarskega območja in Združenega kraljestva je bilo s cepivom AstraZenece cepljenih okoli 34 milijonov ljudi. Ema na podlagi vseh podatkov zaključuje, da gre za zelo redek stranski učinek cepiva, zato so koristi cepljenja še zmerja večje od tveganj.

Nacionalni inštitut za javno zdravje izvaja spletno panelno anketno raziskavo o vplivu pandemije na življenje (SI-PANDA), ki daje vpogled v boljše poznavanje in razumevanje vedenja ljudi v času med in po epidemiji covida-19 v Sloveniji. Raziskava med osebami, starimi med 18 in 74 let, poteka od 4. decembra 2020, v dvanajstih ponovitvah, enkrat na dva tedna.
V raziskavi zbrani podatki zagotavljajo ključne informacije o pandemski izčrpanosti splošne populacije kot naravnem in pričakovanem odzivu na dolgotrajno javnozdravstveno krizo, ki bistveno posega v vsakdan posameznika. Posledica pandemske izčrpanosti je pomanjkanje motivacije za upoštevanje priporočenih samozaščitnih vedenj, ki se pojavi postopoma in na katero vplivajo posameznikova čustva, izkušnje in stališča. Kaže se v zmanjšanju zavedanja o tveganjih, povezanih s širjenjem bolezni covid-19, nepripravljenosti za informiranje in neizvajanju samozaščitnih vedenj. Vpliva pa tudi na samo uspešnost ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Podlaga raziskave je vprašalnik Svetovne zdravstvene organizacije (SZO), ki je bil preveden in v skladu z navodili SZO ustrezno prilagojen razmeram v Sloveniji, zato bodo podatki tudi mednarodno primerljivi.

Na spodnjih povezavi predstavljamo izsledke 8. vala panelne spletne raziskave, ki je potekala od 12. do 15. marca 2021 na vzorcu 1002 odraslih oseb, starih od 18 do 74 let, prikazane pa so tudi nekatere primerjave s prejšnjimi valovi raziskave. Kot osvetljena tema 8. vala raziskave je v poročilu dodatno izpostavljeno duševno zdravje med pandemijo covida-19.

Izsledki 8. vala panelne spletne raziskave o vplivu pandemije na življenje.

Več o raziskavi SI-PANDA si lahko preberete tudi na naslednji povezavi.

Prva pošiljka cepiva proti covidu-19 ameriškega podjetja Johnson & Johnson s 7050 odmerki bo v Slovenijo dobavljena predvidoma v sredini aprila.

Cepivo Janssen je četrto odobreno cepivo proti covidu-19 v EU. To cepivo sicer nudi zaščito že po cepljenju z enim odmerkom.

Po precepljenosti je Slovenija v zgornjem delu sredine med državami Evropske unije. Starostne skupine cepljenih so ključne za spreminjanje strategije cepljenja. V Sloveniji smo uspešni pri cepljenju starejših od 80 let in smo na poti, da precepimo starejše od 75 let. Ob nastopu tretjega vala moramo čim hitreje cepiti starostne skupine nad 60 let.

Epidemična situacija zahteva intenzivnejši pristop na terenu k rizičnim skupinam, ki imajo težji potek in slabši izziv zdravljenja z vidika nadzora in organizacije cepljenja. Vsi izvajalci cepljenja bodo morali navesti v katero kategorijo je uvrščen kandidat za cepljenje.

V spremenjeno cepilno strategijo je dodano cepivo proizvajalca Janssen (cepivo Johnson & Johnson), ki prihaja v Evropo v drugi polovici aprila.

Pomembna sprememba v cepilni strategiji je tudi ta, da cepivo AstraZenece ni več namenjeno za mlajše od 65 let, ampak se s to vrsto cepiva cepi vse starostne skupine. To pomeni, da so vsa cepiva rezervirana za vse prebivalce.

V hierarhijo skupin za cepljenje se skupini starejših od 70 let dodaja policiste, ki so na misijah v tujini, ter udeležence olimpijskih in paraolimpijskih iger. Sledi skupina nad 60 let in kronični bolniki od 18 do 59 leta.

Nova spremenjena strategija cepljenja stopi v veljavo 1. aprila 2021.

