Domov / Aktualno

Aktualno

ZA SPLOŠNO JAVNOST

Aktualne informacije

Prva pošiljka cepiva proti covidu-19 ameriškega podjetja Johnson & Johnson s 7050 odmerki bo v Slovenijo dobavljena predvidoma v sredini aprila.

Cepivu Johnson & Johnson je četrto odobreno cepivo proti covidu-19 v EU. To cepivo zaščito sicer nudi že po cepljenju z enim odmerkom.

Odbor Evropske agencije za zdravila (EMA), pristojen za varnost, je ugotovil, da je cepivo proti covidu-19 britansko-švedskega podjetja AstraZeneca varno in učinkovito.

Odbor je prišel do jasnega znanstvenega zaključka. To je varno in učinkovito cepivo. Njegove koristi pri preprečevanju coida-19 s povezanimi tveganji za hospitalizacijo in smrt pretehtajo morebitna tveganja, je povedala izvršna direktorica Eme Emer Cooke.

Kot je še povedala, je odbor prišel tudi do zaključka, da AstraZenecino cepivo v splošnem ni povezano s povečanjem tveganja za tromembolične dogodke ali krvne strdke.

Cepiva proti koronavirusu so bila pred široko uporabo preizkušena v obsežnih kliničnih raziskavah, v katere je bilo vključenih več deset tisoč ljudi. Neželeni dogodki se skrbno spremljajo. Nekateri so, po besedah dr. Bojane Beović, redkejši, zato jih opazimo šele, ko cepivo dobi večje število ljudi.
Število zapletov z nevarnimi strdki sicer ne presega pogostnost nevarnih strdkov v populaciji. Po sedaj znanih podatkih je bilo v Evropi zabeleženih 37 dogodkov z nevarnimi krvnimi strdki v časovni povezavi s cepljenjem pri 17 milijonih cepljenj.
»Stališče posvetovalne skupine glede cepljenja ostaja nespremenjeno, po dosedaj znanih podatkih je cepivo varno, pogostost strdkov po dosedanjih ocenah ne presega pogostosti, v Sloveniji takega primera še nimamo«, pravi Bojana Beović.
»Pri številnih prijavljenih neželenih dogodkih vzroka oziroma vzročne povezanosti s cepljenjem ni mogoče neposredno določiti. Evropska agencija za zdravila poudarja, da korist cepljenja presega nevarnost cepljenja, zato naj se cepljenje nadaljuje, medtem pa se bo nadaljevala tudi analiza zapletov«.
Celotno tiskovno konferenco si lahko pogledate v spodnjem videu:

Skladno z Nacionalno strategijo cepljenja proti covidu-19 so bili do sedaj cepljeni prebivalci Slovenije iz prednostnih starostnih in poklicnih skupin. Te osebe so na cepljenje pozvali osebni zdravniki ali pa so se cepili organizirano v okviru poklicne skupine. V nadaljevanju pa je predvideno, da se seznam vseh državljanov, ki so izrazili interes za cepljenje na portalu eUprava, prenese in uskladi s seznami njihovih osebnih zdravnikov, ki bodo izvedli vabljenje in cepljenje proti covidu-19. Usklajevanje seznamov in obveščanje zdravnikov o vseh, ki so izrazili interes za cepljenje preko portala eUprava, je predvideno v aprilu 2021.

V tem obdobju pa vsem, ki se želijo cepiti, predlagamo, da svoj interes sporočijo tudi osebnemu zdravniku.

Nekaj držav Evropske unije je iz previdnostnih razlogov začasno ustavilo cepljenje s cepivom AstraZeneca proti okužbi z novim koronavirusom po tem, ko so se pri nekaterih ljudeh po cepljenju pojavile bolezenske težave, povezane z nastajanjem krvnih strdkov. Najprej so začasno ustavili cepljenje z določeno serijo cepiva AstraZeneca v Avstriji, razlog je bila smrt 49-letne medicinske sestre in razvoj pljučne embolije pri 35-letnici po cepljenju s tem cepivom. Za prekinitev cepljenja z isto serijo cepiva AstraZenece, ki šteje milijon odmerkov in so jo prejeli v 17 evropskih državah, so se kasneje odločili tudi v Estoniji, Latviji, Litvi in Luksemburgu, v Italiji pa so se (zaradi podobnih primerov) odločili za prekinitev z drugo serijo istega cepiva. Slovenija ni bila med prejemniki teh serij cepiva. Na Danskem in Norveškem so preventivno začasno ustavili cepljenje s tem cepivom ne glede na serijo, dokler se ne raziščejo trombembolični dogodki v časovni povezavi s cepljenjem.

