Arhiv novic

ZA SPLOŠNO JAVNOST

Arhiv aktualnih informacij

Priporočila za cepljenje proti gripi v sezoni 2023/2024 so objavljena na naslednji povezavi.

Priporočila za cepljenje proti covidu-19 za jesen 2023 so objavljena na naslednji povezavi.

Pandemija covida-19 je pomembno zaznamovala vsa področja človekovega življenja, tako v Sloveniji kot po svetu. Od pojava prve okužbe z virusom SARS-CoV-2 v Sloveniji, 4. marca 2020, so minila že tri leta, zunanje okoliščine pa so se v tem času spremenile. Virus SARS-CoV-2 je postal naš stalni spremljevalec, kot pravijo, naša »nova normalnost«.

Z namenom boljšega razumevanja vedenja ljudi v povezavi s krizno situacijo, tako glede upoštevanja priporočenih ukrepov, kot so npr. cepljenje proti covidu-19, uporaba maske, upoštevanje varnostne razdalje itd., kot tudi vpogleda v spremembe v njihovem življenjskem slogu, fizičnem in duševnem zdravju, smo že 4. decembra 2020 pričeli z raziskavo SI-PANDA, ki proučuje vplive pandemije covida-19 na življenje Slovencev. Po devetnajstih izvedbah raziskave v letih 2020 in 2021 (zadnja ponovitev je bila izvedena od 7. do 10. 12. 2021), smo izvedli še tretji sklop sedmih raziskav, s katerim smo začeli septembra 2022 in zaključujemo marca 2023.

Namen novega sklopa raziskav SI-PANDA je bil predvsem ugotoviti, kako pogosto so bili ljudje soočeni z okužbo z virusom SARS-CoV-2 od začetka pandemije do danes in proučiti posledice prebolele okužbe z virusom SARS-CoV-2 (postcovidni sindrom oz. dolgi covid). Zanimalo nas je tudi stališče ljudi do cepljenja in razlogi za njihovo oklevanje.

Spodaj objavljamo ključne ugotovitve zadnje, 26. izvedbe raziskave, ki je potekala od 21. do 24. marca 2023 na vzorcu 1022 odraslih oseb, starih od 18 do 74 let:

Podpiranje trenutno veljavnih priporočil

V 26. izvedbi raziskave največ podpore anketirane osebe namenjajo priporočilu učinkovitega prezračevanja zaprtih prostorov (84,3 %) in učinkovitega prezračevanja v vzgojno izobraževalnih zavodih (83,8 %), izolaciji za osebe s potrjeno okužbo s SARS-CoV-2 (71,8 %) ter uporabi mask v zdravstvenih ustanovah, lekarnah in domovih starejših občanov (59,5 %). Največ podpore trenutno veljavnim priporočilom namenjajo osebe v starostni skupini od 65 do 74 let. Osebe cepljene proti covidu-19 vsem navedenim priporočilom namenjajo več podpore kot necepljene osebe.

Upoštevanje priporočil za obvladovanje širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2

Z namenom preprečevanja prenosa okužbe z virusom SARS-CoV-2 so osebe v zadnjih sedmih dneh v največji meri upoštevale priporočilo pravilne higiene kihanja in kašljanja (83,1 %), zračenja prostorov večkrat dnevno (82,8 %) in izogibanja obiskovanja starejših, kadar so imele znake okužbe dihal (81,0 %). Dobra tretjina oseb je navedla, da zrači prostore več kot pred pandemijo.

V primeru pojava znakov prehladnih obolenj 49,3 % oseb prostore zrači pogosteje.

Cepljenje proti covidu-19 in sezonski gripi

V zadnjih izvedbah raziskave SI-PANDA je bil delež oseb, ki se ne nameravajo cepiti proti covidu-19, relativno stabilen in se je gibal okrog četrtine anketiranih oseb. Osebe, ki niso cepljene proti covidu-19, najbolj skrbijo stranski učinki cepljenja, dolgoročni vpliv na njihovo zdravje in varnost cepiv. Osebe, ki so prejele cepivo proti covidu-19, so kot glavne razloge za cepljenje navedle: preprečitev težjega poteka bolezni oz. njegovih posledic in zaščito svojega zdravja in zdravja bližnjih.

Upoštevanje izolacije in karantene ter ravnanje v primeru prehladnih znakov ali okužbe dihal

V primeru prehladnih znakov ali znakov okužbe dihal bi večina oseb izvedla samotestiranje na virus SARS-CoV-2 (65,1 %), dobra tretjina bi počakala, da vidijo, kako se simptomi razvijajo, dobra petina bi se samoizolirala. Ob stiku z osebo, ki je imela pozitiven test na virus SARS-CoV-2, kljub temu, da sami ne bi razvili simptomov, bi se testiralo 63,4 % oseb.

Dolgotrajni covid-19

Večina oseb, ki so se okužile z virusom SARS-CoV-2 najmanj enkrat (57,4%), navaja, da je okužba pri njih potekala asimptomatsko oz. z lažjimi simptomi. Med osebami, ki so se okužile z virusom SARS-CoV-2, jih je več kot 60 % navedlo, da so imeli po treh mesecih po preboleli prvi ali edini okužbi, oziroma drugi okužbi še določene težave, ki so trajale vsaj dva meseca. Po preboleli okužbi s covidom-19 sta najpogostejši težavi, ki ju anketirane osebe navajajo, utrujenost in pomanjkanje energije, tako po preboleli prvi ali edini okužbi, kot tudi po drugi okužbi. Pri približno 40 % oseb, ki so imele težave po prebolelem covidu-19, težave še vedno trajajo. Osebe, ki imajo še vedno težave po prebolelem covidu-19, navajajo slabšo kakovost življenja v primerjavi z osebami, ki teh težav nimajo več.

Doživljanje stresa

Približno petina (19,1 %) oseb se pogosto ali vsakodnevno počuti napete, pod stresom ali velikim pritiskom. Takšno doživljanje je pogostejše pri ženskah in v mlajših starostnih skupinah. Večina anketiranih obvladuje napetosti, stres in pritiske zlahka ali z nekaj truda, manjšina poroča, da jih ne obvladuje ali pa jih obvladuje s hudimi napori (4,4 %). Najmanjši delež oseb, ki stres obvladuje zlahka, je med mlajšimi odraslimi, starimi med 18 in 29 let. Tvegano stresno vedenje (pogosto doživljanje stresa in hkrati hude težave z njegovim obvladovanjem) je pogostejše pri mlajših starostnih skupinah.

Zadovoljstvo z življenjem

V 26. izvedbi raziskave ugotavljamo, da je 59,8 % odraslih zadovoljnih z življenjem, medtem ko jih je 33,0 % s svojim življenjem nezadovoljnih. Ugotavljamo, da je zadovoljstvo z življenjem pomembno povezano s simptomi depresivne motnje oz. težavami v duševnem zdravju. Ljudje, ki nimajo težav z duševnim zdravjem, so veliko bolj zadovoljni s svojim življenjem, kot tisti s težavami v duševnem zdravju ali depresivno motnjo.

Celotno poročilo 26. izvedbe raziskave, ki vključuje tudi nekatere primerjave s preteklimi izvedbami, je objavljeno na na naslednji povezavi. Od 4. decembra 2020 smo rezultate raziskave predstavljali strokovnjakom in odločevalcem, pa tudi medijem in širši javnosti. S tem smo udejanjali tudi priporočilo Svetovne zdravstvene organizacije, naj države redno izvajajo kvalitativne in kvantitativne populacijske raziskave, ki naj bodo podlaga za nadaljnje ukrepanje.

Več o raziskavi SI-PANDA si lahko preberete na naslednji povezavi.

Pandemija covida-19 je pomembno zaznamovala vsa področja človekovega življenja, tako v Sloveniji kot po svetu. Z namenom boljšega razumevanja vedenja ljudi v povezavi s krizno situacijo, tako glede upoštevanja priporočenih ukrepov kot tudi vpogleda v spremembe v njihovem življenjskem slogu, fizičnem in duševnem zdravju, je Nacionalni inštitut za javno zdravje že 4. decembra 2020 pričel z raziskavo SI-PANDA, ki proučuje vplive pandemije covida-19 na življenje Slovencev. Po devetnajstih izvedbah raziskave v letih 2020 in 2021 (zadnja ponovitev je bila izvedena od 7. do 10. 12. 2021) je pred nami nov sklop šestih raziskav, s prvo raziskavo, ki je bila izvedena od 20. do 23. septembra 2022.

Od pojava prve okužbe z virusom SARS-CoV-2 v Sloveniji, 4. marca 2020, so minila že tri leta, zunanje okoliščine pa so se v tem času spremenile. Virus SARS-CoV-2 je postal naš stalni spremljevalec, kot pravijo, naša »nova normalnost«. Namen novega sklopa raziskave SI-PANDA je zato ugotoviti predvsem, kako pogosto so bili ljudje soočeni z okužbo z virusom SARS-CoV-2 od začetka pandemije do danes, in proučiti posledice prebolele okužbe z virusom SARS-CoV-2. Glede na to, da je cepljenje proti covidu-19 še vedno eden najučinkovitejših ukrepov, nas zanima tudi stališče ljudi do cepljenja in razlogi za njihovo oklevanje.

Spodaj objavljamo ključne ugotovitve 25. izvedbe raziskave, ki je potekala od 21. do 24. februarja 2023 na vzorcu 1018 odraslih oseb, starih od 18 do 74 let.

Podpiranje trenutno veljavnih priporočil

V 25. izvedbi raziskave največ podpore anketirane osebe namenjajo priporočilu učinkovitega prezračevanja zaprtih prostorov (83,6 %) in učinkovitega prezračevanja v vzgojno izobraževalnih zavodih (80,3 %), izolaciji za osebe s potrjeno okužbo s SARS-CoV-2 (71,2 %) ter uporabi mask v zdravstvenih ustanovah, lekarnah in domovih starejših občanov (63,0 %). Največ podpore trenutno veljavnim priporočilom namenjajo osebe v starostni skupini od 65 do 74 let. Cepljene osebe proti covidu-19 vsem navedenim priporočilom namenjajo več podpore kot necepljene osebe.

Cepljenje proti covidu-19 in sezonski gripi

V zadnjih izvedbah raziskave SI-PANDA je bil delež oseb, ki se ne nameravajo cepiti proti covidu-19, relativno stabilen in se je gibal okrog četrtine anketiranih oseb, v zadnji, 25. izvedbi raziskave, pa je narastel na približno 30%. Osebe, ki niso cepljene proti covidu-19, najbolj skrbijo stranski učinki cepljenja, dolgoročni vpliv na njihovo zdravje in varnost cepiv. Osebe, ki so prejele cepivo proti covidu-19, so kot glavne razloge za cepljenje navedle: preprečitev težjega poteka bolezni oz. njegovih posledic in zaščita svojega zdravja in zdravja bližnjih. Proti sezonski gripi se je v sezoni 2022/2023 cepilo 8,4 % anketiranih oseb. Po samooceni, je gripo v zadnjih šestih mesecih prebolelo 8,0 % oseb, od tega je bil virus gripe laboratorijsko potrjen pri slabi četrtini oseb.

Upoštevanje izolacije in karantene ter ravnanje v primeru prehladnih znakov ali okužbe dihal

V primeru prehladnih znakov ali znakov okužbe dihal bi večina oseb izvedla samotestiranje na virus SARS-CoV-2 (65,8 %), dobra tretjina bi počakala, da vidijo, kako se simptomi razvijajo, nekaj manj kot četrtina  bi se samoizolirala. Ob stiku z osebo, ki je imela pozitiven test na virus SARS-CoV-2, kljub temu, da sami ne bi razvili simptomov, bi se testiralo 65,6 % oseb.

Dolgotrajni covid-19

Večina oseb, ki so se okužile z virusom SARS-CoV-2 najmanj enkrat (55,9%), navaja, da je okužba pri njih potekala asimptomatsko oz. z lažjimi simptomi. Med anketiranci, ki so se že okužili z virusom SARS-CoV-2, jih je približno 60 % navedlo, da so imeli po treh mesecih po preboleli prvi ali edini okužbi, oziroma drugi okužbi še določene težave, ki so trajale vsaj dva meseca. Po preboleli okužbi s covidom-19 sta najpogostejši težavi, ki ju anketirane osebe navajajo, utrujenost in pomanjkanje energije, tako po preboleli prvi ali edini okužbi, kot tudi po drugi okužbi. Pri približno 40 % oseb težave po prebolelem covidu-19 še vedno trajajo. Osebe, ki imajo še vedno težave po prebolelem covidu-19, navajajo slabšo kakovost življenja v primerjavi z osebami, ki teh težav nimajo več.

Duševno blagostanje in težave v duševnem zdravju

Skupno povprečno duševno blagostanje se je od septembra 2022 rahlo poslabšalo, povečale so se težave v duševnem zdravju in simptomi depresije. V 25. izvedbi raziskave je glede na 24. izvedbo opazno rahlo izboljšanje, ki je vidno pri skoraj vseh starostnih skupinah. Ugotovili smo, da ima težave v duševnem zdravju približno tretjina odraslih, od tega je pri manj kot desetini povečana verjetnost prisotnosti depresivne motnje. Težave v duševnem zdravju so najpogosteje prisotne pri mlajših odraslih in najmanj pri najstarejših. Osebe, ki so zadovoljne s svojim življenjem, osebe z boljšo finančno situacijo kot prej in tisti, ki nimajo več težav po prebolelem covidu-19, imajo manj težav v duševnem zdravju.

Celotno poročilo 25. izvedbe raziskave, ki vključuje tudi nekatere primerjave s preteklimi izvedbami, je objavljeno na na naslednji povezavi.. Rezultati raziskave, predstavljeni v poročilu, so namenjeni strokovnjakom, odločevalcem, medijem in tudi širši javnosti.

Več o raziskavi SI-PANDA si lahko preberete na naslednji povezavi.

Glede na trenutno epidemiološko sliko v Evropi in ukinjanje uporabe aplikacije v državah članicah EU, bo z 31. 3. 2023 aplikacija #OstaniZdrav prenehala delovati tudi v Sloveniji. Ob tem bo prenehal delovati tudi servis, ki podpira pridobivanje TAN kod ob pozitivnem rezultatu testa na okužbo s SARS-Cov-2.

Aplikacija OstaniZdrav je v času pandemije covida-19 služila kot eno od orodij, ki so bila v pomoč epidemiološki stroki pri preprečevanju širjenja okužb s SARS-Cov-2, saj je z različnimi posodobitvami omogočala več funkcionalnosti, med katerimi so bile najpomembnejše “Check-in” funkcionalnost aplikacije ki je omogočala anonimno obveščanje o tveganem stiku z osebo z okužbo z virusom SARS-CoV-2 med uporabniki aplikacije, ki so bili ob istem času na skupnem dogodku ali lokaciji, pridobivanje TAN kode ob pozitivnem rezultatu testiranja na okužbo s SARS-Cov-2, shranjevanje digitalnih covidnih potrdil itd.

Zahvaljujemo se vsem uporabnikom in razvijalcem aplikacije #OstaniZdrav.

Pandemija covida-19 je pomembno zaznamovala vsa področja človekovega življenja, tako v Sloveniji kot po svetu. Z namenom boljšega razumevanja vedenja ljudi v povezavi s krizno situacijo, tako glede upoštevanja priporočenih ukrepov kot tudi vpogleda v spremembe v njihovem življenjskem slogu, fizičnem in duševnem zdravju, je Nacionalni inštitut za javno zdravje že 4. decembra 2020 pričel z raziskavo SI-PANDA, ki proučuje vplive pandemije covida-19 na življenje Slovencev. Po devetnajstih izvedbah raziskave v letih 2020 in 2021 (zadnja ponovitev je bila izvedena od 7. do 10. 12. 2021) je pred nami nov sklop šestih raziskav, s prvo raziskavo, ki je bila izvedena od 20. do 23. septembra 2022.

Od pojava prve okužbe z virusom SARS-CoV-2 v Sloveniji, 4. marca 2020, so minila že tri leta, zunanje okoliščine pa so se v tem času spremenile. Virus SARS-CoV-2 je postal naš stalni spremljevalec, kot pravijo, naša »nova normalnost«. Namen novega sklopa raziskave SI-PANDA je zato ugotoviti predvsem, kako pogosto so bili ljudje soočeni z okužbo z virusom SARS-CoV-2 od začetka pandemije do danes, in proučiti posledice prebolele okužbe z virusom SARS-CoV-2. Glede na to, da je cepljenje proti covidu-19 še vedno eden najučinkovitejših ukrepov, nas zanima tudi stališče ljudi do cepljenja in razlogi za njihovo oklevanje.

Spodaj objavljamo ključne ugotovitve 24. izvedbe raziskave, ki je potekala od 24. do 27. januarja 2023 na vzorcu 1020 odraslih oseb, starih od 18 do 74 let.

Podpiranje trenutno veljavnih priporočil

V 24. izvedbi raziskave največ podpore anketirane osebe namenjajo priporočilu učinkovitega prezračevanja zaprtih prostorov (82,8 %) in učinkovitega prezračevanja v vzgojno izobraževalnih zavodih (80,7 %), izolaciji za osebe s potrjeno okužbo s SARS-CoV-2 (73,2 %) ter uporabi mask v zdravstvenih ustanovah, lekarnah in domovih starejših občanov (67,3 %). Največ podpore trenutno veljavnim priporočilom namenjajo osebe v starostni skupini od 65 do 74 let. Cepljene osebe proti covidu-19 vsem navedenim priporočilom namenjajo več podpore kot necepljene osebe.

Cepljenje proti covidu-19 in sezonski gripi

V zadnjih izvedbah raziskave SI-PANDA je delež oseb, ki se ne nameravajo cepiti proti covidu-19, relativno stabilen in se giblje okrog četrtine anketiranih oseb. Anketirance, ki niso cepljeni proti covidu-19, najbolj skrbijo stranski učinki cepljenja, dolgoročni vpliv na njihovo zdravje in varnost cepiv. Osebe, ki so prejele cepivo proti covidu-19, so kot glavne razloge za cepljenje navedle: preprečitev težjega poteka bolezni oz. njegove posledice in zaščita svojega zdravja in zdravja bližnjih. Proti sezonski gripi se je v sezoni 2022/2023 cepilo 8,1 % anketiranih oseb, med necepljenimi pa jih 9,6 % navaja, da se bodo verjetno cepili. Proti gripi se bo verjetno cepilo največ oseb starih od 65 do 74 let.

Upoštevanje izolacije in karantene ter ravnanje v primeru prehladnih znakov ali okužbe dihal

V primeru prehladnih znakov ali znakov okužbe dihal bi večina oseb izvedla samotestiranje na virus SARS-CoV-2 (69,2 %), tretjina bi počakala, da vidijo, kako se simptomi razvijajo, nekaj manj kot četrtina pa bi se samoizolirala. Ob stiku z osebo, ki je imela pozitiven test na virus SARS-CoV-2, kljub temu, da sami ne bi razvili simptomov, bi se testiralo 67,1 % oseb.

Dolgotrajni covid-19

Večina oseb, ki so se okužile z virusom SARS-CoV-2 najmanj enkrat (52,5%), navaja, da je okužba pri njih potekala asimptomatsko oz. z lažjimi simptomi. Približno 60 % anketirancev je navedlo, da so imeli po treh mesecih po preboleli prvi ali edini okužbi, oziroma drugi okužbi še določene težave, ki so trajale vsaj dva meseca. Po preboleli okužbi s covidom-19 sta najpogostejši težavi, ki ju anketirane osebe navajajo, utrujenost in pomanjkanje energije, tako po preboleli prvi in edini okužbi, kot tudi po drugi okužbi. Pri približno 40 % oseb težave po prebolelem covidu-19 še vedno trajajo. Osebe, ki imajo še vedno težave po prebolelem covidu-19, navajajo slabšo kakovost življenja v primerjavi z osebami, ki teh težav nimajo več.

Doživljanje stresa

Približno petina (20,2 %) anketirancev se pogosto ali vsakodnevno počuti napete, pod stresom ali velikim pritiskom. Takšno doživljanje je pogostejše pri ženskah in v mlajših starostnih skupinah. Prav tako o pogostem občutku napetosti, pritiska in stresa pogosteje poročajo tisti, ki so imeli slabše finančno stanje v primerjavi s preteklim časom, ki so manj telesno dejavni, imajo vsaj eno tvegano vedenje (kot so kajenje, debelost in čezmerno uživanje alkohola) in težave v duševnem zdravju. Večina anketiranih obvladuje napetosti, stres in pritiske zlahka ali z nekaj truda, manjšina poroča, da jih ne obvladuje ali pa jih obvladuje s hudimi napori in 15,7 % (v 22. izvedbi pa je bilo takih 17,2 %), da jih obvladuje z večjimi napori. Tvegano stresno vedenje (pogosto doživljanje stresa in hkrati hude težave z njegovim obvladovanjem) je pogostejše pri mlajših starostnih skupinah, tistih z vsaj eno kronično boleznijo in kadilcih. Prav tako je tvegano stresno vedenje pogostejše tudi pri posameznikih, ki so manj telesno dejavni, imajo vsaj eno tvegano vedenje, slabšo finančno situacijo kot prej in veliko verjetnost depresivne motnje.

Zadovoljstvo z življenjem

Ugotavljamo, da je zadovoljstvo z življenjem pomembno povezano s simptomi depresivne motnje oz. težavami v duševnem zdravju. Ljudje, ki nimajo težav z duševnim zdravjem, so veliko bolj zadovoljni s svojim življenjem, kot tisti s težavami ali depresivno motnjo. Iz zbranih podatkov je prav tako razvidno, da so ljudje z boljšim finančnim stanjem v primerjavi s preteklim obdobjem in brez tveganega stresnega vedenja bolj zadovoljni s svojim življenjem kot tisti s slabšim finančnim stanjem v primerjavi s preteklim obdobjem in stresnim vedenjem.

Zdravstvena pismenost

Kot težavno so anketiranci najpogosteje ocenili odločanje o tem, kako se na podlagi informacij v množičnih medijih zaščititi pred boleznijo (20 %), pridobivanje informacij o virih strokovne pomoči v primeru bolezni (17 %) ter spoprijemanje s težavami v duševnem zdravju (15 %). Anketiranci so v povprečju dosegli 73,4 točke od 100 kar kaže na razmeroma visoko povprečno stopnjo splošne zdravstvene pismenosti. Nižja stopnja zdravstvene pismenosti je najbolj izstopala med posamezniki s težavami v duševnem zdravju ter tistimi, ki so svojo finančno situacijo ocenili slabše kot pred tremi meseci.

Celotno poročilo 24. izvedbe raziskave, ki vključuje tudi nekatere primerjave s preteklimi izvedbami, je objavljeno na na naslednji povezavi.

Rezultati raziskave, predstavljeni v poročilu, so namenjeni strokovnjakom, odločevalcem, medijem in tudi širši javnosti.

Več o raziskavi SI-PANDA si lahko preberete na naslednji povezavi.

Posodobljeno obvestilo glede cepljenja proti covidu-19 v KCLJ najdete na naslednji povezavi.

Pandemija covida-19 je pomembno zaznamovala vsa področja človekovega življenja, tako v Sloveniji kot po svetu. Z namenom boljšega razumevanja vedenja ljudi v povezavi s krizno situacijo, tako glede upoštevanja priporočenih ukrepov kot tudi vpogleda v spremembe v njihovem življenjskem slogu, fizičnem in duševnem zdravju, je Nacionalni inštitut za javno zdravje že 4. decembra 2020 pričel z raziskavo SI-PANDA, ki proučuje vplive pandemije covida-19 na življenje Slovencev. Po devetnajstih izvedbah raziskave v letih 2020 in 2021 (zadnja ponovitev je bila izvedena od 7. do 10. 12. 2021) je pred nami nov sklop šestih raziskav, s prvo raziskavo, ki je bila izvedena od 20. do 23. septembra 2022.

Od pojava prve okužbe z virusom SARS-CoV-2 v Sloveniji, 4. marca 2020, teče že tretje leto, zunanje okoliščine pa so se v tem času spremenile. Virus SARS-CoV-2 je postal naš stalni spremljevalec, kot pravijo, naša »nova normalnost«. Namen novega sklopa raziskave SI-PANDA je zato ugotoviti predvsem, kako pogosto so bili ljudje soočeni z okužbo z virusom SARS-CoV-2 od začetka pandemije do danes, in proučiti posledice prebolele okužbe z virusom SARS-CoV-2. Glede na to, da je cepljenje proti covidu-19 še vedno eden najučinkovitejših ukrepov, nas zanima tudi stališče ljudi do cepljenja in razlogi za njihovo oklevanje.

Spodaj objavljamo ključne ugotovitve 22. izvedbe raziskave, ki je potekala od 22. do 25. novembra 2022 na vzorcu 1033 odraslih oseb, starih od 18 do 74 let.

Podpiranje trenutno veljavnih priporočil

V 22. izvedbi raziskave največ podpore anketirane osebe namenjajo priporočilu učinkovitega prezračevanja zaprtih prostorov (79,4 %) in učinkovitega prezračevanja v vzgojno izobraževalnih zavodih (75,3 %), izolaciji za osebe s potrjeno okužbo s SARS-CoV-2 (72,8 %) ter uporabi mask v zdravstvenih ustanovah, lekarnah in domovih starejših občanov (63,4 %). Največ podpore trenutno veljavnim priporočilom namenjajo osebe v starostni skupini od 65 do 74 let. Cepljene osebe proti covidu-19 vsem navedenim priporočilom namenjajo več podpore kot necepljene osebe.

Cepljenje proti covidu-19 in sezonski gripi

V zadnjih izvedbah raziskave SI-PANDA je delež oseb, ki se ne nameravajo cepiti proti covidu-19, relativno stabilen in se giblje okrog četrtine anketiranih oseb. Anketirance, ki niso cepljeni proti covidu-19, najbolj skrbijo stranski učinki cepljenja, dolgoročni vpliv na njihovo zdravje in varnost cepiv. Več kot pol jih  meni, da se v zvezi s cepljenjem izvaja prevelik pritisk. Osebe, ki so prejele cepivo proti covidu-19, so kot glavne razloge za cepljenje navedle: preprečitev težjega poteka bolezni, zaščita svojega zdravja in zdravja bližnjih ter, da bi prispevali k čimprejšnji zajezitvi epidemije in ponovni normalizaciji življenja. Proti sezonski gripi se bo v sezoni 2022/2023 verjetno cepilo 11,7 % anketiranih oseb, med najstarejšimi (65 do 74 let) pa kar 24,7 %.

Upoštevanje izolacije in karantene ter ravnanje v primeru prehladnih znakov ali okužbe dihal

V primeru prehladnih znakov ali znakov okužbe dihal bi večina oseb izvedla samotestiranje na virus SARS-CoV-2 (72,2 %). Ob stiku z osebo, ki je imela pozitiven test na virus SARS-CoV-2, kljub temu, da sami ne bi razvili simptomov, bi se testiralo 69,4 % oseb. Med tistimi, ki so se z virusom SARS-CoV-2 okužili je izolacijo dosledno upoštevalo kar 94,3 % oseb.

Dolgotrajni covid-19

Večina oseb, ki so se okužile z virusom SARS-CoV-2, navaja, da je okužba pri njih potekala z lažjimi simptomi. Približno 60 % anketirancev je navedlo, da so imeli po treh mesecih po preboleli prvi ali edini okužbi, oziroma drugi okužbi še določene težave, ki so trajale vsaj dva meseca. Po preboleli okužbi s covidom-19 sta najpogostejši težavi, ki ju anketirane osebe navajajo, utrujenost in pomanjkanje energije. Najdlje trajajoče težave po preboleli okužbi pa pri nekaj več kot polovici oseb trajajo do 3 mesece. Te težave najbolj vplivajo na izvajanje prostočasnih aktivnosti.

Duševno zdravje

Približno petina (20,4 %) anketirancev se pogosto ali vsakodnevno počuti napete, pod stresom ali velikim pritiskom. Takšno doživljanje je pogostejše pri ženskah, v mlajših starostnih skupinah, pri tistih, ki poročajo, da so imeli slabše finančno stanje v primerjavi s preteklim časom, pri tistih, ki so manj telesno dejavni, ki imajo vsa eno tvegano vedenje (kot sta kajenje in čezmerno uživanje alkohola), ki imajo težave v duševnem zdravju in živijo z otroki, mlajšimi od 18 let. Večina anketiranih obvladuje napetosti, stres in pritiske zlahka ali z nekaj truda, manjšina poroča, da jih ne obvladuje ali pa jih obvladuje s hudimi napori in 17,2 % (v 21. izvedbi pa je bilo takih 13,5 %), da jih obvladuje z večjimi napori. Tvegano stresno vedenje (pogosto doživljanje stresa in hkrati hude težave z njegovim obvladovanjem) je pogostejše pri mlajših starostnih skupinah, tistih z vsaj eno kronično boleznijo, pri kadilcih, pri tistih, ki so manj telesno dejavni in z vsaj enim tveganim vedenjem, pri tistih s slabšo finančno situacijo kot prej, pri tistih, ki kažejo veliko verjetnost depresivne motnje.

Kajenje tobaka

Med anketiranimi osebami je približno petina kadilcev tobaka (cigarete, cigare, cigarilosi ali pipe tobaka), nekaj več kot četrtina bivših kadilcev in približno polovica tistih, ki niso nikoli kadili. Prebolela bolezen covid-19 ali zaskrbljenost zaradi nje med anketiranimi kadilci in bivšimi kadilci ni bil pogost razlog za poskus opustitve ali opustitev kajenja tobaka.

Celotno poročilo 22. izvedbe raziskave, ki vključuje tudi nekatere primerjave s preteklimi izvedbami, je objavljeno na naslednji povezavi. Rezultati raziskave, predstavljeni v poročilu, so namenjeni strokovnjakom, odločevalcem, medijem in tudi širši javnosti.

Več o raziskavi SI-PANDA si lahko preberete na naslednji povezavi.

Praznično vzdušje je večinoma sproščeno, zato ne pozabimo na nekaj preventivnih ukrepov, s katerimi bomo poskrbeli za sproščene, varne in zdrave praznike. Preprečimo morebitno okužbo med skupnim prazničnim druženjem in z upoštevanjem najpomembnejših priporočil poskrbimo za naše najbližje.

Preventivna priporočila najdete na naslednji povezavi.

Posodobljena so bila navodila in priporočila za cepljenje proti covidu-19. Več informacij in posodobljena priporočila najdete na naslednji povezavi.

Danes, 1. 12. 2022, ob 13:00 je bila na produkcijski sistem nameščena posodobljena aplikacija za izdajo EU DCP.