Nov interaktivni prikaz podatkov o cepivih in cepljenju proti covidu-19 v Sloveniji je na voljo na naslednji povezavi.

Priporočila za cepljenje proti covidu-19 in navodila za uporabo posameznih cepiv v razmerah, ko so količine cepiv zelo omejene si lahko preberete na naslednji povezavi.

Trenutno je v fazi preizkušanja 23 cepiv. V Evropski uniji in na Evropski agenciji za zdravila (EMA) trenutno potekajo trije tekoči pregledi, in sicer je EMA 3. februarja 2021 začela tekoči pregled cepiva proti covidu-19 družbe NovaVax, 4. marca 2021 družbe Sputnik in 12. februarja 2021 družbe CureVac.

Ameriško cepivo NovaVax se po sestavi najbolj približuje klasičnim cepivom, ki se uporabljajo za različne kužne bolezni. Vsebuje namreč kombinatni protein S, torej popolnoma enako beljakovino, kot jo uporablja novi koronavirus za pripetje na površino naših celic. Po zdajšnjih podatkih je cepivo 90-odstotno učinkovito.

Tekoči pregledi se bodo nadaljevali, dokler ne bo na voljo dovolj dokazov za uradno dovoljenje za promet z zdravilom.

Tako kot vsako cepljenje, ima tudi cepljenje proti covidu-19 neželene učinke, ki pa so običajno blagi do zmerni in prehodni. V naslednjih dveh dneh se lahko pojavijo bolečina, oteklina in/ali rdečina na mestu cepljenja, utrujenost, glavobol, bolečine v mišicah in sklepih, mrzlica, povišana telesna temperatura, slabost, bruhanje, oteklost bezgavk, ki pa običajno izzvenijo v nekaj dneh po cepljenju. Te reakcije so pričakovane in kažejo, da se je vaš imunski sistem odzval na cepljenje. Številni zamenjujejo pričakovane neželene učinka s hujšimi.

Po cepljenju s cepivom proti covidu-19 AstraZeneca so poročali o izjemno redkih primerih pojava krvnih strdkov s sočasnimi krvavitvami (težki primeri s pretiranim strjevanjem ali krvavitvami po telesu) v prvih 7-14 dneh po cepljenju, večinoma pri ženskah mlajših od 55 let (vendar je to lahko odraz povečane uporabe cepiva v tej starostni skupini žensk).

Če se po cepljenju pojavijo hujše zdravstvene težave (zasoplost, bolečina v prsih ali vztrajna bolečina v trebuhu, otekanje nog, vztrajen močan glavobol, zamegljen vid, številne majhne modrice, podplutbe), ali te ne izzvenijo v nekaj dneh, svetujemo, da poiščete zdravniško pomoč.

Ker se pri bolezni covid-19 lahko pojavijo resni zapleti, so koristi cepljenja pri preprečevanju covida-19 večje od tveganja za neželene dogodke po cepljenju.

Danes, v ponedeljek 22. 3. 2021, je v Slovenijo prispela predvidena količina cepiva proizvajalca Pfizer/BioTNech, in sicer 29.250 odmerkov.

V spodnjih dveh tabelah najdete posodobljen seznam prejemov in predvidenih dobav cepiv posameznih proizvajalcev po mesecih.

Strokovnjaki Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) so v petek, 19. 3. 2021, podprli cepljenje proti covidu-19 s cepivom britansko-švedskega podjetja AstraZeneca. Dostopni podatki po njihovih besedah ne kažejo na povečanje motenj strjevanja krvi.

Čeprav so po cepljenju z omenjenim cepivom v Evropi poročali tudi o zelo redkih trombemboličnih dogodkih v kombinaciji s trombocitopenijo, kot je tromboza možganskih ven in sinusov, ni gotovo, da jih je povzročilo cepljenje, so dodali.

O tovrstnih redkih motnjah strjevanja krvi je poročala tudi Evropska agencija za zdravila (EMA), ki ni mogla povsem izključiti povezave s cepljenjem. EMA je ugotovila, da je AstraZenecino cepivo varno in učinkovito.