Evropska agencija za zdravila (EMA) je sporočila, da glede na preliminarno preiskavo, smrt medicinske sestre v Avstriji ni povezana s cepljenjem. Do 10. marca 2021 so sicer zabeležili 30 primerov težav zaradi krvnih strdkov pri skoraj petih milijonih ljudi, cepljenih v EU/EGP. Dosedanji podatki kažejo, da število težav zaradi krvnih strdkov po cepljenju ne presega pričakovane pogostnosti teh težav pri necepljeni populaciji.

Cepivo covid-19 AstraZeneca: PRAC pregleduje primere trombemboličnih dogodkov – koristi cepiva trenutno še vedno prevladajo nad tveganji.

Trenutna opazovanja kažejo, da cepivo ne povzroča krvnih strdkov, če pa jih, je to res izjemno redko.

Pogostnost težav zaradi krvnih strdkov je močno odvisna od starosti, pričakovana mesečna pojavnost je od 1097/milijon (nad 80 let) in nato pada s starostjo. Pogostost v splošni populaciji je od 100 do 200/milijon. Znano je, da se težave zaradi krvnih strdkov pogosto pojavljajo tudi pri prebolevanju bolezni covid-19.

V Sloveniji zaenkrat nismo zabeležili težav zaradi krvnih strdkov po cepljenju s cepivom AstraZeneca (do 7. 3. 2021 je bilo izvedenih najmanj 23.734 cepljenj), zabeležili pa smo štiri (4) take dogodke po cepljenju s cepivom proizvajalca Pfizer (do 7. 3. 2021 je bilo izvedenih najmanj 174.490 cepljenj).

Glede na navedene podatke člani Posvetovalne skupine za cepljenje menijo, da zaenkrat ni razlogov za prekinitev cepljenja s katerimkoli cepivom proti covid-19 v Sloveniji.

Več informacij najdete na naslednji povezavi.

Dr. Mateja Logar, vodja vladne svetovalne skupine za covid-19, je v izjavi za oddajo Dnevnik poudarila, da pri nas serije cepiva AstraZenece, ki je bila uporabljena pri spornem primeru v Avstriji, ni.
Kaj kažejo podatki? Imamo dva podatka o neželenih učinkih z eno smrtjo zaradi pljučne embolije v Avstriji. Tako evropska agencija EMA kot proizvajalec cepiva sta poudarila, da pri drugih, ki so se cepili, ni bilo poročil o tem, da bi se povečalo tveganje za trombembolične dogodke oziroma za nastanek krvnih strdkov ter zapor žil, je poudarila Logarjeva.
“Do 9. marca so bili porabljeni trije milijoni odmerkov cepiva AstraZenece, prijavljenih pa je bilo skupno 22 takšnih dogodkov. To je približno toliko, kolikor se jih sicer pojavi v populacij. Razen Danske se nobena evropska država ni odločila za zaustavitev uporabe cepiva AstraZenece” je še poudarila.
Po njenih besedah za uporabo tega cepiva ni nobenih zadržkov.
Celotno izjavo dr. Mateje Logar si lahko pogledate na naslednji povezavi.

Evropska komisija je danes izdala pogojno dovoljenje za promet v EU s cepivom Janssen Pharmaceutica NV, ene od farmacevtskih družb podjetja Johnson & Johnson.

To je že četrto cepivo, ki ga je Evropska agencija za zdravila na podlagi temeljitega znanstvenega pregleda dokumentacije priporočila za uporabo.

Vektorsko adenovirusno cepivo Janssen Pharmaceutica NV je narejeno na osnovi tehnologije ki je bila uspešno uporabljena že pri cepivu proti eboli. Ta vrsta cepiva uporablja drugačen, neškodljiv virus (adenovirus), ki vsebuje del „navodil“ virusa, ki povzroča covid-19. To lastnim celicam omogoča, da tvorijo protein, ki je edinstven za virus covid-19. Imunski sistem prepozna edinstveni protein, ki ne bi smel biti v telesu, in se odzove z aktiviranjem naravnega obrambnega mehanizma telesa pred okužbo z virusom covid-19. Adenovirus v cepivu se ne more razmnoževati in ne povzroča bolezni.