Po novem se pri izdaji EU DCP o cepljenju podpira oznake, višje od 3/3, skladno s številom prejetih odmerkov cepiva, torej 4/4 za štiri prejete odmerke, 5/5 za pet prejetih odmerkov itd.

Prvo obvestilo

Vabilo na zaključno konferenco projekta »Ukrepi na področju obvladovanja širitve COVID-19 s poudarkom na ranljivih skupinah prebivalstva«

Ljubljana, 14. junij 2023

Tri leta trajajoč projekt, ki se s povezovanjem različnih deležnikov in svojimi aktivnostmi osredotoča na obvladovanje širjenja virusa SARS-CoV-2, blaženje posledic, izboljšanje delovanja zdravstvenega sistema v času kriznih razmer in ažurnosti zbranih podatkov, krepitev znanja in kompetenc različnih skupin prebivalstva ter promocijo zdravega življenjskega sloga, se v letu 2023 zaključuje. V ta namen bo v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje organizirana zaključna konferenca, ki bo potekala 14. junija 2023 v Ljubljani.

Dandanes je o virusu kot tudi bolezni, ki jo povzroča, veliko manj neznank. Kljub temu, da je minilo že več kot dve leti in pol od razglasitve epidemije leta 2020, se še vedno srečujemo s posledicami covida-19, ki se na različnih področjih odražajo v drugačnih oblikah.

Osrednja tema zaključne konference se tako nanaša na posledice covida-19, prav tako pa je namenjena predstavitvi projektnega dela in dosežkov. Znanstveno-raziskovalna dognanja bodo predstavili tudi vabljeni predavatelji.

Predvideni tematski sklopi so podobni tistim, s katerimi smo se že srečali v okviru dveh predhodno organiziranih znanstveno-strokovnih konferenc. Ti so:

 • neenakosti v zdravju;
 • ukrepi obvladovanja epidemije;
 • cepljenje;
 • klinično okolje;
 • nenalezljive bolezni;
 • komuniciranje in informiranje;
 • informacijska tehnologija;
 • izobraževalni sistem;
 • duševno zdravje;
 • zdravstveni sistem;
 • preventiva in zdrav življenjski slog;
 • ranljive skupine;
 • farmakoterapija.

Za aktivno udeležbo na konferenci je potrebno oddati povzetek ali celoten prispevek na e-poštni naslov tajnistvo-covid19@nijz.si. Pri pripravi naj se upoštevajo priložena navodila. Prispevki bodo slepo recenzirani, o morebitnih dopolnitvah in popravkih se bo obvestilo prvega navedenega avtorja. Sprejeti povzetki in prispevki bodo objavljeni v konferenčnem zborniku tako v tiskani kot tudi spletni obliki. Avtorjem in soavtorjem se bo referat vnesel v bazo COBISS in se bo točkoval za bibliografijo.

Pomembni datumi

Oddaja povzetkov in prispevkov

  do 10. februarja 2023

Recenzijski postopek in popravki

do 31. marca 2023

Konferenca

14. junij 2023

Udeležba na srečanju je brezplačna in je namenjena raziskovalcem, odločevalcem, strokovnjakom s področja zdravstvenega in socialnega varstva ter zainteresirani širši javnosti.

Zbornika povzetkov in recenziranih prispevkov, ki sta nastala v sklopu dveh predhodno organiziranih znanstveno-strokovnih konferenc sta na voljo na:

Vse zainteresirane vljudno vabimo k aktivni udeležbi!

Programski odbor konference

prim. prof. dr. Ivan Eržen – Nacionalni inštitut za javno zdravje

prof. dr. Lijana Zaletel Kragelj – Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

prim. doc. dr. Alenka Trop Skaza – Nacionalni inštitut za javno zdravje

doc. dr. Tit Albreht – Nacionalni inštitut za javno zdravje

Metka Zaletel – Nacionalni inštitut za javno zdravje

Mario Fafangel – Nacionalni inštitut za javno zdravje

dr. Špela Selak – Nacionalni inštitut za javno zdravje

Gregor Veninšek – Center za geriatrično medicino, Univerzitetni klinični center Ljubljana

Tanja Amon – Nacionalni inštitut za javno zdravje

Mitja Vrdelja – Nacionalni inštitut za javno zdravje

Nuša Crnkovič – Nacionalni inštitut za javno zdravje

Katarina Cesar – Nacionalni inštitut za javno zdravje

prim. doc. dr. Mojca Gabrijelčič – Nacionalni inštitut za javno zdravje

doc. dr. Dalibor Stanimirović – Nacionalni inštitut za javno zdravje

doc. dr. Tatja Kostnapfel – Nacionalni inštitut za javno zdravje

prof. dr. Majda Pajnkihar – Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede

prof. dr. Andrej Šorgo – Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko

prof. dr. Branko Lobnikar – Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede

prof. dr. Igor Lukšič – Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede

prof. dr. Iztok Podbregar – Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede

izr. prof. dr. Andrej Starc – Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta

Mojca Gobec – Ministrstvo za zdravje

Vesna Kerstin Petrič – Ministrstvo za zdravje

doc. dr. Branko Gabrovec – Nacionalni inštitut za javno zdravje

Uredniški odbor

prim. prof. dr. Ivan Eržen

prim. doc. dr. Alenka Trop Skaza

Mario Fafangel

dr. Špela Selak

Mitja Vrdelja

doc. dr. Branko Gabrovec

Organizacijski odbor

Ivana Kršič

Teja Tovornik

Nika Bolte

Janina Žagar

Alja Polajžer

Neža Prešiček

Urša Križaj

Posodobljena so bila navodila in priporočila za cepljenje proti covidu-19. Več informacij in posodobljena priporočila najdete na naslednji povezavi.

Posodobljeno obvestilo glede cepljenja proti covidu-19 v KCLJ najdete na naslednji povezavi.

Pandemija covida-19 je pomembno zaznamovala vsa področja človekovega življenja, tako v Sloveniji kot po svetu. Z namenom boljšega razumevanja vedenja ljudi v povezavi s krizno situacijo, tako glede upoštevanja priporočenih ukrepov kot tudi vpogleda v spremembe v njihovem življenjskem slogu, fizičnem in duševnem zdravju, je Nacionalni inštitut za javno zdravje že 4. decembra 2020 pričel z raziskavo SI-PANDA, ki proučuje vplive pandemije covida-19 na življenje Slovencev. Po devetnajstih izvedbah raziskave v letih 2020 in 2021 (zadnja ponovitev je bila izvedena od 7. do 10. 12. 2021) je pred nami nov sklop šestih raziskav, s prvo raziskavo, ki je bila izvedena od 20. do 23. septembra 2022.

Od pojava prve okužbe z virusom SARS-CoV-2 v Sloveniji, 4. marca 2020, teče že tretje leto, zunanje okoliščine pa so se v tem času spremenile. Virus SARS-CoV-2 je postal naš stalni spremljevalec, kot pravijo naša »nova normalnost«. Namen novega sklopa raziskave SI-PANDA je zato predvsem ugotoviti, kako pogosto so bili ljudje soočeni z okužbo z virusom SARS-CoV-2 od začetka pandemije do danes, in proučiti posledice prebolele okužbe z virusom SARS-CoV-2. Glede na to, da je cepljenje proti covidu-19 še vedno eden najučinkovitejših ukrepov, nas zanima tudi stališče ljudi do cepljenja in razlogi za njihovo oklevanje.

Spodaj objavljamo ključne ugotovitve 20. izvedbe raziskave, ki je potekala od 20. do 23. septembra 2022 na vzorcu 1037 odraslih oseb, starih od 18 do 74 let.

Podpiranje trenutno veljavnih priporočil

V 20. izvedbi raziskave največ podpore anketirane osebe namenjajo priporočilu učinkovitega prezračevanja v vzgojno-izobraževalnih zavodih (78,1 %), izolaciji za osebe s potrjeno okužbo s SARS-CoV-2 (75,1 %) ter uporabi mask v zdravstvenih ustanovah in domovih starejših občanov (72,1 %). Najmanj podpore večini trenutno veljavnih priporočil namenjajo osebe v starostni skupini od 30 do 49 let.

Upoštevanje izolacije in karantene ter ravnanje v primeru prehladnih znakov ali okužbe dihal

V primeru prehladnih znakov ali okužbe dihal bi večina oseb reagirala tako, da bi izvedli samotestiranje na SARS-CoV-2 (74,7 %), le-to so najmanj pripravljene izvesti osebe v najstarejši starostni skupini (62,7 %). Ob stiku z osebo, ki je imela pozitiven test na virus SARS-CoV-2, kljub temu, da sami ne bi razvili simptomov, pa bi se testiralo 70,1 % oseb.

Dojemanje tveganja v povezavi z okužbo z virusom SARS-CoV-2

V celoti gledano je dojemanje tveganja v povezavi z okužbo z virusom SARS-CoV-2 visoko pri slabi tretjini anketirancev 20. izvedbe (32,1 %), dobra tretjina (36,8 %) svoje tveganje ocenjuje kot srednje, slaba tretjina (31,1 %) pa svoje tveganje ocenjuje kot nizko. Tveganje v povezavi z okužbo z virusom SARS-CoV-2 dojema kot nizko 26,4 % cepljenih in 44,4 % necepljenih oziroma kot visoko 36,0 % cepljenih in 20,9 % necepljenih.

Cepljenje proti covidu-19

V zadnjih ponovitvah raziskave SI-PANDA je delež oseb, ki se ne nameravajo cepiti proti covidu-19, relativno stabilen in se giblje okrog četrtine anketiranih oseb. Kot že v predhodnih raziskavah anketirance, ki niso cepljeni proti covidu-19, najbolj skrbi varnost cepiv, več kot pol pa jih tudi meni, da se v zvezi s cepljenjem izvaja prevelik pritisk. 59,1% vseh anketirancev se strinja s trditvijo, da cepivo proti covidu-19 lahko prepreči težji potek bolezni, kar kaže, da je osveščenost prebivalcev o koristih cepljenja proti covidu-19 še vedno premajhna. Osveščenost in posledično pripravljenost na cepljenje sta najmanjši v starostni skupini 30 do 49 let.

Cepljenje proti sezonski gripi

Rezultati raziskave glede cepljenja proti sezonski gripi so vzpodbudni, saj so deleži oseb, ki so odgovorile, da se bodo v sezoni 2022/23 verjetno cepile proti sezonski gripi (22,0 % vseh anketirancev oz. 44,4 % starih 65 do 74 let), bistveno večji kot je bila precepljenost proti gripi v preteklih sezonah po podatkih, ki jih poročajo izvajalci cepljenja.

Čustveni odziv v zvezi s cepljenjem proti covidu-19

Izsledki raziskave 20. izvedbe SI-PANDA kažejo različen čustveni odziv v zvezi s cepljenjem proti covidu-19 glede na cepilni status. Med cepljenimi sta najmočneje izraženi čustvi upanje (52,5 %) in olajšanje (39,2 %), med necepljenimi pa dvom (68,5 %) in jeza (46,9 %). Razlike v čustvenem odzivu v zvezi s cepljenjem proti covidu-19 se kažejo tudi glede na starost. Pri starejših od 50 let je najbolj izraženo čustvo v povezavi s cepljenjem proti covidu-19 upanje, pri mlajših od 50 let pa se najbolj izraža dvom.

Dolgotrajni covid-19

Po preboleli okužbi s covidom-19 je najpogostejša težava, ki jo anketirane osebe navajajo, utrujenost in pomanjkanje energije. Najdlje trajajoče težave po preboleli okužbi pri nekaj manj kot polovici oseb trajajo do 3 mesece, več kot 3 mesece trajajoče težave pa so pogostejše pri ženskah (60 %) kot pri moških (42 %). Dobra tretjina oseb se je zaradi navedenih težav po preboleli okužbi posvetovala z zdravnikom in sicer osebno ali brez osebnega stika. Težave pa, kot poročajo anketirane osebe najbolj vplivajo na področje izvajanja prostočasnih aktivnosti.

Uporaba virov informacij o virusu SARS-CoV-2 in zaupanje v vire informacij o virusu SARS-CoV-2

Izsledki 20. izvedbe raziskave kažejo precejšnje razlike med cepljenimi in necepljenimi glede pogostosti uporabe virov informacij o virusu SARS-CoV-2 in zaupanju virom informacij o virusu SARS-CoV-2. Cepljeni kot vire informacij najpogosteje uporabljajo zdravnike in znanstvenike (povprečje 4,2) ter najbolj zaupajo znanstvenikom (povprečje 5,1). Necepljeni pa kot vire informacij najpogosteje uporabljajo prijatelje, znance in sorodnike (povprečje 3,3), ki jim tudi najbolj zaupajo (povprečje 3,3).

Duševno zdravje

V 20. izvedbi raziskave ugotavljamo, da se 18,9 % anketiranih osebi počuti napete, pod stresom ali velikim pritiskom pogosto ali vsakodnevno, med njimi je več žensk, mlajših in bolj izobraženih. Večina udeležencev (80,1 %) obvladuje napetosti, stres in pritiske z nekaj truda ali zlahka, manjšina (4,0 %) poroča, da jih ne obvladuje ali pa jih obvladuje s hudimi napori. Med spoloma, med različno izobraženimi in starostnimi skupinami ni pomembnih razlik. Pri približno 3 % (2,8%) oseb ugotavljamo tvegano stresno vedenje – to so osebe, ki doživljajo stres pogosto ali vsak dan in imajo hkrati hude težave z obvladovanjem stresa ali ga ne obvladujejo.

Celotno poročilo 20. izvedbe raziskave, ki vključuje tudi nekatere primerjave s preteklimi izvedbami, je objavljeno na naslednji povezavi. Rezultati raziskave, predstavljeni v poročilu, so namenjeni tako strokovnjakom in odločevalcem kot tudi medijem in širši javnosti.

Več o raziskavi SI-PANDA si lahko preberete na naslednji povezavi.

Na voljo je interaktivni prikaz podatkov o epidemiološki statistiki, modeliranju in napovedih.

Podatki so dostopni na: https://modeliranje.nijz.si/
Epidemiološka statistika zajema podatke o številu potrjenih primerov s SARS-CoV-2, hospitalizacijah v covid in intenzivne oddelke.
Projekcije zajemajo podatke o številu potrjenih primerov, hospitalizacij in sprejetih na intenzivno nego ter števila umrlih.
Podatki se posodabljajo vsakodnevno ob 14.15 uri.
Do podatkov lahko dostopate tudi na spletni strani NIJZ, kjer so na voljo aktualni podatki o spremljanju okužb s SARS-CoV-2 (COVID-19) na naslednji povezavi.
V ponedeljek, 17. oktobra 2022, bomo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) pričeli s cepljenjem proti gripi v sezoni 2022/23. Cepljenje priporočamo vsem prebivalcem, ki želijo sebe in svoje bližnje zaščititi pred boleznijo, še zlasti skupinam z večjim tveganjem za težek potek bolezni. Tudi letos je cepljenje proti gripi brezplačno za vse z urejenim obveznim zdravstvenim zavarovanjem.
Celotno sporočilo za medije je dostopno na spletni strani NIJZ na naslednji povezavi, kjer je dostopno tudi slikovno gradivo v slovenskem, italijanskem in madžarskem jeziku.
Več informacij o gripi pa najdete tudi na naslednji povezavi.
Hkrati vas vabimo tudi k spremljanju naših družbenih omrežij – Instragram, Facebook in Twitter.

Nacionalni inštitut za javno zdravje je v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje 5. oktobra 2022 v okviru projekta Ukrepi na področju obvladovanja širitve COVID-19 s poudarkom na ranljivih skupinah prebivalstva organiziral drugo znanstveno in strokovno konferenco Javno zdravje in COVID-19 2022.

Po kratkem videoposnetku, v katerem so bili predstavljeni nekateri izzivi, s katerimi so se srečali posamezniki v svojem osebnem in poslovnem življenju, je sledil pozdravni nagovor ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana, z uvodnimi besedami pa sta udeležence nagovorila tudi doc. dr. Branko Gabrovec (vodja projekta in generalni direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje), ter prim prof. dr. Ivan Eržen (strokovni direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje).

Letošnja konferenca se je v večji meri osredotočala na obvladovanje širših posledic širjenja koronavirusa (na primer dolgi covid (»long-covid«) ter prehoda bolezni covid-19 v endemično fazo.

V okviru srečanja je bil izdan tudi Zbornik povzetkov in recenziranih prispevkov, ki je na voljo tukaj.

logotipi

Aplikacija #OstaniZdrav je v novo študijsko leto zakorakala v novi podobi. Spodbujamo predvsem višje in visokošolske zavode ter izvajalce izobraževanja odraslih, da ima vsaka predavalnica ali drug prostor, kjer se študentje/obiskovalci/zaposleni zadržujejo dlje časa, svojo QR kodo. Na ta način smo anonimno obveščeni o tveganem stiku z osebo z okužbo z virusom SARS-CoV-2 med uporabniki aplikacije, ki so bili ob istem času na skupnem dogodku ali lokaciji.

Aplikacija #OstaniZdrav je namenjena beleženju stikov med osebami, ki imajo nameščeno aplikacijo. Z aplikacijo so uporabniki anonimen način opozorjeni, da so bili izpostavljeni rizičnemu stiku. To opozorilo uporabnika obvesti, da je njegovo tveganje za okužbo povečano in ga spodbudi k še bolj odgovornemu ravnanju.

»Check-in« z #OstaniZdrav

»Check-in« je funkcionalnost aplikacije #OstaniZdrav, ki omogoča anonimno obveščanje o tveganem stiku z osebo z okužbo z virusom SARS-CoV-2 med uporabniki aplikacije, ki so bili ob istem času na skupnem dogodku ali lokaciji. V primeru okužbe s SARS-CoV-2 uporabnik v aplikacijo vnese kodo TAN in s tem obvesti druge uporabnike aplikacije, ki so bili z njim v stiku, kot do sedaj. Poleg tega obvesti tudi uporabnike, ki so bili z njim na istem dogodku/v  skupnem prostoru istočasno ali do 30 min pozneje in so ob vstopu skenirali QR kodo. QR koda se lahko ustvari za vsak dogodek posebej.

Prikaz QR kode na vidnem mestu

Priporočamo, da ima v višjih in visokošolskih zavodih ter pri izvajanju izobraževanja odraslih vsaka predavalnica ali drug prostor, kjer se študentje/obiskovalci/zaposleni zadržujejo dlje časa, svojo QR kodo. QR koda naj bo objavljena na vidnem mestu, npr. ob vhodu ali projicirana na tablo pred začetkom predavanja oz. uporabnikom omogoča, da jo skenirajo s pomočjo aplikacije v mobilnem telefonu.

Lahko pa jo predavatelj tudi objavi. Svetujemo, da kode zamenjate vsak teden, da ne pride do morebitnih zlorab.

»Check-in«
Vsak študent/obiskovalec/zaposlen, ki pride v predavalnico ali drug prostor, pred vhodom skenira objavljeno QR kodo preko aplikacije #OstaniZdrav, ki jo ima nameščeno na pametnem telefonu. Za branje uporabi funkcijo »Check-in«. Obisk dogodka ali lokacije se avtomatsko zaključi po času, ki je napisan v polju »Običajen obisk«. Če študent odide predčasno, si lahko sam ponastavi konec s klikom
na Odjavi se.

Navodila za ustvarjanje in uporabljanje QR kod najdete na naslednji povezavi.

Več o aplikaciji pa lahko najdete na naslednji povezavi.

Zdravje je skrb za vse.

Posodobljeno obvestilo glede cepljenja proti covidu-19 v KCLJ najdete na naslednji povezavi.

Tedenski novičnik za 38. teden o ključnih sporočilih in novostih na področju covida–19 lahko najdete na naslednji povezavi.

Danes je bilo v 27 cepilnih centrov po Sloveniji posredovano tudi cepivo Comirnaty Original/Omicron BA.4-5.

Nova cepiva zagotavljajo boljši odziv protiteles oziroma višjo raven protiteles, ki nevtralizirajo različico omikron in tudi njene podrazličice. Cepiva so registrirana za uporabo pri osebah, starih 12 let in več, ki so že prejele vsaj osnovno cepljenje, od zadnjega cepljenja pa je minilo vsaj tri mesece. Cepiva so torej registrirana le za poživitvene odmerke in ne za osnovno cepljenje.

Cepljenje s poživitvenim odmerkom je priporočeno predvsem skupinam z večjim tveganjem za hujši potek:

– ranljivim kroničnim bolnikom,

– oskrbovancem domov za starejše občane oziroma socialnovarstvenih zavodov in

– vsem starejšim od 60 let.

Še posebej je cepljenje za navedene ogrožene skupine priporočljivo, če je od zadnjega cepljenja minilo več kot šest mesecev. Za navedene ogrožene skupine sta priporočljivi tudi cepljenji proti gripi in pnevmokoknim okužbam.

Za poživitvene odmerke se trenutno uporablja cepiva:

– Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (Pfizer/ BioNTech);
– Comirnaty Original/Omicron BA.1 (Pfizer/BioNTech),
– Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 (Moderna),

pri osebah starih 18 let in več lahko tudi cepivo Nuvaxovid.

Več informacij o cepljenju proti covidu-19 za javnost je zbranih na naslednji povezavi.

Tedenski novičnik za 37. teden o ključnih sporočilih in novostih na področju covida–19 lahko najdete na naslednji povezavi.

Posodobljeno obvestilo glede cepljenja proti covidu-19 v KCLJ najdete na naslednji povezavi.

Posodobljena so bila navodila in priporočila za cepljenje proti covidu-19.
Več informacij in posodobljena priporočila najdete na naslednji povezavi.

V torek, 12. 9. 2022 je Evropska agencija za zdravila (EMA) odobrila posodobljeno cepivo proizvajalca Pfizer-BioNTech. Novo cepivo deluje tako proti prvotnemu sevu novega koronavirusa kot proti podrazličicama BA.4 in BA.5 različice omikron, EMA pa ga priporoča kot poživitveni odmerek za starejše od 12 let.

Posodobljeno cepivo povečuje nabor razpoložljivih cepiv za zaščito prebivalstva pred covidom-19.

Posodobljeno cepivo, ki je prilagojena različica Pfizerjevega cepiva mRNA, se priporoča za starejše od 12 let, ki so že prejeli najmanj en odmerek cepiva proti novemu koronavirusu.

Uporabo v EU mora odobriti še Evropska komisija. S cepljenjem v Sloveniji se bo predvidoma začelo konec septembra ali v začetku oktobra.

Potem ko je Evropska agencije za zdravila pred kratkim odobrila dve novi cepivi proti covidu-19, bosta cepivi na voljo tudi v Sloveniji. Gre za dve bivalentni cepivi, ki tako kot dosedanja cepiva pokrivata izvorno oziroma vuhansko različico SARS-CoV-2, poleg tega pa pokrivata tudi novejšo različico omikron, ki je prevladujoča v letošnjem letu.

Novi cepivi zagotavljata boljši odziv protiteles oziroma višjo raven protiteles, ki nevtralizirajo različico omikron in tudi njene podrazličice. Obe cepivi sta registrirani za uporabo pri osebah, starih 12 let in več, ki so že prejele vsaj osnovno cepljenje, od zadnjega cepljenja pa je minilo vsaj tri mesece. Cepivi sta torej registrirani le za poživitvene odmerke in ne za osnovno cepljenje.

Cepljenje s poživitvenim odmerkom je priporočeno predvsem skupinam z večjim tveganjem za hujši potek:

– ranljivim kroničnim bolnikom,

oskrbovancem domov za starejše občane oziroma socialnovarstvenih zavodov in

vsem starejšim od 60 let.

Še posebej je cepljenje za navedene ogrožene skupine priporočljivo, če je od zadnjega cepljenja minilo več kot šest mesecev. Za navedene ogrožene skupine sta priporočljivi tudi cepljenji proti gripi in pnevmokoknim okužbam.  

Več informacij o cepljenju proti covidu-19 za strokovno javnost je zbranih na naslednji povezavi.

Posodobljena so bila navodila in priporočila za cepljenje proti covidu-19.
Več informacij in posodobljena priporočila najdete na naslednji povezavi.

Tedenski novičnik za 35. teden o ključnih sporočilih in novostih na področju covida19 lahko najdete na naslednji povezavi.

Tedenski novičnik za 33. teden o ključnih sporočilih in novostih na področju covida19 lahko najdete na naslednji povezavi.

Priporočila za cepljenje proti covidu-19 za različne skupine prebivalcev najdete na naslednji povezavi.

Objavljen je tedenski novičnik, ki zajema zadnja ključna sporočila in novosti na področju covida19: informacije s strani pristojnih evropskih inštitucij, epidemiološke situacije v Sloveniji, napovedi podatkov o gibanju okužb s SARSCoV2 in ključna sporočila Posvetovalne skupine za spremljanje gibanja
virusa SARSCoV2.
Novičnik služi kot izhodiščno orodje za jasno in konsistentno komuniciranje aktualnih informacij na področju covida19.

Najdete ga lahko na naslednji povezavi.

V UKC Ljubljana se je ponovno vzpostavilo cepljenje proti covidu-19 za odrasle osebe in zdrave otroke, starejše od 12 let.

Obvestilo na strani UKC LJ.

Posodobljena so bila priporočila za cepljenje proti covidu-19.

Ključna sporočila
Cepivi Comirnaty 30 (Pfizer) in Nuvaxovid (Novavax) sta registrirani za cepljenje oseb starih 12 let in več, cepivo Spikevax (Moderna) pa za osebe stare 6 let in več (polovičen odmerek za 6-11 let), vendar se cepivo Spikevax priporoča predvsem za starejše od 30 let. Cepivo Comirnaty 10 je registrirano za otroke stare 5-11 let. Cepivi Jcovden/Janssen (J&J) je registrirano za cepljenje oseb starih 18 let in več.

Zadnja priporočila najdete na naslednji povezavi.

Člani PSC so pripravili posodobljena priporočila za cepljenje proti covidu-19, predvsem o cepljenju s poživitvenimi odmerki (prvi in drugi poživitveni odmerek).

Drugi poživitveni odmerek je predvsem priporočljiv za osebe s povečanim tveganjem za težji potek covida-19 (posebej ranljivi kronični bolniki*), oskrbovance DSO in vse osebe stare 80 let in več, priporočljiv pa je tudi za osebe stare 60 let in več. Z drugim poživitvenim odmerkom se lahko cepijo tudi druge osebe stare 18 let in več, če tako želijo. Cepljenje z drugim poživitvenim odmerkom se opravi vsaj 3 mesece po prvem poživitvenem odmerku.

Posodobljena priporočila najdete na naslednji povezavi.

Vsako potovanje naj bi načrtovali. Če gremo na potovanje v eksotične, neznane kraje, je potreba po skrbem premisleku in načrtu še večja, zato je treba v predpriprave vključiti tudi zdravstveno svetovanje, pri katerem ima velik poudarek varstvo pred nalezljivimi boleznimi.

Potniki naj bi v ambulanti za cepljenje in potovalno medicino iskali zdravstvene nasvete vsaj štiri do šest tednov pred potovanjem v tujino. Realnost pa je lahko drugačna, saj se potniki v ambulanti pogosto oglasijo le nekaj dni ali celo ur pred potovanjem. Kljub temu pa je pomembno, da si lahko tudi v tem kratkem času zagotovijo optimalno varno in zdravo potovanje.

V ambulanti za cepljenje in potovalno medicino bo zdravnik svetoval o cepljenju s standardnimi ali pospešenimi shemami cepljenja, ukrepih za zmanjšanje tveganja za bolezni ali poškodbe med potovanjem, zaščiti z zdravili (kemoprofilaksi) in napotitvah na storitve na sami destinaciji potovanja.

Celoten prispevek lahko preberete na naslednji povezavi.

Na voljo je nova verzija interaktivnega prikaza podatkov o cepivih in cepljenju proti covidu-19.

Novosti:

– dodan je še drugi dodatni odmerek
– odstranjeni so umrli pred 1.1.2022
– starost se računa na 1.1.2022
– populacijske številke iz SURS so na stanje 1.1.2022
– sedaj gledamo skupne številke in odstotke, po starosti in kumulativno po odmerkih/precepljenosti.
Posodobljeno orodje najdete na naslednji povezavi.

Objavljen je nov zdravstveni prispevek o tem, kje lahko pridobimo podatek o opravljenih cepljenjih. Zdravstveni prispevek je na voljo na naslednji povezavi.

Cepljenje proti covidu-19 je za odrasle v UKC Ljubljana do nadaljnjega prekinjeno. V primeru poslabšanja epidemiološke situacije bodo v ustanovi cepljenje proti SARS-CoV-2 ponovno vzpostavili.

Obvestilo na strani UKC LJ.

Vročina v okolju lahko povzroči številne škodljive vplive na zdravje, zlasti pri občutljivejših skupinah prebivalstva. Z upoštevanjem napotkov za ravnanje v obdobju visokih temperatur lahko škodljive vplive omilimo ali preprečimo.

Zdravstveni prispevek z napotki za ravnanje v vročini, ko je med nami še vedno prisoten virus SARS-CoV-2 najdete na naslednji povezavi.

O mobilni aplikaciji za iskanje stikov #OstaniZdrav po spletu kroži veliko neresničnih informacij. V spodnji infografiki lahko najdete najpogostejše zmote, ki smo jih ovrgli s krajšimi razlagami.

Uporabnike aplikacije pa prosimo, da si vzamejo 5 minut časa in izpolnijo anketo na tej povezavi.

Raziskava je na voljo od 3. 5. do 16. 5. 2022. Vaše sodelovanje je prostovoljno in anonimno.

____

Več informacij o aplikaciji #OstaniZdrav in povezavo za prenos aplikacije pa najdete na naslednji povezavi.

Nacionalni inštitut za javno zdravje je pripravil raziskavo o mobilni aplikaciji za obveščanje stikov #OstaniZdrav. Cilj raziskave je pridobiti mnenja o uporabnosti in učinkovitosti aplikacije ter njeni vlogi pri spremembah vedenja.

Kot uporabnika aplikacije vas prosimo, da si vzamete 5 minut časa in rešite anketo na tej povezavi.

Raziskava je na voljo od 3. 5. do 16. 5. 2022.

Vaše sodelovanje je prostovoljno in anonimno.

____

Več informacij o aplikaciji #OstaniZdrav in povezavo za prenos aplikacije pa najdete na naslednji povezavi.