Potem ko je Evropska agencija za zdravila potrdila, da je cepivo podjetja AstraZenece varno in učinkovito, so se z njim v petek, 19. 3. 2021, cepili štirje predsedniki, predsednik republike Borut Pahor, predsednik vlade Janez Janša, predsednik Državnega zbora Igor Zorčič in predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca. Kot je po cepljenju dejal predsednik Pahor, je cepivo glavni faktor spremembe na bolje in vrnitve v normalno življenje.

Regulatorne agencije Združenega kraljestva in Evropske unije potrjujejo, da je cepivo COVID-19 Vaccine AstraZeneca varno in učinkovito. Celotno izjavo za javnost družbe AstraZeneca si lahko preberete na  naslednji povezavi.

Odbor Evropske agencije za zdravila (EMA), pristojen za varnost, je ugotovil, da je cepivo proti covidu-19, britansko-švedskega podjetja AstraZeneca varno in učinkovito.

Odbor je prišel do jasnega znanstvenega zaključka. To je varno in učinkovito cepivo. Njegove koristi pri preprečevanju covida-19 s povezanimi tveganji za hospitalizacijo in smrt pretehtajo morebitna tveganja, je povedala izvršna direktorica EMA Emer Cooke.

Kot je še povedala, je odbor prišel tudi do zaključka, da AstraZenecino cepivo v splošnem ni povezano s povečanjem tveganja za tromemobolične dogodke ali krvne strdke.

Cepiva proti koronavirusu so bila pred široko uporabo preizkušena v obsežnih kliničnih raziskavah, v katere je bilo vključenih več deset tisoč ljudi. Neželeni dogodki se skrbno spremljajo. Nekateri so, po besedah dr. Bojane Beović, redkejši, zato jih opazimo šele, ko cepivo dobi večje število ljudi.
Število zapletov z nevarnimi strdki sicer ne presega pogostnost nevarnih strdkov v populaciji. Po sedaj znanih podatkih je bilo v Evropi zabeleženih 37 dogodkov z nevarnimi krvnimi strdki v časovni povezavi s cepljenjem pri 17 milijonih cepljenj.
»Stališče posvetovalne skupine glede cepljenja ostaja nespremenjeno, po dosedaj znanih podatkih je cepivo varno, pogostost strdkov po dosedanjih ocenah ne presega pogostosti, v Sloveniji takega primera še nimamo«, pravi dr. Bojana Beović.
»Pri številnih prijavljenih neželenih dogodkih vzroka oziroma vzročne povezanosti s cepljenjem ni mogoče neposredno določiti. Evropska agencija za zdravila poudarja, da korist cepljenja presega nevarnost cepljenja, zato naj se cepljenje nadaljuje, medtem pa se bo nadaljevala tudi analiza zapletov,« še dodaja.
Nacionalni inštitut za javno zdravje izvaja spletno panelno anketno raziskavo o vplivu pandemije na življenje (SI-PANDA), ki daje vpogled v boljše poznavanje in razumevanje vedenja ljudi v času med in po epidemiji covida-19 v Sloveniji. Raziskava med osebami, starimi med 18 in 74 let, poteka od 4. decembra 2020, v dvanajstih ponovitvah, enkrat na dva tedna.

V raziskavi zbrani podatki zagotavljajo ključne informacije o pandemski izčrpanosti splošne populacije kot naravnem in pričakovanem odzivu na dolgotrajno javnozdravstveno krizo, ki bistveno posega v vsakdan posameznika. Posledica pandemske izčrpanosti je pomanjkanje motivacije za upoštevanje priporočenih samozaščitnih vedenj, ki se pojavi postopoma in na katero vplivajo posameznikova čustva, izkušnje in stališča. Kaže se v zmanjšanju zavedanja o tveganjih, povezanih s širjenjem bolezni covid-19, nepripravljenosti za informiranje in neizvajanju samozaščitnih vedenj. Vpliva pa tudi na samo uspešnost ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Podlaga raziskave je vprašalnik Svetovne zdravstvene organizacije (SZO), ki je bil preveden in v skladu z navodili SZO ustrezno prilagojen razmeram v Sloveniji, zato bodo podatki tudi mednarodno primerljivi.

