Prilagojena cepiva za poživitveni odmerek

Tip cepiva

mRNK

Razmik

vsaj 3 mesece

Starost

18+

Nova cepiva zagotavljajo boljši odziv protiteles oziroma višjo raven protiteles, ki nevtralizirajo različico omikron in tudi njene podrazličice. Cepiva so registrirana za uporabo pri osebah, ki so že prejele vsaj osnovno cepljenje, od zadnjega cepljenja pa je minilo vsaj tri mesece. Cepiva so torej registrirana le za poživitvene odmerke.

Prvi poživitveni odmerek je odmerek, ki ga oseba prejme po zaključeni osnovni shemi cepljenja za poživitev in podaljšanje zaščite po osnovnem cepljenju. Priporočljiv je za vse osebe, stare 18 let in več in za mladostnike s kroničnimi boleznimi stare 12-17 let, lahko pa ga prejmejo tudi zdravi mladostniki. Priporočen presledek med osnovnim cepljenjem in poživitvenim odmerkom je vsaj 3 mesece.

Cepljenje z drugim poživitvenim odmerkom je priporočeno predvsem skupinam z večjim tveganjem za hujši potek: ranljivim kroničnim bolnikom, oskrbovancem domov za starejše občane oziroma socialnovarstvenih zavodov in vsem osebam, starim 60 let in več. Drugi poživitveni odmerek pa se lahko cepijo vse osebe, stare 18 let in več, če tako želijo. Cepljenje z drugim poživitvenim odmerkom se opravi vsaj 3 mesece po prvem poživitvenem odmerku.

Pri ogroženih skupinah priporočamo tudi »sezonski poživitveni odmerek« s posodobljenim cepivom, če je od zadnjega cepljenja minilo vsaj 3 mesece. Tudi ostale osebe, pri katerih je že minilo vsaj 3 mesece od zadnjega cepljenja ali prebolelega covida-19, lahko prejmejo sezonski poživitveni odmerek. Za ogrožene skupine sta priporočljivi tudi cepljenji proti gripi in pnevmokoknim okužbam.

Navodila in priporočila za cepljenje proti covidu-19 so dostopna na naslednji povezavi.

Ne glede na odobreno uporabo cepiv, se glede na zaključke EMA (EFT) lahko prilagojena cepiva uporabijo tudi za osnovno cepljenje (novica).