Več kot dve stoletji so cepiva pomagala narediti svet varnejši – od prvega cepiva, razvitega za zaščito pred črnimi kozami, do najnovejših cepiv mRNA, ki se uporabljajo za preprečevanje težjih oblik COVID-19. Cepiva nas ščitijo kot posameznike in nam pomagajo zaščititi drug drugega kot člane svetovne skupnosti. Tema Evropskega tedna cepljenja 2022 je “Dolgo življenje za vse”. Njegov cilj je okrepiti pomen pravičnega in razširjenega dostopa do cepiv ter prispevati k dolgemu in zdravemu življenju vseh. Zaradi vojne v Ukrajini in pričakovanja večjega števila beguncev iz Ukrajine smo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje pripravili priporočila za cepljenje razseljenih oseb iz Ukrajine.

Osnovni cilj letošnjega Evropskega tedna cepljenja je združiti partnerje in sodelavce iz celotne evropske regije Svetovne zdravstvene organizacije (SZO), da se osredotočijo na pomen cepljenja za zaščito ljudi vseh starosti in okolij pred boleznimi, ki jih je mogoče preprečiti s cepljenjem in ozaveščanje ljudi o izrednem zgodovinskem pomenu cepljenja. Veliko je bilo doseženega in v zadnjih desetletjih smo bili priča pospešenemu napredku pri obvladovanju številnih bolezni, a v letu 2022 je pred nami še veliko izzivov. Pandemija covida-19 je žal s seboj prinesla tudi politično preigravanje na področju dostopnosti cepiv in otežila izvajanje rednega programa cepljenja v več državah. Vojna v Ukrajini je v tej državi povzročila moteno preskrbo s cepivi proti otroškim nalezljivim boleznim ne zgolj s cepivi proti covidu-19, kar predstavlja tveganje za zdravje otrok iz Ukrajine. Zaradi teh izzivov je pomen univerzalnega dostopa do cepiv bolj jasen kot kdaj koli prej. Pozornost in prizadevanja je potrebno usmeriti v ozaveščanje o pomenu in koristih cepljenja za preprečevanja nalezljivih bolezni in ohranjanje javnega zdravja vseh prebivalcev na evropski in svetovni ravni.

Pomen cepljenja

Podatki kažejo, da so cepljenja prinesla ogromno zdravstveno korist tako posamezniku kot vsemu človeštvu. Zahvaljujoč cepljenju sedaj mnogih nalezljivih bolezni, zaradi katerih so ljudje nekoč hudo zbolevali, postali invalidi ali celo umirali, ne srečamo več.

Cilj cepljenja je zaščita pred zbolevanjem in s tem pred posledicami bolezni. Čeprav sodobna medicina v večini primerov takih bolezni zna preprečiti smrtni izid, pa so posledice zbolevanja (subjektivne težave, tveganje dolgotrajnih posledic bolezni, stroški zdravljenja) nesorazmerno velike v primerjavi s stroški in neželenimi učinki cepljenja. Cepljenje ima dokazane koristi za zdravje cepljenega posameznika. Pri nekaterih cepljenjih pa je namen tudi vzpostavitev kolektivne odpornosti proti določeni bolezni v celotni populaciji. Tako lahko preprečimo širjenje povzročiteljev med prebivalstvom ali bolezen celo izkoreninimo. Pri tem je pomembno, da dosežemo zadostno precepljenost ciljne populacije (npr. 95% v primeru cepljenja proti ošpicam). Kolektivna imunost omeji širjenje povzročiteljev in tako varuje pred okužbo tudi tiste, ki s cepljenjem še niso pridobili odpornosti ali se zaradi kontraindikacij in drugih razlogov ne morejo cepiti.

Cepljenje spada med največje uspehe v zgodovini medicine in hkrati tudi med največja upanja za medicino prihodnosti. Osnovna ideja cepljenja se je porodila iz opazovanja in spoznanja, da ljudje, ki so preboleli (in preživeli) nekatere kužne bolezni (npr. črne koze, davico, ošpice, norice) pozneje niso več zboleli za enako boleznijo, čeprav so bili v stiku z okuženimi osebami. Že stoletja pred našim štetjem so Kitajci iz krast bolnikov s črnimi kozami izdelovali praške – cepiva, ki so jih vtirali v kožo zdravim ljudem, da bi jih zaščitili pred okužbo med epidemijami črnih koz. Danes delovanje takega ‘cepiva’ lahko pojasnimo s tem, da so se virusi med sušenjem krast na soncu inaktivirali. Ko so potem mrtve viruse vtrli v kožo, je imunski sistem cepljenega človeka izdelal protivirusna protitelesa, ki so pozneje ščitila organizem ob vdoru živih virusov črnih koz.

Proti mnogim nalezljivim boleznim zaenkrat še nimamo cepiv, potekajo pa raziskave novih metod za izdelavo cepiv. Po vsem svetu si znanstveniki prizadevajo, da bi še izboljšali doslej poznana cepiva v smislu učinkovitosti, varnosti in primernosti za množično uporabo.

Priporočila za cepljenje razseljenih oseb iz Ukrajine

Za zaščito javnega zdravja je pomembno, da so poleg prebivalcev Slovenije, cepljene tudi razseljene osebe v skladu z Zakonom o začasni zaščiti razseljenih oseb in Uredbo o načinu zagotavljanja pravic osebam z začasno zaščito. V redni Program cepljenja in zaščite z zdravili je smiselno vključiti vse predšolske in šolske otroke, odrasle pa v primeru ugotovljene indikacije. Priporočila so dostopna na naslednji povezavi.

Ključna sporočila letošnjega Evropskega tedna cepljenja so:

 • Cepiva za dolgoživo družbo?. #LongLifeforAll.
 • Za kakovostno in dolgo življenje si moramo prizadevati vsi, ker si vsak zasluži priložnost za polno življenje.
 • Cepiva rešujejo življenja že od leta 1796. Cepljenje proti črnim kozam v 18. stoletju predstavlja zgodovinski mejnik pri obvladovanju nalezljivih bolezni in pandemij.
 • Vrednost cepiv se ne meri v prejetih odmerkih, temveč v bolj zdravem in daljšem življenju.
 • Cepiva nudijo priložnost in upanje, da uživamo v bolj izpolnjenem življenju. To je nekaj, za kar bi se morali vsi boriti.
 • Cepiva so ena najučinkovitejših znanstvenih inovacij vseh časov, ki pomagajo zaščititi generacijo za generacijo pred številnimi nalezljivimi boleznimi.
 • Staršem, ki imajo dostop do storitev cepljenja ni treba skrbeti, da bodo njihovi otroci zboleli za uničujočimi boleznimi, ki so pestile prejšnje generacije.
 • Cepiva za preprečevanje nekoč pogostih bolezni, kot so ošpice ter cepiva, ki preprečujejo zbolevanje za diarejo in pljučnico, omogočajo otrokom po vsem svetu, da živijo daljše in bolj izpolnjeno življenje.
 • Vsi ljudje morajo imeti enostaven dostop do cepiv, ki jih potrebujejo.
Zanimiva dejstva iz evropske regije

 • V evropski regiji od leta 2002 ne zaznavamo več primerov zbolevanja za otroško paralizo.
 • 29 od 53 držav v regiji je odpravilo endemično širjenje ošpic in rdečk.
 • Od začetka devetdesetih let 20. stoletja v evropski regiji niso poročali o izbruhih davice.
 • Več kot 600 milijonov ljudi v evropski regiji je bilo cepljenih proti covidu-19, s čimer so rešili veliko število življenj. Študija SZO Evropa in Evropskega centra za preprečevanje in nadzor bolezni (ECDC) je ocenila, da je bilo v prvih 11 mesecih uvedbe cepljenja proti covidu-19 v 33 državah po vsej Evropi rešenih 470 000 življenj med osebami, starimi 60 let in več.
 • Med pandemijo se je stopnja cepljenja otrok v več evropskih državah zmanjšala. Zelo pomembno je, da otroci, ki so zaradi pandemije zamudili cepljenje, nadaljujejo s cepljenjem po koledarju cepljenj proti nalezljivim boleznim.
 • Države morajo poskrbeti za dostopnost cepiv tudi za migrante in begunce ter jih s tem zaščititi pred nalezljivimi boleznimi.

Povezava do e-NIJZ publikacije, ki je ta mesec posvečena cepljenju, je dostopna tukaj.

Posodobljena so bila navodila in priporočila za cepljenje proti covidu-19.
Več informacij in posodobljena priporočila najdete na naslednji povezavi.

Key COVID-19 vaccine information in English are available here.

Med epidemijo so države uvajale mnogo zaščitnih ukrepov, vključno z zaprtji šol. Učne ure športne vzgoje so bile ukinjene, vse to pa je prisililo otroke, da so ostali doma in svoje učenje preusmerili na virtualna sredstva, kar je vodilo v tveganje za več sedenja oziroma manj gibanja. Ena od posledic covida-19 je tako tudi sprememba v življenjskem slogu in prehranskih navadah. V novem zdravstvenem prispevku lahko najdete nasvete za ohranjanje zdravega življenjskega sloga med epidemijo.

Najdete ga na naslednji povezavi.

Posodobljena so bila navodila in priporočila za cepljenje proti covidu-19. Osebam z okrnjeno imunostjo, ki so že prejele tri odmerke cepiva, se priporoča tudi 4. odmerek 3-6 mesecev po tretjem odmerku. Več informacij in posodobljena priporočila najdete na naslednji povezavi.

Danes, 16. 3. 2022, je bila nameščena posodobljena različica aplikacije za izdajo potrdil EU DCP.

Posodobitev aplikacije prinaša kar nekaj sprememb. Pri izdaji DCP o hitrem antigenskem testu (HAGT) je bila odstranjena funkcionalnost SI DCP. Od sedaj naprej se upoštevajo pozitivni HAG testi (od vključno 30. 1. 2022 dalje). Pozitivni HAG testi so enakovredni pozitivnim PCR testom, ki izkazujejo potrjeno okužbo s SARS-CoV-2. Za izdajo DCP o cepljenju pa je dodana podpora tudi za cepivo Nuvaxovid, proizvajalca Novavax.

Podrobne informacije o veljavnosti covid potrdil o cepljenju in prebolelosti pa najdete na naslednji povezavi.

Vladni klicni center za informacije o novem koronavirusu je z 11. 3. 2022 prenehal delovati.

Aktualne informacije o novem koronavirusu najdete na spletnih straneh www.gov.si/koronavirus in www.nijz.si.

Za dodatne informacije pokličite na posamezne pristojne organe. V pomoč prebivalcem v zvezi z novim koronavirusom, higienskimi in epidemiološkimi priporočili za zajezitev širjenja novega koronavirusa, informacijami o EU DCP ter za strokovna vprašanja v zvezi s cepljenjem proti covidu-19 smo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje vzpostavili klicni center. Naši sodelavci so dosegljivi vsak delovnik med 9. in 11. uro ter 13. in 15. uro na telefonski številki 01 2441 729.

Vaša vprašanja pa lahko posredujete tudi prek elektronske pošte na e-naslov: korona@nijz.si.

Vse pomembne informacije v zvezi s cepljenjem proti covidu-19 najdete na spletni strani www.cepimose.si.

Informacije v zvezi s pogoji prehajanja državne meje in drugimi omejitvami iz vladnih odlokov najdete na gov.si/koronavirus.

Posodobljena so bila navodila in priporočila za cepljenje proti covidu-19, ki vsebujejo tudi priporočila za cepivo Nuvaxovid in za cepljenje mladostnikov s poživitvenim odmerkom. Najdete jih na naslednji povezavi.

Včeraj 2. 3. 2022 smo v Slovenijo prejeli cepivo proti covidu-19, Nuvaxovid, proizvajalca Novavax. V cepilne centre bo predvidoma dostavljeno jutri.

Nuvaxovid je peto odobreno cepivo proti covidu-19 s strani Evropske komisije v Evropi. Cepivo je bilo s strani Evropske komisije odobreno 20. 12. 2021, po predhodni odobritvi Evropske agencije za zdravila.

Nuvaxovid je cepivo za preprečevanje koronavirusne bolezni pri ljudeh, starih 18 let in več. Cepivo Nuvaxovid vsebuje različico beljakovine, ki je prisotna na površini virusa SARS-CoV-2 (beljakovine bodice). Zaščita po cepljenju s cepivom Nuvaxovid je vzpostavljena sedem dni po drugem prejetem odmerku.

Več informacij o cepivu najdete na naslednji povezavi.

Kako deluje cepivo Nuvaxovid?

Cepivo Nuvaxovid deluje tako, da telo pripravi na to, da se brani pred covidom-19. Vsebuje različico beljakovine bodice, ki je bila proizvedena v laboratoriju. Vsebuje tudi adjuvans, tj. snov, ki pomaga okrepiti imunski odziv na cepivo. Ko oseba prejme cepivo, imunski sistem prepozna beljakovino v cepivu kot „tujek“ in začne proti njej tvoriti naravno obrambo – protitelesa in celice T. Če bo kasneje cepljena oseba v stiku z virusom SARS-CoV-2, bo imunski sistem prepoznal beljakovino bodice na virusu in bo pripravljen, da nas zaščiti pred težjim potekom covida-19.

Gre za tehnologijo, ki se je že do sedaj pogosto uporabljala pri drugih cepivih.

Strokovna priporočila za cepljenje proti covidu-19, ki vključujejo tudi priporočila za cepljenje s cepivom Nuvaxovid, najdete na naslednji povezavi.

Evropska agencija za zdravila (EMA) je včeraj priporočila odobritev poživitvenega odmerka cepiva proti covidu-19 proizvajalcev Pfizer/BioNTecha za otroke od 12. leta starosti. Prav tako so za osnovno cepljenje proti covidu-19 priporočili uporabo cepiva proizvajalca Moderna za otroke od 6. leta starosti. Cepljenje s cepivom Spikevax (proizvajalca Moderna) je sicer odobreno za mladostnike od 12. leta dalje.

Posodobljena so bila navodila in priporočila za cepljenje proti covidu-19, ki vsebujejo tudi priporočila za cepivo Nuvaxovid. Najdete jih na naslednji povezavi.

Po potrditvi posodobljene različice aplikacije za preverjanje EU DCP pri ponudniku Google, je sedaj v aplikaciji omogočeno tudi preverjanje slovenskega digitalnega covid potrdila (SI DCP). Obstoječim uporabnikom, ki so prejšnjo naložili iz Google Play trgovine, se aplikacija posodobi sama. Trenutno je v teku še postopek potrjevanja posodobljene različice pri ponudniku Apple. Preverjanje EU DCP še naprej poteka nemoteno, imetnikom SI DCP pa svetujemo, da imajo pri sebi potrdilo še vedno tudi v tiskani obliki.
Več informacij o aplikaciji za preverjanje EU DCP najdete na naslednji povezavi.

Vlada RS je na seji 18. 2. 2022 sprejela odlok o ukinitvi karanten za osebe, ki so bile v visokorizičnem stiku z osebo s potrjeno okužbo s SARS-CoV-2. Odlok je stopil v veljavo z 19. 2. 2022.

Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni covid-19 prinaša spremembe za osebe, ki so bile z okuženo osebo v visokorizičnem stiku.

Raven imunosti prebivalstva, ki smo jo dosegli z množičnim cepljenjem in tudi velikim številom oseb, ki so covid-19 že prebolele, je omogočila, da je nov val okužb bolj obvladljiv tako z vidika vpliva na zdravje prebivalstva kot bremena zdravstvenega sistema.

Spremembe, ki jih prinaša nov odlok Vlade RS z dnem 19. 2. 2022

Osebe s potrjeno okužbo s SARS-CoV-2 in osebe, ki so bile v visokorizičnem stiku z osebo s potrjeno okužbo, od sedaj naprej več ne prejmejo klica oziroma obvestil s strani epidemiološke službe NIJZ. Oseba, pri kateri je bila potrjena okužba s SARS-CoV-2, obvesti svoje visoko tvegane kontakte, s katerimi je bila v stiku 48 ur pred pojavom prvih simptomov oziroma 48 ur pred potrjeno okužbo. Prav tako je priporočljiva uporaba mobilne aplikacije #OstaniZdrav, ki na anonimen način obvešča osebe, ki so bile v tveganem ali visoko tveganem stiku z osebo s potrjeno okužbo in na ta način pripomore k preprečevanju nadaljnjega širjenja okužb s SARS-CoV-2.

Oseba, ki je bila v visokorizičnem stiku z okuženo osebo, ni več napotena v karanteno. Priporočamo, da se v obdobju 14 dni od izpostavljenosti okužbi z virusom SARS-CoV-2 izogiba ne-nujnim stikom z drugimi ljudmi. To še posebej velja za stike s starejšimi, tistimi s kroničnimi boleznimi in tistimi, ki imajo oslabljen imunski sistem. V tem času naj pozorno spremlja svoje zdravstveno stanje in naj ob pojavu simptomov ostane doma ter pokliče izbranega osebnega ali dežurnega zdravnika.

Tisti, ki živijo v istem gospodinjstvu z osebo s potrjeno okužbo s SARS-CoV-2, naj se v obdobju sedmih dni od zadnjega tesnega stika z okuženo osebo testirajo na okužbo s SARS-CoV-2 s hitrim antigenskim testom na eni izmed lokacij po Sloveniji, kjer opravljajo brezplačna testiranja, ali se doma samotestirajo.

Navodila osebam, ki so bile izpostavljene okužbi s SARS-CoV-2 najdete na naslednji povezavi.

Prehodno obdobje

Osebam, ki so bile v karanteno napotene do vključno 18. 2. 2022, se karantena ne prekine in velja do izteka, ne glede na spremembo odloka. Pridobitev Izjave o karanteni na domu bo za osebe , ki so bile v visokorizičnem stiku z okuženo osebo s SARS-CoV-2 pred 19. 2. 2022, omogočena do 24. 2. 2022. Obrazec je dosegljiv na naslednji povezavi.

Cepljenje s trenutno dostopnimi cepivi ostaja ključno za preprečevanje težkega poteka covida-19 in smrti. Prav tako še naprej upoštevajmo preventivne ukrepe (higiena kašlja/kihanja, umivanje rok, razdalja, prezračevanje) in preprečimo nadaljnje širjenje okužb ter ob simptomih in znakih bolezni ostanimo doma.

Ustvarimo varno okolje z mobilno aplikacijo #OstaniZdrav

Nadgradnja aplikacije #OstaniZdrav prinaša tri novosti: prva je možnost ustvarjanja QR kode za organizatorje in obiskovalce dogodkov, druga je možnost, da digitalna covid potrdila EU DCP shranimo na pametnem telefonu, kar omogoča tretjo novost, da na ta način lahko preverimo veljavnost svojih potrdil in izpolnjevanje pogojev v drugih državah.

Funkcionalnosti, ki jih prinaša nadgrajena različica, zajemajo tri sklope, in sicer možnost ustvarjanja QR kode za organizatorje in obiskovalce različnih dogodkov z namenom zagotavljanja hitrega obveščanja in večje varnosti. Organizatorji morajo ob ustvarjeni QR kodi še vedno poskrbeti za spoštovanje in upoštevanje vseh zaščitnih ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2 in higienskih priporočil. Druga funkcionalnost nadgrajene različice omogoča nalaganje in hrambo potrdil za namen preverjanja izpolnjevanja pogojev PCT, to so EU digitalna covid potrdila (EU DCP). Kot zadnja novost pa je s hrambo EU DCP omogočeno tudi preverjanje njihove veljavnosti za namen prehajanja državnih meja s povezovanjem na spletno stran Re-open EU (https://reopen.europa.eu/sl/), ki ažurno objavlja pogoje za vstop v posamezne države članice EU, informacije o potrebnih dokazilih za izpolnjevanje pogojev PCT v državah članicah EU ter zagotavlja informacije o trenutni epidemiološki sliki v državah.

Aplikacija #OstaniZdrav je namenjena beleženju stikov med osebami, ki imajo nameščeno aplikacijo. Z aplikacijo so uporabniki na varen in anonimen način opozorjeni, da so bili izpostavljeni rizičnemu stiku. To opozorilo uporabnika obvesti, da je njegovo tveganje za okužbo povečano in ga spodbudi k še bolj odgovornemu ravnanju.

Aplikacija je namenjena osebam, ki prebivajo v Sloveniji in so starejše od 16 let. Za delovanje aplikacije se obdelujejo naključni dnevni ključi in oddajne kode (psevdonimizirani podatki), kar pomeni, da ne Nacionalni inštitut za javno zdravje ne Ministrstvo za javno upravo kot tehnični skrbnik aplikacije ne moreta na noben način iz aplikacije pridobiti podatkov o vaših stikih ali podatkov o tem, da ste okuženi, in ne moreta odkriti vaše identitete in lokacije. Aplikacija prav tako ne uporablja nobenih orodij za analiziranje uporabe aplikacije.

Ustvarjanje QR kode za organizatorje in obiskovalce dogodkov

Nova različica aplikacije omogoča prostovoljno in anonimno ustvarjanje QR kode za dogodke različne narave (prireditve, dogodki, obisk restavracij in trgovin, predavanja, predstave, koncerti ipd.) z namenom zagotavljanja večje varnosti za vse udeležence dogodkov in organizatorje. QR koda dogodka vsebuje zaščitene in varno ter anonimno shranjene podatke o dogodku (opis, kraj in čas trajanja dogodka). Organizator dogodka lahko ustvarjeno QR kodo namesti in natisne na vidno mesto dogodka. Prav tako lahko QR kodo organizator obiskovalcem prikaže na pametnem telefonu. Uporabnikom, ki opravljajo dejavnost z ustaljenim urnikom delovanja, priporočamo, da vsak dan izven delovnega časa ustvarijo novo QR kodo. Udeleženci dogodka elektronsko ali natisnjeno QR kodo skenirajo in so na ta način, v kolikor se kasneje pri prijavljenemu ugotovi potrjena okužba, obveščeni o možnem tveganem stiku.

Beleženje izpostavljenosti se na pametnem telefonu izvaja izključno od trenutka potrditve beleženja stikov, kajti evidentiranje stikov »za nazaj« ni mogoče. V primeru prejema informacije o potrjeni okužbi, je preverjanje te informacije z ostalimi stiki omejeno le na čas, ko aplikacija na posameznem telefonu dejansko deluje. Beleženje izpostavljenosti se iz dnevnika izpostavljenosti samodejno izbriše po 14 dneh.

V Dnevniku srečanj lahko osebe, ki imajo nameščeno aplikacijo, spremljajo srečanja, ki so jih ustvarile z ostalimi osebami. Dnevnik srečanj omogoča lokalno hrambo podatkov na pametnem telefonu o srečanjih v obdobju 16 dni.

Nalaganje in hramba EU DCP

V aplikacijo #OstaniZdrav je možno dodajati EU digitalna covid potrdila o cepljenju, prebolelosti in testiranju, ki štejejo tudi kot veljavna dokazila za prehajanje državnih meja. Potrdilo, ki ga osebe dodajo v #OstaniZdrav, ostane v pametnem telefonu, na katerem ima oseba nameščeno aplikacijo. Omogočeno je dodajanje potrdil zase in družinske člane.

Potrdilo EU DCP bo ostalim osebam vidno samo, če ga bo oseba, ki se udeležuje dogodka, pokazala organizatorju dogodka. Uporaba te funkcionalnosti je popolnoma prostovoljna. EU DCP lahko uporabniki aplikacije kadar koli izbrišejo, do takrat pa bodo shranjena v njihovih pametnih telefonih. Svetujemo, da vsak uporabnik poskrbi za varno hrambo svojih EU DCP in jih ne deli z drugimi osebami.

Druge pomembne informacije

Pomembno je, da imamo aplikacijo že predčasno nameščeno, ne glede na izpolnjevanje pogoja PCT.

Informacije o obveščanju o visoko tveganem stiku prek aplikacije #OstaniZdrav so dostopne na naslednji povezavi.

Vse informacije o aplikaciji, generatorju QR kod ter TAN kod najdete na naslednji povezavi.

Zaradi tehničnih težav trenutno preverjanje SI DCP (slovenskega digitalnega covid potrdila o HAGT) ne deluje. Težave se intenzivno odpravljajo. Prosimo, da se do odprave težav SI DCP preverjajo ročno oziroma z vpogledom v potrdilo. Obvestili vas bomo takoj, ko bo napaka odpravljena. Preverjanje splošnih EU DCP (evropskih digitalnih covid potrdil) še naprej poteka brez težav.
Hvala za vaše razumevanje.

Nova pravila, sprejeta na ravni Evropske unije, bodo za vse države članice zavezujoča od 1. februarja 2022.
Podrobneje o veljavnosti covid potrdil o cepljenju in prebolelosti na naslednji povezavi.

Vsi imetniki QR kod naj preverijo svoj status po novem sistemu. V primeru, da imajo uporabniki drugačno oznako DCP, si morajo ponovno prenesti potrdilo iz portala zVem. Prav tako morajo potrdilo ponovno prenesti po vsakem zadnjem dogodku (cepljenje ali prebolelost).

Od 1. februarja 2022 naprej je v veljavi nov protokol testiranja in dokazovanja okuženosti s koronavirusom. Obolelost se dokazuje že s pozitivnim hitrim testom (HAG testom) pri izvajalcu testiranja. Pozitivna oseba pridobi slovensko potrdilo o prebolevnosti. Več informacij na naslednji povezavi.
SI DCP koda o pozitivnem HAG testu se generira v sistemu eZdravje ob koncu izolacije (po 7. dnevu, če je oseba z negativnim HAG testom skrajšala izolacijo ali 11. dan, če je ni). Šele takrat je dostopna preko portala zVEM ali v lekarni.

1. 2. 2022 bodo v Republiki Sloveniji veljala nova pravila veljavnosti EU DCP o cepljenju iz že sprejetega odloka 197/21. Takrat bo v Sloveniji v aplikaciji za preverjanje potrdil izvedena sprememba pri preverjanju potrdil DCP o cepljenju:

 • DCP o cepljenju 1/2 neveljavno (ne izpolnjuje pogoja PCT – enako kot doslej);
 • DCP o cepljenju 1/1 in 2/2 veljavno 270 dni;
 • DCP o cepljenju 2/1 in 3/3 brez omejitve veljavnosti.

Več o veljavnosti potrdil EU DCP od 1. februarja 2022 naprej na naslednji povezavi.

Do tega datuma veljajo obstoječa pravila preverjanja – gre za prehodno obdobje, ki je namenjeno uvedbi novih pravil za izdajo EU DCP o cepljenju.

Veljavnost potrdila lahko uporabniki tudi sami preverijo z aplikacijo “Preverjanje EU DCP”, ki je dostopna preko Google Play/App Store.

 

Preverjanje EU digitalnih COVID potrdil

Na voljo je nova aplikacija za preverjanje EU digitalnih COVID potrdil. Priporočamo, da si uporabniki aplikacije za preverjanje potrdil namestijo slovensko aplikacijo, ki upošteva pogoje, veljavne v Sloveniji. Po 1. 2. 2022 bo v stari aplikaciji pridobivanje novih poslovnih pravil onemogočeno. Pred nameščanjem nove mobilne aplikacije morajo uporabniki odstraniti staro aplikacijo.

Aplikacija za Android je dostopna na naslednji povezavi.

Aplikacija za iOS je dostopna na naslednji povezavi.

Navodila za uporabo so objavljena na naslednji povezavi.

Večina ljudi, ki zboli za boleznijo covida-19 popolnoma okreva, približno 10-20 % ljudi pa občuti srednje do dolgoročne učinke po preboleli bolezni.
Najpogostejši simptomi so: utrujenost, težko dihanje, težave s spominom, koncentracijo in spanjem, vztrajen kašelj, bolečina v prsih, težave pri govoru, bolečine v mišicah, izguba vonja in/ali okusa, depresija ali anksioznost.
Preberimo ključne usmeritve bolnikom po prebolelem covidu-19 v novem zdravstvenem prispevku na naslednji povezavi.

Spodnje informacije se nanašajo na potrjeno okužbo s covidom-19 v oddelkih obšolskih dejavnosti.

Če je bil v oddelku obšolske dejavnosti vašega otroka potrjen posamezen primer okužbe s covidom-19:

 • Otrok ni napoten v karanteno na domu.
 • Otrok se samotestira na domu vsak dan v obdobju potencialne karantene na domu.

V primeru pozitivnega rezultata samotesta:

 • Njegov starš/skrbnik o pozitivnem rezultatu obvesti pediatra/zdravnika, ki otroka napoti na potrditveni PCR test. Če je zdravnik odsoten, pokličete na vstopno točko, kjer izvajajo PCR testiranje.

Otrok do rezultatov potrditvenega PCR testa ostane doma v izolaciji. 

Če je rezultat potrditvenega PCR testa:

 • Negativen: otrok normalno obiskuje pouk.
 • Pozitiven: starši obvestijo pediatra/izbranega zdravnika, ki otroku odredi izolacijo. Starš otroka obvesti šolo/vrtec v obdobju 12 ur od potrditve okužbe.

Več informacij je dostopnih na naslednji povezavi.

Podrobnejše informacije glede samotestiranja najdete na naslednji povezavi.

Posodobljena navodila za osebo s potrjeno okužbo s SARS-CoV-2 v domači izolaciji, najdete na naslednji povezavi.

Stara aplikacija bo še vedno delovala do 1.2.2022. Po tem datumu pa bo pridobivanje novih poslovnih pravil onemogočeno.

Pred nameščanjem nove mobilne aplikacije morajo uporabniki odstraniti staro aplikacijo. Priporočeno je, da si uporabniki novo aplikacijo namestijo čimprej.

Aplikacija za Android je dostopna na naslednji povezavi.

Aplikacija za iOS je dostopna na naslednji povezavi.

Navodila za uporabo so objavljena na naslednji povezavi.

Aplikacija omogoča skeniranje kode QR Evropskega COVID potrdila (EU DCP) in preverjanje veljavnosti v njej shranjenih podatkov potrdila. Skladna je z Odlokom o načinu ugotavljanja izpolnjevanja pogojev prebolevnosti, cepljenosti in testiranja v zvezi z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 126/21).

Odloku o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19 so bile dodane nove izjeme, ko osebam kljub visokorizičnemu stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni covida-19 ni treba v karanteno.
Odlok o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19 najdete na naslednji povezavi.

Nacionalni inštitut za javno zdravje izvaja spletno anketno raziskavo o vplivu pandemije na življenje (SI-PANDA), ki daje vpogled v boljše poznavanje in razumevanje vedenja ljudi v času med in po epidemiji covida-19 v Sloveniji. Raziskava na vzorcu oseb, starih med 18 in 74 let, ki so člani spletnega panela, poteka od 4. decembra 2020, v devetnajstih ponovitvah. Prvi del raziskave (do vključno 12. vala raziskave) se je izvajal enkrat na dva tedna, drugi del pa se izvaja enkrat na mesec. Podlaga raziskave je vprašalnik Svetovne zdravstvene organizacije (SZO), ki je bil preveden in v skladu z navodili SZO ustrezno prilagojen razmeram v Sloveniji, zato bodo nekateri podatki tudi mednarodno primerljivi.