Na spodnjih povezavi predstavljamo izsledke 7. vala panelne spletne raziskave, ki je potekala od 26. februarja do 1. marca 2021 na vzorcu 1000 odraslih oseb, starih od 18 do 74 let, prikazane pa so tudi nekatere primerjave s prejšnjimi valovi raziskave. Kot osvetljena tema 7. vala raziskave so v poročilu dodatno izpostavljene spremembe v prehrani, telesni dejavnosti, spanju in telesni teži v povezavi s pandemijo covida-19.

Izsledki 7. vala panelne spletne raziskave o vplivu pandemije na življenje, so dostopni na naslednji povezavi.

Več o raziskavi SI-PANDA si lahko preberete tudi na naslednji povezavi.

Glede na včerajšnjo (15. 3. 2021) odločitev Ministrstva za zdravje o začasni prekinitvi cepljenja z cepivom AstraZeneca dokler se ne razjasnijo trombembolični dogodki v časovni povezavi s cepljenjem, ki so se pojavili v nekaterih državah, se je sestala Posvetovalna skupina za cepljenje pri NIJZ in sprejela naslednje stališče.
Stališče Posvetovalne skupine za cepljenje glede cepljenja s cepivom AstraZeneca ostaja nespremenjeno.
Po do sedaj znanih podatkih je cepivo varno. Pogostost tromb-emboličnih dogodkov, ki so se pojavili v časovni povezavi s cepljenjem v nekaterih državah, po dosedanjih ocenah ne presega pogostosti v splošni populaciji. V Sloveniji takih dogodkov zaenkrat nismo zabeležili, skrbno pa spremljamo neželene učinke po cepljenju pri nas in poročila Evropske agencije za zdravila (EMA), ki analizira take dogodke iz drugih držav.
Slovenija je začasno prekinila cepljenje proti covidu-19 s cepivom proizvajalca AstraZeneca.

Cepljenje se bo nadaljevalo, ko bo Evropska agencija za zdravila (EMA) predstavila najnovejše ugotovitve o varnosti cepiva in njegovi nadaljnji uporabi. Gre za preventivni ukrep, za katerega so se poleg Slovenije odločile nekatere države Evropske unije.

Cepljenje s cepivoma Pfizer in Modern poteka normalno naprej.

Dr. Mateja Logar, vodja vladne svetovalne skupine za covid-19, je v izjavi za oddajo Dnevnik poudarila, da pri nas serije cepiva AstraZenece, ki je bila uporabljena pri spornem primeru v Avstriji, ni.
Kaj kažejo podatki? Imamo dva podatka o neželenih učinkih z eno smrtjo zaradi pljučne embolije v Avstriji. Tako evropska agencija EMA kot proizvajalec cepiva sta poudarila, da pri drugih, ki so se cepili, ni bilo poročil o tem, da bi se povečalo tveganje za trombembolične dogodke oziroma za nastanek krvnih strdkov ter zapor žil, je poudarila dr. Mateja Logar.
“Do 9. marca so bili porabljeni trije milijoni odmerkov cepiva Astra Zenece, prijavljenih pa je bilo skupno 22 takšnih dogodkov. To je približno toliko, kolikor se jih sicer pojavi v populacij. Razen Danske se nobena evropska država ni odločila za zaustavitev uporabe cepiva AstraZenece” je še poudarila.
Po njenih besedah za uporabo tega cepiva ni nobenih zadržkov.

Celotno izjavo dr. Mateje Logar si lahko pogledate na naslednji povezavi.

Nekaj držav Evropske unije je iz previdnostnih razlogov začasno ustavilo cepljenje s cepivom AstraZeneca proti okužbi z novim koronavirusom po tem, ko so se pri nekaterih ljudeh po cepljenju pojavile bolezenske težave, povezane z nastajanjem krvnih strdkov. Najprej so začasno ustavili cepljenje z določeno serijo cepiva AstraZeneca v Avstriji, razlog je bila smrt 49-letne medicinske sestre in razvoj pljučne embolije pri 35-letnici po cepljenju s tem cepivom. Za prekinitev cepljenja z isto serijo cepiva AstraZenece, ki šteje milijon odmerkov in so jo prejeli v 17 evropskih državah, so se kasneje odločili tudi v Estoniji, Latviji, Litvi in Luksemburgu, v Italiji pa so se (zaradi podobnih primerov) odločili za prekinitev z drugo serijo istega cepiva. Slovenija ni bila med prejemniki teh serij cepiva. Na Danskem in Norveškem so preventivno začasno ustavili cepljenje s tem cepivom ne glede na serijo, dokler se ne raziščejo trombembolični dogodki v časovni povezavi s cepljenjem.

