Zaščitna vedenja

Pravilna uporaba zaščitne maske
Prezračevanje prostorov