V raziskavi zbrani podatki zagotavljajo ključne informacije o pandemski izčrpanosti odraslih prebivalcev Slovenije, kot naravnem in pričakovanem odzivu na dolgotrajno javnozdravstveno krizo, ki bistveno posega v vsakdan posameznika. Posledica pandemske izčrpanosti je pomanjkanje motivacije za upoštevanje priporočenih samozaščitnih vedenj, ki se pojavi postopoma in na katero vplivajo posameznikova čustva, izkušnje in stališča. Kaže se v zmanjšanju zavedanja o tveganjih, povezanih s širjenjem bolezni covid-19, nepripravljenosti za informiranje in neizvajanju samozaščitnih vedenj. Vpliva pa tudi na samo uspešnost ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Spodaj objavljamo glavne izsledke 19. vala panelne spletne raziskave, ki je potekala od 7. do 10. decembra 2021 na vzorcu 1029 odraslih oseb, starih od 18 do 74 let, in nekatere primerjave s preteklimi valovi:

Cepljenje

 • Od junija 2021 do decembra 2021 se pomembno zmanjšuje delež oseb, ki covida-19 niso prebolele in proti virusu SARS-CoV-2 niso cepljene. Takih oseb je med udeleženci raziskave le še 18,6 % in se je njihov delež v 19. valu glede na junij 2021 zmanjšal za 18,3 odstotne točke. Narašča delež cepljenih tako med tistimi, ki so covid-19 že preboleli (za 8,1 odstotnih točk v primerjavi s 13. valom raziskave), kot med tistimi, ki ga niso (za 11,4 odstotnih točk v primerjavi s 13. valom raziskave).
 • 26,7 % anketirancev se ne namerava cepiti proti covidu-19. Med glavnimi razlogi,, zaradi katerih se ne nameravajo cepiti, so zaskrbljenost zaradi neželenih učinkov po cepljenju, skrb za dolgoročni vpliv na zdravje in mnenje, da cepivo ni varno. Da se ne nameravajo cepiti zato, ker se v zvezi s cepljenjem izvaja prevelik pritisk, še vedno izraža več kot polovica teh anketirancev.
 • V 19. valu raziskave, ki je potekal tik pred začetkom uporabe cepiva Comirnaty 10 za otroke, stare od 5 do 11 let, v Sloveniji, je le 13 % staršev otrok, mlajših od 12 let, odgovorilo, da bo cepilo svojega otroka, ko bo cepivo na voljo; 3,7 % jih je bilo glede tega neopredeljenih. Nihče od necepljenih staršev ne bi cepil svojega otroka; tudi 68,9 % cepljenih staršev otroka ne bi cepilo.
 • Na dan 12. 1. 2022 je NIJZ pri otrocih, starih do vključno 11 let, zabeležil 1869 cepljenj s prvim odmerkom, kar predstavlja 1% otrok v starostni skupini 5 do 11 let.

Stališče do obveznega cepljenja

 • Anketiranci v največjem deležu podpirajo uvedbo obveznega cepljenja za zaposlene v zdravstveni dejavnosti (60,8%), sledijo zaposleni v vzgoji in izobraževanju (54,1 %). Več kot polovica anketiranih oseb (54 %) meni, da bi moralo biti cepljenje obvezno za prebivalce, starejše od 50 let. Da bi moralo biti cepljenje proti covidu-19 obvezno za vse polnoletne prebivalce Slovenije, meni manj kot polovica anketiranih oseb (44,1 %). Obveznost cepljenja pri vseh navedenih skupinah v največji meri podpirajo najstarejši anketiranci (od 65 do 74 let), najmanj pa anketiranci v starostni skupini od 30. do 49. leta starosti.
 • Cepljene osebe, v primerjavi z necepljenimi, v veliko večji meri podpirajo uvedbo obveznega cepljenja za vse zgoraj navedene kategorije. Tako na primer 74,3 % cepljenih anketirancev podpira obvezno cepljenje vseh prebivalcev Slovenije, starejših od 50 let, in 63 % obvezno cepljenje za vse polnoletne prebivalce Slovenije.

Upoštevanje izolacije in karantene ter ravnanje v primeru prehlada

 • Podatki 19. vala raziskave kažejo, da 10,5 % anketiranih oseb ne bi upoštevalo odrejene 10-dnevne karantene v primeru visoko tveganega stika, kar pomeni da bi potencialno lahko širili okužbo z virusom SARS-CoV-2 . Med najmlajšo skupino anketirancev je oseb, ki ne bi upoštevale odrejene karantene 18,3 %, med starostno skupino od 30 do 49 let pa 11 %.
 • V 19. valu raziskave nas je tudi zanimalo, kako bi anketirane osebe ravnale v primeru, da bi se pri njih pojavili znaki prehlada ali okužbe dihal. Možnih je bilo več odgovorov. Večina (66,5 %) jih je navedla, da bi izvedla samotestiranje in dobra polovica (52,9 %) bi poklicala svojega osebnega zdravnika. Le 1,7 % anketirancev je navedla, da ne bi storili ničesar.
 • Delež oseb, ki bi se zagotovo testirale, če bi bile v stiku z nekom, ki je imel pozitiven test na covid-19 in same ne bi razvile simptomov, v 19. valu znaša 85,4 % – ta delež je od prvega vala raziskave zrasel za 21 odstotnih točk in kaže na pozitivno spremembo v zavedanju in ravnanju ljudi.

Uporaba zaščitnih mask

 • 2,3 % oseb je navedlo, da mask ne uporabljajo, 37,4% anketiranih oseb uporabi eno masko ali več na teden, skoraj enak delež eno na dan in le 22,5 % oseb uporabi na dan dve maski ali več. V najmlajši starostni skupini je največ, več kot polovica takih, ki uporablja eno masko za več dni, v najstarejši starostni skupini pa je največ tistih, ki uporabijo eno masko na dan.
 • Anketirance, ki so starši šoloobveznih otrok, smo vprašali koliko mask za enkratno uporabo uporabi njihov otrok v enem šolskem dnevu. Polovica anketiranih staršev je odgovorila, da otroci uporabijo eno masko na dan, dobra četrtina je navedla, da otroci uporabijo dve maski ali več na teden in slaba četrtina, da njihov otrok uporablja eno masko več dni.

Celotno poročilo 19. vala panelne spletne raziskave o vplivu pandemije na življenje je objavljeno na naslednji povezavi.

Več o raziskavi SI-PANDA si lahko preberete tudi na naslednji povezavi.

Od jutri, 13. 1. do sobote, 15. 1.2022 bodo znova potekali cepilni dnevi. Cepilni centri bodo odprti za vse brez naročanja, od 8. do 20. ure.
Na terenu bodo tudi mobilne enote. Več informacij si lahko pogledate na spletnih straneh Zdravstvenih domov.

Vljudno vabljeni.

Dnevi cepljenja

Posodobljena so bila navodila in priporočila za cepljenje proti covidu-19. Najdete jih na naslednji povezavi.

Od ponedeljka, 10. januarja 2022, bo karantena na domu po visoko tveganem tesnem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni covid-19 trajala 7 dni.

Ta sprememba velja za osebe, ki bodo v karanteno na domu napoteni od 10. januarja 2022 naprej.

Visoko tvegani tesni stiki so opredeljeni kot:

– osebe, ki bivajo v skupnem gospodinjstvu z bolnikom s covid-19,

– zadrževanje na razdalji manj kot 2 metra več kot 15 min,

– drug fizični stik ali stik z izločki bolnika (rokovanje, objemanje, uporaba skupnih predmetov),

– bivanje v zaprtem prostoru več kot 15 min (skupno gospodinjstvo, pisarna, čakalnica v zdravstveni ustanovi, skupna malica, druženje pri isti mizi…),

– potovanje v istem prevoznem sredstvu na razdalji manj kot 2 metra.

Trajanje karanten na domu za osebe, ki so bile v karanteno napotene pred 10. januarjem 2022, se ne spremeni (ostaja 10 dni).

Navodila za karanteno na domu in izjeme glede karantene na domu za osebe, ki so bile v visoko tveganem stiku z osebo s covid-19 na naslednji povezavi

Sprememba trajanja karantene na domu je bila podana na podlagi strokovnih in znanstvenih spoznanj ter analizi slovenskih podatkov.

V zadnjih dneh smo zopet deležni porasta števila okužb s SARS-CoV-2. Za omejitev širjenja okužb z različico omikron je še toliko bolj pomembno dosledno upoštevanje in izvajanje preventivnih nefarmakoloških ukrepov, kot so upoštevanje razdalje, pravilna nošnja mask, razkuževanje rok in prezračevanje notranjih prostorov.
Cepljenje še vedno ostaja najpomembnejši javnozdravstveni ukrep v trenutni pandemski situaciji, saj lahko omili morebiten potek okužbe ali bolezni, zmanjša tveganje za resnejše zaplete ter hospitalizacijo obolelih in število umrlih.
V kolikor ste bili v visoko rizičnem tesnem stiku z osebo s potrjenim covidom-19, vam priporočamo, da smiselno upoštevate navodila za osebe v karanteni na domu. Obenem svetujemo uporabo mobilne aplikacije #OstaniZdrav.
Strokovno stališče je, da za zaščito oseb, ki so v zadnjih 9 mesecih dokazano prebolele COVID-19 (izvid o pozitivnem PCR testu), zadostuje en odmerek cepiva proti COVID-19 (če oseba želi, lahko prejme tudi polno cepljenje v skladu s SmPC). V takih primerih prebolevnik velja za zaščitenega takoj po cepljenju. Če je minilo več kot 9 mesecev od začetka bolezni in prebolevnik še ni bil cepljen, prejme polno cepljenje.
Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja PCT zaenkrat omogoča izdajo ustreznega digitalnega covid potrdila (DCP) le prebolevnikom, ki so bili z enim odmerkom cepljeni največ do 180 dni od pozitivnega PCR testa; če je minilo več kot 180 dni, morajo za pridobitev DCP prejeti dva odmerka cepiva z dvo-odmerno shemo. Imunsko oslabljene osebe in varovanci v DSO, ki so preboleli COVID-19, prejmejo polno cepljenje.
Osebe, ki so dokazano zbolele za COVID-19 po cepljenju s prvim odmerkom, naj prejmejo drugi odmerek do 9 mesecev po začetku bolezni.
Poživitven odmerek je odmerek, ki ga oseba prejme po zaključeni osnovni shemi cepljenja za poživitev in podaljšanje zaščite po osnovnem cepljenju. Posebej je priporočljiv za:
– oskrbovance DSO in drugih socialno varstvenih zavodov (SVZ),
– osebe stare 50 let in več in posebej ranljive kronične bolnike ne glede na starost,
– družinske člane imunsko oslabljenih oseb,
– osebe z večjo poklicno izpostavljenostjo,
– osebe, ki so osnovno cepljenje opravile z vektorskimi cepivi.
Priporočljiv je tudi za vse ostale osebe stare 18 let in več. Glede na trenutno epidemiološko situacijo je poživitven odmerek za osebe, ki so osnovno cepljenje opravile z vektorskimi cepivi (ali v tujini z drugimi cepivi odobrenimi s strani SZO), priporočljiv s presledkom vsaj dveh mesecev po osnovnem cepljenju.
Priporočen presledek med osnovnim cepljenjem, ki je bilo opravljeno z mRNA cepivi ali kot »mešana shema« (Vaxzevria in mRNA cepivo), in poživitvenim odmerkom je 6 mesecev, najkrajši možen presledek pa 3 mesece.
Osebe, ki so dokazano prebolele covid-19 in so bile polno cepljene, poživitvenega odmerka ne potrebujejo (če polno cepljen prebolevnik, kljub temu želi prejeti poživitven odmerek, se ga lahko cepi).

V trenutnih razmerah, povezanih s pandemijo covida-19, je pomembno, da potniki pred potovanjem v tujino obvezno preverijo pogoje za vstop v državo.

Svetujemo, da potniki Informacije o razmerah in zahtevanih pogojih za vstop v državo preverijo pri tamkajšnjih oblasteh oziroma diplomatskih predstavništvih in konzulatih držav v Sloveniji, na potovanje pa se odpravijo z ustreznimi dokumenti in dokazili. Pomembno je, da preverijo, ali je njihovo EU COVID potrdilo veljavno tudi v državi, v katero potujejo.

Evropska komisija je nedavno sprejela odločitev, da se veljavnost EU DCP potrdil oseb, cepljenih proti covidu-19, s 1. februarjem 2022 omeji na 270 dni. Do takrat, ko bo odločitev poenoteno uveljavljena v celotni EU, pa so režimi med državami različni. Zato se lahko trajanje veljavnosti EU COVID potrdila med državami razlikujejo.

Več informacij v zvezi s prestopanjem meja v državah članicah EU najdete na spletni strani: https://reopen.europa.eu/sl/.

VELJAVNOST COVID POTRDILA V SLOVENIJI

Evropska komisija je danes odobrila uporabo cepiva Nuvaxovid (podjetja Novavax) v EU, ki je pred tem dobilo zeleno luč Evropske agencije za zdravila. Več na naslednji povezavi.

Ključne informacije o cepljenju otrok in mladostnikov proti covidu-19 so sedaj zbrane na naslednji povezavi.

Od 16. 12. 2021 do vključno 23. 12. 2021 bo na družbenih omrežjih nevladnih organizacij, v okviru projekta Ukrepi na področju obvladovanja širitve COVID-19 s poudarkom na ranljivih skupinah prebivalstva, potekala promocijska kampanja o ozaveščanju in pomenu cepljenja proti covidu-19.
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19.
Skupni cilj kampanje je informirati javnost o pomenu cepljenja proti covidu-19 in o pridobivanju zanesljivih informacij ter o zaščitnem vedenju pred širjenjem okužbe.
Kampanjo lahko spremljate na družbenih omrežjih s ključnikom #zazdravoEU. 

Posodobljena priporočila za cepljenje proti covidu-19 najdete na naslednji povezavi.

Obrazec za pridobitev TAN kode za aplikacijo #OstaniZdrav je sedaj na voljo na www.cepimose.si.

Oseba, pri kateri je bila potrjena okužba z virusom SARS-CoV-2, je o rezultatu testiranja obveščena preko SMS sporočila. Poleg rezultata testiranja prejme tudi TAN kodo za vnos v aplikacijo #OstaniZdrav.

TAN koda je veljavna tri ure. Pomembno je, da posameznik čim prej vnese kodo v aplikacijo, in s tem obvesti svoje tesne stike.

V primeru, da o pozitivnem rezultatu testiranja niste bili obveščeni preko SMS sporočila ali da TAN kode niste vnesli pravočasno, lahko za izdajo nove TAN kode zaprosite z izpolnitvijo obrazca, ki je sedaj na voljo na naslednji povezavi.

Nacionalni inštitut za javno zdravje izvaja spletno anketno raziskavo o vplivu pandemije na življenje (SI-PANDA), ki daje vpogled v boljše poznavanje in razumevanje vedenja ljudi v času med in po epidemiji covida-19 v Sloveniji. Raziskava na vzorcu oseb, starih med 18 in 74 let, ki so člani spletnega panela, poteka od 4. decembra 2020, v devetnajstih ponovitvah. Prvi del raziskave (do vključno 12. vala raziskave) se je izvajal enkrat na dva tedna, drugi del pa se izvaja enkrat na mesec. Podlaga raziskave je vprašalnik Svetovne zdravstvene organizacije (SZO), ki je bil preveden in v skladu z navodili SZO ustrezno prilagojen razmeram v Sloveniji, zato bodo nekateri podatki tudi mednarodno primerljivi.

V raziskavi zbrani podatki zagotavljajo ključne informacije o pandemski izčrpanosti odraslih prebivalcev Slovenije, kot naravnem in pričakovanem odzivu na dolgotrajno javnozdravstveno krizo, ki bistveno posega v vsakdan posameznika. Posledica pandemske izčrpanosti je pomanjkanje motivacije za upoštevanje priporočenih samozaščitnih vedenj, ki se pojavi postopoma in na katero vplivajo posameznikova čustva, izkušnje in stališča. Kaže se v zmanjšanju zavedanja o tveganjih, povezanih s širjenjem bolezni covid-19, nepripravljenosti za informiranje in neizvajanju samozaščitnih vedenj. Vpliva pa tudi na samo uspešnost ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Spodaj objavljamo glavne izsledke 18. vala panelne spletne raziskave, ki je potekala od 9. do 12. novembra 2021 na vzorcu 1026 odraslih oseb, starih od 18 do 74 let, in nekatere primerjave s preteklimi valovi:

Cepljenje

 • Od 13. vala raziskave dalje narašča delež cepljenih anketiranih oseb tako med tistimi, ki so covid-19 že preboleli, kot med tistimi, ki ga niso. Delež oseb, ki se ne nameravajo cepiti, pa po 14. valu raziskave (ko je dosegel vrh s 35,2 % takih oseb) postopno upada. Ta trend upadanja se je v zadnjem obdobju sicer ponovno nekoliko upočasnil.
 • Med cepljenimi anketiranci v 18. valu raziskave jih več kot polovica covida-19 še ni prebolela (57,9 %), manj kot 3 % pa je bilo cepljenih in so kljub temu kasneje zboleli za covidom-19. Največji delež tistih anketirancev, ki so bili cepljeni, pa so covid-19 preboleli pozneje, je bilo cepljenih le z vektorskimi cepivi.
 • Slaba četrtina (23,4 %) anketirancev se ne namerava cepiti. Med glavnimi razlogi, zaradi katerih se anketiranci ne nameravajo cepiti proti covidu-19, prevladuje zaskrbljenost zaradi neželenih učinkov po cepljenju, skrb za dolgoročni vpliv na zdravje in mnenje, da cepivo ni varno. Da se v zvezi s cepljenjem izvaja prevelik pritisk, meni več kot polovica teh anketirancev, kar kaže na to, da bi morebitna uvedba obveznega cepljenja pri tej skupini verjetno naletela na še večji odpor.

Stališče do pogoja PCT (prebolevnik, cepljen, testiran)

 • Če je bila v 11. valu raziskave (potekala je od 23. do 26. aprila 2021) dobra polovica anketiranih oseb mnenja, da bi morale biti vse dejavnosti oz. storitve dostopne brez dokazil o izpolnjevanju pogoja PCT, je bilo v 18. valu raziskave takih oseb le še 31,3 %, kar je najmanj doslej. To kaže na to, da se je med ljudmi povečalo zavedanje o pomenu pogoja PCT za zmanjševanje števila okužb.
 • Podpora izpolnjevanju PCT pogoja se je za vse dejavnosti v primerjavi s prejšnjim valom raziskave zvišala, kar potrjuje povečanje zavedanja o pomenu pogoja PCT pri vseh starostnih skupinah in je verjetno povezana tudi s slabšanjem epidemiološke situacije v Sloveniji. Več kot polovica anketiranih oseb tudi podpira izpolnjevanje (62,8 %) in preverjanje (58,9 %) PCT pogoja na delovnem mestu. Gre za najvišjo podporo v zadnjih treh valovih raziskave.
 • V času, ko potrdilu o izpolnjevanju PCT pogoja še ni bilo potrebno priložiti tudi osebni dokument, se je v medijih veliko govorilo o zlorabi potrdil. Zato smo v 18. valu raziskave anketirance, ki ne izpolnjujejo PC pogoja, spraševali tudi o tem, ali so že kdaj uporabili PCT potrdilo od druge osebe zato, da so zadostili PCT pogoju. Da so to že kdaj uporabili, je poročalo 28,3 % teh anketirancev; 8,1 % anketirancev pa je navedlo, da PCT potrdilo druge osebe uporablja pogosto ali vsakodnevno. Največ tistih, ki uporablja PCT potrdilo druge osebe pogosto ali vsakodnevno, je med anketiranci v starostni skupini od 18 do 29 let.
 • Anketirance smo spraševali tudi, ali menijo, da bi moralo biti cepljenje proti covidu-19 obvezno za zaposlene v določenih področjih dela, oziroma za vse polnoletne osebe. Tudi tu anketiranci v največjem deležu podpirajo uvedbo obveznega cepljenja za zaposlene v zdravstveni dejavnosti (60,6%), sledijo zaposleni v vzgoji in izobraževanju (54,0 %). Skoraj polovica anketiranih oseb meni, da bi moralo biti cepljenje obvezno za prebivalce, starejše od 50 let, ki so v primeru okužbe z virusom SARS-CoV-2 najbolj ogroženi.
 • Skoraj 83 % anketiranih oseb, bi se zagotovo testiralo, če bi bili v stiku z nekom, ki je imel pozitiven test na covid-19, kar je za 18,5 odstotnih točk več kot v 1. valu raziskave in pomeni, da ljudje sprejemajo testiranje kot pomemben ukrep v boju proti covidu-19.

Pandemska izčrpanost

 • Anketiranci so v 18. valu raziskave izrazili predvsem utrujenost od razprav o covidu-19 v medijih – to utrujenost je tokrat izrazilo skoraj 62,4 odstotkov vprašanih, skoraj 40 odstotkom oseb gre tudi na živce, če slišijo kaj o covidu-19. Petina oseb izgublja voljo do boja proti covidu-19 – delež teh oseb se je v primerjavi z 10. valom raziskave sicer znižal za 16,6 odstotnih točk.
 • Največjo pandemsko izčrpanost glede na rezultate doživljajo najmlajši anketiranci in sicer ženske v večji meri kot moški. Se je pa pandemska izčrpanost v primerjavi s 13. valom raziskave (od 8.6. do 10.6.2021), še posebej pa v primerjavi z 10. valom raziskave od 9.4. do 12.4.2021), znižala in to v vseh starostnih skupinah, kar kaže na to, da se počasi prilagajamo na pandemske razmere.

Celotno poročilo 18. vala panelne spletne raziskave o vplivu pandemije na življenje je objavljeno na naslednji povezavi.

Več o raziskavi SI-PANDA si lahko preberete tudi na naslednji povezavi.

Posodobljena priporočila za cepljenje proti covidu-19 najdete na naslednji povezavi.

Strokovnjaki s področja (Kemijski inštitut, Medicinska fakulteta, Fakulteta za farmacijo) so pripravili odgovore na najpogostejše zmote o covidu-19 in cepljenju ter cepivih.

Vprašanja z odgovori najdete na naslednji povezavi.

Svetovna zdravstvena organizacija in Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni sta danes uvrstila novo različico SARS-Cov-2 – B1.1.529 med zaskrbljujoče različice, ki se je pojavila na območju južnoafriške regije. V Sloveniji za zdaj še nismo potrdili primera okužbe z novo različico.

Nacionalni inštitut za javno zdravje vsem prebivalcem Slovenije svetuje, da še naprej dosledno upoštevajo vse preventivne ukrepe in higienska priporočila za preprečevanje širjenja okužbe SARS-Cov-2 in zajezitev epidemije covida-19. Ministrstvo za zunanje zadeve je danes izdalo tudi Priporočila državljanom glede potovanj v Južno Afriko.

Zaradi pojava nove različice virusa SARS-CoV-2 z oznako B.1.1.529 je določena obvezna karantena ob vstopu v Slovenijo za osebe, ki:
– imajo prebivališče v državah oziroma območjih, kjer je bila ugotovljena prisotnost te različice virusa, ali
– ki so se v zadnjih 14 dneh pred vstopom v Slovenijo zadrževale v teh državah ali na območjih.

Te osebe ne morejo predčasno prekiniti obvezne karantene, traja torej polnih 10 dni. Naslednji dan po izteku karantene pa morajo opraviti test PCR. Če je test pozitiven, je protokol za te osebe enak kot za vse druge osebe, ki so pozitivne na testu PCR.

Tujcem brez prebivališča v Republiki Sloveniji, ki prihajajo z območij z novo različico virusa, se vstop ne dovoli.

Osebe, ki so se zadrževale na ogroženih območjih 14 dni pred uveljavitvijo odloka, morajo o tem obvestiti številko 113, nato se jih napoti v karanteno na domu za 10 dni. Tudi zanje velja, da karantene ne morejo predčasno prekiniti in po izteku 10 dni morajo opraviti test PCR.

Seznam držav oziroma območij z različico B.1.1.529:

– Republika Južna Afrika,

– Bocvana,

– Esvatini,

– Lesoto,

– Namibija,

– Zimbabve,

– Mozambik.

Vir podatkov: EWRS.

Seznam držav bo sproti dopolnjen na podlagi podatkov iz sistema zgodnjega obveščanja in odzivanja EWRS ter dodatno na podlagi informacij ECDC in SZO.

Nacionalni inštitut za javno zdravje izvaja spletno anketno raziskavo o vplivu pandemije na življenje (SI-PANDA), ki daje vpogled v boljše poznavanje in razumevanje vedenja ljudi v času med in po epidemiji covida-19 v Sloveniji. Raziskava na vzorcu oseb, starih med 18 in 74 let, ki so člani spletnega panela, poteka od 4. decembra 2020, v devetnajstih ponovitvah. Prvi del raziskave (do vključno 12. vala raziskave) se je izvajal enkrat na dva tedna, drugi del pa se izvaja enkrat na mesec. Podlaga raziskave je vprašalnik Svetovne zdravstvene organizacije (SZO), ki je bil preveden in v skladu z navodili SZO ustrezno prilagojen razmeram v Sloveniji, zato bodo nekateri podatki tudi mednarodno primerljivi.

V raziskavi zbrani podatki zagotavljajo ključne informacije o pandemski izčrpanosti odraslih prebivalcev Slovenije, kot naravnem in pričakovanem odzivu na dolgotrajno javnozdravstveno krizo, ki bistveno posega v vsakdan posameznika. Posledica pandemske izčrpanosti je pomanjkanje motivacije za upoštevanje priporočenih samozaščitnih vedenj, ki se pojavi postopoma in na katero vplivajo posameznikova čustva, izkušnje in stališča. Kaže se v zmanjšanju zavedanja o tveganjih, povezanih s širjenjem bolezni covid-19, nepripravljenosti za informiranje in neizvajanju samozaščitnih vedenj. Vpliva pa tudi na samo uspešnost ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Spodaj objavljamo glavne izsledke 17. vala panelne spletne raziskave, ki je potekala od 12. do 15. oktobra 2021 na vzorcu 1022 odraslih oseb, starih od 18 do 74 let, in nekatere primerjave s preteklimi valovi:

Trenutno veljavni ukrepi

Najmanjše podpore ukrepom je bilo tokrat deležno obvezno nošenje mask na zunanjih površinah, ko ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 2 metra (29,1 %) – podpora temu ukrepu je od prejšnjega vala raziskave padla za kar 18,5 odstotnih točk.

Glede na cepilni status se s trditvijo, da ukrepi, povezani z virusom SARS-CoV-2, nepravično omejujejo življenja nekaterih skupin prebivalstva bolj kot drugih, strinja skoraj za četrtino več tistih, ki se ne bodo cepili, v primerjavi s tistimi, ki so se že.

Podpiranje morebitnih ukrepov

Med morebitnimi ukrepi, ki bi lahko stopili v veljavo v primeru slabšanja epidemiološke situacije, bi anketiranci v največjem deležu (43 %) podprli uvedbo nadzora nad izvajanjem karantene na domu, petina pa bi jih podprla tudi omejitev zbiranja ljudi na do 25 oseb ob upoštevanju navodila NIJZ.

Pravilo PCT

Več kot 40 % anketirancev meni, da bi morale vse dejavnosti oz. storitve biti dostopne vsem brez dokazil o cepljenju, prebolevnosti ali negativnem testu.

V največji meri anketiranci podpirajo izpolnjevanje PCT pogoja pri obisku gledališč in kinodvoran, ogledu športnih dogodkov v živo in pri obisku turističnih nastanitev. Anketiranci se najmanj strinjajo s potrebnostjo izpolnjevanja PCT pogoja pri obisku zdravnika in zobozdravnika ter pri obisku bencinske črpalke.

Okoli sedemkrat več anketirancev, ki so cepljeni, v primerjavi s tistimi, ki niso cepljeni, podpira izpolnjevanje in preverjanje PCT pogoja na delovnem mestu.

V 17. valu raziskave smo spraševali tudi po podpori uvedbe pravila PC za zaposlene v določenih področjih dela oziroma za vse polnoletne prebivalce. Anketiranci v največjem deležu podpirajo uvedbo PC pogoja za zaposlene v zdravstveni dejavnosti (52,7 %).

Cepljenje

Podatki 17. vala raziskave kažejo, da je bilo cepljenih že več kot 70 % anketiranih oseb, in sicer je 59,8 % oseb že prejelo dva odmerka cepiva, 12,2 % pa en odmerek cepiva proti covidu-19. 1,3 % anketirancev je poročalo, da so prejeli že tretji (poživitveni) odmerek cepiva. 22,6 % anketirancev v 17. valu raziskave navaja, da se ne namerava cepiti – delež teh oseb je v primerjavi s prejšnjim valom raziskave upadel.

Necepljene anketirance smo spraševali po razlogih za odločitev, da se ne bodo cepili. Med glavnimi razlogi prevladuje zaskrbljenost zaradi neželenih učinkov po cepljenju, skrb za dolgoročni vpliv na zdravje in mnenje, da se v zvezi s cepljenjem izvaja prevelik pritisk. Slednji razlog za odločitev proti cepljenju (64,8 %) prevladuje nad mnenjem, da cepivo ni varno (64,4 %), kar kaže na pomanjkljivosti pri ustrezni komunikaciji z javnostjo v zvezi s cepljenjem.

Spraševali smo tudi o mnenju o uvedbi obveznega cepljenja proti covidu-19 za zaposlene v določenih področjih dela. Anketiranci v največjem deležu podpirajo uvedbo obveznega cepljenja za zaposlene v zdravstveni dejavnosti (54,0 %), sledijo zaposleni v vzgoji in izobraževanju (46,2 %).

Težave po preboleli okužbi z virusom SARS-CoV-2 – postcovidni sindrom ali dolgotrajni covid-19

Tudi v 17. valu raziskave je večina oseb (66 %) imela določene težave še po enem mesecu po preboleli okužbi. Najpogostejše težave so bile slabo počutje, utrujenost in pomanjkanje energije, o katerih je poročala tretjina prebolevnikov, težave z zaznavanjem okusa in vonja je imela nekaj manj kot tretjina, skoraj petina je navajala težave s koncentracijo in pomnjenjem, prav tako skoraj petina pa glavobol.

Preseneča velik delež oseb, ki se o težavah po prebolelem covidu-19 ne posvetuje z zdravnikom. V 17. valu je bilo takšnih oseb 70,2 %.