Vsako odobreno cepivo proti covidu-19 nas vodi korak bližje k življenju, kot smo ga poznali. Kljub temu pa ima cepivo Janssen veliko prednost: za cepljenje je potreben samo en odmerek. Z enakim številom odmerkov lahko cepimo kar dvakrat več ljudi kot z doslej odobrenimi cepivi.

Avstrijski Zvezni urad za varnost v zdravstvenem varstvu (BASG) je prejel 2 prijavi resnih neželenih učinkov v časovni povezavi s cepljenjem proti covidu-19. Gre za prijavo smrti zaradi motenj strjevanja krvi in prijavo pljučne embolije po cepljenju s cepivom iste serije proizvajalca AstraZeneca. V Avstriji so iz previdnosti prenehali z distribucijo in uporabo omenjene serije cepiva. V Sloveniji te serije cepiva nismo prejeli.
Zaenkrat ni nobenih dokazov o vzročni povezanosti s cepljenjem. Glede na trenutna dognanja in znane klinične podatke ni zaskrbljujočih podatkov ali signalov, ki bi kazali na večje tveganje takih dogodkov pri cepljenih v primerjavi z necepljenimi osebami. Tudi takojšnja mednarodna analiza neželenih učinkov zaenkrat ne kaže na kopičenje podobnih primerov. V Sloveniji takih dogodkov nismo zaznali.
Člani Posvetovalne skupine za cepljenje (PSC) so podali predlog, da se cepivo AstraZeneca priporoča za uporabo pri osebah starih od 18-64 let, ker je za starejše na voljo premalo podatkov o učinkovitosti cepiva.

Ne glede na to, se cepljenje s cepivom AZ priporoči za cepljenje nepokretnih oseb na domu, ne glede na starost (najprej stari 80 let in več in v nadaljevanju v skladu s strategijo glede na starost oz. pridružene bolezni), saj je to cepivo, za razliko od mRNA cepiv, bolj stabilno in omogoča transport pripravljenega cepiva do mesta cepljenja.

Ker so mRNA cepiva trenutno namenjena le starostnikom starim 80 let in več (sledili pa bodo starostnik stari 75 let in več, nato pa starostniki stari 70 let in več, ki se jim pridružijo posebej ranljivi kronični bolniki ne glede na starost) se s cepivom AstraZeneca priporoča prednostno cepljenje tudi za naslednje skupine:

 • zdravstveni delavci, ki doslej še niso bili cepljeni,
 • institucionalizirane osebe (varovanci in zaposleni v SVZ, CIRIUS-ih, zaporih in drugih podobnih ustanovah), ki doslej še niso bile cepljene,
 • zaposleni in učenci šol za osebe s posebnimi potrebami, ki do sedaj še niso bili cepljeni,
 • cepljenje posebej ranljivih kroničnih bolnikov starih 18-64 let (lahko tudi za starejše z ali brez kroničnih bolezni, če izrazijo željo za čimprejšnje cepljenje, po presoji izbranega osebnega zdravnika),

Za posebej ranljivimi skupinami kroničnih bolnikov starih 18-64 let pridejo na vrsto za cepljenje s cepivom AZ ostali kronični bolniki stari 18-64 let, za njimi starostna skupina 60-64 let (zdravi), za njimi pa nujne službe.

PSC predlaga, da prednostne skupine znotraj nujnih služb, ki so potrebne za delovanje države, določi MZ ali vlada RS.

Dodatne informacije o cepivu AstraZenece so dostopne na naslednji povezavi.


Datum zadnje posodobitve: 11. 02. 2021

Informacije o cepljenju proti covidu-19 za nosečnice lahko najdete na naslednji povezavi.

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje izvajajo spletno panelno anketno raziskavo o vplivu pandemije na življenje (SI-PANDA), ki daje vpogled v boljše poznavanje in razumevanje vedenja ljudi v času med in po epidemiji covida-19 v Sloveniji. Raziskava med osebami, starimi med 18 in 74 let, poteka od 4. decembra 2020, v dvanajstih ponovitvah, enkrat na dva tedna.