Evropska agencija za zdravila (EMA) je sporočila, da glede na preliminarno preiskavo, smrt medicinske sestre v Avstriji ni povezana s cepljenjem. Do 10. marca 2021 so sicer zabeležili 30 primerov težav zaradi krvnih strdkov pri skoraj petih milijonih ljudi, cepljenih v EU/EGP. Dosedanji podatki kažejo, da število težav zaradi krvnih strdkov po cepljenju ne presega pričakovane pogostnosti teh težav pri necepljeni populaciji.

Cepivo covid-19 AstraZeneca: PRAC pregleduje primere trombemboličnih dogodkov – koristi cepiva trenutno še vedno prevladajo nad tveganji.

Trenutna opazovanja kažejo, da cepivo ne povzroča krvnih strdkov, če pa jih, je to res izjemno redko.

Pogostnost težav zaradi krvnih strdkov je močno odvisna od starosti, pričakovana mesečna pojavnost je od 1097/milijon (nad 80 let) in nato pada s starostjo. Pogostost v splošni populaciji je od 100 do 200/milijon. Znano je, da se težave zaradi krvnih strdkov pogosto pojavljajo tudi pri prebolevanju bolezni covid-19.

V Sloveniji zaenkrat nismo zabeležili težav zaradi krvnih strdkov po cepljenju s cepivom AstraZeneca (do 7. 3. 2021 je bilo izvedenih najmanj 23.734 cepljenj), zabeležili pa smo štiri (4) take dogodke po cepljenju s cepivom proizvajalca Pfizer (do 7. 3. 2021 je bilo izvedenih najmanj 174.490 cepljenj).

Glede na navedene podatke člani Posvetovalne skupine za cepljenje menijo, da zaenkrat ni razlogov za prekinitev cepljenja s katerimkoli cepivom proti covid-19 v Sloveniji.

Več informacij lahko najdete na naslednji povezavi.

Evropska komisija je danes izdala pogojno dovoljenje za promet v EU s cepivom Janssen Pharmaceutica NV, ene od farmacevtskih družb podjetja Johnson & Johnson.

To je že četrto cepivo, ki ga je Evropska agencija za zdravila na podlagi temeljitega znanstvenega pregleda dokumentacije priporočila za uporabo.

Vektorsko adenovirusno cepivo Janssen Pharmaceutica NV je narejeno na osnovi tehnologije ki je bila uspešno uporabljena že pri cepivu proti eboli. Ta vrsta cepiva uporablja drugačen, neškodljiv virus (adenovirus), ki vsebuje del „navodil“ virusa, ki povzroča covid-19. To lastnim celicam omogoča, da tvorijo protein, ki je edinstven za virus covid-19. Imunski sistem prepozna edinstveni protein, ki ne bi smel biti v telesu, in se odzove z aktiviranjem naravnega obrambnega mehanizma telesa pred okužbo z virusom covid-19. Adenovirus v cepivu se ne more razmnoževati in ne povzroča bolezni.

Vsako odobreno cepivo proti covidu-19 nas vodi korak bližje k življenju, kot smo ga poznali. Kljub temu pa ima cepivo Janssen veliko prednost: za cepljenje je potreben samo en odmerek. Z enakim številom odmerkov lahko cepimo kar dvakrat več ljudi kot z doslej.

Avstrijski Zvezni urad za varnost v zdravstvenem varstvu (BASG) je prejel 2 prijavi resnih neželenih učinkov v časovni povezavi s cepljenjem proti covidu-19. Gre za prijavo smrti zaradi motenj strjevanja krvi in prijavo pljučne embolije po cepljenju s cepivom iste serije proizvajalca AstraZeneca. V Avstriji so iz previdnosti prenehali z distribucijo in uporabo omenjene serije cepiva. V Sloveniji te serije cepiva nismo prejeli.
Zaenkrat ni nobenih dokazov o vzročni povezanosti s cepljenjem. Glede na trenutna dognanja in znane klinične podatke ni zaskrbljujočih podatkov ali signalov, ki bi kazali na večje tveganje takih dogodkov pri cepljenih v primerjavi z necepljenimi osebami. Tudi takojšnja mednarodna analiza neželenih učinkov zaenkrat ne kaže na kopičenje podobnih primerov. V Sloveniji takih dogodkov nismo zaznali.
Člani Posvetovalne skupine za cepljenje (PSC) so podali predlog, da se cepivo AstraZeneca priporoča za uporabo pri osebah starih od 18-64 let, ker je za starejše na voljo premalo podatkov o učinkovitosti cepiva.