Osvetljena tema 17. vala raziskave: Viri informacij, dojemanje tveganja in čustveni odzivi v povezavi s SARS-CoV-2

Pogostost uporabe različnih virov za pridobivanje informacij o virusu SARS-CoV-2

Izsledki raziskave kažejo precejšnje razlike med pogostostjo uporabe virov informacij med cepljenimi in necepljenimi anketiranimi. Cepljeni pogosteje uporabljajo različne vire informacij kot necepljeni, pri čemer cepljeni kot vire informacij najpogosteje uporabljajo zdravnike, necepljeni pa kot vir informacij najpogosteje uporabljajo prijatelje, znance in sorodnike. Izsledki raziskave kažejo precej večjo pogostost uporabe družbenih omrežij kot virov informacij med necepljenimi anketiranimi.

Dojemanje tveganja (angl. Risk Perception) v povezavi s SARS-CoV-2

Zanimive razlike se kažejo v dojemanju tveganja v povezavi s SARS-CoV-2 med cepljenimi in necepljenimi. Izsledki raziskave kažejo, da je pri več kot polovici necepljenih (53,2 %) dojemanje tveganja za okužbo s SARS-CoV-2 zelo nizko, visoko dojemanje tveganja za okužbo pa je izrazila le sedmina necepljenih (15,6 %). Hkrati pa visoko tveganje za okužbo dojema skoraj tretjina cepljenih (30,5 %).

Čustveni odzivi v zvezi s cepljenjem proti covidu-19

Med vsemi anketiranimi pri čustvenem odzivu v zvezi s cepljenjem proti covidu-19 prevladuje upanje (43,8 %), sledijo olajšanje (35,7%), dvom (34,2 %), strah (22,1 %), jeza (19,0 %) in prepričanost (18,4 %). Pri starejših od 50 let je najbolj izraženo čustvo v povezavi s cepljenjem proti covidu-19 upanje, pri mlajših od 50 let pa se najbolj izraža dvom.

Celotno poročilo 17. vala panelne spletne raziskave o vplivu pandemije na življenje je objavljeno na naslednji povezavi.

Več o raziskavi SI-PANDA si lahko preberete tudi na naslednji povezavi.

Evropska agencija za zdravila (EMA) je odobrila uporabo poživitvenega odmerka proti covidu-19 proizvajalca Moderna pri starejših od 18 let. Stranski učinki so po tretjem/poživitvenem odmerku podobni kot po drugem.

Celotno novico najdete na naslednji strani.

Nacionalni inštitut za javno zdravje izvaja spletno anketno raziskavo o vplivu pandemije na življenje (SI-PANDA), ki daje vpogled v boljše poznavanje in razumevanje vedenja ljudi v času med in po epidemiji covida-19 v Sloveniji. Raziskava na vzorcu oseb, starih med 18 in 74 let, ki so člani spletnega panela, poteka od 4. decembra 2020, v devetnajstih ponovitvah. Prvi del raziskave (do vključno 12. vala raziskave) se je izvajal enkrat na dva tedna, drugi del pa se izvaja enkrat na mesec. Podlaga raziskave je vprašalnik Svetovne zdravstvene organizacije (SZO), ki je bil preveden in v skladu z navodili SZO ustrezno prilagojen razmeram v Sloveniji, zato bodo nekateri podatki tudi mednarodno primerljivi.

V raziskavi zbrani podatki zagotavljajo ključne informacije o pandemski izčrpanosti odraslih prebivalcev Slovenije, kot naravnem in pričakovanem odzivu na dolgotrajno javnozdravstveno krizo, ki bistveno posega v vsakdan posameznika. Posledica pandemske izčrpanosti je pomanjkanje motivacije za upoštevanje priporočenih samozaščitnih vedenj, ki se pojavi postopoma in na katero vplivajo posameznikova čustva, izkušnje in stališča. Kaže se v zmanjšanju zavedanja o tveganjih, povezanih s širjenjem bolezni covid-19, nepripravljenosti za informiranje in neizvajanju samozaščitnih vedenj. Vpliva pa tudi na samo uspešnost ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Spodaj objavljamo glavne izsledke 16. vala panelne spletne raziskave, ki je potekala od 21. do 23. septembra 2021 na vzorcu 1026 odraslih oseb, starih od 18 do 74 let, in nekatere primerjave s preteklimi valovi:

Trenutno veljavni ukrepi

Zaskrbljujoč je podatek, da je delež anketirancev, ki menijo, da prebivalci Slovenije upoštevajo ukrepe, povezane z obvladovanjem virusa SARS-CoV-2, v 16. valu raziskave ponovno upadel in sicer za 5,4 odstotne točke, v primerjavi s 13. valom raziskave pa za kar 20,2 odstotnih točk.

Glede na cepilni status se s trditvijo, da ukrepi, povezani z virusom SARS-CoV-2, nepravično omejujejo življenja nekaterih skupin prebivalstva bolj kot drugih, strinja skoraj za četrtino več tistih, ki se ne bodo cepili, v primerjavi s tistimi, ki so se že.

Podpiranje morebitnih ukrepov

Med morebitnimi ukrepi, ki bi lahko stopili v veljavo v primeru slabšanja epidemiološke situacije, bi anketiranci v največjem deležu (45,6 %) podprli uvedbo nadzora nad izvajanjem karantene na domu, skoraj četrtina pa bi jih podprla tudi omejitev zbiranja ljudi na do 25 oseb ob upoštevanju navodila NIJZ.

Pravilo PCT

Več kot 40 % anketirancev meni, da bi morale vse dejavnosti oz. storitve biti dostopne vsem brez dokazil o cepljenju, prebolevnosti ali negativnem testu.

V največji meri anketiranci podpirajo izpolnjevanje PCT pogoja pri obisku gledališč in kinodvoran, ogledu športnih dogodkov v živo in pri obisku notranjosti lokala oz. restavracije. Anketiranci se najmanj strinjajo s potrebnostjo izpolnjevanja PCT pogoja pri obisku zdravnika in zobozdravnika ter pri obisku terase lokala oz. restavracije.

Skoraj petkrat več anketirancev, ki so cepljeni, v primerjavi s tistimi, ki niso cepljeni, podpira izpolnjevanje in preverjanje PCT pogoja na delovnem mestu.

Cepljenje

Podatki iz 16. vala raziskave kažejo, da je bilo cepljenih že več kot 68 % anketiranih oseb, in sicer je 54,8 % oseb že prejelo dva odmerka cepiva, 12,8 % pa en odmerek cepiva proti covidu-19. 0,6 % anketirancev je poročalo, da so prejeli že tretji (poživitveni) odmerek cepiva. Četrtina anketirancev v 16. valu raziskave navaja, da se ne namerava cepiti – delež teh oseb je v primerjavi s prejšnjim valom raziskave upadel in je trenutno najnižji v zadnjih osmih valovih raziskave.

Necepljene anketirance smo spraševali po razlogih za odločitev, da se ne bodo cepili. Med glavnimi razlogi prevladuje skrb za dolgoročni vpliv na zdravje, zaskrbljenost zaradi neželenih učinkov po cepljenju in mnenje, da se v zvezi s cepljenjem izvaja prevelik pritisk. Slednji razlog za odločitev proti cepljenju (63,6 %) prevladuje nad mnenjem, da cepivo ni varno (58,2 %), kar kaže na velike pomanjkljivosti pri ustrezni komunikaciji z javnostjo v zvezi s cepljenjem.

Težave po preboleli okužbi z virusom SARS-CoV-2 – postcovidni sindrom ali dolgotrajni covid-19

Tudi v 16. valu raziskave je večina oseb (76,6 %) imela določene težave še po enem mesecu po preboleli okužbi. Najpogostejše težave so bile slabo počutje, utrujenost in pomanjkanje energije, o katerih je poročala skoraj polovica prebolevnikov, težave z zaznavanjem okusa in vonja je imela slaba tretjina, okoli petina je navajala bolečine v mišicah in sklepih ter težave s koncentracijo in pomnjenjem, o motnjah spanja je poročala petina anketirancev.

Preseneča velik delež oseb, ki se o težavah po prebolelem covidu-19 ne posvetuje z zdravnikom. V 16. valu je bilo takšnih oseb 65,0 %.

Osvetljena tema 16. vala raziskave: Prehrana v času pandemije

Skupno je na vprašanje o tem, ali so zaradi pandemije spremenili svoje prehranjevalne navade, velika večina (72,3 %) menila, da se le te pri njih niso spremenile. Prehranske navade so se sicer najbolj poslabšale v skupini oseb z ocenjeno depresivno motnjo (35,0 %) in težavami v duševnem zdravju (19,5 %) in v starostni skupini 18 do 29 let (26,9 %).

Na vprašanje, katere okoliščine so po njihovem mnenju najbolj vplivale na spremembo prehranskih navad so anketirani menili, da je k temu v največji meri prispevala omejitev gibanja (59,6 %), omejena dostopnost do nekaterih storitvenih dejavnosti (52,9 %) ter obremenitve na delovnem mestu in pri delu/študiju od doma (51,8 %).

38,3 % gospodinjstev je poročalo, da so imeli v času pandemije covida-19 povišane stroške za prehrano, od tega so o višjih stroških za prehrano v svojih gospodinjstvih pogosteje poročale ženske.

PCT pogoj pri nabavi hrane ovira v celoti približno desetino vprašanih (11,5 %) in delno še približno petino (20,9 %). Pogosteje popolno in deloma ovira mlajše kot starejše.

Na vprašanje glede povečanja telesne mase med pandemijo je večina (57,3 %) ljudi odgovorila, da je le ta ostala enaka, vendar pa o povečanju telesne mase poroča kar 25,6 % vprašanih. O pridobitvi telesne mase pogosteje poročajo v starostnih skupinah od 30 do 49 let in od 18 do 29 let.

Celotno poročilo 16. vala panelne spletne raziskave o vplivu pandemije na življenje je objavljeno na naslednji povezavi.

Več o raziskavi SI-PANDA si lahko preberete tudi na naslednji povezavi.

V ponedeljek, 18. oktobra 2021, se v okviru kampanje »Zavihajmo rokave! Cepimo se« začenja cepljenje proti gripi v sezoni 2021/22. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) cepljenje priporočamo vsem prebivalcem, ki želijo sebe in svoje bližnje zaščititi pred boleznijo, še zlasti skupinam z večjim tveganjem za težek potek bolezni. Tako kot v lanski sezoni je cepljenje proti gripi tudi letos brezplačno za vse z urejenim obveznim zdravstvenim zavarovanjem.

Preprečevanje gripe

Gripa je zelo nalezljiva bolezen in predstavlja veliko grožnjo za javno zdravje, saj se virus z lahkoto širi med prebivalci. Za preprečevanje širjenja je priporočljivo upoštevati tri enostavna pravila:

 • če zbolimo in bi lahko imeli gripo, ostanemo doma,
 • temeljito in pogosto si umivamo roke in pri kihanju/kašljanju si usta pokrijemo s papirnatim robčkom za enkratno uporabo ali kihamo/kašljamo v rokav,
 • najučinkovitejša zaščita pred gripo pa je vsakoletno cepljenje, ki ščiti tako pred boleznijo kot tudi pred morebitnimi zapleti, ki gripo spremljajo. Zato je cepljenje priporočljivo za vse, ki želijo sebe in svoje bližnje zaščititi pred boleznijo, pri nekaterih skupinah (starejši, kronični bolniki, imunsko oslabljeni…) uspešnost cepljenja lahko nižja.

Za koga je gripa posebej nevarna?

Čeprav cepljenje proti gripi priporočamo vsem prebivalcem, ki želijo sebe in svoje bližnje zaščititi pred boleznijo, je cepljenje še posebej priporočljivo za skupine z večjim tveganjem za težek potek bolezni. Cepljenje proti gripi še posebej priporočamo:

 • starejšim od 65 let,
 • kroničnim bolnikom in njihovim družinskim članom,
 • osebam, ki imajo izrazito povečano telesno težo (ITM ≥40; pri otrocih ITM ≥ 95 percentil glede na starost in spol),
 • majhnim otrokom (od 6 do 23 mesecev starosti) in njihovim družinskim članom,
 • nosečnicam in njihovim družinskim članom,
 • zdravstvenim delavcem in sodelavcem ter zaposlenim v domovih starejših občanov, ki so pri svojem delu izpostavljeni nevarnosti okužbe ali pri delu lahko prenesejo okužbo na druge osebe,
 • drugim delavcem v nujnih službah, ki so pomembni za delovanje različnih dejavnosti.

Bolezen pri mladih bolnikih brez kroničnih bolezni večinoma poteka kot nekajdnevno vročinsko stanje z znaki obolenja dihal ter bolečinami v mišicah in sklepih. Pri ogroženih skupinah prebivalstva pa lahko bolezen poteka s težjo klinično sliko s pogostimi zapleti (kot so virusne in bakterijske pljučnice) in tudi z višjo smrtnostjo. Pri omenjenih skupinah cepljenje zmanjšuje tveganje za hospitalizacije in tudi smrt zaradi bolezni same ali njenih zapletov.

Kje se lahko cepimo?

Cepljenje izvajajo izbrani osebni zdravniki, drugi zdravniki, cepljenje odraslih pa tudi območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Za cepljenje v ambulantah območnih enot NIJZ-ja se je potrebno predhodno naročiti. Kontakti za naročanje so objavljeni na naslednji povezavi.

Ali se je priporočljivo cepiti tudi proti gripi, če smo že bili cepljeni proti covidu-19, in obratno?

Cepljenje proti covidu-19 nas ne zaščiti pred gripo, in obratno, cepljenje proti gripi nas ne zaščiti pred covidom-19, saj gre za cepljenji proti različnim virusom. Cepljenje proti gripi in cepljenje proti covidu-19 se lahko opravi sočasno ali s kakršnimkoli presledkom.

Cepljenje proti pnevmokoknim okužbam

Hkrati s cepljenjem proti gripi je pri starejših osebah in kroničnih bolnikih priporočljivo opraviti tudi cepljenje proti pnevmokoknim okužbam. Namen tega cepljenja je zaščititi starejše osebe in bolnike s kroničnimi obolenji in stanji, pri katerih obstaja večje tveganje za invazivni potek pnevmokokne okužbe (okužba krvi, sepsa, meningitis, pljučnica). Cepljenje za določene skupine se financira iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja. Več informacij na povezavi.

Vsakoletno cepljenje

Virusi gripe se pogosto in hitro spreminjajo, zato se spreminja tudi cepivo, ki je vsako leto pripravljeno tako, da ščiti proti virusom, ki bodo predvidoma krožili v prihajajoči sezoni. Zato se je treba cepiti vsako leto z enim odmerkom cepiva, za otroke mlajše od devet let, ki se prvič cepijo proti gripi, pa sta potrebna dva odmerka. Zaščita se vzpostavi približno dva tedna po cepljenju in traja več mesecev, postopoma upada in je po enem letu lahko že prenizka.

Čeprav v lanskoletni sezoni gripe ni bilo uradno zabeleženega nobenega primera gripe v Sloveniji, je cepljenje izjemno pomembno in smiselno tudi letos, kar velja zlasti za skupine, pri katerih gripa lahko poteka težje ali z zapleti. Lanskoletne okoliščine so bile namreč specifične (vzgojno-varstvene in šolske institucije zaprte precej časa, ljudje so se zaradi epidemije covida-19 manj družili ter upoštevali tudi ostale ukrepe, ki zmanjšujejo pojavnost covida-19 in hkrati delujejo tudi v smeri zmanjševanja prenosa respiratornih virusov, vključno z gripo). Letošnjo jesen respiratorne virusne okužbe krožijo bistveno prej kot običajno, prevladujejo zlasti okužbe z respiratornim sincicijskim virusom (RSV), v nekaterih delih Evrope pa se že pojavlja gripa.

Več o sezonski gripi si lahko preberete na naslednji povezavi.

V okviru projekta, Ukrepi na področju obvladovanja širitve Covid-19 s poudarkom na ranljivih skupinah, nameravamo v naslednjih dveh letih razviti programe izobraževanja in usposabljanja, ki bodo brezplačna in dostopna različnim profesionalnim skupinam.

Izobraževanja izvajamo za zaposlene v različnih delovnih ustanovah. Namen izobraževanj je ozaveščanje prebivalstva o načinu preprečevanja Covid-19/širjenja okužb in hkrati promocija cepljenja proti Covid-19.

Predstavljamo vam posnetka izobraževanj, ki sta ju s pomočjo Gospodarske zbornice izvedla prim. doc. dr. Alenka Trop Skaza, dr. med., specialistka epidemiologije in prim. prof. dr. Ivan Eržen, dr. med., spec.

Vabljeni k ogledu.

Izobraževanje prim. doc. dr. Alenke Trop Skaza, si lahko ogledate na tej povezavi. 

Izobraževanje prim. prof. dr. Ivana Eržena, dr. med., spec., si lahko ogledate na tej povezavi.

Evropska agencija za zdravila (EMA) je danes odobrila tretji/poživitveni odmerek cepiva proti covidu-19 proizvajalca Pfizer/BioNTech (cepivo Comirnaty) za uporabo pri ljudeh, ki so starejši od 18 let. Za ljudi s hudo oslabljenim imunskim sistemom je EMA poleg cepiva Comirnaty odobrila še cepivo proizvajalca Moderna (Spikevax).

Novico lahko najdete na naslednji povezavi.

Dne 28. 9. 2021 smo bili na NIJZ s strani UKC Ljubljana obveščeni o primeru resnega neželenega dogodka po cepljenju proti covidu-19 na podlagi časovnega sosledja cepljenja in hospitalizacije mlajše ženske v UKC Ljubljana.

29. 9. 2021 smo prejeli prijavo, nato pa je NIJZ je pričel s postopkom zbiranja zdravstvene dokumentacije, ki ga narekuje protokol transparentnega spremljanja in obravnave primerov resnih neželenih učinkov po cepljenju. Zbiranje zdravstvene dokumentacije z namenom razjasnitve vseh okoliščin neželenega dogodka še poteka. Po končanem postopku bo NIJZ podal predlog za sklic interdisciplinarne komisije strokovnjakov pri Ministrstvu za zdravje, ki obravnava resne neželene dogodke po cepljenju in poda oceno o morebitni vzročni povezanosti med cepljenjem in resnim neželenim dogodkom po cepljenju. Postopek prijave neželenih učinkov po cepljenju na NIJZ je pojasnjen na naslednji povezavi.

Dne 28. 9. 2021 je potekala tudi izredna seja posvetovalne strokovne skupine za cepljenje pri NIJZ, kjer so obravnavali možnost začasne zaustavitve cepljenja proti covid-19 s cepivom proizvajalca Johnson & Johnson do razjasnitve vseh okoliščin in ugotovitve vzročne povezave po obvestilu o navedenem primeru resnega neželenega dogodka po cepljenju. V luči varovanja zdravja vseh prebivalcev in transparentnega spremljanja, obravnave neželenih dogodkov po cepljenju ter predvsem razjasnitve vseh okoliščin, ki zadevajo izjemno redke neželene učinke po cepljenju proti covidu-19 je posvetovalna strokovna skupina za cepljenje proti covidu-19 sprejela naslednji sklep: “Glede na obvestilo o resnem neželenem dogodku po cepljenju s cepivom Janssen, člani PSC predlagajo, da se do razjasnitve situacije cepljenje s tem cepivom začasno ustavi.”

Uporaba 3. odmerka cepiva proti covid-19 je priporočljiva za:

– Oskrbovance DSO

– Osebe stare 70 let in več in posebej ranljive kronične bolnike ne glede na starost

S tretjim/poživitvenim odmerkom je možno cepljenje tudi za vse ostale, če tako želijo. Ker 3. odmerek cepiva zaenkrat ni registriran za uporabo, naj osebe iz skupin za katere ni priporočil in ga želijo prejeti na lastno željo, izpolnijo priloženo izjavo.

Za tretji odmerek se praviloma uporabi mRNA cepivo. V primeru, ko je uporaba mRNA cepiva kontraindicirana, se uporabi vektorsko cepivo.

Priporočen presledek med osnovnim cepljenjem in tretjim/poživitvenim odmerkom je vsaj 6 mesecev. Osebe, ki so dokazano prebolele covid-19 in so bile polno cepljene, tretjega/poživitvenega odmerka ne potrebujejo.

Več informacij najdete na naslednji povezavi.

Z Odlokom o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 z dne 14. 9. 2021, se je v odloku poenotil način dokazovanja prebolevnosti s smernicami EU. To pomeni, da se kot dokazilo o prebolevnosti šteje dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni in ni starejši od 180 dni. Namreč, večina članic EU kot dokazilo o prebolevnosti šteje dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni in ni starejši od 180 dni. Vse, ki so bolezen preboleli, vabimo, da se cepijo v časovnem okviru 180 dni.

Nacionalni inštitut za javno zdravje je vsem posameznikom, ki so se po takrat veljavnih priporočilih in do sprejetja odloka z dne 14. 9. 2021, po preboleli bolezni cepili z enim odmerkom znotraj časovnega okvira od 6 do 8 mesecev, tehnično uredil EU DCP tako, da so njihove QR kode že veljavne.

Ob tem poudarjamo, da potrdilo osebam, ki so bolezen prebolele v 180 dneh in se cepile v obdobju do 240 dni od prebolelosti, še vedno velja samo v Republiki Sloveniji.

Zaradi implementacije sprememb po odloku je v zadnjih dneh prihajajo do tehničnih ovir, za kar se vsem, ki so imeli težave, opravičujemo tudi v imenu NIJZ.

Izsledki 15. vala raziskave o vplivu pandemije na življenje (SI-PANDA)

Nacionalni inštitut za javno zdravje izvaja spletno anketno raziskavo o vplivu pandemije na življenje (SI-PANDA), ki daje vpogled v boljše poznavanje in razumevanje vedenja ljudi v času med in po epidemiji covida-19 v Sloveniji. Raziskava na vzorcu oseb, starih med 18 in 74 let, ki so člani spletnega panela, poteka od 4. decembra 2020, v devetnajstih ponovitvah. Prvi del raziskave (do vključno 12. vala raziskave) se je izvajal enkrat na dva tedna, drugi del pa se izvaja enkrat na mesec. Podlaga raziskave je vprašalnik Svetovne zdravstvene organizacije (SZO), ki je bil preveden in v skladu z navodili SZO ustrezno prilagojen razmeram v Sloveniji, zato bodo nekateri podatki tudi mednarodno primerljivi.

V raziskavi zbrani podatki zagotavljajo ključne informacije o pandemski izčrpanosti odraslih prebivalcev Slovenije, kot naravnem in pričakovanem odzivu na dolgotrajno javnozdravstveno krizo, ki bistveno posega v vsakdan posameznika. Posledica pandemske izčrpanosti je pomanjkanje motivacije za upoštevanje priporočenih samozaščitnih vedenj, ki se pojavi postopoma in na katero vplivajo posameznikova čustva, izkušnje in stališča. Kaže se v zmanjšanju zavedanja o tveganjih, povezanih s širjenjem bolezni covid-19, nepripravljenosti za informiranje in neizvajanju samozaščitnih vedenj. Vpliva pa tudi na samo uspešnost ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Spodaj objavljamo glavne izsledke 15. vala panelne spletne raziskave, ki je potekala od 25. do 28. avgusta 2021 na vzorcu 1032 odraslih oseb, starih od 18 do 74 let, in nekatere primerjave s preteklimi valovi:

Podpiranje trenutno veljavnih in posameznih ukrepov

Zaskrbljujoče je, da delež anketirancev meni, da prebivalci Slovenije upoštevajo ukrepe povezane z obvladovanjem virusa SARS-CoV-2, manj za 6,7 odstotnih točk v 15. valu, v primerjavi z 14. valom. V primerjavi s 13. valom pa za skoraj 15 odstotnih točk.

Med morebitnimi ukrepi bi v največjem deležu (21,2 %) anketiranci podprli prepoved zbiranja ljudi, razen če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva.

Cepljenje

Podatki iz 15. vala raziskave kažejo, da je bilo cepljenih že več kot 60 % anketiranih oseb, in sicer je 54,7 % oseb že prejelo dva odmerka cepiva, 7,1 % pa en odmerek cepiva proti covidu-19. Skoraj tretjina (29,1 %) anketirancev pa v 15. valu raziskave navaja, da se ne namerava cepiti. Delež tistih, ki se ne nameravajo cepiti, je najvišji v starostnih skupinah od 18-29 let in 30 -49 let, v katerih ima tako stališče okoli 38 % oseb.

Cepiti so se v največji meri pripravljeni moški v najstarejši starostni skupini (povprečje 5,2 na 7-stopenjski lestvici), najbolj pa cepljenje zavračajo ženske v obeh najmlajših starostnih skupinah (povprečje 3,3 na 7-stopenjski lestvici)

Interes za cepljenje otrok, mlajših od 12 let

V naši raziskavi je le 17 % staršev otrok, mlajših od 12 let, odgovorilo, da bi cepili svojega otroka proti covidu-19, ko bo cepivo na voljo. Interes je bil statistično značilno večji pri starših, ki so se tudi sami cepili proti covidu-19. Največ staršev je odgovorilo, da bo odločitev za cepljenje otroka, mlajšega od 12 let, odvisna od tega, ali bo dovolj podatkov o tem, da je cepivo varno (48 %), in od tveganja za težji potek bolezni pri otroku (40 %).

Pravilo (PCT) »prebolevnik, cepljen, testiran«

V primeru, da je pogoj za koriščenje storitve predložen negativen test, 53,1 % anketirancev meni, da bi moral zadostovati hitri antigenski test. 41,5 % jih meni, da bi morale biti vse storitve in dejavnosti dostopne brez kakršnihkoli dokazil povezanih s covidom-19.

Več kot 40 % anketirancev meni, da bi morale vse dejavnosti oz. storitve biti dostopne vsem brez dokazil o cepljenosti, prebolevnosti ali negativnem testu. Dostopnosti storitev brez vseh dokazil si želi skoraj polovica mlajših od 50 let. Polovica vseh in 12,6 % necepljenih anketiranih oseb meni, da bi za cepljene osebe morale veljati manj stroge omejitve kot za necepljene osebe.

Težave po preboleli okužbi z virusom SARS-CoV-2 – postcovidni sindrom ali dolgotrajni covid-19

V 15. valu raziskave je večina oseb (72,9 %) imela določene težave še po enem mesecu po preboleli okužbi. Najpogostejše težave so bile slabo počutje, utrujenost in pomanjkanje energije, o katerih sta poročali več kot dve petini prebolevnikov, težave z zaznavanjem okusa in vonja je imela slaba tretjina, okoli petina je navajala motnje spanja in težave s koncentracijo in pomnjenjem. Preseneča velik delež oseb (63,6%), ki se o težavah po prebolelem covidu-19 ne posvetuje z zdravnikom.

Ukrepi za zajezitev širjenja okužb s covidom-19 v šolskem okolju in cepljenje otrok

V raziskavi je sodelovalo 295 anketirancev, ki so starš ali skrbnik vsaj enemu otroku mlajšemu od 18 let in živijo v skupnem gospodinjstvu. Starši najbolj podpirajo, da šolanje poteka v živo za vse otroke (učence in dijake) ne glede na epidemiološko situacijo (82,5 %).

Anketirani starši, ki so cepljeni proti covidu-19, so v večji meri naklonjeni ukrepom/dejanjem za zajezitev širjenja okužb s covidom-19 v šolskem okolju v primerjavi z anketiranimi starši, ki niso cepljeni.

Stališča glede cepljenja otrok in vpliv pandemije na življenjski slog otrok

Z vsaj enim odmerkom cepiva proti covidu-19 cepljenih je bilo 20,9 % otrok starih 12 let in več. Prav tako so za 20,9 % otrok njihovi starši izrazili namero, da bodo cepljeni, 53,2 % otrok ni in ne bo cepljenih, 2,5 % otrok ni bilo cepljenih zaradi zdravstvenih razlogov.

Za več kot tretjino otrok (35,3 %) so starši poročali o poslabšanju njihove telesne dejavnosti. Po drugi strani so se pri skoraj 20 % otrok izboljšali družinski odnosi, oziroma so le ti v 64,7% ostali nespremenjeni. Podobni rezultati so glede spanja in zdrave prehrane ter zdravstvenega stanja otrok.

Celotno poročilo 15. vala panelne spletne raziskave o vplivu pandemije na življenje je objavljeno na naslednji povezavi.

Več o raziskavi SI-PANDA si lahko preberete tudi na naslednji povezavi.

S 16. avgustom 2021 Slovenija uvaja Evropski elektronski obrazec za potrebe sledenja potnikov v letalskem in ladijskem prometu – European Digital Passenger Locator Form (dPLF), ki omogoča lažje in hitrejše sledenje v primeru, da so potniki med potovanjem izpostavljeni osebi, okuženi s covidom-19.

Vsi potniki, tako tujci kot slovenski državljani, ki bodo vstopali v Slovenijo z letalom (vsi leti, tudi zasebni) ali ladjo (samo križarke), bodo morali pred vstopom v državo izpolniti digitalni obrazec za sledenje potnikov (elektronski obrazec PLF). Slovenski dPLF obrazec je del evropskega elektronskega sistema PLF in je dostopen na spletnem naslovu https://app.euplf.eu. Vsak posameznik (odrasla ali mladoletna oseba) bo moral izpolniti ločen dPLF, tudi če potuje z družino ali kot del skupine. Če potnik potuje z družino ali kot del skupine, lahko uporabi en uporabniški račun za oddajo do 5 dPLF obrazcev za družino ali člane skupine. Posadki letala ali ladje ne bo potrebno izpolniti dPLF-ja, enako velja tudi za tranzitne potnike, ki ostanejo v tranzitnem območju letališča (razen v primeru, če bo potnik iz kateregakoli razloga zapustil letališče). Podatke, ki jih potniki posredujejo, lahko epidemiološka služba Nacionalnega inštituta za javno zdravje uporabi za hiter stik s potniki in njihovimi kontakti, da prepreči nadaljnje širjenje bolezni in zaščiti zdravje potnikov.

Države, ki zahtevajo izpolnitev obrazca PLF, trenutno uporabljajo bodisi tiskano obliko obrazcev za sledenje potnikov, nekatere so razvile svoje nacionalne spletne aplikacije ali pa uporabljajo spletno aplikacijo za EU elektronski obrazec za sledenje potnikov (EU dPLF), ki je bila lansko leto razvita v luči pandemije covida-19 in bo v uporabi tudi v Sloveniji. Spletna aplikacija omogoča lažje in hitrejše zbiranje podatkov ter izmenjavo podatkov prek izmenjevalne platforme, ki deluje v okviru EU sistema za zgodnje zaznavanje in odkrivanje nalezljivih bolezni (EWRS), zaradi česar je sledenje stikom v EU bolj učinkovito in uspešno.