V raziskavi zbrani podatki zagotavljajo ključne informacije o pandemski izčrpanosti splošne populacije kot naravnem in pričakovanem odzivu na dolgotrajno javnozdravstveno krizo, ki bistveno posega v vsakdan posameznika. Posledica pandemske izčrpanosti je pomanjkanje motivacije za upoštevanje priporočenih samozaščitnih vedenj, ki se pojavi postopoma in na katero vplivajo posameznikova čustva, izkušnje in stališča. Kaže se v zmanjšanju zavedanja o tveganjih, povezanih s širjenjem bolezni covid-19, nepripravljenosti za informiranje in neizvajanju samozaščitnih vedenj. Vpliva pa tudi na samo uspešnost ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Podlaga raziskave je vprašalnik Svetovne zdravstvene organizacije (SZO), ki je bil preveden in v skladu z navodili SZO ustrezno prilagojen razmeram v Sloveniji, zato bodo podatki tudi mednarodno primerljivi.

Na spodnjih povezavah predstavljamo izsledke 6. vala panelne spletne raziskave, ki je potekala od 12. do 15. februarja 2021 na vzorcu 1003 odraslih oseb, starih od 18 do 74 let, prikazane pa so tudi nekatere primerjave s prejšnjimi valovi raziskave:

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/panda_porocilo_po_6._valu.pdf

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/raziskava_o_vplivu_pandemije_covida-19_na_zivljenje_si-panda.pdf

Več o raziskavi SI-PANDA si lahko preberete tudi na naslednji povezavi.

Pomembne informacije v času, ko so količine cepiv omejene

S cepljenjem proti covidu-19 smo v Sloveniji pričeli s cepivi, ki so pridobila dovoljenje za promet v EU pri Evropski agenciji za zdravila. Pri nas so zdaj na voljo cepiva proizvajalcev Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca in Johnson & Johnson. Več informacij o cepivih si lahko preberete na naslednji povezavi.

Odmerki cepiv bodo še naprej prihajali postopoma, predvideno vsak teden, in pričakujemo, da bo zadostna količina cepiv za doseganje precepljenosti dobavljena v prvi polovici tega leta.

Glede na količino prvih odmerkov cepiv se je k cepljenju najprej povabilo zaposlene v zdravstvu, zaposlene v domovih starejših občanov in drugih socialnovarstvenih zavodih ter njihove oskrbovance, ranljive prebivalce zaradi starosti in kroničnih bolezni, pri katerih je pričakovati težji potek bolezni. Kasneje bodo cepljeni tudi zaposleni v kritični infrastrukturi po izdelani prednostni listi. Ob prihodu novih odmerkov cepiv se bo cepljenje postopoma razširilo na vse prebivalce. Cepljenje je brezplačno za vse državljane, ne glede na to, ali so zavarovani. Sredstva za nakup cepiva in stroški za izvedbo cepljenja so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije.

Nacionalno strategijo cepljenja proti covidu-19 lahko najdete na naslednji povezavi.
Priporočila za cepljenje proti COVID-19 in navodila za uporabo posameznih cepiv v razmerah, ko so količine cepiv zelo omejene lahko najdete na naslednji povezavi.

Cepljenje proti covidu-19 se je v Sloveniji začelo 27. 12. 2020.

Prva pošiljka cepiva Comirnaty je bila na voljo za oskrbovance in zaposlene v Domovih starejših občanov (DSO) in za najbolj izpostavljene zdravstvene delavce v bolnišnicah. Naslednje pošiljke cepiva so bile namenjene cepljenju zdravstvenih delavcev in sodelavcev v bolnišnicah in zdravstvenih domovih, nekaj pa tudi oskrbovancem in zaposlenim v DSO, ki še niso bili cepljeni.

Del pošiljke, ki je prispela v drugem  tednu januarja, je bil že namenjen starostnikom, starim 80 let in več, ki so na cepljenje prišli v cepilni center v zdravstvenem domu. Enako tudi prvi odmerki cepiva proti covid-19 Moderna, ki so prav tako prispeli v  drugem  tednu  januarja. V februarju se je nadaljevalo cepljenje navedenih skupin z 2. odmerkom cepiva. V prvem tednu februarja je prispela tudi prva pošiljka cepiva proti covid-19 AstraZeneca, ki je na voljo za cepljenje oseb starih 18-65 let v skladu s strategijo cepljenja in za cepljenje nepokretnih ne glede na starost. V zadnjem tednu februarja se je cepljenje proti covid-19 s cepivi Comirnaty in Moderne razširilo tudi na starostnike, stare 75 let in več.

