Uporaba zaslonov pri otrocih

V zadnjih letih smo priča velikemu porastu uporabe naprav z zasloni na vseh področjih življenja in pri vseh generacijah. Kot posledica razvoja informacijsko-komunikacijske tehnologije se uporaba povečuje tudi med otroci in mladostniki (Vintar Spreitzer in sod., 2021).

Čeprav je lahko uporaba tudi koristna, pa trend naraščanja časa uporabe med otroki in mladostniki zahteva temeljit premislek glede časovnih in vsebinskih okvirov, ki še omogočajo koristno in varno uporabo za njihovo zdravje.

V ta namen je multidisciplinarna skupina strokovnjakov, ki se pri delu ukvarjajo s otroki in mladostniki pripravila Smernice za uporabo zaslonov pri otrocih in mladostnikih (Vintar Spreitzer in sod., 2021), prva slovenska nacionalna priporočila za uporabo zaslonov pri otrocih in mladostnikih. Namenjene so vsem, ki se pri svojem delu srečujejo z otroki in mladostniki (vzgojiteljem, učiteljem, socialnim delavcem, medicinskim sestram in številnim drugim). Njihov glavni namen pa je poenoten pristop vseh strokovnjakov, vključenih v delo z otroki in mladostniki, k svetovanju staršem glede uporabe zaslonov njihovih otrok in mladostnikov.

Otroci in mladostniki so lahko med uporabo zaslonov, tudi ob dobri medijski pismenosti in pazljivi uporabi, izpostavljeni škodljivim dogodkom, med drugim:

 • Sovražnemu in žaljivemu govoru ter drugim oblikam spletnega nasilja in spletnemu nadlegovanju (»cyberbullying«).
 • Problematičnim vsebinam in vsebinam, ki niso primerne za starost ali razvojno stopnjo otroka (npr. nasilnim, strašljivim ali takšnim, ki spodbujajo k nevarnemu vedenju in imajo škodljiv vpliv na otroka).
 • Zavajajočim in napačnim informacijam.
 • Neprimernemu vplivu vplivnežev in personaliziranemu usmerjenemu trženju.
 • Predelavam/preoblikovanjem njihovih fotografij ali videoposnetkov in kraji identitete.

V nadaljevanju so iz Smernic za uporabo zaslonov pri otrocih in mladostnikih (Vintar Spreitzer in sod., 2021) povzeta nekatera ključna priporočila:

 • Otrok do drugega leta starosti naj ne bo izpostavljen zaslonom.
 • V starosti od 2 do 5 let na se uporaba zaslonov časovno omeji na manj kot eno uro na dan v navzočnosti staršev, pri čemer naj bo čas uporabe sorazmeren starosti (mlajši manj ali nič).
 • V starosti od 6 do 9 let naj bo čas uporabe zaslonov v prostem času omejen na v povprečju največ eno uro na dan.
 • V starosti od 10 do 12 let naj bo čas uporab zaslonov v prostem času omejen na v povprečju največ eno uro in pol na dan.
 • V starosti od 13 do 18 let naj bo čas uporabe zaslonov v prostem času omejen na v povprečju največ dve uri na dan.
 • Pravilo 20-20-2: za preprečevanje razvoja kratkovidnosti in preprečevanje pojava utrujenih oči med dolgotrajno uporabo zaslona svetujemo odmor: po 20 minutah vsaj za 20 sekund gledamo (vsaj 20 m) v daljavo. Poleg tega otrokom in mladostnikom svetujemo gibanje na prostem na dnevni svetlobi najmanj 2 uri dnevno.
 • Starši naj spodbujajo otroke in mladostnike k zmerni, odgovorni, uravnoteženi in varni uporabi zaslonov od prvega stika z zasloni dalje; otrokom in mladostnikom je pomembno predstaviti prednosti in slabosti uporabe zaslonov ter spodbujati konstruktivno in funkcionalno uporabo zaslonov.
 • Odsvetuje se, da ima otrok ali mladostnik zaslone v svoji sobi, še posebej v večernem in nočnem času.
 • Odsvetuje se, da je televizija vklopljena za ozadje, medtem ko se družinski člani družijo ali ukvarjajo z drugimi stvarmi. V primeru daljše časovne izpostavljenosti zaslonom priporočamo vmesne premore.
 • Čas za zaslonom je priporočljivo uravnotežiti z igro ali telesno dejavnostjo, po možnosti na prostem. Svetuje se skrb za zdrav način življenja z dovolj spanja in gibanja.
 • Uporaba zaslonov v skupinskih varstvenih ustanovah oz. vrtcih ni priporočljiva!
 • V šolah se odsvetuje uporabo zaslonov med odmori in ob drugih dejavnostih v okviru šole, ki potekajo brez vodstva učitelja. Odsvetuje se tudi uporaba zaslonov v času podaljšanega bivanja.
 • Redno/kontinuirano digitalno in medijsko opismenjevanje, učenje spletne etike in izobraževanje o vrstah spletnih zlorab in načinih pomoči.

V smernicah so poleg drugih vsebin, dodana priporočila za uporabo zaslonov v vrtcih in šolah ter ob šolanju na daljavo in znaki prekomerne uporabe zaslonov, ki zahtevajo strokovno pomoč.

Celotne smernice in več vsebin o uporabi zaslonov je na voljo na naslednji povezavi.

Viri:

Vintar Spreitzer M, Baš D, Radšel A, Anderluh M, Vreča M, Reš Š in sod. Smernice za uporabo zaslonov pri otrocih in mladostnikih – Priročnik za strokovnjake Ljubljana, 2021.