Aplikacijo EU dPLF trenutno že uporabljata Italija (vse oblike) in Malta (letalo, ladja), lastne nacionalne sisteme za sledenje potnikov pa so razvili v 14 državah (Belgija, Hrvaška, Ciper, Češka, Estonija, Nemčija, Grčija, Irska, Latvija, Litva, Portugalska, Slovaška, Španija, Velika Britanija). Sledenje stikom potnikov (nacionalni sistemi ali EU dPLF) se torej uporablja v 16 EU državah.

Večinoma se obstoječi sistemi za sledenje potnikov uporabljajo za zračni promet (16 držav), sledi morski promet (12 držav), najmanj je prisoten pri kopenskem prometu – potovanje z avtom, avtobusom, vlakom (10 držav).

Dodatne informacije o spletni aplikaciji dPLF v slovenskem jeziku so dostopne na spletni strani:  https://app.euplf.eu/#/.

Za vsa tehnična vprašanja / vprašanja o platformi se lahko obrnete na: eudplf@healthygateways.eu.

Dodatne informacije o prehajanju meja so na voljo na: https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/prehajanje-meja/

Informacije o prehajanju državne meje v času novega koronavirusa lahko najdete na:  https://www.policija.si/nase-naloge/nadzor-drzavne-meje/prehajanje-drzavne-meje-med-epidemijo-zaradi-koronavirusa

Evropska agencija za zdravila (EMA) je potrdila, da je znižana raven trombocitov v krvi povezana s cepivom proti covidu-19 podjetja Johnson & Johnson. Stranska učinka tega cepiva pa sta tudi omotica in šumenje v ušesih. Poudarili so, da razmerje med koristmi in tveganji cepljenja s tem cepivom ostaja nespremenjeno.

EMA je že večkrat poudarila, da so koristi cepiva pretehtajo morebitna tveganja.

Nacionalni inštitut za javno zdravje izvaja spletno anketno raziskavo o vplivu pandemije na življenje (SI-PANDA), ki daje vpogled v boljše poznavanje in razumevanje vedenja ljudi v času med in po epidemiji covida-19 v Sloveniji. Raziskava na vzorcu oseb, starih med 18 in 74 let, ki so člani spletnega panela, poteka od 4. decembra 2020, v devetnajstih ponovitvah. Prvi del raziskave (do vključno 12. vala raziskave) se je izvajal enkrat na dva tedna, drugi del pa se izvaja enkrat na mesec.

V raziskavi zbrani podatki zagotavljajo ključne informacije o pandemski izčrpanosti odraslih prebivalcev Slovenije, kot naravnem in pričakovanem odzivu na dolgotrajno javnozdravstveno krizo, ki bistveno posega v vsakdan posameznika. Posledica pandemske izčrpanosti je pomanjkanje motivacije za upoštevanje priporočenih samozaščitnih vedenj, ki se pojavi postopoma in na katero vplivajo posameznikova čustva, izkušnje in stališča. Kaže se v zmanjšanju zavedanja o tveganjih, povezanih s širjenjem bolezni covid-19, nepripravljenosti za informiranje in neizvajanju samozaščitnih vedenj. Vpliva pa tudi na samo uspešnost ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Spodaj objavljamo glavne izsledke 14. vala panelne spletne raziskave, ki je potekala od 6. do 9. julija 2021 na vzorcu 1019 odraslih oseb, starih od 18 do 74 let, in nekatere primerjave s preteklimi valovi:

Podpiranje trenutno veljavnih in posameznih ukrepov

Ukrepi za preprečevanje in obvladovanje širjenja virusa SARS-CoV-2 so v veljavi že dolgo časa in so zelo raznoliki. V 14. valu raziskave je najnižji delež oseb doslej (50,6%) menil, da so veljavne omejitve močno pretirane, kar je skoraj 14 odstotnih točk manj, kot v 10. valu raziskave (od 9.4. do 12.4.2021), ko je bil delež oseb, ki so bile takega mnenja najvišji. V 14. valu raziskave SI-PANDA je največ anketiranih oseb (67,3%) podpiralo odprtje gledališč in kinodvoran in ogled športnih dogodkov v živo ob upoštevanju PCT pogoja (57,7%). Dobra polovica oseb podpira uvedbo digitalnega zelenega potrdila in nadzora nad izvajanjem karantene na domu.

Zaupanje v osebe in institucije, da ustrezno obvladujejo pandemijo

Glede ustreznega obvladovanja pandemije imajo največje zaupanje osebni zdravniki (povprečje 5,1 na 7-stopenjski lestvici), ki jim sledi zaupanje v bolnišnice s povprečjem 4,9. Osebe, ki so bile cepljene z dvema odmerkoma cepiva proti COVIDU-19, značilno bolj zaupajo navedenim osebam oz. inštitucijam.

Cepljenje

Če primerjamo med seboj zadnjih 6 valov raziskave, je razvidno, da narašča delež oseb, ki so prejele oba odmerka cepiva (43,5 % v 14. valu raziskave), delež oseb, ki se ne nameravajo cepiti, pa se giblje od 27,5% do 35,3 %. Največji delež oseb, ki se ne namerava cepiti je v starostnih skupinah od 18 do 29 let in od 30 do 49 let, v katerih je kar 44 % oseb navedlo, da se ne nameravajo cepiti proti covidu-19, kar je najvišji delež doslej. Po drugi strani pa je v 13. in 14. valu raziskave v navedenih starostnih skupinah opazen precejšen porast deleža precepljenih oseb z enim oz. obema odmerkoma cepiva proti covidu-19.

Med glavnimi razlogi, zakaj se osebe ne nameravajo cepiti proti covidu-19, prevladuje zaskrbljenost zaradi neželenih učinkov po cepljenju (73,6 %), skrb za dolgoročni vpliv na zdravje (63,0 %) in zaskrbljenost, da cepivo ni varno(52,4%). Dobra petina anketiranih oseb je navedla, da po njihovem mnenju virus SARS-CoV-2 ne predstavlja tveganja za njihovo zdravje.

Doživljanje stresa

V primerjavi s podatki iz 13. vala so deleži oseb, ki so poročali o vsakodnevnem ali pogostem doživljanju stresa v 14. valu raziskave nekoliko nižji. Petina anketiranih oseb je stres doživljala  vsakodnevno ali pogosto, najpogosteje v skupini od 18 do 29 let (32,8%). Stres bolj pogosto doživljajo ženske (23,4%) kot moški (16,9%). Najpogostejši razlog za stres so obremenitve na delovnem mestu, zaskrbljenost zaradi morebitnih ukrepov (34,9%) in zaskrbljenost zaradi neresničnih informacij glede virusa SARS-CoV-2 (31,2%). Osebe z višjo izobrazbo so pogosteje občutile stres zaradi obremenitev na delovnem mestu in slabih odnosov s sodelavci, tisti s srednješolsko in nižjo izobrazbo pa stres zaradi slabih materialnih pogojev.

Težave v duševnem zdravju

11,4% anketiranih oseb je imelo simptome zmerne ali hude anksioznosti, največ v starostni skupini od 18 do 29 let (21,5 %), nato delež upada do najstarejše starostne skupine, od 65 do 74 let, kjer je 6,2%. Tveganje za razvoj anksiozne motnje je v vseh starostnih skupinah višje pri ženskah.

V 14. valu raziskave so bili simptomi, značilni za depresivno motnjo, prisotni pri 7,5 % oseb, delež oseb s posameznimi simptomi depresije pa je bil 5,6 %. Simptomi depresije so bili v najvišjem deležu prisotni v skupini mlajših oseb (od 18 do 29 let) in pri tistih, ki ocenjujejo da je njihova finančna situacija trenutno slabša, kot je bila prej.

Težave po preboleli okužbi z virusom SARS-CoV-2 – postcovidni sindrom ali dolgotrajni covid-19

Raziskava kaže na velik delež oseb, ki so še najmanj en mesec po preboleli okužbi z virusom SARS-CoV-2 imele vsaj eno zdravstveno težavo. Delež oseb, ki so imele eno zdravstveno težavo se v zadnjih štirih valovih raziskave giblje med 49,6 do 58,0%, delež oseb, ki so imeli dve težavi, pa med 12,5% do 17,2%. Pet ali več težav je imelo okoli 10% oseb. Najpogostejše težave so bile slabo počutje, utrujenost ter pomanjkanje energije.

Celotno poročilo 14. vala panelne spletne raziskave o vplivu pandemije na življenje je objavljeno na naslednji povezavi.

Podlaga raziskave je vprašalnik Svetovne zdravstvene organizacije (SZO), ki je bil preveden in v skladu z navodili SZO ustrezno prilagojen razmeram v Sloveniji, zato bodo nekateri podatki tudi mednarodno primerljivi.

Več o raziskavi SI-PANDA si lahko preberete tudi na naslednji povezavi.

Pacienti morajo biti zdravi in imeti s seboj kartico zdravstvenega zavarovanja.

Izibra se lahko med cepivi: AstraZeneca, Pfizer in Janssen.

Zaradi velikega odziva UKC seli cepilno mesto z 2. avgustom iz glavne avle na urgenco. Cepljenje proti covidu-19 bo brez naročanja potekalo do 20. avgusta, vsak delovnik od 8. do 20. ure, in sicer za vso populacijo, tudi otroke od 12. leta.

Sedaj je na voljo tudi tedensko spremljanje potrjenih primerov covid-19 po cepljenju v Sloveniji.

Interaktivno orodje in pojasnila kazalnikov najdete na naslednji strani.

Interaktivni prikaz podatkov

Aplikacija zVEM združuje vse pomembne storitve eZdravja za paciente, hkrati pa omogoča tudi shranjevanje digitalnih COVID potrdil v ločeni zbirki, ki je na voljo tudi brez aktivne povezave z internetom. Aplikacija vam omogoča naslednje storitve: · Pregledovanje zdravstvene dokumentacije (izvidi, pooblastila in druga dokumentacija) · Pregledovanje izdanih in uporabljenih eReceptov · Pregledovanje eNapotnic in eNaročil · Pregled čakalnih dob · Izdaja in shranjevanje digitalnih covid potrdil (DCP), ki se uporabljajo za potovanja znotraj EU in v nekaterih drugih državah. Za vstop na portal zVEM in polno uporabo aplikacije morate imeti registriran račun zVEM in se prijaviti vanj s kvalificiranim digitalnim potrdilom ali pa morate imeti prijaven mehanizem smsPASS. Za uporabo zbirke DCP brez povezave z internetom prijava ni potrebna – uporabniki morate zgolj skenirati QR-kodo svojega potrdila DCP. Na enem telefonu lahko shranite potrdila za celo družino.

Več informacij o aplikaciji zvem za pametne telefone lahko najdete na naslednji povezavi.
Aplikacijo si lahko prenesete na naslednjih povezavah:

Ob vračanju iz različnih množičnih druženj po Evropi (maturantski izleti, festivali ipd.), bodimo pozorni na svoje zdravstveno stanje in ob pojavu simptomov ustrezno ukrepajmo.
Zaščitimo sebe in druge.

Izsledki 13. vala raziskave o vplivu pandemije na življenje (SI-PANDA)

Nacionalni inštitut za javno zdravje izvaja spletno panelno anketno raziskavo o vplivu pandemije na življenje (SI-PANDA), ki daje vpogled v boljše poznavanje in razumevanje vedenja ljudi v času med in po epidemiji covida-19 v Sloveniji. Raziskava med osebami, starimi med 18 in 74 let, poteka od 4. decembra 2020, v dvanajstih ponovitvah, enkrat na dva tedna.

V raziskavi zbrani podatki zagotavljajo ključne informacije o pandemski izčrpanosti splošne populacije kot naravnem in pričakovanem odzivu na dolgotrajno javnozdravstveno krizo, ki bistveno posega v vsakdan posameznika.

Posledica pandemske izčrpanosti je pomanjkanje motivacije za upoštevanje priporočenih samozaščitnih vedenj, ki se pojavi postopoma in na katero vplivajo posameznikova čustva, izkušnje in stališča. Kaže se v zmanjšanju zavedanja o tveganjih, povezanih s širjenjem bolezni covid-19, nepripravljenosti za informiranje in neizvajanju samozaščitnih vedenj. Vpliva pa tudi na samo uspešnost ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Spodaj objavljamo izsledke 13. vala panelne spletne raziskave, ki je potekala od od 8. do 10. junija 2021 na vzorcu 1015 odraslih oseb, starih od 18 do 74 let, prikazane pa so tudi nekatere primerjave s prejšnjimi valovi raziskave. Kot osvetljena tema 13. vala raziskave so v poročilu dodatno izpostavljena cepljenje in stres.

Izsledki 13. vala panelne spletne raziskave o vplivu pandemije na življenje

Podlaga raziskave je vprašalnik Svetovne zdravstvene organizacije (SZO), ki je bil preveden in v skladu z navodili SZO ustrezno prilagojen razmeram v Sloveniji, zato bodo podatki tudi mednarodno primerljivi.

Več o raziskavi SI-PANDA si lahko preberete tudi na naslednji povezavi.

Do sedaj je s prvim odmerkom cepljenih 861.749 odraslih oseb (50 % celotne odrasle populacije v Sloveniji).

SPOROČILO ZA JAVNOST
»Cepilni center ZD Ljubljana s ponedeljkom, 19. 7. 2021, cepljenje proti covid-19 izvaja na lokaciji ZD Center, Metelkova ulica 9«
Ljubljana, 13. julij 2021 – Javnost obveščamo, da bo Cepilni center ZD Ljubljana, od ponedeljka, 19. 7. 2021 do nadaljnjega, cepljenje proti covidu-19 izvajal na lokaciji ZD Center, Metelkova ulica 9, in ne več na lokaciji Gospodarsko razstavišče.
Prav tako se s ponedeljkom, 19. 7. 2021, iz Gospodarskega razstavišča seli ciljano množično hitro antigensko testiranje (HAGT) za zaposlene v vzgoji in izobraževanju, in sicer na lokacijo vstopne točke za odvzem brisov na parkirišču ob Metelkovi ulici.
Vsi zainteresirani za cepljenje proti covidu-19 se kot doslej še vedno lahko prijavijo tudi na spletni strani ZD Ljubljana (www.zd-lj.si, zavihek Naročanje na cepljenje proti covidu-19), z neposredno preusmeritvijo v nacionalni sistem za prijavo preko zVEM, kamor se sicer lahko dostopa preko povezave: https://zvem.ezdrav.si/cepljenje. Prav tako je še vedno mogoča prijava pri osebnem zdravniku.
Zainteresirani se cepljenja lahko udeležijo tudi brez predhodnega naročanja v prosto dostopnih terminih, ki jih sproti objavljamo na naši spletni strani www.zd-lj.si.
Urnik prosto dostopnega cepljenja v prihajajočem tednu:
Ponedeljek 19.7. cepivo Moderna 14:00-15:00 in 18:00-19:00, vsako uro 80 mest
Torek 20.7. cepivo Pfizer 14:00-15:00 in 18:00-19:00, vsako uro 80 mest.
Sreda 21.7. cepivo Pfizer 10:30-11:30 (120 mest) in 18:00-19:00 (80 mest)
Četrtek 22.7. cepivo AstraZeneca 12:00-12:30 (60 mest) – osebe, ki se želijo cepiti z 2. odmerkom pred iztekom 12 tednov po 1. odmerku
Petek 23.7. cepivo Janssen 10:30-11:30 (120 mest)

Hitro antigensko testiranje (HAGT) za zaposlene v vzgoji in izobraževanju ter po dogovoru drugih poklicnih skupin, bo do nadaljnjega potekalo ob ponedeljkih od 7:00-14:00 na lokaciji vstopne točke za odvzem brisov na parkirišču ob Metelkovi ulici. Osebe se lahko testirajo v vozilu v »drive in« sistemu ali pridejo na testiranje peš.
Množično hitro antigensko testiranje za splošno populacijo kot do sedaj poteka na lokaciji pred Mestno hišo vsak delovnik od 8. do 14. ure (sprejem do 13.30). Predhodno naročanje ni potrebno.

Služba za odnose z javnostmi ZD Ljubljana

Spoštovani,

prejeli ste cepivo proti covidu-19. Tako kot vsako cepljenje, ima tudi cepljenje proti covidu-19 neželene učinke, ki pa so običajno blagi do zmerni in prehodni. V naslednjih dveh dneh se lahko pojavijo bolečina, oteklina in/ali rdečina na mestu cepljenja, utrujenost, glavobol, bolečine v mišicah in sklepih, mrzlica, povišana telesna temperatura, slabost, bruhanje, oteklost bezgavk, ki pa običajno izzvenijo v nekaj dneh po cepljenju. Te reakcije so pričakovane in kažejo, da se je vaš imunski sistem odzval na cepljenje.

Po cepljenju s cepivi proti covidu-19 Vaxzevria in Janssen so poročali o izjemno redkih primerih pojava krvnih strdkov s sočasnim znižanjem števila trombocitov (težki primeri s pretiranim strjevanjem ali krvavitvami po telesu) v prvih 1-3 tednih po cepljenju, večinoma pri ženskah mlajših od 60 let (vendar je to lahko odraz povečane uporabe cepiva v tej starostni skupini žensk). Če se po cepljenju pojavijo hujše zdravstvene težave (zasoplost, bolečina v prsih ali vztrajna bolečina v trebuhu, otekanje nog, vztrajen močan glavobol, zamegljen vid, številne majhne modrice, podplutbe), ali te ne izzvenijo v nekaj dneh, svetujemo, da poiščete zdravniško pomoč.

Po cepljenju s cepivoma Vaxzevria in Janssen so poročali o izjemno redkih primerih sindroma kapilarnega prepuščanja. Če se vam v dneh po cepljenju pojavi hitro otekanje rok in nog ter nenadno povečanje telesne mase, pridružen pa je lahko tudi občutek omedlevice (zaradi nizkega krvnega tlaka), svetujemo, da takoj poiščite zdravniško pomoč.

Po cepljenju s cepivi Comirnaty in Spikevax so poročali o zelo redkih primerih miokarditisa (vnetje srčne mišice) in perikarditisa (vnetje mrene, ki obdaja srce), ki so se pojavili predvsem v prvih 2 tednih po cepljenju, pogosteje po prejemu drugega odmerka in pogosteje pri mlajših moških. Če se po cepljenju pojavijo kratka sapa (zadihanost), palpitacije (občutek razbijanja srca) ali bolečine v prsnem košu, svetujemo, da poiščete zdravniško pomoč.

Ker se pri bolezni covid-19 lahko pojavijo resni zapleti, so koristi cepljenja pri preprečevanju covida-19 večje od tveganja zaradi neželenih dogodkov po cepljenju. 

Hvala, da ste pristopili k cepljenju proti covidu-19, s tem ste pokazali veliko odgovornost do sebe in vseh okoli vas.

 

Kje lahko pridobimo EU digitalno COVID potrdilo?
• z digitalnim potrdilom preko portala zvem.eZdrav.si. ➡️ https://zvem.ezdrav.si/
• ob cepljenju na cepilnem mestu,
• pri osebnem zdravniku,
• v lekarnah (z doplačilom).

“Spoštovane študentke in študentje.

Na vas se obračam z željo, da vstopimo v novo akademsko leto – skupaj, vsi, zdravi in brez tveganj, da bi nam študij in delo na naši univerzi to jesen prekinil nov val epidemije covid-19.

Preteklo leto je bilo tako za študente kot profesorje na univerzi posebna, nova izkušnja, ki si je zagotovo nihče od nas ne želi več ponoviti. Seveda lahko profesorji predavamo in študentje poslušate preko računalniškega ekrana, a to še zdaleč ni isto kot študijski proces v živo. Poleg tega študentsko življenje ni samo poslušanje predavanj. Je tudi druženje, skupno učenje, skupno reševanje problemov, so terenske vaje, skupinsko praktično delo in nenazadnje tudi samostojno odraščanje in zabave. Vsemu temo smo se morali v veliki meri odreči in verjamem, da si nihče od nas ne želi ponoviti takšnega leta.

V preteklem letu smo bili priča déjà vu situacije, ki so jo dobro poznali naši pradedki in prababice, mi pa jih ne poznamo in ne razumemo več. Epidemija bolezni covid nas je kot družbo vrnila v neke pozabljene čase, čase, ko so bile nalezljive bolezni nekaj vsakdanjega in so ljudje, predvsem otroci, pogosto umirali zaradi bolezni, ki so danes že pozabljene. Resda covid ni tako smrtonosna bolezen, kot so bile črne koze ali bubonska kuga, a zaradi covida je v Sloveniji umrlo nekaj tisoč ljudi več, kot bi jih v enakem času brez te bolezni. Covid-19 nam je prezgodaj vzel starejše ljudi, ki bi lahko v naših družinah in soseskah uživali jesen svojih življenj. Številni mlajši, ki so preboleli bolezen covid pa imajo zaradi bolezni dolgotrajne posledice, kot so zmanjšana pljučna kapaciteta, oslabelost srca in kognitivne motnje.

Vem, da se porajajo številni dvomi v cepljenje, a kakorkoli obrnemo, je ta trenutek cepljenje edini ukrep, s katerim lahko resnično zaustavimo epidemijo in preprečimo nov jesenski val bolezni. V svetu je bilo cepljenih že več kot milijarda ljudi in cepivo se je izkazalo za varno in učinkovito. Številni imajo ali imate dvome zaradi hitrosti razvoja cepiva, a vedeti moramo, da smo dobili cepivo proti covidu v manj kot enem letu kot rezultat dolgoletnih predhodnih raziskav cepiv in izjemnega mednarodnega sodelovanja znanstvenic in znanstvenikov, ki so v preteklih mesecih nesebično in ne-tekmovalno strnili svoje napore. Prosim vas, da kot mladi učenjaki, ki stopate na pot znanosti, pomagate razširjati zaupanje v znanost in odpravljati dvome v njeno humanitarno poslanstvo.

Vem, da se mnogim mladim zdi, da se ni potrebno cepiti, ker ne zbolevajo za hujšimi oblikami covida. A cepljenje ni le zaščita posameznikov. Cepljenje je zaščita celotne družbe. S cepljenjem izkažemo lastno odgovornost in zaščitimo sebe in svoje bližnje. Prosim vas, zaščitimo svoje starše in stare starše, tiste v naši bližini, ki so zaradi kakšnih drugih bolezni v večji nevarnosti zaradi covida in preprečimo, da bi se virus še naprej širil med nami.

Vem in verjamem, da skupaj zmoremo: zmoremo preprečiti širjenje virusa, zmoremo zaustaviti epidemijo. Znanost nam je dala učinkovito orodje. Prosim vas, s cepljenjem si zagotovimo študijsko leto, ki si ga zaslužimo: v akademskem okolju in v sredini z vsemi, ki so del našega učenja in dela.

Vrnimo si študentsko življenje, kot smo ga poznali pred epidemijo. Vrnimo si priložnost, da se spet dnevno srečujemo na hodnikih naših fakultet in akademij. Okrepimo si samozavest, da smo zmogli: da smo pomagali sebi in pomagali zavarovati druge. To je naše poslanstvo, na katerega bomo nekoč ponosni; naš prispevek, na katerega bomo kmalu gledali kot izraz zmagovite solidarnosti, ki je porazila temno epizodo nevarne, nalezljive bolezni.”

prof. dr. Gregor Majdič

novoizvoljeni rektor Univerze v Ljubljani

Posnetek celotnega nagovora si lahko pogledate na naslednji povezavi.

Mobilna cepilna enota na območju občine Šmarje pri Jelšah

v četrtek, 15.7.2021

med 8.00 in 18.00 uro, v gasilskih domovih s cepivi po izbiri (Pfizer, Johnson, Moderna ali AstraZenca).

Priporočila za cepljenje proti COVID-19

Cepljenje poteka v skladu z Nacionalno strategijo cepljenja proti covid-19.

V Sloveniji so trenutno dostopna štiri cepiva proti covid-19. Cepljenje proti covid-19 se le pri cepivu Janssen opravi z enim odmerkom, pri ostalih cepivih pa z dvema odmerkoma. Priporočen presledek med odmerkoma je pri cepivu Pfizer/BioNTech (Comirnaty) tri tedne, pri cepivu Moderna štiri tedne, pri cepivu AstraZeneca (Vaxzevria) pa se zaradi boljše učinkovitosti priporoča presledek 12 tednov (cepljenje z 2. odmerkom Vaxzevria se lahko v skladu s SmPC opravi tudi prej, 4 -12 tednov po 1. odmerku).

Cepivo Pfizer/BionTech (Comirnaty) je registrirano za osebe stare 12 let in več, ostala cepiva so registrirana za uporabo pri odraslih, starih 18 let in več.

Za cepljenje oseb z zmanjšano pokretnostjo na domu se lahko uporabljajo vsa dostopna cepiva.

Cepljenje oseb, ki so prebolele COVID-19, se lahko opravi takoj, ko mine obdobje izolacije. Ker so osebe še nekaj mesecev po preboleli bolezni zaščitene, se cepljenje lahko varno odloži do 6 mesecev od začetka bolezni (najbolje je cepljenje opraviti 1-6 mesecev po bolezni).

Dosedanji podatki kažejo, da za zaščito oseb, ki so v zadnjih 8 mesecih dokazano prebolele COVID-19 (izvid o pozitivnem PCR testu), zadostuje en odmerek cepiva proti COVID-19 (če oseba želi, lahko prejme tudi polno cepljenje v skladu s SmPC). V takih primerih prebolevnik velja za zaščitenega takoj po cepljenju.

Če je minilo več kot 8 mesecev od začetka bolezni in prebolevnik še ni bil cepljen, prejme polno cepljenje.

Imunsko oslabljene osebe in varovanci v DSO, ki so preboleli COVID-19, prejmejo polno cepljenje.

Osebe, ki so dokazano zbolele za COVID-19 po cepljenju s prvim odmerkom, naj prejmejo drugi odmerek do 6 mesecev po začetku bolezni.

Praviloma se za drugi odmerek uporabi cepivo istega proizvajalca. V primeru, da oseba želi nadaljevati cepljenje proti covid-19 z drugim cepivom, naj izpolni priloženo izjavo. V tem primeru naj bo minimalen presledek med odmerkoma 4 tedne.

Za nosečnice je priporočljiva uporaba mRNA cepiv, ker je za ta cepiva trenutno na voljo največ podatkov o varnosti in učinkovitosti pri nosečnicah. Če ženska, ki je prejela prvi odmerek cepiva Vaxzevria (AstraZeneca), zanosi, se za 2. odmerek uporabi mRNA cepivo.

Nenaročene osebe se sedaj lahko cepijo tudi na dnevih odprtih vrat v cepilnih centrih oz. na lokacijah izvedbe cepljenja z mobilnimi cepilnimi enotami.

Pri cepivu proizvajalca Pfizer je zaščita vzpostavljena sedem dni po drugem prejetem odmerku.

Pri cepivu proizvajalca Moderna je zaščita vzpostavljena štirinajst dni po drugem prejetem odmerku.

Pri cepivu proizvajalca AstraZeneca je zaščita vzpostavljena enaindvajset dni po prvem odmerku.

Pri cepivu proizvajalca Janessen je zaščita vzpostavljena štirinajst dni po prvem odmerku.

Številne različice virusa SARS-CoV-2 se zelo hitro širijo po vsem svetu, določene med njimi so skrb vzbujajoče in zahtevajo takojšen odziv ter ustrezno ukrepanje.

Na podlagi do sedaj pridobljenih podatkov je različica Delta še bolj nalezljiva od drugih različic virusa SARS-CoV-2. Prve ocene s strani Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni kažejo, da bo ta različica do konca avgusta 2021 predstavljala 90 % vseh okužb z virusom SARS-CoV-2 na območju EU. Velika verjetnost je, da se bo širila predvsem med mladimi in ostalimi, ki še niso bili cepljeni.

Zaskrbljujoče je predvsem dejstvo, da različica Delta lahko okuži tudi posameznike, ki so že prejeli prvi odmerek odobrenih cepiv proti covidu-19, pri katerih se cepljenje opravi z dvema odmerkoma. Spodbudno pa je, da tisti, ki so polno cepljeni, razvijejo visoko zaščito tudi proti tej različici. Nobeno cepivo ne daje 100% zaščite, vendar pa cepljenje močno zniža tveganje za težji potek bolezni oziroma hospitalizacijo (polno cepljenje v 96% ščiti pred hospitalizacijo). Po trenutno dostopnih podatkih različica Delta prav tako ne povzroča porasta števila ponovnih okužb pri tistih posameznikih, ki so okužbo s SARS-CoV-2 že preboleli.

Še vedno je precej oseb, pri katerih je prisotno tveganje za težji potek bolezni covid-19, zato še naprej poudarjamo in izpostavljamo doslednost pri spoštovanju zaščitnih ukrepov in pomen cepljenja kot ključna dejavnika za omejitev širjenja okužb in zaščito tistih, ki to najbolj potrebujejo.

Grafični prikaz kako pridobimo EU Digitalno COVID potrdilo v portalu zVEM.

Celotno stališče Nacionalnega inštituta za javno zdravje glede videa družinske zdravnice o prisotnosti kovin v cepivih in paličicah za odvzem brisa iz nosno-žrelnega prostora si lahko preberete na naslednji povezavi.

Množična akcija cepljenja proti covidu-19 v Sloveniji določa, da se zagotovijo cepilni timi in mobilne cepilne enote, ki bodo izvajale množično cepljenje na terenu. Cepljenje se bo izvajalo na različnih mestih, na bolj zanimivih lokacijah in cepivo še bolj približale prebivalcem. Ljudem z zmanjšano gibljivostjo ali popolnoma nepokretnim cepljenje na domu izvede patronažna služba ali zdravnik na hišnem obisku.

S povečanjem količin cepiv, ki so na razpolago, in dostopnostjo do več vrst cepiv se ukrepi usmerjajo v aktivnosti, ki bodo omogočile precepljenost prebivalstva.

Ker je na voljo dovolj različnih vrst cepiva je omogočena izbira cepiva. Vsem prebivalcem, ki so zainteresirani za cepljenje se naj bi zagotovil termin brez predhodnega naročanja in tudi možnost izbire cepiv. Vsem cepljenim se zagotovi tudi brezplačno potrdilo o cepljenju.

V Cepilnem centru ZD Ljubljana na Gospodarskem razstavišču bodo ta teden omogočili odprto množično cepljenje:

 • s cepivom Pfizer/BioNTech v torek, 22. junija 2021 med 15:00 in 19:30 (za 1. odmerke je namenjenih 600 odmerkov) ter v sredo, 23. junija med 9:00 in 13:00 (za 1. odmerke je namenjenih 500 odmerkov),
 •  s cepivom Moderna v četrtek, 24. junija med 15:00 in 17:00 (za 1. odmerke je namenjenih 400 odmerkov),
 •  s cepivom Janssen v četrtek 24. junija med 17:00 in 20:00 (za 1. odmerke je namenjenih 500 odmerkov).

