Cepilna knjižica in podatki o opravljenih cepljenjih

Kako vemo, proti katerim boleznim smo cepljeni in kje najdemo ta podatek?

Po opravljenem cepljenju izvajalec cepljenja izda potrdilo o opravljenem cepljenju. Potrdilo o cepljenju je lahko vpis v cepilno knjižico ali drugo potrdilo o opravljenem cepljenju. Starejša cepljenja, opravljena v preteklosti (še pred uvedbo cepilne knjižice), so se vpisovala na beli cepilni kartonček.

Osebe do podatkov o opravljenih cepljenjih, ki so bili posredovani v Elektronski register cepljenih oseb (eRCO) lahko dostopajo tudi z digitalnim potrdilom preko portala zVEM na naslednji povezavi: https://zvem.ezdrav.si/domov.

Informacije o rednih cepljenjih otrok v skladu s programom cepljenja in koledar cepljenja so na voljo na naslednji povezavi.

Če cepilno knjižico izgubimo …

Podatki o opravljenih cepljenjih se nahajajo pri izvajalcu cepljenja. Zabeleženi so v zdravstvenem kartonu, morda pa imajo v ustanovi, kjer je bilo cepljenje opravljeno, še kakšno dodatno evidenco. Podatki o opravljenih cepljenjih, ki so bili posredovani v Elektronski register cepljenih oseb (eRCO), so zabeleženi tudi v eRCO.

Če nimate cepilne knjižice oz. ste jo izgubili, lahko pri izvajalcu cepljenja zaprosite, da vam izda novo in naredi prepis do sedaj opravljenih cepljenj.