Na NIJZ spremljajo izvajanje cepljenja proti covidu-19 na podlagi podatkov o opravljenih cepljenjih, ki jih izvajalci cepljenja posredujejo v Elektronski register  cepljenih oseb in neželenih učinkov po cepljenju (eRCO). Poleg spremljanja cepljenja v državi je eRCO namenjen ocenjevanju precepljenosti ter zagotavljanju podatkov o cepljenju in podatkov o neželenih učinkih po cepljenju.
Po veljavni zakonodaji s področja cepljenja so izvajalci dolžni voditi evidence o opravljenih cepljenjih in s posredovanjem podatkov v eRCO poročati na NIJZ. Nekateri izvajalci cepljenja v eRCO podatkov še ne posredujejo (se vključujejo postopno) oziroma jih posredujejo z zamikom, zato podatki zbrani v eRCO podcenjujejo dejansko število opravljenih cepljenj proti covidu-19 v Sloveniji.

Podrobno tedensko poročilo glede izvajanja cepljenja proti covidu-19 v Sloveniji najdete na naslednji povezavi.

Prednostne skupine za cepljenje:

 • Zdravstveni delavci  in  sodelavci  (vključuje  vse  zaposlene  pri  izvajalcih  zdravstvene dejavnosti  in  vse,  ki  sodelujejo  v  delovnem  procesu  zdravljenja  in  nege  pacientov  in prihajajo s pacienti v neposreden stik) ter zaposleni in oskrbovanci v DSO in SVZ,
 • osebe, stare 80 let in več
 • osebe, stare 75 let in več,
 • osebe stare 70 let in več, posebej ranljivi kronični bolniki ne glede na starost; diplomati in drugi uslužbenci MZZin drugih ministrstev, ki potujejo zaradi predsedovanja EU, tuji diplomatski predstavniki v RS, pripadniki  Slovenske  vojske,  ki  odhajajo  na  mirovne misije na tuje,
 • osebe, stare 65 let in več,
 • zaposleni v vzgoji in izobraževanju, ki prihajajo v neposreden stik z otroci, učenci, dijaki in študenti, ter poslanci DZ in državni svetniki DS (in del strokovnih služb), Vlada RS in zaposleni na  ministrstvih,  ki  izvajajo  naloge,  nujne  za  nemoteno  delovanje  Vlade  RS, Predsednik  RS  in Urad  Predsednika  republike, župani  in  direktorji  občinskih  uprav, Ustavno  sodišče  in  zaposleni  v  sodstvu,  ki  izvajajo  naloge,  nujne  za  delovanje pravosodnega sistema, zaposleni v Upravi RS za zaščito in reševanje ter policiji
 • kronični bolniki, stari od 18 do 64 let (ki ne sodijo v skupino posebej ranljivih kroničnih bolnikov),
 • osebe, stare 60 let in več,
 • zaposleni v  sektorjih  energetike,  prometa,  prehrane,  preskrbe  s  pitno  vodo,  financ, varovanja   okolja   ter   informacijsko-komunikacijskih   omrežij  in  sistemov  ter drugi zaposleni,  ki  izvajajo  naloge,  nujne  za  nemoteno  delovanje  države, udeleženci Olimpijskih  iger, zaposleni  in  prostovoljci  v  organizacijah  in  združenjih,  ki  nudijo neposredno  pomoč  kroničnim  bolnikom,  odvisnim  od  drog, in   drugim   ranljivim skupinam,
 • ostalo prebivalstvo po vrstnem redu prijav.

Na NIJZ so pripravili naslednja priporočila in navodila za uporabo posameznih cepiv v razmerah, ko so količine cepiv zelo omejene in sicer glede na to, kako na NIJZ interpretirajo vrstni red za cepljenje s posameznim cepivom.

mRNA cepiva (Pfizer/BioNTech, Moderna) se v trenutni situaciji praviloma uporabljajo:

 • za osebe stare 75 let in več (s cepivom Pfizer tudi za nepokretne),
 • za oskrbovance v DSO, ki še niso bili cepljeni
 • za zdravstvene delavce stare 65 let in več, ki še niso bili cepljeni ter za dijake zdravstvenih šol stare od 16 do 18 let (cepivo Pfizer), ki opravljajo klinično prakso v zdravstvenih ustanovah.