Več informacij lahko najdete na naslednji povezavi.

V sredo, 16.6.2021, ob 18. uri, je potekala spletna okrogla miza o cepljenju proti covidu-19, ki so jo organizirali Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) skupaj z Društvom študentov farmacije Slovenije (DŠFS), Društvom študentov medicine Slovenije (Projekt Imuno) in Društvom študentov medicine Maribor (Projekt Vakcinet).

Na spletni okrogli mizi so prof. dr. Alojz Ihan, dr. med., izr. prof. dr. Tomaž Bratkovič, mag. farm. in dr. Marta Grgič Vitek, dr. med., odgovarjali na vnaprej zastavljena vprašanja javnosti.
Razlagali so predvsem o učinkovitosti in razvoju cepiv, organizaciji cepljenja, razjasnili mit povzročanja neplodnosti kot posledice cepiv in naslovili še mnogo dilem o cepljenju proti covidu-19. Na koncu pa smo jim zastavili še 3 vprašanja, ki so jih tekom dogodka zastavili posamezniki prek platforme Slido.

V kolikor ste dogodek zamudili, je posnetek še vedno na voljo na YouTube kanalu Cepimo se:
https://www.youtube.com/watch?v=2b4t-lFxA-M

Odgovore na pogosta vprašanja o EU digitalnem covid potrdilu najdete na naslednji povezavi.

Posvetovalna skupina za cepljenje proti covidu-19 je sledila smernicam Evropske agencije za zdravila (EMA), tako da se bo tudi v Sloveniji omogočilo cepljenje otrok, starejših od 12 let. Posvetovalna skupina je hkrati predlagala, da se prednostno cepi otroke, starejše od 12 let, iz ranljivih skupin, torej kronične bolnike.

Poleg tega je posvetovala skupina zavzela stališče, da status cepljenje osebe po polnem cepljenju, ki ga predpiše proizvajalec cepiva, ta trenutek velja devet mesecev. Na ta način bodo vsi, tudi tisti, ki so bili cepljeni prvi, imela ta status do začetka septembra.

Izsledki 12. vala raziskave o vplivu pandemije na življenje (SI-PANDA)

Nacionalni inštitut za javno zdravje izvaja spletno panelno anketno raziskavo o vplivu pandemije na življenje (SI-PANDA), ki daje vpogled v boljše poznavanje in razumevanje vedenja ljudi v času med in po epidemiji covida-19 v Sloveniji. Raziskava med osebami, starimi med 18 in 74 let, poteka od 4. decembra 2020, v dvanajstih ponovitvah, enkrat na dva tedna.

V raziskavi zbrani podatki zagotavljajo ključne informacije o pandemski izčrpanosti splošne populacije kot naravnem in pričakovanem odzivu na dolgotrajno javnozdravstveno krizo, ki bistveno posega v vsakdan posameznika.

Posledica pandemske izčrpanosti je pomanjkanje motivacije za upoštevanje priporočenih samozaščitnih vedenj, ki se pojavi postopoma in na katero vplivajo posameznikova čustva, izkušnje in stališča. Kaže se v zmanjšanju zavedanja o tveganjih, povezanih s širjenjem bolezni covid-19, nepripravljenosti za informiranje in neizvajanju samozaščitnih vedenj. Vpliva pa tudi na samo uspešnost ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Spodaj objavljamo izsledke 12. vala panelne spletne raziskave, ki je potekala od 7. do 9. maja 2021 na vzorcu 1011 odraslih oseb, starih od 18 do 74 let, prikazane pa so tudi nekatere primerjave s prejšnjimi valovi raziskave. Kot osvetljena tema 12. vala raziskave so v poročilu dodatno izpostavljena tvegana vedenja.

Izsledki 12. vala panelne spletne raziskave o vplivu pandemije na življenje

Podlaga raziskave je vprašalnik Svetovne zdravstvene organizacije (SZO), ki je bil preveden in v skladu z navodili SZO ustrezno prilagojen razmeram v Sloveniji, zato bodo podatki tudi mednarodno primerljivi.

Več o raziskavi SI-PANDA si lahko preberete tudi na naslednji povezavi.

Urad Vlade RS za komuniciranje v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in  Ministrstvom RS za zdravje začenja z organizacijo stojnic v podporo cepljenju po vsej Sloveniji.

Z informativno in ozaveščevalno kampanjo v lokalnih okoljih se bo nadaljevalo s komunikacijskimi aktivnostmi, ki potekajo pod enotno celostno grafično podobo s sloganom »Nalezimo se dobrih navad – cepimo se«. Prebivalce se želi podrobno informirati o cepivih, cepljenju, naročanju na cepljenje, hkrati pa jim čim bolj poljudno in strokovno odgovoriti na morebitne dileme, strahove in lažne informacije. Ustrezna obveščenost je namreč ključnega pomena za  zaupanje ljudi v cepiva. Na stojnicah bodo sodelovali študenti višjih letnikov medicine, prav tako pa se bodo na več lokacijah po Sloveniji pridružili tudi predstavniki stroke, lokalne skupnosti in vlade.

Aktivnosti na stojnicah se začnejo ta konec tedna v Ljubljani na Prešernovem trgu. Predstavnike medijev, občane, mimoidoče ter druge obiskovalce vljudno vabimo, da se nam pridružite:

·        v petek, 28. 5. 2021 od 11. do 17. ure,

·        v soboto, 29. 5. 2021 od 10. do 15. ure in

·        v nedeljo, 30. 5. 2021 od 9. do 13. ure.

V petek bosta na Prešernovem trgu kampanjo s stojnicami otvorila vodja svetovalne skupine pri Ministrstvu za zdravje dr. Mateja Logar, ki bo podala izjavo za medije ob 13.45 uri, ter minister za zdravje dr. Janez Poklukar, ki bo izjavo podal ob 14. uri.

Vse, ki bi se želeli udeležiti izjave za medije, prosimo, da to sporočite na elektronski naslov info.ukom@gov.si (ime in priimek, medij, elektronski naslov in kontaktna telefonska številka – mobilni telefon). Prijave, prosimo, pošljite najkasneje do petka, 28. maja, do 10. ure.

Prosimo vas, da ves čas dogodka dosledno upoštevate vsa priporočila in navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Evropska agencija za zdravila (EMA) je prižgala zeleno luč za uporabo cepiva Comirnaty proizvajalca Pfizer in BioNTech za mladostnike med 12. in 15. letom starosti. Cepivo je bilo doslej v Evropski uniji odobreno za starejše od 16 let.

V klinični raziskavi je sodelovalo okoli 2000 mladostnikov, njihov imunski odziv pa je bil “dober ali še boljši” kot pri mladih odraslih. Nihče od cepljenih se ni okužil z novim koronavirusom, cepivo se je izkazalo za varno in učinkovito. Stranski učinki so bili zelo podobni kot pri mladih odraslih in trenutno ne zbujajo skrbi, je še sporočila EMA.

Priporočila glede krvnih strdkov in trombocitopenije za cepivo Vaxzevria si lahko preberete na naslednji povezavi.

Evropska agencija za zdravila (EMA) odsvetuje cepljenje z drugim odmerkom cepiva proti covidu-19 Vaxzevria (AstraZeneca), za ljudi, ki so po prvem odmerku dobili krvne strdke z nizko ravnjo trombocitov.

EMA je priporočilo izdala v okviru preiskave redkih, a resnih primerov krvnih strdkov, ki so se pojavili po cepljenju s cepivom AstraZenece, pa tudi cepivom Johnson in Johnson. Ob tem je sicer poudarila, da so koristi teh dveh cepiv večje od tveganj, zato je pozvala k njuni nadaljnji uporabi.

Nacionalni inštitut za javno zdravje izvaja spletno panelno anketno raziskavo o vplivu pandemije na življenje (SI-PANDA), ki daje vpogled v boljše poznavanje in razumevanje vedenja ljudi v času med in po epidemiji covida-19 v Sloveniji. Raziskava med osebami, starimi med 18 in 74 let, poteka od 4. decembra 2020, v dvanajstih ponovitvah, enkrat na dva tedna.

V raziskavi zbrani podatki zagotavljajo ključne informacije o pandemski izčrpanosti splošne populacije kot naravnem in pričakovanem odzivu na dolgotrajno javnozdravstveno krizo, ki bistveno posega v vsakdan posameznika.

Posledica pandemske izčrpanosti je pomanjkanje motivacije za upoštevanje priporočenih samozaščitnih vedenj, ki se pojavi postopoma in na katero vplivajo posameznikova čustva, izkušnje in stališča. Kaže se v zmanjšanju zavedanja o tveganjih, povezanih s širjenjem bolezni covid-19, nepripravljenosti za informiranje in neizvajanju samozaščitnih vedenj. Vpliva pa tudi na samo uspešnost ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Spodaj objavljamo izsledke 11. vala panelne spletne raziskave, ki je potekala od 23. do 26. aprila 2021 na vzorcu 1001 odrasle osebe, stare od 18 do 74 let, prikazane pa so tudi nekatere primerjave s prejšnjimi valovi raziskave. Kot osvetljeni temi 11. vala raziskave so v poročilu dodatno izpostavljeni prostovoljno brezplačno samotestiranje in težave po preboleli okužbi z virusom SARS-CoV-2 – Postcovidni sindrom ali dolgotrajni covid-19.

Izsledki 11. vala panelne spletne raziskave o vplivu pandemije na življenje.

Podlaga raziskave je vprašalnik Svetovne zdravstvene organizacije (SZO), ki je bil preveden in v skladu z navodili SZO ustrezno prilagojen razmeram v Sloveniji, zato bodo podatki tudi mednarodno primerljivi.

Več o raziskavi SI-PANDA si lahko preberete tudi na naslednji povezavi.

Kampanja promocije cepljenja proti covidu-19, »Nalezimo se dobrih navad – cepimo se«, poteka že dlje časa in skladno z Nacionalno strategijo cepljenja proti covidu-19, na izvedbeno časovnico pa pomembno vpliva dobava in distribucija cepiv.  Kampanjo pripravljajo in koordinirajo Nacionalni inštitut za javno zdravje, Ministrstvo RS za zdravje in Urad vlade RS za komuniciranje.

Za namen promocije cepljenja so za posamezne ciljne skupine oblikovana vsebinsko targetirana komunikacijska orodja (letaki, zloženke, plakati …), vzpostavljena so sinergična partnerstva, na družbenih omrežjih poteka intenzivna kampanja pod ključnikom #CepimoSe, kot osrednja digitalna informacijska platforma pa je vzpostavljena tudi samostojna spletna stran www.cepimose.si, ki je namenjena tako splošni kot tudi strokovni javnosti. Z aktualno razširitvijo cepljenja na vse odrasle prebivalce se bodo v okviru obstoječe kampanje te dni intenzivirale tudi komunikacijske aktivnosti za širšo javnost, ki bodo podprte na televiziji in radiu ter v tisku in na spletu.

TV oglas  »Cepljenje proti covidu-19: Čas je, da se življenje vrne nazaj«:

Skupni cilj različnih komunikacijskih orodij je vzpostavitev zaupanja v varnost in učinkovitost cepiv ter priporočila strokovnjakov, spodbujanje različnih ciljnih skupin k cepljenju in posledično povečevanje precepljenosti. Ves čas kampanje poteka kontinuirana komunikacija z namenom ozaveščanja javnosti o cepljenju in pomenu cepljenja, skladno s posameznimi fazami promocije cepljenja pa poteka tudi komunikacija z namenom informiranja o konkretnih organizacijskih in izvedbenih vidikih cepljenja.

Več o sporočilu za javnost, ki povzema zaključke obravnav cepiv proti covidu-19 na odboru PRAC na majski seji, si lahko preberete na naslednji povezavi.

Po cepljenju z vektorskimi cepivi proti covid-19 (cepivo Astra Zeneca, Johnson in Johnson) lahko pride do krvnih strdkov (tromboz), vendar gre za zelo redek zaplet, ki nastopi le pri 1 osebi na 100.000 cepljenih (0,001%). Za primerjavo: pri ljudeh, ki se zaradi covid-19 zdravijo v bolnišnici, krvne strdke zabeležimo v povprečju pri 14% bolnikov.

Mehanizem nastanka krvnih strdkov, do katerih lahko pride po cepljenju z omenjenimi cepivi,  je drugačen kot pri »običajnih« trombozah. Krvni strdki po cepljenju nastanejo kot posledica imunskega odgovora organizma na cepivo; tvorijo se protitelesa proti krvnim ploščicam (trombocitom), kar povzroči njihovo pretirano aktivacijo in posledično nastanek krvnih strdkov. Pri tem v krvni sliki zabeležimo zmanjšano število krvnih ploščic (trombocitopenijo). Krvni strdki se pogosteje kot sicer pojavljajo na neobičajnih mestih, kot so možganske vene in vene v trebušni votlini.

Dejavnikov, ki bi omenjeni imunski odgovor napovedovali, (še) ne poznamo, vemo pa, da osebe, ki so že imele težave zaradi krvnih strdkov (npr. venska tromboza, pljučna embolija, možganska kap itd.) ali prejemajo različna zdravila proti strjevanju krvi, niso nič bolj nagnjene k temu zapletu po cepljenju kot osebe, ki krvnih strdkov doslej niso imele.

Jemanje Aspirina ali drugih zdravil proti krvnim strdkom po cepljenju odsvetujemo, saj zapleta s tem ne preprečimo. V primeru, da do zapleta pride, lahko jemanje omenjenih zdravil celo škoduje.

Pomembno je, da zaplet hitro prepoznamo, saj ga znamo učinkovito zdraviti. Če 5 do 28 dni po cepljenju s cepivom Astra Zeneca ali Johnson in Johnson zaznamo simptome, kot so močan in vztrajen glavobol, zamegljen vid, hude bolečine v trebuhu, otekanje ene noge, zasoplost ali bolečine v prsih, je potrebno takoj poiskati zdravniško pomoč. Ob hitri in pravilni diagnozi ter ustreznem zdravljenju je prognoza dobra.

Kljub možni povezavi vektorskih cepiv z omenjenimi zelo redkimi trombotičnimi zapleti še vedno velja, da koristi cepljenja odtehtajo tveganja.

Od danes naprej je omogočen nov način prijav na cepljenje proti covidu-19 preko portala eZvem, kjer lahko najdemo tudi več informacij o cepljenju in cepivih proti covidu-19.

Vse osebe, ki so oddale svoj interes za cepljenje proti covidu-19 prek eUprave, bodo uvožene v nov sistem. Tisti, ki so ob prijavi podali svojo telefonsko številko, bodo dobili SMS za potrditev (s povezavo za potrditev prijave). Tisti, ki telefonske številke ob prijavi niso podali, pa bodo dobili e-pošto, kjer bodo pozvani k potrditvi prijave prek portala zVem.

Osebe, ki niso oddale interesa prek eUprave, bodo za prijavo prek portala potrebovali naslednje podatke: kartico zdravstvenega zavarovanja, EMŠO, začetnici imena in priimka. Po prijavi oseba prejme SMS s povezavo oziroma kodo za potrditev prijave. Ko kodo potrdi, je vpisana na seznam za cepljenje proti covidu-19.

Spletna prijava upošteva prednostne kriterije vsakega uporabnika in ga v skladu z veljavno strategijo umesti na seznam pri izvajalcu cepljenja. Prijavljeni bo samodejno dodeljen svojemu izbranemu osebnemu zdravniku oziroma cepilnemu centru, kamor spada. Na cepilnih mestih bodo prijavljene uporabnike, glede na prednostne kriterije, povabili na cepljenje.

Nacionalni inštitut za javno zdravje izvaja spletno panelno anketno raziskavo o vplivu pandemije na življenje (SI-PANDA), ki daje vpogled v boljše poznavanje in razumevanje vedenja ljudi v času med in po epidemiji covida-19 v Sloveniji. Raziskava med osebami, starimi med 18 in 74 let, poteka od 4. decembra 2020, v dvanajstih ponovitvah, enkrat na dva tedna.
V raziskavi zbrani podatki zagotavljajo ključne informacije o pandemski izčrpanosti splošne populacije kot naravnem in pričakovanem odzivu na dolgotrajno javnozdravstveno krizo, ki bistveno posega v vsakdan posameznika.

Posledica pandemske izčrpanosti je pomanjkanje motivacije za upoštevanje priporočenih samozaščitnih vedenj, ki se pojavi postopoma in na katero vplivajo posameznikova čustva, izkušnje in stališča. Kaže se v zmanjšanju zavedanja o tveganjih, povezanih s širjenjem bolezni covid-19, nepripravljenosti za informiranje in neizvajanju samozaščitnih vedenj. Vpliva pa tudi na samo uspešnost ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Na spodnji povezavi predstavljamo izsledke 10. vala panelne spletne raziskave, ki je potekala od 9. do 12. aprila 2021 na vzorcu 1000 odraslih oseb, starih od 18 do 74 let, prikazane pa so tudi nekatere primerjave s prejšnjimi valovi raziskave. Kot osvetljena tema 10. vala raziskave je v poročilu dodatno izpostavljeno doživljanje pandemije covida-19 in vpliv pandemije na umske sposobnosti.

Izsledki 10. vala panelne spletne raziskave o vplivu pandemije na življenje.

Podlaga raziskave je vprašalnik Svetovne zdravstvene organizacije (SZO), ki je bil preveden in v skladu z navodili SZO ustrezno prilagojen razmeram v Sloveniji, zato bodo podatki tudi mednarodno primerljivi.

Več o raziskavi SI-PANDA si lahko preberete tudi na naslednji povezavi.

Danes smo prejeli 56.160 odmerkov cepiva Pfizer.

V tem tednu je v četrtek 06.05.2021 najavljena še dobava cepiva Moderna – 14.400 odmerkov.

Skupno število prejetih odmerkov cepiv posameznih proizvajalcev najdete v spodnji grafiki.

S 25. 4. 2021 je začel veljati Odlok o spremembah Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni covid-19. Preberete si ga lahko na naslednji povezavi.
Danes (30. 4. 2021) je Slovenija prejela 69.600 odmerkov cepiva AstraZeneca in 6.000 odmerkov cepiva Janssen.
Skupno število prejetih odmerkov cepiv posameznih proizvajalcev najdete v spodnji grafiki.
tabela s podatki dobavljenih cepiv in napovedi dobave cepiv proti covidu-19
Danes popoldne (29. 4. 2021) je Slovenija prejela 9.600 odmerkov cepiva Moderne. Jutri (30. 4. 2021) je napovedan prihod 69.600 odmerkov cepiva Vaxzevria (AstraZeneca) in 6.000 odmerkov cepiva Janssen.
Skupno število prejetih ter predvidenih odmerkov cepiv posameznih proizvajalcev najdete v spodnji grafiki.
Prihod in napoved dobavljenih cepiv proti covidu-19
Danes popoldne ( 26. 4. 2021) se pričakuje dobava še 2.400 odmerkov cepiva AstraZeneca. Naslednje dobave s strani AstreZeneca še niso potrjene.
V tednu od 26.4.2021 do 30.4.2021 se bodo realizirala vsa naročila za starostno skupino 60 let in več.
Skupno število prejetih ter predvidenih odmerkov cepiv posameznih proizvajalcev najdete v spodnji grafiki.

Priporočila za cepljenje proti covidu-19 in navodila za uporabo posameznih cepiv (v skladu s spremembami in dopolnitvami Nacionalne strategije cepljenja proti covidu-19) najdete na naslednji povezavi.

Posodobljeno Nacionalno strategijo cepljenja proti covidu-19 najdete na naslednji povezavi.

Evropski teden cepljenja letos potekal od 26.4. do 2.5.2021, Svetovni teden cepljenja pa od 24.4. do 30.4.2021.

Letos še posebej poudarjamo pomembnost cepljenja pri preprečevanju bolezni in zaščiti življenj. Cepljenje je eden izmed najučinkovitejših zdravstvenih ukrepov, predstavlja temelj univerzalnega zdravstvenega varstva in je bistveno za doseganje optimalnega zdravja za vse in povsod. Cepljenje je torej pomembna naložba v dobro zdravje in dobro počutje skozi vse življenje.

Zaradi novih okoliščin v zvezi s potekom cepljenja je Nacionalna strategija cepljenja proti covidu-19 ponovno posodobljena.

Na novo oziroma bolj podrobno so v njej opredeljene prednostne skupine za cepljenje. V prednostno skupino so dodane naslednje osebe: starejši od 50 let; zaposleni v vzgoji in izobraževanju, ki še niso bili cepljeni in zaposleni pri upravljavcih kritične infrastrukture v skladu z zakonodajo s tega področja.

Kot prednostne skupine za cepljenje so opredeljeni tudi zaposleni v sektorjih, farmacevtske industrije in farmacevtske veletrgovske dejavnosti ter drugi zaposleni, ki izvajajo naloge nujne za nemoteno delovanje države, zaposleni in prostovoljci v organizacijah in združenjih, ki nudijo neposredno pomoč kroničnim bolnikom, odvisnim od drog, in drugim ranljivim skupinam ter drugo prebivalstvo po vrstnem redu prijav.

Svetovalna skupina priporoča cepljenje s cepivom proizvajalca Johnson & Johnson za vse starejše od 18 let. Svetovalna skupina za cepljenje proti covidu-19, ki deluje v okviru Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), je v četrtek odločila, da glede uporabe cepiva proizvajalca Johnson & Johnson sledi zapisom Evropske agencije za zdravila (EMA).
Tako je cepivo primerno za starejše od 18 let, je v četrtek sporočila vodja posvetovalne skupine dr. Bojana Beović.

Evropska agencija za zdravila (EMA) je sporočila, da je odkrila potencialno povezavo med cepivom proizvajalca Johnson & Johnson in redkimi primeri neobičajnih krvnih strdkov, ki so jih po cepljenju s tem cepivom zaznali pri osmih osebah v ZDA.

Ob tem poudarjajo, da so dobrobiti cepiva še vedno večje od tveganj. EMA je sporočila, da je njen odbor prišel do zaključka, da bi morali omenjena cepiva opremiti z opozorilom, da lahko po cepljenju v redkih primerih pride do krvnih strdkov.

EMA je še ob tem sporočila, da med opravljanjem pregleda ostaja pri stališču, da koristi cepiva pri preprečevanju covida-19 pretehtajo stranske učinke. Enako sporočilo je EMA nedavno podala po dodatni preučitvi cepiva AstraZenece.

V tem tednu (predvidoma v četrtek 22.4.2021) pričakujemo še dobavo cepiva Moderna, in sicer 8.400 odmerkov.

NIJZ (v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje) pripravlja aplikacijo za naročanje na cepljenje proti covidu-19, ki bo na nacionalni ravni uvedena z majem 2021. Preko obrazca na portalu zVem se bo mogoče naročiti na cepljenje proti COVID-19, dostop do podatkov o naročilih pa bo omogočen izbranim osebnim zdravnikom in cepilnim mestom.

Trenutno poteka cepljenje oseb, ki so starejše od 60 let, in kroničnih bolnikovNe glede na prijavo na portalu eUprava tako pozivamo vse prebivalce, ki sodijo v navedene skupine in bi se želeli cepiti, niso pa svojega interesa za cepljenje sporočili tudi svojemu osebnemu zdravniku, da stopijo v stik s svojim izbranim osebnim zdravnikom in se z njim dogovorijo o cepljenju.

NIJZ namerava vloge zbrane v okviru portala eUprave, po predhodni izločitvi že cepljenih oseb in potrditvi s strani posameznika, ki je prijavo oddal –  verifikacija pravilnosti mobilne številke (posredovanje številčne kode na mobilno številko) in elektronskega naslova (pošiljanje na elektronski naslov) ter potrditev naročila na cepljenje, vnesti v novo aplikacijo za naročanje na cepljenje proti covidu-19, v okviru eNaročanja. Naročilo pacienta bo posredovano članom tima izbranega osebnega zdravnika in timu cepilnega centra (razporeditev cepilnih centrov določa nacionalna strategija cepljenja). Posameznik, ki je oddal vlogo na portalu eUprava bo (po ustrezni verifikaciji in potrditvi) prejel obvestilo o datumu, uri in kraju cepljenja.

Zahvaljujemo se vam za izražen interes in zavedanje, da bomo le s cepljenjem uspeli obvladati epidemijo covida-19.

Posodobljeno Nacionalno strategijo cepljenja proti covidu-19 najdete na naslednji povezavi.

V skladu s posodobljeno Nacionalno strategijo cepljenja proti covidu-19 (15.4.2021) so bila pripravljena priporočila/navodila za cepljenje v razmerah, ko so količine cepiv omejene. Najdete jih na naslednji povezavi.

V Slovenijo je brez obvezne karantene ali brez dokazila o opravljenem testu na covid-19 že mogoče vstopiti s potrdili o cepljenju s cepivi proizvajalcev Pfizer/BioNTech, Moderna in AstraZeneca, po novem pa tudi cepiv Sputnik V in Johnson & Johnson. Za slednji dve cepivi mora od prejema prvega odmerka miniti najmanj 21 dni.
Sprejeta je nova Nacionalna strategija cepljenja proti covidu-19. Posodobljena je zaradi novih okoliščin v zvezi s potekom cepljenja. Na novo oziroma bolj podrobno so v njej opredeljene prednostne skupine za cepljenje.
V prednostno skupino so dodane osebe, ki zaključujejo izobraževanje v srednjih šolah (maturantje) in zaposleni, ki neposredno sodelujejo pri izvedbi mature in še niso bili cepljeni.

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je do nedelje, 11. 4. 2021 prejel 12 prijav zapletov s krvnimi strdki po cepljenju s cepivom proti covidu-19 Pfizerja in BioNTecha ter 10 po cepljenju s cepivom AstraZenece. Nacionalna koordinatorica programa cepljenja dr. Marta Grgič Vitek je ob tem poudarila, da dogodki povezani s pojavom strdkov se pojavljajo v podobni pogostosti pri cepljenih in necepljenih osebah.

Do vključno nedelje, 11. 4. 2021 je NIJZ sicer skupno prejel 32 prijav resnih neželenih dogodkov po cepljenju s cepivom Pfizerja, eno prijavo resnega neželenega dogodka po cepljenju s cepivom Moderne ter 16 prijav po cepljenju s cepivom AstraZenece. Do sedaj preiskani resni neželeni dogodki niso pokazali povezave s cepljenjem.

V sredo, 14. 4. 2021 je Slovenija prejela 7.200 odmerkov cepiva proti covidu-19 proizvajalca Johnson & Johnson, ki je v karanteni. Navodilo, da se počaka s sprostitvijo cepiva je posredovala Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP). Gre za dogovor med Evropsko agencijo za zdravila (EMA) in proizvajalcem.

Nacionalni inštitut za javno zdravje izvaja spletno panelno anketno raziskavo o vplivu pandemije na življenje (SI-PANDA), ki daje vpogled v boljše poznavanje in razumevanje vedenja ljudi v času med in po epidemiji covida-19 v Sloveniji. Raziskava med osebami, starimi med 18 in 74 let, poteka od 4. decembra 2020, v dvanajstih ponovitvah, enkrat na dva tedna.
V raziskavi zbrani podatki zagotavljajo ključne informacije o pandemski izčrpanosti splošne populacije kot naravnem in pričakovanem odzivu na dolgotrajno javnozdravstveno krizo, ki bistveno posega v vsakdan posameznika. Posledica pandemske izčrpanosti je pomanjkanje motivacije za upoštevanje priporočenih samozaščitnih vedenj, ki se pojavi postopoma in na katero vplivajo posameznikova čustva, izkušnje in stališča. Kaže se v zmanjšanju zavedanja o tveganjih, povezanih s širjenjem bolezni covid-19, nepripravljenosti za informiranje in neizvajanju samozaščitnih vedenj. Vpliva pa tudi na samo uspešnost ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Podlaga raziskave je vprašalnik Svetovne zdravstvene organizacije (SZO), ki je bil preveden in v skladu z navodili SZO ustrezno prilagojen razmeram v Sloveniji, zato bodo podatki tudi mednarodno primerljivi.

Na spodnjih povezavi predstavljamo izsledke 9. vala panelne spletne raziskave, ki je potekala od 26. do 29. marca 2021 na vzorcu 1001 odrasle osebe, stare od 18 do 74 let, prikazane pa so tudi nekatere primerjave s prejšnjimi valovi raziskave. Kot osvetljena tema 9. vala raziskave je v poročilu dodatno izpostavljena Infodemija.

Izsledki 9. vala panelne spletne raziskave o vplivu pandemije na življenje.

Več o raziskavi SI-PANDA si lahko preberete tudi na naslednji povezavi.

V tem tednu (predvidoma v sredo 14.4.2021) pričakujemo še prvo dobavo cepiva Janssen, in sicer 7.200 odmerkov.

Posodobljen interaktivni prikaz podatkov cepljenja proti covidu-19 v Sloveniji sedaj vsebuje tudi prikaz cepljenja po občinah stalnega prebivališča. 
Ogledate si ga lahko na naslednji povezavi.

Danes smo v Sloveniji presegli 300.000 cepljenih oseb s 1. odmerkom cepiva proti covidu-19.

Bolj podrobne podatke o cepljenju v Sloveniji lahko najdete na naslednji povezavi.

Pomlad je čas, ko se s prebujanjem narave na prostem odvijajo številne aktivnosti. Med drugim ljudje pogosto zaidemo tudi v gozdove in druge predele, kjer pa na nas lahko prežijo klopi.

Slovenija sodi med države, kjer obstaja velika možnost okužbe s povzročitelji bolezni, ki jih prinašajo klopi. Pri nas je daleč najpogostejša lymska borelioza, sledi pa ji klopni meningoencefalitis (KME), proti kateremu se lahko učinkovito zaščitimo s cepljenjem. Redkejša bolezen, ki jo prenašajo klopi pri nas, je humana granulocitna anaplazmoza.

V Sloveniji imamo vzpostavljen dober in učinkovit nacionalni program cepljenja, ki se redno dopolnjuje. Cepljenje proti KME je dokazano najučinkovitejši ukrep za preprečevanje klopnega meningoencefalitisa. Osnovno cepljenje proti KME zajema tri odmerke, prvi poživitveni odmerek sledi po treh letih, nato pa na pet let.

Obvestilo o zaključkih Evropske agencije za zdravila (EMA) glede cepiva proti covidu-19 Vaxzevria (prej COVID-19 Vaccine AstraZeneca) si lahko pogledate na naslednji povezavi. 

Slovenija je v skladu z napovedjo v sredo, 7. 4. 2021 prejela 40.950 odmerkov cepiva proizvajalca Pfizer v četrtek, 8. 4. 2021 pa še 14.400 odmerkov cepiva Moderna.
Skupno število prejetih odmerkov cepiv posameznih proizvajalcev najdete v spodnji grafiki.