Ne glede na to, se cepljenje s cepivom AZ priporoči za cepljenje nepokretnih oseb na domu, ne glede na starost (najprej stari 80 let in več in v nadaljevanju v skladu s strategijo glede na starost oz. pridružene bolezni), saj je to cepivo, za razliko od mRNA cepiv, bolj stabilno in omogoča transport pripravljenega cepiva do mesta cepljenja.

Ker so mRNA cepiva trenutno namenjena le starostnikom starim 80 let in več (sledili pa bodo starostnik stari 75 let in več, nato pa starostniki stari 70 let in več, ki se jim pridružijo posebej ranljivi kronični bolniki ne glede na starost) se s cepivom AstraZeneca priporoča prednostno cepljenje tudi za naslednje skupine:

 • zdravstveni delavci, ki doslej še niso bili cepljeni,
 • institucionalizirane osebe (varovanci in zaposleni v SVZ, CIRIUS-ih, zaporih in drugih podobnih ustanovah), ki doslej še niso bile cepljene,
 • zaposleni in učenci šol za osebe s posebnimi potrebami, ki do sedaj še niso bili cepljeni,
 • cepljenje posebej ranljivih kroničnih bolnikov starih 18-64 let (lahko tudi za starejše z ali brez kroničnih bolezni, če izrazijo željo za čimprejšnje cepljenje, po presoji izbranega osebnega zdravnika),

Za posebej ranljivimi skupinami kroničnih bolnikov starih 18-64 let pridejo na vrsto za cepljenje s cepivom AZ ostali kronični bolniki stari 18-64 let, za njimi starostna skupina 60-64 let (zdravi), za njimi pa nujne službe.

PSC predlaga, da prednostne skupine znotraj nujnih služb, ki so potrebne za delovanje države, določi MZ ali vlada RS.

Dodatne informacije o cepivu AstraZenece so dostopne na; https://www.nijz.si/sl/cepljenje-proti-covid-19-za-strokovno-javnost

ZA STROKOVNO JAVNOST

Navodila za cepljenje

Več o cepljenju proti covidu-19 za strokovno javnost si lahko preberete na naslednji povezavi.

Priporočila za cepljenje proti covidu-19 lahko najdete na naslednji povezavi.

EMA spodbuja ozaveščenost glede priporočil za klinično oskrbo ob sumu na sindrom tromboze s trombocitopenijo (povezava).

Celotna navodila za cepljenje s cepivom AstraZeneca si lahko preberete na naslednji povezavi.

Več informacij glede alergološkega stališča med epidemijo covida-19 ter stališča glede cepljenja lahko najdete na naslednji povezavi.
Informacije za cepitelje glede cepljenja proti covidu-19 ter alergij lahko najdete na naslednji povezavi.

Priporočila Onkološkega inštituta glede cepljenja onkoloških bolnikov najdete na naslednji povezavi.

Informacije o revmatoloških stališčih v času pojavljanja coivda-19 lahko najdete na naslednji povezavi.

Informacije o cepivih

V zadnjih mesecih poročajo o pojavu tromboz in sočasne trombocitopenije po cepljenju z vektorskimi cepivi proti covid-19 (Astra Zeneca, Johnson in Johnson). Zaplet je zelo redek, nastopi le pri 1 osebi na 100.000 cepljenih (0,001%). Patofiziološki mehanizem in klinična slika sta podobni tisti, ki nastane pri s heparinom povzročeni trombocitopeniji (HIT), ki jo prav tako spremljajo tromboze.

Ni dokazov, da bi bilo tveganje za ta zaplet povečano pri osebah, ki so že utrpele trombembolične dogodke (npr. venska tromboza, pljučna embolija, možganska kap) ali imajo izraženo aterosklerotično bolezen, zato osebna ali družinska anamneza trombemboličnih dogodkov v venskem ali arterijskem povirju ne predstavljata zadržka za cepljenje.