Cepivo AstraZeneca se v trenutni situaciji uporablja za:

 • posebej ranljive kronične bolnike, stare od 18 do 64 let (lahko tudi starejše, če izrazijo željo za čimprejšnje cepljenje), za nepokretne, diplomate in druge skupine v skladu s strategijo cepljenja,
 • zdravstvene delavce in sodelavce stare od 18 do 64 let, ki še niso bili cepljeni,
 • institucionalizirane osebe (varovanci in zaposleni v  SVZ,  CIRIUS-ih,  zaporih  in  drugih  podobnih ustanovah) stare od 18 do 64 let, ki še niso bile cepljenje,
 • zaposleni in učenci šol za osebe s posebnimi potrebami stari od 18 do 64 let, ki še niso bili cepljeni,
 • zaposleni v vzgoji in izobraževanju, ki prihajajo  v  neposreden  stik  z  otroki, učenci, dijaki in študenti, glede na navodila MZ.

V to kategorijo sodijo bolniki tik pred terapijo ali na določeni terapiji.

1. Bolniki s presajenimi organi
 (tudi pred planirano presaditvijo);
2. Bolniki z določenimi rakavimi obolenji (bolniki, ki so trenutno na kemoterapiji; bolniki s pljučnim rakom na radikalni radioterapiji; bolniki z rakom krvotvornih organov ne glede na fazo zdravljenja; bolniki z rakom na imunoterapiji ali prejemniki zdravljenj s protitelesi; bolniki  z  rakom,  ki  prejemajo  zdravljenje,  ki  vpliva  na  imunski  sistem,  kot  so inhibitorji proteinske kinaze ali PARP inhibitorji; bolniki  po  PKMC v zadnjih 6  mesecih ali če še prejemajo  imunosupresivna zdravila);
3. Bolniki s hudimi boleznimi pljuč: npr. cistična fibroza, težka astma (vsi, ki imajo kljub maksimalni inhalacijski  terapiji  in  prepoznani  zdravljeni  komorbidnosti,  še  vsaj 2  poslabšanji  na  leto  in  potrebujejo  sistemski  steroid  in/ali  imajo  uvedeno  biološko terapijo), KOPB (vsi, ki imajo vsaj 2 poslabšanji letno in potrebujejo antibiotično terapijo ali sistemski steroid oz. vsaj enkrat letno hospitalizacijo zaradi poslabšanja), bolniki s pomanjkanjem  alfa1antitripsina,  bolniki  z  restriktivnimi  boleznimi  pljuč  s  VC  <  60% norme in bolniki z idiopatsko pljučno fibrozo;
4. Bolniki z  redkimi  boleznimi,  ki  povečujejo  tveganje  za  okužbo  (npr.  težke  prirojene okvare imunosti);
5. Osebe na imunosupresivnem zdravljenju ali s stanji, ki povečajo tveganje za okužbo (po IDSA**);
6. Odrasli z Downovim sindromom;
7. Odrasli na dializi ali s kronično ledvično boleznijo 5. stopnje;
8. Osebe z več kroničnimi boleznimi, ki so, po presoji lečečega zdravnika, posebej ranljive.

** odrasli bolniki s HIV: CD4 < 200 celic mm3, otroci: < 15% CD4 -vsakodnevno  zdravljenje  s  kortikosterodi:  prednisolon  ≥20  mg/dan  (ali  >  2mg/kg/dan  za bolnike, ki tehtajo < 10 kg) ali ekvivalent ≥ 14 dni -bolniki na bioloških zdravilih (npr. zaviralec TNF-α, rituksimab

ZA STROKOVNO JAVNOST

Navodila za cepljenje

Več informacij glede alergološkega stališča med epidemijo covida-19 ter stališča glede cepljenja lahko najdete na naslednji povezavi.
Informacije za cepitelje glede cepljenja proti covidu-19 ter alergij lahko najdete na naslednji povezavi.

Priporočila Onkološkega inštituta glede cepljenja onkoloških bolnikov najdete na naslednji povezavi.

Informacije o revmatoloških stališčih v času pojavljanja coivda-19 lahko najdete na naslednji povezavi.

Informacije o cepivih

Informacije o delovanju cepiv proti covidu-19 lahko najdete na naslednji povezavi.
Informacije o uporabi tehnologij pri razvoju in pripravi cepiv proti covidu-19 najdete na naslednji povezavi.

Informacije o učinkih cepljenja za posameznika in skupnost lahko najdete na naslednji povezavi.

Informacije o režimu cepljenja ter priporočilih najdete na naslednji povezavi.

Informacije o distribuciji in aplikaciji cepiv lahko najdete na naslednji povezavi.

Informacije glede cepljenja rakavih bolnikov lahko najdete na naslednji povezavi.