Varnostni odbor Evropske agencije za zdravila (EMA) je presodil, da bodo krvne strdke uvrstili med „zelo redke“ stranske učinke cepiva proti covidu-19 AstreZeneca.

Dr. Borut Štrukelj z ljubljanske fakultete za farmacijo je povedal, da je odločitev EME pričakovana. Potrjena je bila povezava med strdki in cepivom, a dodal: „Ugotovili so, da je to tako redek pojav, da prevlada varnost. To cepivo je varno. Če primerjamo s kontracepcijskimi tabletami, je tam 1100 venskih tromboz na milijon, tukaj pa nekaj primerov na milijon.“ Dr. Štrukelj je še poudaril, da se na primeru te pandemije učimo sproti.

Dr. Bojana Beovič, vodja posvetovalne skupine za cepljenje pri NIJZ je poudarila, da Slovenija zaradi poročila EME svoje strategije cepljenja zaenkrat ne bo spreminjala. Cepivo AstraZenece tako ostaja rezervirano za ljudi v starosti od 60 do 65 let.

Predstojnica infekcijske klinike v ljubljanskem UKC-ju dr. Tatjana Lejko Zupanc pa je zatrdila, da smo v Sloveniji na pojav morebitnih primerov stranskih učinkov, ko osebi padejo trombociti (krvničke, ki sodelujejo pri strjevanju krvi), obenem pa se pojavijo krvni strdki, pripravljeni. „Čeprav bi po statistiki lahko rekli, da se bo pri nas pojavil en primer, če sploh,“ je dodala.

Varnostni odbor Evropske agencije za zdravila (EMA) je presodil, da bodo krvne strdke uvrstili med “zelo redke” stranske učinke cepiva proti covidu-19 AstreZeneca.

Doslej se je večina primerov zgodila pri ženskah, mlajših od 60 let. Predsednica EME Emer Cooke pri tem poudarja, da EMA ne more potrditi, da sta spol in starost posebna dejavnika tveganja.

Na področju evropskega gospodarskega območja in Združenega kraljestva je bilo s cepivom AstraZenece cepljenih okoli 34 milijonov ljudi. Ema na podlagi vseh podatkov zaključuje, da gre za zelo redek stranski učinek cepiva, zato so koristi cepljenja še zmerja večje od tveganj.

Nacionalni inštitut za javno zdravje izvaja spletno panelno anketno raziskavo o vplivu pandemije na življenje (SI-PANDA), ki daje vpogled v boljše poznavanje in razumevanje vedenja ljudi v času med in po epidemiji covida-19 v Sloveniji. Raziskava med osebami, starimi med 18 in 74 let, poteka od 4. decembra 2020, v dvanajstih ponovitvah, enkrat na dva tedna.
V raziskavi zbrani podatki zagotavljajo ključne informacije o pandemski izčrpanosti splošne populacije kot naravnem in pričakovanem odzivu na dolgotrajno javnozdravstveno krizo, ki bistveno posega v vsakdan posameznika. Posledica pandemske izčrpanosti je pomanjkanje motivacije za upoštevanje priporočenih samozaščitnih vedenj, ki se pojavi postopoma in na katero vplivajo posameznikova čustva, izkušnje in stališča. Kaže se v zmanjšanju zavedanja o tveganjih, povezanih s širjenjem bolezni covid-19, nepripravljenosti za informiranje in neizvajanju samozaščitnih vedenj. Vpliva pa tudi na samo uspešnost ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Podlaga raziskave je vprašalnik Svetovne zdravstvene organizacije (SZO), ki je bil preveden in v skladu z navodili SZO ustrezno prilagojen razmeram v Sloveniji, zato bodo podatki tudi mednarodno primerljivi.

Na spodnjih povezavi predstavljamo izsledke 8. vala panelne spletne raziskave, ki je potekala od 12. do 15. marca 2021 na vzorcu 1002 odraslih oseb, starih od 18 do 74 let, prikazane pa so tudi nekatere primerjave s prejšnjimi valovi raziskave. Kot osvetljena tema 8. vala raziskave je v poročilu dodatno izpostavljeno duševno zdravje med pandemijo covida-19.

Izsledki 8. vala panelne spletne raziskave o vplivu pandemije na življenje.

Več o raziskavi SI-PANDA si lahko preberete tudi na naslednji povezavi.

Prva pošiljka cepiva proti covidu-19 ameriškega podjetja Johnson & Johnson s 7050 odmerki bo v Slovenijo dobavljena predvidoma v sredini aprila.

Cepivo Janssen je četrto odobreno cepivo proti covidu-19 v EU. To cepivo sicer nudi zaščito že po cepljenju z enim odmerkom.

Po precepljenosti je Slovenija v zgornjem delu sredine med državami Evropske unije. Starostne skupine cepljenih so ključne za spreminjanje strategije cepljenja. V Sloveniji smo uspešni pri cepljenju starejših od 80 let in smo na poti, da precepimo starejše od 75 let. Ob nastopu tretjega vala moramo čim hitreje cepiti starostne skupine nad 60 let.

Epidemična situacija zahteva intenzivnejši pristop na terenu k rizičnim skupinam, ki imajo težji potek in slabši izziv zdravljenja z vidika nadzora in organizacije cepljenja. Vsi izvajalci cepljenja bodo morali navesti v katero kategorijo je uvrščen kandidat za cepljenje.

V spremenjeno cepilno strategijo je dodano cepivo proizvajalca Janssen (cepivo Johnson & Johnson), ki prihaja v Evropo v drugi polovici aprila.

Pomembna sprememba v cepilni strategiji je tudi ta, da cepivo AstraZenece ni več namenjeno za mlajše od 65 let, ampak se s to vrsto cepiva cepi vse starostne skupine. To pomeni, da so vsa cepiva rezervirana za vse prebivalce.

V hierarhijo skupin za cepljenje se skupini starejših od 70 let dodaja policiste, ki so na misijah v tujini, ter udeležence olimpijskih in paraolimpijskih iger. Sledi skupina nad 60 let in kronični bolniki od 18 do 59 leta.

Nova spremenjena strategija cepljenja stopi v veljavo 1. aprila 2021.

Nov interaktivni prikaz podatkov o cepivih in cepljenju proti covidu-19 v Sloveniji je na voljo na naslednji povezavi.

Priporočila za cepljenje proti covidu-19 in navodila za uporabo posameznih cepiv v razmerah, ko so količine cepiv zelo omejene si lahko preberete na naslednji povezavi.

Trenutno je v fazi preizkušanja 23 cepiv. V Evropski uniji in na Evropski agenciji za zdravila (EMA) trenutno potekajo trije tekoči pregledi, in sicer je EMA 3. februarja 2021 začela tekoči pregled cepiva proti covidu-19 družbe NovaVax, 4. marca 2021 družbe Sputnik in 12. februarja 2021 družbe CureVac.

Ameriško cepivo NovaVax se po sestavi najbolj približuje klasičnim cepivom, ki se uporabljajo za različne kužne bolezni. Vsebuje namreč kombinatni protein S, torej popolnoma enako beljakovino, kot jo uporablja novi koronavirus za pripetje na površino naših celic. Po zdajšnjih podatkih je cepivo 90-odstotno učinkovito.

Tekoči pregledi se bodo nadaljevali, dokler ne bo na voljo dovolj dokazov za uradno dovoljenje za promet z zdravilom.

Tako kot vsako cepljenje, ima tudi cepljenje proti covidu-19 neželene učinke, ki pa so običajno blagi do zmerni in prehodni. V naslednjih dveh dneh se lahko pojavijo bolečina, oteklina in/ali rdečina na mestu cepljenja, utrujenost, glavobol, bolečine v mišicah in sklepih, mrzlica, povišana telesna temperatura, slabost, bruhanje, oteklost bezgavk, ki pa običajno izzvenijo v nekaj dneh po cepljenju. Te reakcije so pričakovane in kažejo, da se je vaš imunski sistem odzval na cepljenje. Številni zamenjujejo pričakovane neželene učinka s hujšimi.

Po cepljenju s cepivom proti covidu-19 AstraZeneca so poročali o izjemno redkih primerih pojava krvnih strdkov s sočasnimi krvavitvami (težki primeri s pretiranim strjevanjem ali krvavitvami po telesu) v prvih 7-14 dneh po cepljenju, večinoma pri ženskah mlajših od 55 let (vendar je to lahko odraz povečane uporabe cepiva v tej starostni skupini žensk).

Če se po cepljenju pojavijo hujše zdravstvene težave (zasoplost, bolečina v prsih ali vztrajna bolečina v trebuhu, otekanje nog, vztrajen močan glavobol, zamegljen vid, številne majhne modrice, podplutbe), ali te ne izzvenijo v nekaj dneh, svetujemo, da poiščete zdravniško pomoč.

Ker se pri bolezni covid-19 lahko pojavijo resni zapleti, so koristi cepljenja pri preprečevanju covida-19 večje od tveganja za neželene dogodke po cepljenju.

Danes, v ponedeljek 22. 3. 2021, je v Slovenijo prispela predvidena količina cepiva proizvajalca Pfizer/BioTNech, in sicer 29.250 odmerkov.

V spodnjih dveh tabelah najdete posodobljen seznam prejemov in predvidenih dobav cepiv posameznih proizvajalcev po mesecih.

Strokovnjaki Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) so v petek, 19. 3. 2021, podprli cepljenje proti covidu-19 s cepivom britansko-švedskega podjetja AstraZeneca. Dostopni podatki po njihovih besedah ne kažejo na povečanje motenj strjevanja krvi.

Čeprav so po cepljenju z omenjenim cepivom v Evropi poročali tudi o zelo redkih trombemboličnih dogodkih v kombinaciji s trombocitopenijo, kot je tromboza možganskih ven in sinusov, ni gotovo, da jih je povzročilo cepljenje, so dodali.

O tovrstnih redkih motnjah strjevanja krvi je poročala tudi Evropska agencija za zdravila (EMA), ki ni mogla povsem izključiti povezave s cepljenjem. EMA je ugotovila, da je AstraZenecino cepivo varno in učinkovito.

Potem ko je Evropska agencija za zdravila potrdila, da je cepivo podjetja AstraZenece varno in učinkovito, so se z njim v petek, 19. 3. 2021, cepili štirje predsedniki, predsednik republike Borut Pahor, predsednik vlade Janez Janša, predsednik Državnega zbora Igor Zorčič in predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca. Kot je po cepljenju dejal predsednik Pahor, je cepivo glavni faktor spremembe na bolje in vrnitve v normalno življenje.

Regulatorne agencije Združenega kraljestva in Evropske unije potrjujejo, da je cepivo COVID-19 Vaccine AstraZeneca varno in učinkovito. Celotno izjavo za javnost družbe AstraZeneca si lahko preberete na  naslednji povezavi.

Odbor Evropske agencije za zdravila (EMA), pristojen za varnost, je ugotovil, da je cepivo proti covidu-19, britansko-švedskega podjetja AstraZeneca varno in učinkovito.

Odbor je prišel do jasnega znanstvenega zaključka. To je varno in učinkovito cepivo. Njegove koristi pri preprečevanju covida-19 s povezanimi tveganji za hospitalizacijo in smrt pretehtajo morebitna tveganja, je povedala izvršna direktorica EMA Emer Cooke.

Kot je še povedala, je odbor prišel tudi do zaključka, da AstraZenecino cepivo v splošnem ni povezano s povečanjem tveganja za tromemobolične dogodke ali krvne strdke.

Cepiva proti koronavirusu so bila pred široko uporabo preizkušena v obsežnih kliničnih raziskavah, v katere je bilo vključenih več deset tisoč ljudi. Neželeni dogodki se skrbno spremljajo. Nekateri so, po besedah dr. Bojane Beović, redkejši, zato jih opazimo šele, ko cepivo dobi večje število ljudi.
Število zapletov z nevarnimi strdki sicer ne presega pogostnost nevarnih strdkov v populaciji. Po sedaj znanih podatkih je bilo v Evropi zabeleženih 37 dogodkov z nevarnimi krvnimi strdki v časovni povezavi s cepljenjem pri 17 milijonih cepljenj.
»Stališče posvetovalne skupine glede cepljenja ostaja nespremenjeno, po dosedaj znanih podatkih je cepivo varno, pogostost strdkov po dosedanjih ocenah ne presega pogostosti, v Sloveniji takega primera še nimamo«, pravi dr. Bojana Beović.
»Pri številnih prijavljenih neželenih dogodkih vzroka oziroma vzročne povezanosti s cepljenjem ni mogoče neposredno določiti. Evropska agencija za zdravila poudarja, da korist cepljenja presega nevarnost cepljenja, zato naj se cepljenje nadaljuje, medtem pa se bo nadaljevala tudi analiza zapletov,« še dodaja.
Nacionalni inštitut za javno zdravje izvaja spletno panelno anketno raziskavo o vplivu pandemije na življenje (SI-PANDA), ki daje vpogled v boljše poznavanje in razumevanje vedenja ljudi v času med in po epidemiji covida-19 v Sloveniji. Raziskava med osebami, starimi med 18 in 74 let, poteka od 4. decembra 2020, v dvanajstih ponovitvah, enkrat na dva tedna.

V raziskavi zbrani podatki zagotavljajo ključne informacije o pandemski izčrpanosti splošne populacije kot naravnem in pričakovanem odzivu na dolgotrajno javnozdravstveno krizo, ki bistveno posega v vsakdan posameznika. Posledica pandemske izčrpanosti je pomanjkanje motivacije za upoštevanje priporočenih samozaščitnih vedenj, ki se pojavi postopoma in na katero vplivajo posameznikova čustva, izkušnje in stališča. Kaže se v zmanjšanju zavedanja o tveganjih, povezanih s širjenjem bolezni covid-19, nepripravljenosti za informiranje in neizvajanju samozaščitnih vedenj. Vpliva pa tudi na samo uspešnost ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Podlaga raziskave je vprašalnik Svetovne zdravstvene organizacije (SZO), ki je bil preveden in v skladu z navodili SZO ustrezno prilagojen razmeram v Sloveniji, zato bodo podatki tudi mednarodno primerljivi.

Na spodnjih povezavi predstavljamo izsledke 7. vala panelne spletne raziskave, ki je potekala od 26. februarja do 1. marca 2021 na vzorcu 1000 odraslih oseb, starih od 18 do 74 let, prikazane pa so tudi nekatere primerjave s prejšnjimi valovi raziskave. Kot osvetljena tema 7. vala raziskave so v poročilu dodatno izpostavljene spremembe v prehrani, telesni dejavnosti, spanju in telesni teži v povezavi s pandemijo covida-19.

Izsledki 7. vala panelne spletne raziskave o vplivu pandemije na življenje, so dostopni na naslednji povezavi.

Več o raziskavi SI-PANDA si lahko preberete tudi na naslednji povezavi.

Glede na včerajšnjo (15. 3. 2021) odločitev Ministrstva za zdravje o začasni prekinitvi cepljenja z cepivom AstraZeneca dokler se ne razjasnijo trombembolični dogodki v časovni povezavi s cepljenjem, ki so se pojavili v nekaterih državah, se je sestala Posvetovalna skupina za cepljenje pri NIJZ in sprejela naslednje stališče.
Stališče Posvetovalne skupine za cepljenje glede cepljenja s cepivom AstraZeneca ostaja nespremenjeno.
Po do sedaj znanih podatkih je cepivo varno. Pogostost tromb-emboličnih dogodkov, ki so se pojavili v časovni povezavi s cepljenjem v nekaterih državah, po dosedanjih ocenah ne presega pogostosti v splošni populaciji. V Sloveniji takih dogodkov zaenkrat nismo zabeležili, skrbno pa spremljamo neželene učinke po cepljenju pri nas in poročila Evropske agencije za zdravila (EMA), ki analizira take dogodke iz drugih držav.
Slovenija je začasno prekinila cepljenje proti covidu-19 s cepivom proizvajalca AstraZeneca.

Cepljenje se bo nadaljevalo, ko bo Evropska agencija za zdravila (EMA) predstavila najnovejše ugotovitve o varnosti cepiva in njegovi nadaljnji uporabi. Gre za preventivni ukrep, za katerega so se poleg Slovenije odločile nekatere države Evropske unije.

Cepljenje s cepivoma Pfizer in Modern poteka normalno naprej.

Dr. Mateja Logar, vodja vladne svetovalne skupine za covid-19, je v izjavi za oddajo Dnevnik poudarila, da pri nas serije cepiva AstraZenece, ki je bila uporabljena pri spornem primeru v Avstriji, ni.
Kaj kažejo podatki? Imamo dva podatka o neželenih učinkih z eno smrtjo zaradi pljučne embolije v Avstriji. Tako evropska agencija EMA kot proizvajalec cepiva sta poudarila, da pri drugih, ki so se cepili, ni bilo poročil o tem, da bi se povečalo tveganje za trombembolične dogodke oziroma za nastanek krvnih strdkov ter zapor žil, je poudarila dr. Mateja Logar.
“Do 9. marca so bili porabljeni trije milijoni odmerkov cepiva Astra Zenece, prijavljenih pa je bilo skupno 22 takšnih dogodkov. To je približno toliko, kolikor se jih sicer pojavi v populacij. Razen Danske se nobena evropska država ni odločila za zaustavitev uporabe cepiva AstraZenece” je še poudarila.
Po njenih besedah za uporabo tega cepiva ni nobenih zadržkov.

Celotno izjavo dr. Mateje Logar si lahko pogledate na naslednji povezavi.

Nekaj držav Evropske unije je iz previdnostnih razlogov začasno ustavilo cepljenje s cepivom AstraZeneca proti okužbi z novim koronavirusom po tem, ko so se pri nekaterih ljudeh po cepljenju pojavile bolezenske težave, povezane z nastajanjem krvnih strdkov. Najprej so začasno ustavili cepljenje z določeno serijo cepiva AstraZeneca v Avstriji, razlog je bila smrt 49-letne medicinske sestre in razvoj pljučne embolije pri 35-letnici po cepljenju s tem cepivom. Za prekinitev cepljenja z isto serijo cepiva AstraZenece, ki šteje milijon odmerkov in so jo prejeli v 17 evropskih državah, so se kasneje odločili tudi v Estoniji, Latviji, Litvi in Luksemburgu, v Italiji pa so se (zaradi podobnih primerov) odločili za prekinitev z drugo serijo istega cepiva. Slovenija ni bila med prejemniki teh serij cepiva. Na Danskem in Norveškem so preventivno začasno ustavili cepljenje s tem cepivom ne glede na serijo, dokler se ne raziščejo trombembolični dogodki v časovni povezavi s cepljenjem.

Evropska agencija za zdravila (EMA) je sporočila, da glede na preliminarno preiskavo, smrt medicinske sestre v Avstriji ni povezana s cepljenjem. Do 10. marca 2021 so sicer zabeležili 30 primerov težav zaradi krvnih strdkov pri skoraj petih milijonih ljudi, cepljenih v EU/EGP. Dosedanji podatki kažejo, da število težav zaradi krvnih strdkov po cepljenju ne presega pričakovane pogostnosti teh težav pri necepljeni populaciji.

Cepivo covid-19 AstraZeneca: PRAC pregleduje primere trombemboličnih dogodkov – koristi cepiva trenutno še vedno prevladajo nad tveganji.

Trenutna opazovanja kažejo, da cepivo ne povzroča krvnih strdkov, če pa jih, je to res izjemno redko.

Pogostnost težav zaradi krvnih strdkov je močno odvisna od starosti, pričakovana mesečna pojavnost je od 1097/milijon (nad 80 let) in nato pada s starostjo. Pogostost v splošni populaciji je od 100 do 200/milijon. Znano je, da se težave zaradi krvnih strdkov pogosto pojavljajo tudi pri prebolevanju bolezni covid-19.

V Sloveniji zaenkrat nismo zabeležili težav zaradi krvnih strdkov po cepljenju s cepivom AstraZeneca (do 7. 3. 2021 je bilo izvedenih najmanj 23.734 cepljenj), zabeležili pa smo štiri (4) take dogodke po cepljenju s cepivom proizvajalca Pfizer (do 7. 3. 2021 je bilo izvedenih najmanj 174.490 cepljenj).

Glede na navedene podatke člani Posvetovalne skupine za cepljenje menijo, da zaenkrat ni razlogov za prekinitev cepljenja s katerimkoli cepivom proti covid-19 v Sloveniji.

Več informacij lahko najdete na naslednji povezavi.

Evropska komisija je danes izdala pogojno dovoljenje za promet v EU s cepivom Janssen Pharmaceutica NV, ene od farmacevtskih družb podjetja Johnson & Johnson.

To je že četrto cepivo, ki ga je Evropska agencija za zdravila na podlagi temeljitega znanstvenega pregleda dokumentacije priporočila za uporabo.

Vektorsko adenovirusno cepivo Janssen Pharmaceutica NV je narejeno na osnovi tehnologije ki je bila uspešno uporabljena že pri cepivu proti eboli. Ta vrsta cepiva uporablja drugačen, neškodljiv virus (adenovirus), ki vsebuje del „navodil“ virusa, ki povzroča covid-19. To lastnim celicam omogoča, da tvorijo protein, ki je edinstven za virus covid-19. Imunski sistem prepozna edinstveni protein, ki ne bi smel biti v telesu, in se odzove z aktiviranjem naravnega obrambnega mehanizma telesa pred okužbo z virusom covid-19. Adenovirus v cepivu se ne more razmnoževati in ne povzroča bolezni.

Vsako odobreno cepivo proti covidu-19 nas vodi korak bližje k življenju, kot smo ga poznali. Kljub temu pa ima cepivo Janssen veliko prednost: za cepljenje je potreben samo en odmerek. Z enakim številom odmerkov lahko cepimo kar dvakrat več ljudi kot z doslej.

Avstrijski Zvezni urad za varnost v zdravstvenem varstvu (BASG) je prejel 2 prijavi resnih neželenih učinkov v časovni povezavi s cepljenjem proti covidu-19. Gre za prijavo smrti zaradi motenj strjevanja krvi in prijavo pljučne embolije po cepljenju s cepivom iste serije proizvajalca AstraZeneca. V Avstriji so iz previdnosti prenehali z distribucijo in uporabo omenjene serije cepiva. V Sloveniji te serije cepiva nismo prejeli.
Zaenkrat ni nobenih dokazov o vzročni povezanosti s cepljenjem. Glede na trenutna dognanja in znane klinične podatke ni zaskrbljujočih podatkov ali signalov, ki bi kazali na večje tveganje takih dogodkov pri cepljenih v primerjavi z necepljenimi osebami. Tudi takojšnja mednarodna analiza neželenih učinkov zaenkrat ne kaže na kopičenje podobnih primerov. V Sloveniji takih dogodkov nismo zaznali.
Člani Posvetovalne skupine za cepljenje (PSC) so podali predlog, da se cepivo AstraZeneca priporoča za uporabo pri osebah starih od 18-64 let, ker je za starejše na voljo premalo podatkov o učinkovitosti cepiva.

Ne glede na to, se cepljenje s cepivom AZ priporoči za cepljenje nepokretnih oseb na domu, ne glede na starost (najprej stari 80 let in več in v nadaljevanju v skladu s strategijo glede na starost oz. pridružene bolezni), saj je to cepivo, za razliko od mRNA cepiv, bolj stabilno in omogoča transport pripravljenega cepiva do mesta cepljenja.

Ker so mRNA cepiva trenutno namenjena le starostnikom starim 80 let in več (sledili pa bodo starostnik stari 75 let in več, nato pa starostniki stari 70 let in več, ki se jim pridružijo posebej ranljivi kronični bolniki ne glede na starost) se s cepivom AstraZeneca priporoča prednostno cepljenje tudi za naslednje skupine:

 • zdravstveni delavci, ki doslej še niso bili cepljeni,
 • institucionalizirane osebe (varovanci in zaposleni v SVZ, CIRIUS-ih, zaporih in drugih podobnih ustanovah), ki doslej še niso bile cepljene,
 • zaposleni in učenci šol za osebe s posebnimi potrebami, ki do sedaj še niso bili cepljeni,
 • cepljenje posebej ranljivih kroničnih bolnikov starih 18-64 let (lahko tudi za starejše z ali brez kroničnih bolezni, če izrazijo željo za čimprejšnje cepljenje, po presoji izbranega osebnega zdravnika),

Za posebej ranljivimi skupinami kroničnih bolnikov starih 18-64 let pridejo na vrsto za cepljenje s cepivom AZ ostali kronični bolniki stari 18-64 let, za njimi starostna skupina 60-64 let (zdravi), za njimi pa nujne službe.

PSC predlaga, da prednostne skupine znotraj nujnih služb, ki so potrebne za delovanje države, določi MZ ali vlada RS.

Dodatne informacije o cepivu AstraZenece so dostopne na; https://www.nijz.si/sl/cepljenje-proti-covid-19-za-strokovno-javnost

ZA STROKOVNO JAVNOST

Navodila za cepljenje

Več o cepljenju proti covidu-19 za strokovno javnost si lahko preberete na naslednji povezavi.

Priporočila za cepljenje proti covidu-19 lahko najdete na naslednji povezavi.

EMA spodbuja ozaveščenost glede priporočil za klinično oskrbo ob sumu na sindrom tromboze s trombocitopenijo (povezava).

Celotna navodila za cepljenje s cepivom AstraZeneca si lahko preberete na naslednji povezavi.

Več informacij glede alergološkega stališča med epidemijo covida-19 ter stališča glede cepljenja lahko najdete na naslednji povezavi.
Informacije za cepitelje glede cepljenja proti covidu-19 ter alergij lahko najdete na naslednji povezavi.

Priporočila Onkološkega inštituta glede cepljenja onkoloških bolnikov najdete na naslednji povezavi.

Informacije o revmatoloških stališčih v času pojavljanja coivda-19 lahko najdete na naslednji povezavi.

Informacije o cepivih

V zadnjih mesecih poročajo o pojavu tromboz in sočasne trombocitopenije po cepljenju z vektorskimi cepivi proti covid-19 (Astra Zeneca, Johnson in Johnson). Zaplet je zelo redek, nastopi le pri 1 osebi na 100.000 cepljenih (0,001%). Patofiziološki mehanizem in klinična slika sta podobni tisti, ki nastane pri s heparinom povzročeni trombocitopeniji (HIT), ki jo prav tako spremljajo tromboze.

Ni dokazov, da bi bilo tveganje za ta zaplet povečano pri osebah, ki so že utrpele trombembolične dogodke (npr. venska tromboza, pljučna embolija, možganska kap) ali imajo izraženo aterosklerotično bolezen, zato osebna ali družinska anamneza trombemboličnih dogodkov v venskem ali arterijskem povirju ne predstavljata zadržka za cepljenje.

Preventivno jemanje protitrombotičnih zdravil (aspirin, nizkomolekularni heparini in druga zdravila) po cepljenju odsvetujemo, saj ni nobenih dokazov o koristnosti takšnih ukrepov. Po drugi strani bolniki, ki redno prejemajo protitrombotična zdravila, zdravljenja zaradi cepljenja ne prekinjajo.

Pomembno je, da zaplet hitro prepoznamo, saj ga znamo učinkovito zdraviti. Če 5 do 28 dni po cepljenju s cepivom Astra Zeneca ali Johnson in Johnson nastopijo simptomi in znaki, ki govorijo v prid trombozi v venskem ali arterijskem povirju, je potrebna takojšnja obravnava.  Protokol obravnave bolnika s sumom na trombotični zaplet po cepljenju najdete  na naslednji povezavi.

NIJZ je pripravil naslednja priporočila in navodila za uporabo posameznih cepiv v razmerah, ko so količine cepiv zelo omejene in sicer glede na to, kako NIJZ interpretira vrstni red za cepljenje s posameznim cepivom.

Cepivo AstraZeneca se v trenutni situaciji uporablja za:

 • posebej ranljive kronične bolnike stare 18 do 64 let (lahko tudi starejše, če izrazijo željo za čimprejšnje cepljenje), tudi za nepokretne, dodatno tudi diplomati in drugi v skladu s strategijo,
 • zdravstvene delavce in sodelavci stare 18-64 let, ki še niso bili cepljeni,
 • institucionalizirane osebe (varovanci in zaposleni v SVZ, CIRIUS-ih, zaporih in drugih podobnih ustanovah) stare 18-64 let, ki še niso bile cepljene,
 • zaposleni in učenci šol za osebe s posebnimi potrebami stari 18-64 let, ki še niso bili cepljeni,
 • zaposleni v vzgoji in izobraževanju, ki prihajajo v neposreden stik z otroki, učenci, dijaki in študenti, glede na navodila MZ.

 Cepivo AstraZeneca se bo v nadaljevanju uporabljalo za cepljenje po naslednjem vrstnem redu:

 • poslanci DZ in državni svetniki DS (in del strokovnih služb), Vlada RS in zaposleni na ministrstvih, ki izvajajo naloge, nujne za nemoteno delovanje Vlade RS, Predsednik RS in Urad Predsednika republike, župani in direktorji občinskih uprav, Ustavno sodišče in zaposleni v sodstvu, ki izvajajo naloge, nujne za delovanje pravosodnega sistema, zaposleni v Upravi RS za zaščito in reševanje ter policiji in slovenski vojski,
 • kronični bolniki stari 18 do 64 let# (lahko tudi starejši, če izrazijo željo za čimprejšnje cepljenje),
 • osebe stare 60-64 let (zdrave),
 • nujne službe v skladu s strategijo (zaposleni v sektorjih energetike, prometa, prehrane, farmacevtske industrije in farmacevtske veletrgovske dejavnosti, preskrbe s pitno vodo, financ, varovanja okolja ter informacijsko-komunikacijskih omrežij in sistemov ter drugi zaposleni, ki izvajajo naloge, nujne za nemoteno delovanje države, udeleženci Olimpijskih iger, zaposleni in prostovoljci v organizacijah in združenjih, ki nudijo neposredno pomoč kroničnim bolnikom, odvisnim od drog, in drugim ranljivim skupinam),
 • ostalo prebivalstvo.
Informacije o delovanju cepiv proti covidu-19 lahko najdete na naslednji povezavi.
Informacije o uporabi tehnologij pri razvoju in pripravi cepiv proti covidu-19 najdete na naslednji povezavi.

Informacije o učinkih cepljenja za posameznika in skupnost lahko najdete na naslednji povezavi.

Informacije o režimu cepljenja ter priporočilih najdete na naslednji povezavi.

Informacije o distribuciji in aplikaciji cepiv lahko najdete na naslednji povezavi.

Informacije glede cepljenja rakavih bolnikov lahko najdete na naslednji povezavi.