Preventivno jemanje protitrombotičnih zdravil (aspirin, nizkomolekularni heparini in druga zdravila) po cepljenju odsvetujemo, saj ni nobenih dokazov o koristnosti takšnih ukrepov. Po drugi strani bolniki, ki redno prejemajo protitrombotična zdravila, zdravljenja zaradi cepljenja ne prekinjajo.

Pomembno je, da zaplet hitro prepoznamo, saj ga znamo učinkovito zdraviti. Če 5 do 28 dni po cepljenju s cepivom Astra Zeneca ali Johnson in Johnson nastopijo simptomi in znaki, ki govorijo v prid trombozi v venskem ali arterijskem povirju, je potrebna takojšnja obravnava.  Protokol obravnave bolnika s sumom na trombotični zaplet po cepljenju najdete  na naslednji povezavi.

NIJZ je pripravil naslednja priporočila in navodila za uporabo posameznih cepiv v razmerah, ko so količine cepiv zelo omejene in sicer glede na to, kako NIJZ interpretira vrstni red za cepljenje s posameznim cepivom.

Cepivo AstraZeneca se v trenutni situaciji uporablja za:

 • posebej ranljive kronične bolnike stare 18 do 64 let (lahko tudi starejše, če izrazijo željo za čimprejšnje cepljenje), tudi za nepokretne, dodatno tudi diplomati in drugi v skladu s strategijo,
 • zdravstvene delavce in sodelavci stare 18-64 let, ki še niso bili cepljeni,
 • institucionalizirane osebe (varovanci in zaposleni v SVZ, CIRIUS-ih, zaporih in drugih podobnih ustanovah) stare 18-64 let, ki še niso bile cepljene,
 • zaposleni in učenci šol za osebe s posebnimi potrebami stari 18-64 let, ki še niso bili cepljeni,
 • zaposleni v vzgoji in izobraževanju, ki prihajajo v neposreden stik z otroki, učenci, dijaki in študenti, glede na navodila MZ.

 Cepivo AstraZeneca se bo v nadaljevanju uporabljalo za cepljenje po naslednjem vrstnem redu:

 • poslanci DZ in državni svetniki DS (in del strokovnih služb), Vlada RS in zaposleni na ministrstvih, ki izvajajo naloge, nujne za nemoteno delovanje Vlade RS, Predsednik RS in Urad Predsednika republike, župani in direktorji občinskih uprav, Ustavno sodišče in zaposleni v sodstvu, ki izvajajo naloge, nujne za delovanje pravosodnega sistema, zaposleni v Upravi RS za zaščito in reševanje ter policiji in slovenski vojski,
 • kronični bolniki stari 18 do 64 let# (lahko tudi starejši, če izrazijo željo za čimprejšnje cepljenje),
 • osebe stare 60-64 let (zdrave),
 • nujne službe v skladu s strategijo (zaposleni v sektorjih energetike, prometa, prehrane, farmacevtske industrije in farmacevtske veletrgovske dejavnosti, preskrbe s pitno vodo, financ, varovanja okolja ter informacijsko-komunikacijskih omrežij in sistemov ter drugi zaposleni, ki izvajajo naloge, nujne za nemoteno delovanje države, udeleženci Olimpijskih iger, zaposleni in prostovoljci v organizacijah in združenjih, ki nudijo neposredno pomoč kroničnim bolnikom, odvisnim od drog, in drugim ranljivim skupinam),
 • ostalo prebivalstvo.
Informacije o delovanju cepiv proti covidu-19 lahko najdete na naslednji povezavi.
Informacije o uporabi tehnologij pri razvoju in pripravi cepiv proti covidu-19 najdete na naslednji povezavi.

Informacije o učinkih cepljenja za posameznika in skupnost lahko najdete na naslednji povezavi.

Informacije o režimu cepljenja ter priporočilih najdete na naslednji povezavi.

Informacije o distribuciji in aplikaciji cepiv lahko najdete na naslednji povezavi.

Informacije glede cepljenja rakavih bolnikov lahko najdete na naslednji povezavi.